مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

«تاپي» گامي به سوي رفاه اقتصادي و اشتغال و صلح و نفي تروريزم

  نويسنده : مهرالدين مشيد تاپي تنها يک پروژة اقتصادي نيست که به مثابة چشم و چراغي، نور...

اشتراک گذاری

يک مشوره رايگان

فهيم دشتي   توزيع شناسنامه هاي برقي يکبار ديگر به بن بست برخورد و در اوضاع تنش آلود...

اشتراک گذاری

افغانستان و مقام چهارم فساد

  سيد شريف ناصرزاده گزارش سالانه سازمان شفافيت بين‌المللي در مورد فساد اداري در کشورهاي مختلف در سال...

اشتراک گذاری

تخم پاکستان چگونه درمنطقه کاشته شد؟

  محمد علي مهرزاد به نظر انگليس‌ها، جنگ و درگيري براي انسان‌ها يک امر طبيعي پنداشته مي شود؛...

مقالات اقتصادی

اشتراک گذاری

سازمان شفافيت بين الملل: افغانستان در جمع فاسدترين کشورهاي جهان قرار گرفت

  يک سازمان بين المللي اعلام کرد که فساد به يک مشکل جهاني تبديل شده و اغلب کشورها...

اشتراک گذاری

آيا پروژة «تاپي» ارمغاني براي صلح در افغانستان خواهد شد؟

  در اواسط ميزان سال 1373(اکتوبر 1994) بود که سفيرايالات متحده  امريکا در اسلام آباد با جمعي از...

درد دلها

اشتراک گذاری

نامه سرگشاده به آقاي مرتضوي، گوش و زبان رييس جمهور ي کشور

  محترم مرتضوي! چون مصروفيت هاي رييس صاحب جمهور بسيار زياد است، مشکل خويش را به شما نگاشتيم...

اشتراک گذاری

نامه سرگشاده عنوانى  وزارت محترم تحصيلات عالى ج.ا.ا

  آقاي وزير! ما در جال دانشگاه‌هاي خصوصي گيرمانده‌ايم حدود بيشتر از دو دهه اخير، يکي از دستآورد...