مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

دامن زدن به خشونت هاي قومي، دشمني آشکارا با مردم و مزدوري به بيگانه گان است

مهرالدين مشيد شايد شماري به اشتباه گرفته باشند که دامن زدن به تشنج هاي قومي امري عاقلانه است ...

اشتراک گذاری

سازمان کشور هاي اسلامي تنها نام و ديگر هيچ

احمد سعيدي عده يي به اين باور اند که بنا به دعوت رجب طيب اردوغان، رييس جمهوري ترکيه،...

اشتراک گذاری

منشور سازمان حقوق بشر از حرف تا عمل!؟

محمد علي مهرزاد سرآغازسازمان جهاني حقوق بشررا مي توان مجموعه قواعد حقوقي انگلستان درسال 1688، اعلاميه استقلال امريکا...

اشتراک گذاری

داعش و  افغانستان

احمد سعیدی در حال حاضر حضور داعش در افغانستان حقيقتي است که نمي‌توان از کنار آن به آساني...

مقالات اقتصادی

اشتراک گذاری

تعرفه واردات سگرت صددرصد افزايش يافت

مجلس نماینده‌گان با تعدیل قانون منع استفاده از محصولات تنباکو، تعرفه توریدات سگرت را 100 درصد از اصل...

اشتراک گذاری

نشست مشترک سرمايه‌گذاران افغانستان و روسيه برگزار مي‌شود

مقام‌ها در اتاق تجارت و صنايع افغانستان مي‌گويند که قرار است امروز نشست مشترک ميان سرمايه‌گذاران و بازرگانان...

درد دلها

اشتراک گذاری

نامه سرگشاده عنوانى  وزارت محترم تحصيلات عالى ج.ا.ا

  آقاي وزير! ما در جال دانشگاه‌هاي خصوصي گيرمانده‌ايم حدود بيشتر از دو دهه اخير، يکي از دستآورد...

اعلامية مطبوعاتي نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه‌يي افغانستان در درون سازمان رسانه‌

گزارش پژوهشي که در دفتر «ني» حمايت کنندة رسانه‌هاي آزاد افغانستان تهيه شده است، نشان مي‌دهد که حقوق...