مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

قطعِ 160میلیون دالر کمک واشنگتن به افغانستان؛ آیا امریکایی‌ها با اشرف غنی مقاطعه خواهند کرد؟!

نورالله ولی‌زاده در واقع قطع کمک امریکا به حکومت آقای غنی، می‌تواند به شکل غیر مستقیم به معنای...

اشتراک گذاری

صلح آرزوی که هرگزتحقق نیافت

احمد سعیدی تجلیل از این روز در افغانستان بی معنی و سمبولیک است و هیچ نوع اثری به...

اشتراک گذاری

بررسی پولمولوژی جنگ و صلح

معین اسلام‌پور/ بخش نخست جنگ و صلح دو وضعیت کاملاً متمایز از یک‌دیگرند. بشر از روزگارِ که ظهور...

اشتراک گذاری

افزودن مرکز‌هاي بسته در فهرست مرکزهاي باز زمينه سازي براي انجام تقلب!

سيد مصدق ک عضوکمیسیون انتخابات مدعی شده است که آماری را که از سوی نهادهای امنیتی و مسوولان...

فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

شعر کوتاه در ترجمه‌های واصف باختری

 پرتونادری بخشی قابل توجه کوتاه سرایی‌های واصف باختری به ترجمه‌های او بر می‌گردد. این تنها به یکی دو...

مقالات اقتصادی

اشتراک گذاری

بانک مرکزی: استراتیژی ملی دست‌رسی عامه به خدمات مالی تدوین شد

بانک مرکزی افغانستان به منظور دست‌رسی عامه به خدمات مالی و بانکی، استراتیژی ملی دست‌رسی عامه به خدمات...

اشتراک گذاری

دشواری‌های«طلاقِ رجعی» کابل-واشنگتن!!

نورالله ولی‌زاده می‌توان جدایی مسیر کابل و واشنگتن در روند صلح را به«طلاق رجعی» تشبیه کرد. خلیل‌زاد گفت...

درد دلها

به روزنامه وزين آرمان ملي

آرزومندم نامه‌ام را بدون کم و کاست که پيام کارمندان دولت را در متن دارد به اميد کاهش...

نامه وارده: از روزنامه آرمان ملي خواهش مي کنم که اين شکايت را به گوش آقاي اشرف غني برساند!

اين ياددشت را ساعت 30: 1 شب نوشته‌ام! در جايي خوانده بودم که در کشورهاي غيراسلامي اروپايي در...