مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

چه کنيم تا اين کشاله پايان يابد؟

  مهرالدين مشيد بحث بر سر مسخ تاريخ سر نخ درازي دارد و با توجه به دشواري هاي...

اشتراک گذاری

نجار نيستيم؛ اما مي دانيم که تخته، کج است

فهيم دشتي در چند هفتة اخير؛ از زمان آغاز عمليات«خندق» تروريستان، بر بنياد گزارش هاي موجود، ميزان تلفات...

اشتراک گذاری

بازي امريکا با پاکستان در ميدان جنگ افغانستان

  احمد سعيدي متعاقب اعلام دکترين امنيت ملي جديد دونالد ترامپ، رييس جمهور امريکا، مناسبات ميان امريکا با...

اشتراک گذاری

افغانستان در پرتگاه يک بحران خطرناک!

  مهرالدين مشيد شايد دوستان با واژة بحران آشنا باشند، بحران معناي نوعي آشفتگي و درهم و برهمي...

فرهنگ و هنر

مقالات اقتصادی

اشتراک گذاری

دهليز هوايي ميان افغانستان و ترکيه ايجاد مي شود

  مسؤولان روابط عامه دفتر مشاوريت مقام عالي رياست جمهوري در امور مالي وبانکداري مي گويند که تفاهمنامه...

اشتراک گذاری

پاکستان براي حل مشکلات تجارتي با افغانستان توافق کرد

  وزارت تجارت و صنايع افغانستان به تازه‌گي اعلام کرد، دو توافقنامه ميان افغانستان و پاکستان براي حل...

درد دلها

اشتراک گذاری

نامه سرگشاده رحمت الله نبيل آقايان غني و عبدالله! از ملت عفو خواسته استعفا بدهيد

  مردم افغانستان در دهه هاي پسين براي دفاع از عزت و شرف اين مرز و بوم ،...

اشتراک گذاری

قابل توجه رياست هاي ثبت احوال نفوس و توزيع شناسنامه هاي برقي

  چون شناسنامه هاي برقي به مثابة سند ثبت هويت شهروندان کشور يک سند با اعتبار ملي دانسته...