مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

موج سواري‌هاي بي‌فرجام

معين اسلام‌پور: عقربکِ ساعت دو چهل و پنج زمان را نشان مي‌دهد، در اين وقت شب فضاي آشفتة...

اشتراک گذاری

آينده سياسي افغانستان در پرتو آرايش‌هاي سياسي جديد!!

نورالله وليزاده: محمد حنيف اتمر مشاور پيشين امنيت ملي، روز جمعه(28جدي) به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري، با...

اشتراک گذاری

انتخابات و سرنوشت مبهم ریاست اجرایی

علی موسوی/جمهور: یـک منبـع نزدیـک بـه ریاسـت جمهـوری گفته کـه تیـم انتخاباتی اشـرف غنـی بـرای انتخابات آتـی، شـامل...

اشتراک گذاری

تعويق گفت‌وگوهاي صلح، به نفع و ضرر کيست؟

نورالله وليزاده: در حالي‌که زمزمه‌هايي در نهادهاي حکومتي افغانستان در مورد احتمال اعلام آتش‌بس شنيده مي‌شود، طالبان هشدار...

فرهنگ و هنر

مقالات اقتصادی

اشتراک گذاری

انقلاب ديجيتالي چگونه جهان را دگرگون مي‌کند؟

مارتين مولايزن / برگردان: فرهاد نيک‌انديش / بخش دوم و پاياني راه حل اين مسأله نه در انکار...

اشتراک گذاری

انقلاب ديجيتالي چگونه جهان را دگرگون مي‌کند؟

مارتين مولايزن/ بخش نخست: کاربسترهاي ديجيتالي (پلتفرم‌ها) در حال بازآراييِ مناسبات موجود ميان مشتريان، کارگران و کارمندان‌اند، و...

درد دلها

اشتراک گذاری

نامه ي سرگشاده باشنده گان مکروريان ها به جلالتمآب رييس جمهوري کشور!

  قراري که شما بهتر مي دانيد، گرم سازي بلاک هاي رهايشي مکروريان ها، به وسيلة مرکز گرمي...

اشتراک گذاری

نامه سرگشاده رحمت الله نبيل آقايان غني و عبدالله! از ملت عفو خواسته استعفا بدهيد

  مردم افغانستان در دهه هاي پسين براي دفاع از عزت و شرف اين مرز و بوم ،...