سرمقاله

مردم با سخنرانی ها در مساجد هدایت شوند نه گمراه و منحرف

2015-May-26  || آرمان ملي

دیروز وزیر ارشاد، حج و اوقاف برنامه صد روزه اش را در یک نشست خبری توضیح داد و گفت که پس از این، سخنرانی ها در نماز جمعه مدیریت خواهد شد. وی همچنان اشاره داشت که برخی از خطیبان و عالمان دین ضرورت به مدیریت ندارند و در آن سطح آگاهی قرار دارند که خود شان می فهمند و می دانند که چه بگویند و در سخنرانی ها ضمن ارشاد دینی مردم، منافع ملی کشور شان را در نظر می گیرند، اما برخی از خطیبان و ملا امامان ضرورت به رهنمایی و کمک دارند. همانگونه که در گذشته گفتیم، برخی از مدارس و منابر مساجد کشور آگاهانه و یا غیر آگاهانه در خدمت هراس افگنان و دشمنان مردم افغانستان قرار گرفته اند و از این مکان های مقدس آشکارا تبلیغات به نفع تروریستان و بر خلاف منافع ملی مردم، صورت می گیرد. همچنان تبلیغات برخی از ملا امامان و خطیبان به گونه یی است که به عوض تربیت سالم مردم و آشنایی شان با آموزه ها و تعالیم دینی، سبب ترویج خشونت، بد بینی و بی اتفاقی می شوند و تأکید شان بیشتر به اختلافات مذهبی و فقهی است در حالی که در سطح پائین دانش دینی قرار دارند و صلاحیت فتوا و یا نظر دادن را در مسایل مهم دینی ندارند. ما ضمن این که از اقدام وزارت ارشاد، حج و اوقاف مبنی بر مدیریت سخنرانی ها در مساجد استقبال می کنیم و رهنمایی و کمک آن عده از ملا امامان را که نیاز به مشوره دارند، تأیید می داریم، از وزارت محترم هم تقاضا داریم که آن عده از ملا امامانی را که پس از ارزیابی عالمان دین شناسایی


پایه های حکومت وحدت ملی لرزان شده است

خود کامگی حکومت، باید مهار شود

نگذارید نظام سقوط کند

آفتاب با کارت های سرخ پوشانیده نمی شود3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب (آيا گزارش 13 ميليون دالر توسط معاون بانک مرکزى به رياست جمهورى خواهد رسيد؟)

به روزنامه محترم آرمان ملی!

بدون تصرف

از آنجايی که د افغانستان بانک باور دارد که رسانه ها با انعکاس واقعیت ها نقش چشمگیر در تقویت حکومتداری خوب دارد و با اطلاع رسانی از وضعیت و شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سمت و سو دادن جامعه نقش بسزا ایفا می نماید، روند اطلاع رسانی آن برای د افغانستان بانک اهمیت خاص پیدا می کند و زمانی رسانه ها این مامول را به خوبی انجام داده می تواند که در اطلاع رسانی از دقت لازم کار گرفته، بر اساس اصول ژورنالیزم، در انعکاس واقعیت ها، هر دو طرف واقعیت را در نظر داشته، غیر مستند و سلیقه ای برخورد نکند.

اما، روزنامه آرمان ملی، با عدول از این اصل ژورنالیزم، وقتاً فوقتا مطالبی را به نشر می رساند که بنیاد حقیقی نداشته و با افراد مجازی بنام «شهروندان کابل» به انتشاری مطالبی دست می زند که جز توهین به شخصیت افراد، هدف دیگری ندارد. به سلسلة همین تخنیک غیر ژورنالیستکی(استفاده از افراد مجازی بنام شهروندان کابل) این دومین باری است که این روزنامه علیه شخص من اطلاع رسانی غلط می کند و به ادامه همین روند، یکبار دیگر  در شماره نود ودوم مورخ 8/5/1391 خود شهروندان عزیز و شریف کابل را بهانه قرار داده مطلبی تحت عنوان «آیا گزارش اختلاس 13 میلیون دالر توسط معاون اول بانک مرکزی به ریاست جمهوری خواهد رسید؟» به نشر سپرده است که در آن هر چه می توان یافت، به جز حقیقت و تعهد ژورنالیستکی.

  این روزنامه می نویسد که «... فرمان حامد کرزی در حالی صادر شد که حدود دو ماه پیش نشریه اداره عالی مبارزه با فساد اداری نوشته بود که «رئیس پیشین بانک ملی نیز 13 میلیون دالر اختلاس کرده است.» قبل از اینکه در مورد این اتهام به شدت نادرست توضیح ارائه نمایم لازم است تا به نشریه  اداره عالی مبارزه با فساد اداری و روزنامه آرمان ملی یادآوری نمایم که بدون مراجع عدلی و قضایی هیچ نهادی، فرد حقوقی و حکمی را نمی تواند متهم کند و از همه مهمتر این تنها صلاحیت  محکمه ذیصلاح است که در مورد افراد حکم صادر کند، نه از صلاحیت های  اداره مبارزه علیه فساد اداری و روزنامه آرمان ملی.  در این مورد ماده بیست و پنجم قانون اساسی کشور چنین تصریح می داردبرائت ذمه حالت اصلی است، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.» با وجود این ، چنین افترا بستن از یک طرف   نقض اصول شرعی و مفاد قانون اساسی کشور است و از طرف دیگر حق شکایت علیه مفتری را برای متهم شونده حفظ می کند.

از آنجائیکه نه مسوولین اداره محترم مبارزه با فساد اداری و نه گردانندگان روزنامه آرمان ملی از تخصص و فراست لازم در امور مالی و بانکداری برخوردار هستند، به اشتباه موضوعاتی را به نام اختلاس به نشر می رسانند که به هیچ صورت خلاف قانون بانکداری نیست. هدف از موضوع «اختلاس 13 میلیون دالری»، موضوع وکالت خط از خاطر بیع جایزی بانک برای تضمین در برابر قرضه مشتری بوده که یک شرکت بین المللی با اعتبار می باشد و در اجرای این قرضه تمام موازین، اصول و مقررات قرضه رعایت شده است. موضوع وکالت خط قرضه و بیع جایزی در بانکها مروج بوده و هیچ اشکالی در این زمینه دیده نمی شود و حتی بر اساس ماده 40 قانون بانکداری، یک بانک می تواند در صورتیکه یک کارمند شرایط و ضوابط قرضه را پوره کرده بتواند، به او قرضه اعطا نماید، وقتیکه یک کارمند قرضه اخذ کرده می تواند، چرا باید وکالت خط اخذ کرده نتواند. از اینرو با صراحت گفته می توانم که در این قرضه هیچ نوع تخطی از قانون بانکداری صورت نگرفته است، و در صورتیکه کوچکترین تخطی در آن از لحاظ قانون، مقررات و حتی مسلکیت بانکداری به چشم بخورد، مسئولیت این قرضه را به عهده می گیرم و حتی قرضه هذا فعلاً بر حال بوده و دومدار طبق میعاد قرار داد با بانک ملی تکتانه پرداخت می نماید و حتی وکالت خط فعلاً به بیع جائزی تبدیل گردیده است و در برابر قرضه تضمین عینی وجود دارد و وکالت خط صلاحیت را غرض بیع جائزی تفویض نموده بود نه کدام مطلب دیگری.

در آخر  از روزنامه آرمان ملی تقاضا بعمل می آورم که از نشر غیر مسوولانه موضوعات خودداری نموده تا اصل بیطرفی ژورنالیستکی آن لطمه ندیده و در صورت نشر چنین موضوعاتی که در سطح اتهام قرار دارد، طبق اصول ژورنالیزم نظر متهم شونده را نیز گرفته تا حق شرعی و قانونی اشخاص تلف نشود.

با احترام

خان افضل هده وال

معاون اول و سرپرست د افغانستان بانک

 


صفحه اخبار

وزیر ارشاد، حج و اوقاف: سخنرانی ها در نمازهای جمعه مدیریت می شود

2015-May-26 ||  آرمان ملي

وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد تا پس از این خطابه‌های نماز جمعهرا در کشور مدیریت کند. فیض محمد عثمانی، وزیرارشاد،حج و اوقاف دیروز در جریان ارائۀ برنامۀ صدروز نخستکارش تأکید کرد پس از این عنوان موضوعی را که باید ملاامامان در مسجد در مورد آن صحبت کنند، از طریق اس‌ام‌اس(پیام کوتاه تیلفونی) برای آنان فرستاده خواهد شد. آقای عثمانی گفت که در این صدروز ۷۰۰بست جدید برای علما در نظر گرفته خواهد شد و همچنان بیش از چهار هزار و چهار صد ...

محمدعلم ایزدیار: امریکا خود، افغانستان را به مکان خطرناک تبدیل کرده است

2015-May-26 ||  آرمان ملي

بارک اوباما رئیس جمهوری امریکا که روز گذشته به مناسبت سالروز حضور نیروهای امریکاییدر افغانستان، در جمع نظامیان کشورشصحبت می کرد گفته است که افغانستان مکان خطرناکی است، از این رو ده هزار سرباز خود را نیز تا سطح محدود به دفاع از سفارت امریکا در کابل، تقلیل خواهد داد. اما معاون اول مجلس سنا در واکنش به این اظهارات اوباما که افغانستان را مکان خطرناک خوانده است، گفت که امریکا،افغانستان را مکان خطرناک ساخته است. محمدعلم ایزدیار معاون اول...

سرپرست بانک مرکزی: تغییر در ارزش افغانی، بر قیمت ها تأثیر ندارد

2015-May-25 ||  آرمان ملي

به دنبال کاهش ارزش پول افغانی در برابر دالر امریکایی، بانک مرکزی می‌گوید این تغییر در ارزش افغانی بر قیمت‌ها تأثیری ندارد، ولی مردم عام و تاجران می‌گویند نرخ اجناس در بازار افزایش یافته و مردم توان خرید را ندارند. مقام‌ها در بانک مرکزی استدلال می‌کنند که تاجران افغان اموال وارداتی را با دالر خریداری   نمی‌کنند چنانچه بیشترین تبادله پولی در تجارت افغانستان با کلدار هندی، کلدار پاکستانی، ریال ایرانی و سایر بانک نوت&zw...

ششصدو ده باب مکتب در ولایت غور مسدود است

2015-May-25 ||  آرمان ملي

بر اساس گزارش های دریافتی، ولایت غور که در مرکز کشور موقعیت دارد، در حال حاضر 815 باب مکتب دخترانه و پسرانه دارد که از این مجموع تنها 200 باب آن فعال و متباقی 610 باب مکتب دخترانه و پسرانه بر روی دانش آموزان بسته است. گزارش حاکیست که هم اکنون 674 نفر پرسونل رسمی از ریاست معارف این ولایت معاش دریافت می دارند. گفته شده که دانش آموزان صنوف 10- 11 و 12 این ولایت کتاب درسی ندارند و بیشتر مکاتب با کمبود معلمین مسلکی روبه رو اند و در بیشتر مکاتب ثانوی، مع...

معاون اول ریاست اجرایی: از ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، خبری نیست

2015-May-25 ||  آرمان ملي

آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی و تغییر نظام انتخاباتی از توافقات بنیادی رهبران حکومت وحدت ملی است؛ بر بنیاد توافقنامه سیاسی، رهبران حکومت مکلف بودند تا در نخستین روزهای حکومت وحدت ملی، باید اصلاحات جدی در کمیسیون های انتخاباتی رونما می شد. اکنون ۹ماه از ایجاد حکومت وحدت ملی می گذرد و هنوز هم از ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی خبری نیست.تأخیر در ایجاد این کمیسیون، تأثیر منفی بالای برگزاری انتخابات پارلمانی گذاشته است. د...

ځينې شنونکې: په شمال کې د محلي مليشو جوړول ښايي ناوړه پايلې ولري

2015-May-25 ||  آرمان ملي

په شمال کې د طالبانو پرضد د جګړې لپاره د محلي ملیشو جوړولو خلکو ته اندیښنه پیدا کړي دي. دوي وايي، ویره لري چې ښایي د پخوانیو قوماندانانو او زورواکو خلکو بیا مسلح شی به د نوویمې لسیزې د کورنۍ جګړې خطرونه پیدا کړي. راپورونه د کندز د والي محمد عمرصافي په حواله وايي، چې په دې ولایت کې د طالبانو او بهرنیو وسله والو د ځپلو لپاره لا دمخه د محلي ملیشو زرکسیزه ځواک جوړ شوی دی. دغه رازځینو لویدیځو دیپلوماټانو ویلي، چې د افغانستان امنیتي چارواک...

الکوزی: د حق العبور ماليه دوه سوه فيصده لوړه شوه

2015-May-24 ||  آرمان ملي

د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکې د دولت له خوا د حق العبور په نامه د مالیې د لوړولو له پلوه اندیښنه لري. د دې خونې مرسیتال خان جان الکوزۍ وایې، د وزیرانو شورا د قوانینو کمیتیپرون د حق العبور مالیه د مالیې وزارت د وړاندیز له مخې د یوې افغانۍ څخه دو افغانیو یعنې دوه سوه فیصده لوړه کړه. هغه زیاته کړه، پر تیلو باندې د سړک یا د حق العبور پيسې اضافه شوې، موږ تر اوسه د سړک جوړولو لپاره دولت ته درې اعشاریه شپږ سوه میلیونه ډالر مالیه ورکول اوس یې...

بزرگان ولایت کنر به مقامات حکومت وحدت ملی هشدار دادند

2015-May-24 ||  آرمان ملي

شماری از باشنده گان ولایت کنر به رهبران حکومت وحدت ملی هشدار دادند که اگر به خواست های مردم کنر پاسخ مثبت ندهند و کادر های کنر را در نظر نگیرند، با حکومت ملی قطع رابطه می کنند. شماری از بزرگان ولایت کنر دیروز در یک گردهمایی از حکومت وحدت ملی انتقاد کردند و گفتند که مسؤولان حکومت، مردم کنر را در پست های بلند حکومتی و اداری فراموش کرده اند که اگر رئیس جمهور و رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی آنها را در نظر نگیرند، مردم کنر با حکومت مقاطعه می نمای...

Previous   ||   Next