مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

آيا با راه اندازي هياهو و تبليغات مي توان به اجماع ملي رسيد؟

مهرالدين مشيد در اين شکي نيست که افغانستان در شرايط خيلي حساس و رقتباري به سر مي برد...

اشتراک گذاری

جنگ و تروريسم خواب ناميمون سرمايه داري براي جهان

  محمد نديم بخشي يک بار ديگرصحنه سياست کشورهاي مختلف جهان شاهد يک جريان چرخش به راست و...

اشتراک گذاری

قباحت زدايي چهرة پاکستان در آستانه سفر هيأت سازمان ملل در کابل

سید شریف ناصرزاده بدون شک سفر هيأت شوراي امنيت سازمان ملل در کابل براي بررسي واقعيت هاي جاري...

اشتراک گذاری

مذاکرات ترکيه بازي ديگر پاکستان

  احمد  سعيدي صلح و امنيت از جمله نيازمندي هاي ضروري و فطري بشري است و تنها در...

فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

اين سوي جلگه هاي مه آلود

محمداسحاق فايز (نگرشي بر شکوفايي وجلوه هاي ويژة شعر دهة هشتاد و نود در افغانستان) بخش ششم عوامل...

مقالات اقتصادی

اشتراک گذاری

تعرفه واردات سگرت صددرصد افزايش يافت

مجلس نماینده‌گان با تعدیل قانون منع استفاده از محصولات تنباکو، تعرفه توریدات سگرت را 100 درصد از اصل...

اشتراک گذاری

نشست مشترک سرمايه‌گذاران افغانستان و روسيه برگزار مي‌شود

مقام‌ها در اتاق تجارت و صنايع افغانستان مي‌گويند که قرار است امروز نشست مشترک ميان سرمايه‌گذاران و بازرگانان...

درد دلها

اشتراک گذاری

نامه سرگشاده عنوانى  وزارت محترم تحصيلات عالى ج.ا.ا

  آقاي وزير! ما در جال دانشگاه‌هاي خصوصي گيرمانده‌ايم حدود بيشتر از دو دهه اخير، يکي از دستآورد...

اعلامية مطبوعاتي نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه‌يي افغانستان در درون سازمان رسانه‌

گزارش پژوهشي که در دفتر «ني» حمايت کنندة رسانه‌هاي آزاد افغانستان تهيه شده است، نشان مي‌دهد که حقوق...