مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

درنگی به ایتلاف عبدالله-حکمتیار!

نورالله ولی‌زاده  این‌که ایتلاف بین آقای عبدالله و حکمتیار به چه شکلی صورت خواهد گرفت و چقدر این...

اشتراک گذاری

کابل در نهیب مرگ وضجه درد!

احمد سعیدی زمام‌داران افغانستان باید بدانند انسان هرقدر دانش داشته باشد و هرقدر هم بتواند و بخواهد از...

اشتراک گذاری

همه در انتظارِ پایان صبرِ عبدالله عبدالله!!

نورالله ولی‌زاده یک تحلیل این است که آقای عبدالله با خون‌سردی و مدارا می‌خواهد که آخرین مراحل و...

اشتراک گذاری

اشرف غنی، چه تصمیم دشوار می‌گیرد که به نیروی ارتش نیاز دارد؟!

نورالله ولی‌زاده جنجال‌های انتخاباتی روز تا روز ابعاد تازه بخود می‌گیرد. جدول زمانی‌بندی کمیسیون انتخابات چندبار به دلیل...

فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

اسحاق فایز در شصت و سه ساله‌گی

  پرتونادری شاید جای داشته باشد تا از آن شمار شاعران  و نویسنده‌گانی یادکنم که در کنار آموزش‌های...

مقالات اقتصادی

اشتراک گذاری

تقربِ دیدگاهِ ارگ به «تیوری توطیه» در پیوند به تروریزم!

نورالله ولی‌زاده می‌توان گفت که فهرست کشورهایی که از سوی حکومت افغانستان متهم به ابزار قرار دادن گروه‌های...

اشتراک گذاری

کمیسیون در اعلام نتایج از راهبردِ«موج‌شکن» استفاده می‌کند!

نورالله ولی‌زاده با توجه به این‌که اشتراک مردم در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان بسیار پایین بوده، هیچ...

درد دلها

به روزنامه وزين آرمان ملي

آرزومندم نامه‌ام را بدون کم و کاست که پيام کارمندان دولت را در متن دارد به اميد کاهش...

نامه وارده: از روزنامه آرمان ملي خواهش مي کنم که اين شکايت را به گوش آقاي اشرف غني برساند!

اين ياددشت را ساعت 30: 1 شب نوشته‌ام! در جايي خوانده بودم که در کشورهاي غيراسلامي اروپايي در...