مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

هنوز هم پاکستان جامعه جهاني را فريب مي دهد

  مهرالدين مشيد در اين روز ها فعاليت گستردة سياسي در پيوند به آغاز گفت و گو هاي...

اشتراک گذاری

بيم و اميد از صلح امريکايي‌ها با پاکستان!

  احمد سعیدی در روزهاي اخير ماه مبارک رمضان رييس‌جمهوري افغانستان، آتش بس يک جانبه را با گروه...

اشتراک گذاری

آيا خلافت جاي‌گزين امارت خواهد شد؟

  بخش سوم و پایانی لطیف آرش تاکتيک‌هاي  گروه داعش براي جذب عناصر طالبان: الف: ايجاد ترس: جنگجويان...

اشتراک گذاری

در مذاکرات افغانستان- پاکستان همه موارد قابل بحث است

  صديق الله توحيدي دراين آواخر تلاش‌ها براي تأمين صلح در افغانستان شامل ابعاد وسيعي گرديده است؛ هيأت‌هاي...

فرهنگ و هنر

مقالات اقتصادی

اشتراک گذاری

مرکزي براي بازاريابي فرآورده‌هاي زنان ايجاد مي‌شود

  مسوولان رياست همکاري‌هاي اقتصادي وزارت امورخارجه کشور مي‌گويند که قرار است تا چند ماه آينده يک مرکز...

اشتراک گذاری

دهليز هوايي ميان افغانستان و ترکيه ايجاد مي شود

  مسؤولان روابط عامه دفتر مشاوريت مقام عالي رياست جمهوري در امور مالي وبانکداري مي گويند که تفاهمنامه...

درد دلها

اشتراک گذاری

نامه سرگشاده رحمت الله نبيل آقايان غني و عبدالله! از ملت عفو خواسته استعفا بدهيد

  مردم افغانستان در دهه هاي پسين براي دفاع از عزت و شرف اين مرز و بوم ،...

اشتراک گذاری

قابل توجه رياست هاي ثبت احوال نفوس و توزيع شناسنامه هاي برقي

  چون شناسنامه هاي برقي به مثابة سند ثبت هويت شهروندان کشور يک سند با اعتبار ملي دانسته...