مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

آيا سفر اتمر به چين اثر گذار است؟

  محمد حنيف اتمر، مشاور امنيت ملي افغانستان هفتة گذشته در يک سفر سه روزه وارد چين شد....

اشتراک گذاری

سياست خارجي پاکستان در قبال افغانستان

  پاکستان از اوايل تأسيس تا کنون؛ با فرهنگ هندو، با سياست انگليس و به نام مسلمان بوده...

اشتراک گذاری

چرا مردم نسبت به برگزاري انتخابات بدبين اند؟

  مهرالدين مشيد پس از انتظار هاي طولاني و حتا گفته مي توان نفس گير، بالاخره روند ثبت...

اکت هاي دموکراسي مردم را بيچاره کرده است!

  احمد سعيدي از دير زماني به اين سو تعداد زيادي از برجسته ترين نويسنده گان ، انديشمندان...

فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

ابوالقاسم فردوسي و ديدار خداوند

  نويسنده: پرتونادري به بيننده‌گان آفريننده را نبيني مرنجان دو بيننده را حکيم ابوالقاسم فردوسي، اين حماسه‌سراي بزرگ...

مقالات اقتصادی

اشتراک گذاری

راه ابریشم جدید؛ بلندپروازی چین و نگرانی اروپایی ها

  چین، پول زیادی برای ایجاد مسیر تجاری "راه ابریشم جدید" خرج کرده است. بسیاری از کشورها می...

اشتراک گذاری

شرايط پاکستان بر محصولات صادراتي افغانستان کمرشکن است

  اتاق تجارت و صنايع کشور مي‌گويد که شرايطي که پاکستان بر محصولات صادراتي افغانستان وضع کرده، سخت‌گيرانه...

درد دلها

اشتراک گذاری

قابل توجه رياست هاي ثبت احوال نفوس و توزيع شناسنامه هاي برقي

  چون شناسنامه هاي برقي به مثابة سند ثبت هويت شهروندان کشور يک سند با اعتبار ملي دانسته...

اشتراک گذاری

نامه سرگشاده به آقاي مرتضوي، گوش و زبان رييس جمهور ي کشور

  محترم مرتضوي! چون مصروفيت هاي رييس صاحب جمهور بسيار زياد است، مشکل خويش را به شما نگاشتيم...