مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

ايتلاف نجات براي افغانستان رهبران حکومت را مشوش و اندوهگين ساخته است!

همه گان به اين واقعيت ها مهر تأييد مي گذارند که با گذشت هر روز وضعيت امنيتي کشور بدتر، حقوق بشري، مصونيت فردي نگران کننده تر، حالت اجتماعي و اقتصادي آشفته تر و جوِ سياسي در کشورما بيشتر از هر زمان ديگر مکدر تر و پيچيده تر شده مي رود...

مقالات اقتصادی

اشتراک گذاری

اولين لولۀ گاز صادراتی ترکمنستان به افغانستان به زودی تکميل مي شود

نمايندة ويژه رييس‌جمهور اشرف غني در امور کشورهاي آسياي ميانه  مي گويد که اولين لولة گاز صادراتي ترکمنستان...

اشتراک گذاری

پول‌ شویی؛ ناپاکی اقتصاد و سیاست در افغانستان

قانون مبارزه علیه پول‌شویی به دلایل نامعلوم تصویب نمی‌شود این روزها خبرهای انتخابات و نتایج نهایی آن چنان...