سرمقاله

دیگران نیز از جنرال دوستم بیاموزند

2014-Nov-18  || آرمان ملي

برای اولین بار در سیزده سال اخیردیروز  معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، در حالی که لباس ورزشی به تن داشت، فقط چند دقیقه پس از حملات انتحاری به محل رویداد شتافت تا چگونگی رخداد را از نزدیک ببیند. در گذشته ده ها رخدادی از این گونه اتفاق افتیده است  ولی از بزرگان کشور کسی جرأت آن را نکرده بود تا پس از وقوع اتفاقات این چنینی خود به محل رفته و از آن جا دیدن کند. سخنان معاون اول ریاست جمهوری نیز در خور تأمل و دقت بود زیرا او به مردم کشور اطمینان داد که به زودی با شکل گیری کابینه حکومت وحدت ملی و تقرر والیان در ولایت ها، به وضعیت امنیتی سر و سامان داده می شود و جلو این گونه رخداد ها گرفته خواهد شد. معاون اول ریاست جمهوری همچنان این عمل را کار استخبارات منطقه دانسته افزود که ما عاملین این گونه رخداد ها را کشف و شناسایی می کنیم و به سزای اعمال شان می رسانیم. این کار آقای جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری بازتاب شجاعت اوست و این که زعامتداری به نشستن در پشت در های خانه های مجلل و غرق در امنیت نمی شود و باید بیرون شد و به جستجوی حقایق، کاستی ها و نا بسامانی ها پرداخت. در واقع سازمان دهی این گونه رخداد های خونین کار استخبارات بیگانه در کشور ما می باشد – چیزی که معاون اول ریاست جمهوری خود به آن اشاره کرده بود. ما نیز باور داریم که اگر دست درازی های بیگانه گان نباشد، ما به زودی شاهد شکل گیری نظامی در کشور خواهیم بود ک


به آن اولویت ها بپردازید

طالبان وارخطا شده اند

سفر آقای غنی به پاکستان، نوید دهنده نیست

امتیاز دادن به طالبان، امتیاز دادن به پاکستان است3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

خانه ملت بر روی ملت بسته می شود

2014-Nov-18 ||  آرمان ملي

کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده گان: تمام مراجعین و مؤکلین نماینده گان به داخل مقر شورای ملی اجازه ورود ندارند بعد از حمله انتحاری بر جان شکریه بارکزی عضو مجلس نماینده گان، دیگر اعضای این مجلس چنان وارخطای جان شان اند که حتا دیگر حاضر نیستند مؤکلین و مردم را در مقر شورای ملی که خود، آن را "خانه ملت"نام گذاشته اند، بپذیرند. به روز یکشنبه 25 عقرب یک حمله کننده انتحاری در جاده دارالامان دست به انتحار زد که در اثر آن به شمول یک دختر دانش آموز، سه هموطن ما جان شان را از دست دادند و 32 نفر دیگر جراحت برداشتند. شکریه بارکزی عضو مجلس نماینده گان نیز در این حادثه سطحی زخمی شد، ادعا شده است که حمله بر جان خانم بارکزی صورت گرفت، با آن که در این حادثه خانم شکریه جراحات سطحی برداشت، ولی پیامد این حادثه جز راه یافتن اضطراب و تشویش برای اعضای شورای ملی، چیزی دیگری بوده نمی تواند، چنانچه درنشست روز دوشنبه 26 عقرب کمیسیون امنیت داخلی، امنیت ملی، تحکیم سرحدات و ادارۀ محلی مسأله حمله بر جان خانم بارکزی مورد بحث قرار گرفت از محتوای صبحت ها و فیصله های اعضای این کمیسیون بر می آید که آنها چنان وارخطا و نگران جان شان اند که حتا دیگر حاضر نیستند تا با مؤکلین شان در مقر شورای ملی دیدار کنند، در حالی که آنها را مردم به خاطر حل مشکلات شان انتخاب کرده اند و جز توقع کار و حل مشکلات شان از این عالیجنابان توقع دیگری ندارند. آنچه در زیر ذکر می شود نقل فیصله ای است که از سوی کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده گان اتخاذ گردیده و در ویب سایت شورای ملی انعکاس یافته است. "در جلسۀ کمیسیون امنیت داخلی، امنیت ملی، تحکیم سرحدات و ادارۀ محلی به ریاست عبدالحی آخندزاده معاون کمیسیون، نخست روی اوضاع سیاسی و امنیتی کشور بحث صورت گرفت و هر یک از اعضای کمیسیون در مورد مشکلات و چالش های امنیتی نظریات خویش را ایراد نمودند. کمیسیون حادثه انتحاری روز گذشته بالای موتر حامل شکریه بارکزی عضو ولسی جرگه را که باعث شهادت چندتن و زخمی شدن شکریه بارکزی و تعدادی از هموطنان بیگناه گردید، شدیداً تقبیع نموده و این عمل ددمنشانه و غیر انسانی را کار انسان های قسی القلب و وحشی که همیشه در صدد توطئه وترور شخصیت ها و افراد بیگناه هستند، دانستند. در ادامۀ جلسه، اعضای کمیسیون از ادارات امنیتی کشور به خصوص وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی خواستند تا در قسمت تأمین امنیت و حراست از مال و جان تمام هموطنان، شخصیت های سیاسی و ملی و نماینده گان مردم در شورای ملی توجه جدی نموده و اجازه ندهند تا دشمنان صلح و ثبات کشور به اهداف شوم خویش برسند. در ادامه اعضای کمیسیون فیصله نمودند تا ریاست امنیت شورای ملی تمام مراجعین و موکلین وکلا را به داخل مقر شورای ملی اجازه ورود نداده و عرایض آنها را در دفتر پذیرش تسلیم و جهت اجراات و حل مشکل آنها فقط ورقه های در خواستی شان را به کمیسیون های مربوطه ارسال نماید و آنان دوباره جواب و عرایض خویش را از دفتر پذیرش تسلیم شوند. همچنان فیصله نمودند که تمام وکلای شورای ملی نمی توانند مؤکلین خویش را خود به داخل شورای ملی آورده و یا هم در دهلیزها، اتاق کنفرانس و یا مقابل تالار جلسۀ عمومی و یا هم در داخل کمیسیون ها بیاورند و همچنان تأکید گردید که از ورورد بادیگار...


صفحه اخبار

جنرال عبدالرشید دوستم: شماری از عوامل دولتی با گروه های ترورسیتی همکاری می کنند

2014-Nov-18 ||  آرمان ملي

عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، می گوید که شماری از عوامل دولتی در دستگاه امنیتی و استخباراتی کشور با گروه های تروریستی همکاری می کنند. آقای دوستم به این عده افراد هشدار داد که هر چه زودتر شناسایی و به پنجه قانون سپرده خواهند شد، همزمان،او تأکید کرد، اگر عواملی در درون دولت با گروه های تروریستی همکاری نکنند، امکان انتقال محموله های انفجاری در داخل شهرها ممکن نیست. جنرال دوستم این اظهارات را لحظاتی پس انفجار در منطقه پلچرخی ...

پرویز مشرف: نفوذ هند در افغانستان برای پاکستان خطرنـــــــــاک است

2014-Nov-18 ||  آرمان ملي

پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان می گوید، ادامه گسترش نفوذ هند در افغانستان، دهلی نو و اسلام آباد را وارد یک جنگ چریکی تازه ای می سازد. پرویز مشرف از سفر اخیر رئیس جمهور غنی در پاکستان استقبال کرد، اما تأکید نمود که نفوذ هند درافغانستان می تواند برای پاکستان خطرناک ثابت شود، زیرا به گفتۀ وی، هند در تلاش ایجاد یک افغانستان ضد پاکستان است. هشدار مشرف از آغاز تنش ها میان اسلام آباد و دهلی نو در حالی است که با وجود طرح های پاکستان در راه...

یک عضو مجلس نماینده گان: سیاست داخلی حکومت وحدت ملی مساوی به صفر است

2014-Nov-17 ||  آرمان ملي

برخی نماینده گان مجلس با اشاره به ناامنی ها و انفجارات اخیر به ویژه در پایتخت، می گویند که سیاست داخلی حکومت و حدت ملی در راستای تأمین امنیت، مساوی به صفر است. نماینده گان همچنین از سفرهای خارجی رئیس جمهور انتقاد کرده می گویند که حکومت باید ابتدا تشکیلات اساسی دولت را معرفی می کرد. شکیبا هاشمی عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس  نماینده گان به خبرگزاری جمهور گفت: " وضعیت امنیتی فعلی و گذشته هیچ تفاوتی نکرده است؛ حکومت خود را قهرمان سیا...

آلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان با حکومت وحدت ملی همکاری می کند

2014-Nov-17 ||  آرمان ملي

آلمان به ادامۀ پشتیبانی‌اش از مردم افغانستان متعهد است و در این راه با حکومت وحدت ملی همکار خواهد بود. مارکوس پوتسل، سفیر آلمان در افغانستان که در محفلی به مناسبت اعلام کمک ۱,۲میلیاردافغانی این کشور به چهارولایت شمالی افغانستان صحبت می‌کرد این سخن را گفت. آقای پوتسل گفت:” ما به عنوان یک شریک نزدیک در افغانستان خواهیم ماند و حمایت و فعالیت‌های توسعه‌یی‌مان را به هرجایی‌که نیاز باشد، خواهیم برد”. وی با تأکید بر ار...


صفحه مقالات سياسي

نقش ارزنده و هدفمندانه وزارت امور خارجه افغانستان در رفع مشکلات مختلفه مواد مخدر درسطوح بين المللي

2014-Nov-18 ||  ميرنجيب الله شمس

قسمت يازدهم: 1- نويسنده  مقاله به اين باور است که رفع مشکلات گسترده و مشکلات پيچيده مواد مخدر مانند ساير معضلات حاد جامعۀ جهاني مستلزم ونيازمند راه حل جهاني است. تجارب طولاني جامعۀ جهاني به درستي اين واقعيت را ثابت ساخت که هيچ کشور دنيا ولو بسيار نيرومند  وتوانا هرگز تنها نمي تواند دربرابر پديده هاي عديده مواد مخدر موفقانه مبارزه کند. فلهذا توليد، ترافيک واعتياد به مواد مخدره  به مثابه عظيم ترين وخطرناک ترين معضل(سياسي، امنيت...

جناب رئيس جمهور! خبر دارید که سید مخدوم رهین خودش مدعی است و خودش قاضی

2014-Nov-18 ||  محمد فهیم دشتی

قصه مربوط به سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، سید مخدوم رهین است؛ وزیری که در حدود پنج سال دورۀ وزارتش، پیوسته و با دیده درایی، بخش های مهمی از قانون رسانه های همه گانی را زیر پا کرده و هنوز به این قانون شکنی های خود ادامه می دهد. البته این داستان، سری دراز دارد؛ ولی خلاصه اش این که در قانون نافذ رسانه های همه گانی، کمیسیونی زیر نام"کمیسیون رسانه های همه گانی" در نظر گرفته شده که یکی از وظایفش رسیده گی به شکایت ها و تخطی های رسانه ها است. ...

بدون تأمین امنیت، سفرهــــــــــــــاي خارجي رئيس جهمور بي نتيجه است

2014-Nov-17 ||  احمد سعیدی

در این روز های نه چندان دور پاکستان و چین اظهار مي دارند که ما صادقانه به دنبـال افزایش ثبات و امنیت در افغانستان هستیم و در این زمینه دوره تازه‌ای از همکاری‌ها را با حکومت وحدت ملی افغانستان آغاز می کنیم. قبلاً چینی‌ها همکاری فشرده‌يی را با هند برای حضور در افغانستان انجام می‌داد و پتانسیل پاکستان در این زمینه نادیده گرفته شده بود اما دغدغه‌های مقامات پاکستان درخصوص افزایش نفوذ سیاسی و فرهنگی خود در افغانستان و همچنین تمای...

افزايش متداوم و غيرمهار شونده ترياک و هيروئين درافغانستان کمک هاي دونرها وجامعه بين المللي را درکنفرانس لندن کاهش مي دهد

2014-Nov-17 ||  ميرنجيب الله شمس

قسمت دهم: طوري که نويسنده اين مقاله انتظار آن را داشت که: نسبت ضعف مديريتي، گسترده گي فساد عميق مالي و اداري، بيکفايتي وغفلت وظيفوي اراکين بلند پايه ومسؤولان طراز اول فاقد تجربه  وزارت  مبارزه با مواد مخدر افغانستان وکارمندان خارجي  و داخلي معاش بگير اداره نمايشي UNODC مستقر در کابل در کشت خشخاش، توليد ترياک وترافيک مورفين وهيروئين درسال جاري 2014 ميلادي  در کشور بدون شک وترديد افزايش قابل ملاحظه به عمل مي آيد. در حالي که ميليا...


مقالات اقتصادي

پول‌ شویی؛ ناپاکی اقتصاد و سیاست در افغانستان

2014-May-23 ||  آرمان ملي

قانون مبارزه علیه پول‌شویی به دلایل نامعلوم تصویب نمی‌شود این روزها خبرهای انتخابات و نتایج نهایی آن چنان داغ شده که در رسانه­‌ها به مسایل مهم دیگر کم­تر پرداخته می­‌شود. یکی از این مسایل مهم قانون مبارزه علیه تطهیر پول یا پول‌شویی است که اخیرا نورالله دلاوری رئیس بانک مرکزی افغانستان هشدار داد که اگر تا اخیر ماه جون سال جاری این قانون به تصویب نرسد،‌ افغانستان در فهرست سیاه شماری از کشورها شامل خواهد شد. نبود این ...

معامله نفت در برابر کالا؛ نقشه روسیه برای نفت ایران

2014-May-23 ||  آرمان ملي

ایران از طریق پایانه نفتی نکا در ساحل خزر می تواند بخشی از نفت خود را به روسیه صادر کند کاهش دوباره صادرات نفت ایران این احتمال را تقویت کرده است که جمهوری اسلامی با روسیه بر سر صادرات روزانه ۵۰۰هزار بشکه نفت در مقابل واردات کالای روسی به توافق برسد. آژانس بین المللی انرژی گزارش داده که صادرات نفت ایران برای دومین ماه پیاپی کاهش پیدا کرده و به یک میلیون و ۱۱۰هزار بشکه در روز رسیده است. این در حالی است که دو ماه پیش صادرات نفت ایران با یک...


صفحه فرهنگ وهنر

جنگ بزرگ و سینما

2014-Jul-18 ||  آرمان ملي

هنگامی که جنگ جهانی اول در گرفت، سینما هنری نوپا بود و هنوز امکانات بیانی خود را به خوبی نمی‌شناخت، با وجود این دولت‌ها از سینمای مستند و داستانی برای اهداف تبلیغاتی بهره گرفتند. در این جنگ بود که سینما برای اولین بار این امکان را یافت که توانایی‌های تبلیغی و بسیجندگی خود را نشان دهد. زمینه‌ای بر سینمای جنگ در سالهای میان ۱۹۱۴تا ۱۹۱۸که رسانه‌های جمعی موثری وجود نداشت و بیشتر مردم بی‌سواد بودند، فلم، که برای همگان قابل&zwn...

ران هوارد مستند بیتل‌ها را می‌ سازد

2014-Jul-18 ||  آرمان ملي

بیتل‌ها از اواخر ۱۹۶۳تور اروپایی خود را آغاز کردند ران هوارد٬کارگردان آمریکایی قرار است مستندی درباره سال‌های نخستین فعالیت گروه موسیقی این فلم با همکاری پل مک کارتنی٬رینگو استار٬از موسسان این گروه و الیویا هریسون و یوکو اونو٬همسران دو عضو دیگر (جورج هریسون و جان لنون) که درگذشته اند٬ساخته می شود و بر روی فعالیت این گروه بین سال‌ها ۱۹۶۱تا ۱۹۶۶تمرکز دارد؛ از کلوپ کاورن در لیورپول تا آخرین کنسرت عمومی‌شان در سن‌فرانسیسکو. ...

صفحه علمي
درد دلها
صفحه ورزش

مــــــــــــــــا به دوستان مان شبــــــــــاهت ژنتیکی داریم

2014-Jul-18 ||  آرمان ملي

مردم اغلب از این موضوع حرف می زنند که چطور دوستانشان گاه از خانواده به آنها نزدیک ترند. و حالا مطالعه تازه ای نشان می دهد که این برداشت شاید چیزی بیش از یک احساس باشد....

جلالتمآب رئیس صاحب جمهور! لوی سارنوال چه می خواهد

2014-Apr-06 ||  آرمان ملي

جناب محترم لوی سارنوال (الکو صاحب) از تأمین حکم محکمه ابا می ورزد، ما به کجا شکایت کنیم، محکمه استیناف عامه ولایت کابل که مؤظف به رسیده گی پرونده شده بودند در ظرف چها...

فیلیپ لام رهبری خاموش پشت قهرمان جام جهانی دوهزار و چهارده

2014-Jul-18 ||  آرمان ملي

فیلیپ لام یازده ساله بود که به بایرن مونیخ پیوست. او از تیم «سابنر استارز» با دنیایی پر از انگیزه به تیم اول آلمان رفت. قهرمان او در بایرن کسی نبود جز «مهمت ش...

نگرانی از افزایش چشمگیر استفاده از آنتی بیوتیک در جهان

2014-Jul-18 ||  آرمان ملي

نزدیک به یک قرن است که بشر برای مقابله با عفونت به این داروی اعجاب آور تکیه کرده. تا پیش از پیدایش آنتی بیوتیک ها در دهه های نخست قرن بیستم، برای درمان عفونت راه حل...

جناب رئيس جمهورى کشور! چرا حکومت کرکت را بر فوتبال ترجيح مى دهد

2013-Aug-23 ||  آرمان ملي

مسابقه ميان تيم هاى ملى افغانستان و پاکستان که در هفته پيش راه اندازى گرديد و سر انجام تيم ملى کشور توانست تيم پاکستان را شکست بدهد و اين پيروزى حس مشترک و ملى گرايى ...

قرارداد هفتصد وپنجاه میلیون پوندی آدیداس و منچستر یونایتد

2014-Jul-18 ||  آرمان ملي

قراردادی فعلی منچستریونایتد با نایک فصل آینده به پایان خواهد رسید آدیداس، کمپانی بزرگ تولید لوازم ورزشی با امضای قراردادی ۱۰ساله به ارزش ۷۵۰میلیون پوند، حق انح...

بازدید کنندگان صفحه اصلی   |  سرمقاله    |    اخبار    |    مقالات سیاسی    |    مقالات اقتصادی    |    فرهنگ وهنر    |    ورزش    |     درد دلها   |    صفحه علمی    |     تماس باما   
Free Web Counter