مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

آیا رسانه‌های «معتبر» با «جریان تقلب انتخاباتی» هم‌سواند؟!!

نورالله ولی‌زاده چنان‌که در اظهارات آقای عبدالله دیده می‌شود، نهادهای امنیتی در تهیه فهرست مراکز رای‌دهی‌ای که در...

اشتراک گذاری

«مناظره یک لِنگه» و مشکل رهبری نظام!!

نورالله ولی‌زاده در کنار تمجیدهای زیادی که از حضور عبدالله در مناظره توسط حامیان او و دیگران صورت...

اشتراک گذاری

چرا انتخابات پیش‌رو سرد است؟

نورالله ولی‌زاده انتخابات یک روند سیاسی سراسری است که اشتراک مردم در این روند، بسته‌گی زیادی به امنیت...

اشتراک گذاری

قهرمان صلح افغانستان کی خواهد بود، امریکا یا روسیه؟!

نورالله ولی‌زاده اگر طرفین داخلی جنگ معتقد به آمدن صلح واقعی شوند، روسیه می‌تواند نقش محوری تسهیل کننده...

فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

شعر کوتاه در ترجمه‌های واصف باختری

 پرتونادری بخشی قابل توجه کوتاه سرایی‌های واصف باختری به ترجمه‌های او بر می‌گردد. این تنها به یکی دو...

مقالات اقتصادی

اشتراک گذاری

بانک مرکزی: استراتیژی ملی دست‌رسی عامه به خدمات مالی تدوین شد

بانک مرکزی افغانستان به منظور دست‌رسی عامه به خدمات مالی و بانکی، استراتیژی ملی دست‌رسی عامه به خدمات...

اشتراک گذاری

دشواری‌های«طلاقِ رجعی» کابل-واشنگتن!!

نورالله ولی‌زاده می‌توان جدایی مسیر کابل و واشنگتن در روند صلح را به«طلاق رجعی» تشبیه کرد. خلیل‌زاد گفت...

درد دلها

به روزنامه وزين آرمان ملي

آرزومندم نامه‌ام را بدون کم و کاست که پيام کارمندان دولت را در متن دارد به اميد کاهش...

نامه وارده: از روزنامه آرمان ملي خواهش مي کنم که اين شکايت را به گوش آقاي اشرف غني برساند!

اين ياددشت را ساعت 30: 1 شب نوشته‌ام! در جايي خوانده بودم که در کشورهاي غيراسلامي اروپايي در...