مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

خبرنگاران به«تقديس» نه، به حمايت نياز دارند!!

خبرنگاري در افغانستان يک شغل خطرناک است اما خبرنگاران افغانستان افزون به خطرهايي که به خاطر پيش‌برد وظيفه...

اشتراک گذاری

خشت کژِ «بن» و تکرار تاريخ

شايد گاهي به اين انديشيده باشيدکه چه‌گونه تاريخ در افغانستان تکرار مي‌شود، با آن‌که گفتاورد همه‌گاني‌اي داريم که...

اشتراک گذاری

کابل؛ شهري در زيرِ سايه مرگ و حشت

در شهرِ کابل بدامني، چالش‌هاي زيست محيطي، ترافيک سنگين، آلوده‌گي هوا، ده‌ها مواردي است که شهروندان اين شهر...

اشتراک گذاری

انتخابات رياست جمهوري در ماه سرطان برگزار نمي‌شود

افغانستان از چندي به‌اين‌سو در بن بست سياسي دست و پنجه نرم مي‌کند؛ سياست‌ها گاهي شرقي، گاهي غربي،...

مقالات اقتصادی

اشتراک گذاری

انقلاب ديجيتالي چگونه جهان را دگرگون مي‌کند؟

مارتين مولايزن / برگردان: فرهاد نيک‌انديش / بخش دوم و پاياني راه حل اين مسأله نه در انکار...

اشتراک گذاری

انقلاب ديجيتالي چگونه جهان را دگرگون مي‌کند؟

مارتين مولايزن/ بخش نخست: کاربسترهاي ديجيتالي (پلتفرم‌ها) در حال بازآراييِ مناسبات موجود ميان مشتريان، کارگران و کارمندان‌اند، و...

درد دلها

نامه وارده

باشنده گولايي حصه اول خيرخانه، کوچه هفتم افسوتر هستم! ساعت 7:30 دقيقه صبح روزچهارشنبه( اول حوت) از خانه...

اشتراک گذاری

نامه سرگشاده قابل توجه رييس جمهوري کشور و مسوولان معارف افغانستان!

در حالي که بنياد معارف ترکيه که مديريت مکاتب افغان-ترک شبرغان، هرات و مزار شريف را بر عهده...