سرمقاله

به تفویض جایزه عجله شده است

2015-Mar-27  || آرمان ملي

هیأت افغانستانی که به منظور تبادل نظر با مقامات امریکایی عازم آن کشور گردیده بود، پس از اشتراک در مجالس گوناگون و ملاقات با برخی از مقامات امریکایی به ویژه رئیس جمهوری آن کشور، دوباره به کابل بر می گردد. در این سفر، سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در کانگرس امریکا، قابل توجه بود. آقای غنی با این سخنرانی توانست روابط افغانستان را که در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی آسیب دیده بود، دوباره ترمیم کند. موضع و نظر رئیس جمهوری کشور برای سناتوران امریکایی به حدی جالب بود که آنها چند بار متواتر به پا ایستاد شدند و سخنرانی وی را با کف زدن های ممتد بدرقه کردند. به همین گونه شورای اتلانتیک و انستیتیوت صلح امریکا برای رئیس جمهوری کشور جایزه رهبری برتر را تفویض کرد، اما این که این جایزه با کدام معیار برای آقای غنی تفویض شد، ملاحظاتی وجود دارد. برخی باور دارند که تفویض چنین جایزه ها به رهبران کشور های جهان، بیشتر رنگ سیاسی و تشویقی دارد، زیرا اگر به واقعیت نظر افگنیم بیشتر از (6) ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی می گذرد و این حکومت که رئیس جمهوری آن آقای غنی است، چندان دستآورد قابل ملاحظه ندارد که برتری وی ثابت شده باشد؛ نه در تأمین امنیت در کشور به موفقیت های چشمگیر رسیده ایم و نه اقتصاد کشور از حالت رکود و ورشکستگی نجات پیدا کرده است. به همین گونه حکومت وحدت ملی در این مدت نتوانست تا وزیران کابینه اش را به مجلس نماینده گان معرفی کند و


از ماجرای شهادت فرخنده استفاده های سیاسی و سلیقوی نشود

خرافات زدایی از دین مسؤولیت عالمان دین است

از این وضعیت بد باید بیرون شویم

سال نو می شود، اما نگرانی ها پایان نیافته است3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSSجان کری در مهمانی هیأت افغانستانی نیاز نبود داکتر اشرف غنی قدرت را با داکتر عبدالله تقسیم کند

2015-Mar-27 ||  آرمان ملي

آگاهان سیاسی: داکتر عبدالله در مورد سکوت اش در برابر این نظر کری، باید توضیح بدهد سید میلاد: سنگ، چوب، دشت، کوه و گوسفندان کشور جان کری وزیر خارجه امریکا در مهمانی که برای رهبران حکومت وحدت ملی از سوی وزارت خارجه آن کشور در نظر گرفته شده بود گفت: نیاز نبود که رئیس جمهوری افغانستان قدرت را با داکتر عبدالله تقسیم کند و داکتر اشرف غنی به منظور تأمین وحدت ملی، حاضر شد و پذیرفت که قدرت میان وی و داکتر عبدالله تقسیم شود. این اظهار نظر وزیر خارجه امریکا با واکنش های تند برخی از آگاهان و کاربران رسانه های اجتماعی مقابل شده است. عنایت شریف در همین رابطه به آرمان ملی گفت که این پیام جان کری چنین وانمود می سازد که جایگاه داکتر عبدالله در حکومت وحدت ملی، مصلحتی، غیر قانونی و تشریفاتی است و مهره قابل تأیید امریکا تنها اشرف غنی می باشد، در حالی که آقای کری با تقلبات گسترده که در انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت، مجبور شد تا چند بار به کابل بیاید و میان داکتر عبدالله و داکتر غنی میانجیگری نماید که سر انجام کوشش های وی سبب تشکیل حکومت وحدت ملی در کشور شد.                                              وی به این باور است که داکتر عبدالله باید توضیح بدهد که چرا در برابر این نظر جان کری، سکوت و خاموشی اختیار کرده است. به همین گونه زویا آریا در صفحه فیسبوک خود نوشته است که بر خلاف نظر جان کری، سنگ، چوب، کوه، دشت و گوسفندان افغانستان به یک صدا می گویند که در انتخابات گذشته تقلب های ساز...


صفحه اخبار

پـــــــــــــــرونده قتل فـــــــــــــــــــــــرخنده به لوی سارنوالی فرستاده شد

2015-Mar-27 ||  آرمان ملي

کمیسیون حقیقتیاب قضیه قتل " فرخنده " می گوید که تحقیقات انجام شده از سوی ارگان های کشفی و امنیتی در خصوص این رویداد نشان می دهد که فرخنده قرآنکریم را آتش نه زده و نه ارادۀانجام این کار را داشته است. به گفتۀ خپلواک صافی یک عضو این کمیسیون محرکین اصلی قتل فرخنده چهار تن از متولیان و ملنگان زیارت شاه دو شمشیره بود که سه تن شان بازداشت شده است. آقای صافی گفته است کهاعضای کمیسیون حقیقتیاب قضیه قتل " فرخنده " با متهمان بازداشت شده دی...

جان کری در مهمانی هیأت افغانستانی نیاز نبود داکتر اشرف غنی قدرت را با داکتر عبدالله تقسیم کند

2015-Mar-27 ||  آرمان ملي

آگاهان سیاسی: داکتر عبدالله در مورد سکوت اش در برابر این نظر کری، باید توضیح بدهد سید میلاد: سنگ، چوب، دشت، کوه و گوسفندان کشور جان کری وزیر خارجه امریکا در مهمانی که برای رهبران حکومت وحدت ملی از سوی وزارت خارجه آن کشور در نظر گرفته شده بود گفت: نیاز نبود که رئیس جمهوری افغانستان قدرت را با داکتر عبدالله تقسیم کند و داکتر اشرف غنی به منظور تأمین وحدت ملی، حاضر شد و پذیرفت که قدرت میان وی و داکتر عبدالله تقسیم شود. این اظهار نظر وزیر خ...

عبدالله توافق بر سر سپردن چند وزارت و ولایت به طالبان را تکذیب کرد

2015-Mar-27 ||  آرمان ملي

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، گزارش ها در مورد توافق بر سر سپردن چند ولایت و وزارت به گروه طالبان را رد کرده و گفته است که این گزارش ها حقیقت ندارد. آقای عبدالله در جمعی از خبرنگاران در واشنگتن گفت که برای مذاکره صلح با طالبان معیارهای خاصی وجود دارد و اگر این معیارها نادیده گرفته شود، مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید. دور تازه یی از مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان قرار است در آیندۀنزدیک برگزار شود. هنوز محل دقیق...

شکریه بارکزی: انتخابات پارلمانی به وقت معین برگزار نمی شود

2015-Mar-27 ||  آرمان ملي

رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی می گوید،هر فرد و یا نهادهای ملیو بین المللی که پیشنهاداتی در زمینۀآوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور دارند، باید به این کمیسیون مراجعه کنند. خانمشکریه بارکزی که در این اواخر به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی توظیف شده گفته است،قبلاًتمام نهادهای ملی و بین المللی پیشنهادهای معین و مشخصی را داشته اند و کمیسیون نیز کار خود را روی نظریات، همه پرسی و نظرخواهی با اقشار، احزاب و نهادهای   جامعه مدن...


صفحه مقالات سياسي

واعظ شهر بداند که نقاب از چهره اش افتید

2015-Mar-28 ||  حامد بخشی

واعظ شهر ما بداند که نقاب از چهره اش افتیده و ماهیت اصلی اش نمایان شده است. دیگر نمی شود چهره را در عقب آیات قرآن و روایات پیامبرگرامی اسلام پنهان کرد. مردم به خوبی دانستند که آنچه به زبان جاری است در ضمیر و وجدان انسانی جای ندارد . آنچه به زبان جاری است در اعمال و رفتار نقشی ندارد. مردم دانستند که آنچه به زبان جاری است، فقط در حد لقلقه زبان باقی می ماند . آنچه در رفتار و اعمال ظاهر می شود عمل داعشی و فکر داعشیان است، دفاع از درنده گان و جنایتکا...

به بهانۀ عذر خواهی از فرخنده ، یل گردن فراز ناورد

2015-Mar-28 ||  مهرالدین مشید

فرخندۀ عفیفه و نجیب، من به نماینده گی از  مردان این سرزمین از تو معذرت می خواهم ای فرخنده، ای سپهبد ستبر سینۀ سپهر، ای یل گردن فراز پهنۀ ناورد و ای تناور ترین درخت از نخلستان زخم خوردۀ کشور من به نماینده گی از مردان این سرزمین مردسالار خیلی عاجزانه از تو عذرخواهی می کنم.ای شکوۀ حماسه های درخشان تاریخ، ای اسطورۀ استثنایی مقاومت و شهامت و ای الگوی ایثار واسوۀ انسانیت، زمانی که مردان وحشی را می بینم که بدتر از حیوانات درنده بر بدن زخمی و ...

تابوت انسان وانســـــــــــــــــــــــــــانيت در حادثه شاه دوشمشيره دفن شد

2015-Mar-27 ||  محمد علی مهرزاد

تاریخ کشورما بسیارمسایل و حوادث، گاهی خوب وگاهی بد را در قلب خونین خود جای داده است ؛ ولی امروز به ندا آمده است که آدم نماهای بد با طینت شیطانی در فکرویرانی ارزش هاي اسلامی وملی اند، البته نه به خاطر اين که صرف آدم های بد اندیش وبد کنش وجود دارد؛ اما خطراز آنجا ناشی می شود که آدم های خوب وبا وجدان ا نسانی سکوت می کنند. عامل این خشونت را در کجا باید جستجو کرد؟ در نژاد، مذهب، نظام هاي مستبد وعیاش  ویا در سیستم سرما یه داری جهانخوار ویا درنظام...

کشتن فجیع فرخنده توسط اوباشان؛زنگ خطررابه گوش حکومت ونهادهای فرهنگی و حقوقی افغانستان نواخت

2015-Mar-27 ||  ابراهیم ورسجی

کمونیست ها وبنیاد گرایان مذهبی دوهنرمند ایدئولوژیک - سیاسی داشتند ودارند که تاکنون دامنگیرمردم افغانستان می باشد: نخست،شعارهای مرگ براین وآن کشورکه ارزان توسط هردوي شان داده شد.شعارهايی که درنبود چپی ها بنیاد گرایان پی درپی نشخوار وعوام فریبی می کنند. دوم،کمونیست ها ازنظرایدئولوژیک دنبال نابودی دولت درسمت جامعه آرمانی- بی طبقۀ خود می گشتند؛ اما قوی ترین وخود کامه ترین دولت را درتاریخ ایجاد کردند.برخلاف کمونیست ها،بنیاد گرایان مذ...


مقالات اقتصادي

قیمت نفت شاید برای سه سال در سطح فعلی بماند

2015-Jan-27 ||  آرمان ملي

رئیس بی‌پی گفته قیمت نفت نهایتا تا سه سال می‌تواند همین قدر پایین بماند رئیس غول نفتی بی‌پی گفته است که قیمت نفت نهایتا تا سه سال می‌تواند در حد فعلی یعنی بشکه ای حدود ۵۰دالر باقی بماند. باب دادلی رئیس شرکت بی‌پی‌ گفته که برنامه ریزی این شرکت برای سال آینده بر اساس همین قیمت ارزان خواهد بود. او گفت "قیمت پایین نفت، باعث از دست رفتن شغل‌های بیشتر و کاهش سرمایه‌گذاری‌ در صنعت نفت دریای شمال و نقاط دیگر می‌شود و ...

پول نفت عربستان سعودی در دوره ملک عبدالله چه شد

2015-Jan-27 ||  آرمان ملي

صنعت نفت عربستان سعودی در دوران زمامداری ملک عبدالله، ششمین پادشاه سعودی، هم شاهد بالاترین قیمت‌های نفت بود و هم پایین‌ترین سطوح قیمتی را تجربه کرد. عربستان سعودی بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت اوپک به شمار می‌رود و تصمیمش برای حفظ سطح تولید نفت در ماه‌های گذشته برای بخش عمده‌ای از اعضای اوپک از جمله ایران، بحث‌برانگیز بوده است. سارا بازوبندی، استاد اقتصاد و علوم سياسي دانشگاه ريجنتز لندن در پاسخ به بی‌بی‌سی فارسی گ...


صفحه فرهنگ وهنر

نقاشی با شکلک‌؛ اسمایلی‌ها پرتره می‌ شوند

2015-Jan-27 ||  آرمان ملي

چه کسی می‌توانست فکرش را بکند که شکلک‌ها یا اسمایلی‌هایی که در اس‌ام‌اس‌ها و چت‌های کامپیوتری دیده می‌شوند، بتوانند برای آفرینش آثار هنری به کار گرفته شوند؟ یونگ جیک، خواننده رپ و شاید اولین هنرمند اسمایلی قابل اعتنا، پرتره تعدادی از ستارگان دنیای هنر را در توییتر خود به اشتراک گذاشته است. بی‌بی‌سی مصاحبه‌ای با یونگ جیک کرده تا بیشتر درباره کارهای او با اسمایلی‌ها بداند، مصاحبه‌ای با استفاده از همان ش...

آیا تک تیرانداز امريکایی قهرمان بود

2015-Jan-27 ||  آرمان ملي

بردلی کوپر در فلم تک تیرانداز امريکایی نقش کریس کایل را بازی می کند تک تیرانداز امريکایی، تازه ترین فلم کلینت ایستوود که از نامزدان بهترین فلم جوایز اسکار است و در هفته های اول اکران در امريکا موفقیت تجاری فراوانی داشته، به خاطر شخصیت اصلی داستان بحث برانگیز شده است. سئوالی که این بحث ها در آن خلاصه می شود این است : آیا کریس کایل شخصیت اصلی فلم یک قهرمان است؟ و یا فرد قلدر مآب و متکبری است که عاشق تیراندازی است و معیارهای اخلاقی بحث برا...

صفحه علمي
درد دلها
صفحه ورزش

مــــــــــــــــا به دوستان مان شبــــــــــاهت ژنتیکی داریم

2014-Jul-18 ||  آرمان ملي

مردم اغلب از این موضوع حرف می زنند که چطور دوستانشان گاه از خانواده به آنها نزدیک ترند. و حالا مطالعه تازه ای نشان می دهد که این برداشت شاید چیزی بیش از یک احساس باشد....

جلالتمآب رئیس صاحب جمهور! لوی سارنوال چه می خواهد

2014-Apr-06 ||  آرمان ملي

جناب محترم لوی سارنوال (الکو صاحب) از تأمین حکم محکمه ابا می ورزد، ما به کجا شکایت کنیم، محکمه استیناف عامه ولایت کابل که مؤظف به رسیده گی پرونده شده بودند در ظرف چها...

فیلیپ لام رهبری خاموش پشت قهرمان جام جهانی دوهزار و چهارده

2014-Jul-18 ||  آرمان ملي

فیلیپ لام یازده ساله بود که به بایرن مونیخ پیوست. او از تیم «سابنر استارز» با دنیایی پر از انگیزه به تیم اول آلمان رفت. قهرمان او در بایرن کسی نبود جز «مهمت ش...

نگرانی از افزایش چشمگیر استفاده از آنتی بیوتیک در جهان

2014-Jul-18 ||  آرمان ملي

نزدیک به یک قرن است که بشر برای مقابله با عفونت به این داروی اعجاب آور تکیه کرده. تا پیش از پیدایش آنتی بیوتیک ها در دهه های نخست قرن بیستم، برای درمان عفونت راه حل...

جناب رئيس جمهورى کشور! چرا حکومت کرکت را بر فوتبال ترجيح مى دهد

2013-Aug-23 ||  آرمان ملي

مسابقه ميان تيم هاى ملى افغانستان و پاکستان که در هفته پيش راه اندازى گرديد و سر انجام تيم ملى کشور توانست تيم پاکستان را شکست بدهد و اين پيروزى حس مشترک و ملى گرايى ...

قرارداد هفتصد وپنجاه میلیون پوندی آدیداس و منچستر یونایتد

2014-Jul-18 ||  آرمان ملي

قراردادی فعلی منچستریونایتد با نایک فصل آینده به پایان خواهد رسید آدیداس، کمپانی بزرگ تولید لوازم ورزشی با امضای قراردادی ۱۰ساله به ارزش ۷۵۰میلیون پوند، حق انح...

بازدید کنندگان صفحه اصلی   |  سرمقاله    |    اخبار    |    مقالات سیاسی    |    مقالات اقتصادی    |    فرهنگ وهنر    |    ورزش    |     درد دلها   |    صفحه علمی    |     تماس باما   
Free Web Counter