مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

تاريخ انتخابات را هر چه زودتر اعلان کنيد!

  احمد سعيدي اعلان تاريخ انتخابات در افغانستان مي‌تواند بحران فراگير بي اعتمادي ملي را در مقابل حکومت...

اشتراک گذاری

پروژه تاپي نيروي محرک و اميد بخش اسحق «عاشوري»

تحليلگر مرکز اطلاعات ورسانه هاي حکومت شهرهرات در بحبوحه برگزاري مراسم افتتاح کار پروژه تاپي رنگ و سيماي...

اشتراک گذاری

مسوده طرح تفاهنمامه همکاري و همآهنگي رسانه ها و نهاد هايي که به تهيه و نشر و پخش گزارشات تحقيقي مي پردازند

  فهيم دشتي اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان در ادامه همکاري هاي قبلي با دفتر جامعه باز افغانستان، طرح...

اشتراک گذاری

توزيع شناسنامه‌هاي برقي يا توطئه ارگ براي جنگ قومي

  صدیق الله توحیدی توزيع شناسنامه‌هاي برقي محاسن بيشماري دارد که همه بدان وقوف دارند و طرح اين...

مقالات اقتصادی

اشتراک گذاری

سازمان شفافيت بين الملل: افغانستان در جمع فاسدترين کشورهاي جهان قرار گرفت

  يک سازمان بين المللي اعلام کرد که فساد به يک مشکل جهاني تبديل شده و اغلب کشورها...

اشتراک گذاری

آيا پروژة «تاپي» ارمغاني براي صلح در افغانستان خواهد شد؟

  در اواسط ميزان سال 1373(اکتوبر 1994) بود که سفيرايالات متحده  امريکا در اسلام آباد با جمعي از...

درد دلها

اشتراک گذاری

نامه سرگشاده به آقاي مرتضوي، گوش و زبان رييس جمهور ي کشور

  محترم مرتضوي! چون مصروفيت هاي رييس صاحب جمهور بسيار زياد است، مشکل خويش را به شما نگاشتيم...

اشتراک گذاری

نامه سرگشاده عنوانى  وزارت محترم تحصيلات عالى ج.ا.ا

  آقاي وزير! ما در جال دانشگاه‌هاي خصوصي گيرمانده‌ايم حدود بيشتر از دو دهه اخير، يکي از دستآورد...