مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

باتقابل‌های موجودنباید ساده انگارانه برخورد کرد   

صدیق الله توحیدی هیآت همه شمول وبا صلاحیت که متشکل ازهمه نهاد های مدنی، اجتماعی واحزاب سیاسی وظیفه...

اشتراک گذاری

خون و خشونت آن سوی سکه سرنوشت سیاسی افغانستان!

پرتونادری غربی‌ها و در راس آن امریکا در « بن » گنجشک پادشاهی را بر شانه کرزی نشاندند....

اشتراک گذاری

اعلام نتایج انتخابات به نفع اشرف غنی؛ گامی در راستای صلح یا مانعی فرا راه صلح؟!

نورالله ولی‌زاده تا کنون موقف طالبان این بوده که با حکومت افغانستان به رهبری محمد اشرف غنی مذاکره...

اشتراک گذاری

امیدواری‌ به عبور از فصل اول و نگرانی‌ از دشواری‌ فصل دوم/ گفت‌وگوهای صلح

نشانه اگر جریان‌های سیاسی، مدنی و در کل تمام مردم افغانستان در دفاع از داعیه رییس جمهوری افغانستان...

مقالات اقتصادی

اشتراک گذاری

تقربِ دیدگاهِ ارگ به «تیوری توطیه» در پیوند به تروریزم!

نورالله ولی‌زاده می‌توان گفت که فهرست کشورهایی که از سوی حکومت افغانستان متهم به ابزار قرار دادن گروه‌های...

اشتراک گذاری

کمیسیون در اعلام نتایج از راهبردِ«موج‌شکن» استفاده می‌کند!

نورالله ولی‌زاده با توجه به این‌که اشتراک مردم در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان بسیار پایین بوده، هیچ...

درد دلها

به روزنامه وزين آرمان ملي

آرزومندم نامه‌ام را بدون کم و کاست که پيام کارمندان دولت را در متن دارد به اميد کاهش...

نامه وارده: از روزنامه آرمان ملي خواهش مي کنم که اين شکايت را به گوش آقاي اشرف غني برساند!

اين ياددشت را ساعت 30: 1 شب نوشته‌ام! در جايي خوانده بودم که در کشورهاي غيراسلامي اروپايي در...