سرمقاله

همه دیپلومات های نالایق به کشور فرا خوانده شوند

2015-Mar-03  || آرمان ملی

حکومت افغانستان دوره کار شماری از دیپلومات های افغانستان را در برخیاز کشور های جهان پایان داد و آن ها را به کابل فرا خواند. این کار یک اقدام نیک است تا کادر های جوانتر و مسلکی تری جاگزین آن ها گردد تا بتوانند معرف واقعی کشور ما در بیرون از افغانستان باشند. اصولاً وزارت خارجه ما باید در این مورد از اصولنامه های مدونی کار بگیرد که در مورد سیاست های کادری آن وزارت تدوین شده باشد. در کشور های دیگر چنین معمول است و کسانی به عنوان سفیر و یادیپلمات مقرر می شوند که دارای اوصاف وشایسته گی هایی باشند که یک دیپلمات باید داشته  باشد. اما با تأسف که در سیزده سال اخیر وزارت خارجه افغانستان در بیشترین موارد چنین اصول و ضوابط را رعایت نکرده است و کسانی را به عنوان سفیر و دیگر مقامات سفارتخانه های افغانستان به ممالک دیگر اعزام کرده بودند که وابسته گان بزرگان و مقامات بلند پایه دولتی بوده اند. دیده شده است که کار سفارتخانه های کشور در این ممالک غرق در نابسامانی ها و فساد بوده است و از این ناحیه وزارت خارجه همیشه مورد انتقاد قرار گرفته است که به آن ها وقعی گذاشته نشده است. این کار اتوریته و وجاهت سفارتخانه های ما را در بیرون آسیب رسانیده و مایۀ شرمساری بوده است. اکنون که وزارت خارجه کشور تصمیم گرفته است تا چهره های جدیدی را به عنوان سفیر و دیگر مقامات در سفارتخانه های ما در ممالک دیگر مقرر کند جای دارد تا یاد دهانی کنیم تا به اصول و معیار


در بحر انتخابات کشور نهنگ های بزرگ بی گناه اند

باز هم مردم را فریب می دهید؟

وزیر خوب باید محافظه کار نباشد

در غم و مصیبت مردم خود شریک باشیم3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب (آيا گزارش 13 ميليون دالر توسط معاون بانک مرکزى به رياست جمهورى خواهد رسيد؟)

به روزنامه محترم آرمان ملی!

بدون تصرف

از آنجايی که د افغانستان بانک باور دارد که رسانه ها با انعکاس واقعیت ها نقش چشمگیر در تقویت حکومتداری خوب دارد و با اطلاع رسانی از وضعیت و شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سمت و سو دادن جامعه نقش بسزا ایفا می نماید، روند اطلاع رسانی آن برای د افغانستان بانک اهمیت خاص پیدا می کند و زمانی رسانه ها این مامول را به خوبی انجام داده می تواند که در اطلاع رسانی از دقت لازم کار گرفته، بر اساس اصول ژورنالیزم، در انعکاس واقعیت ها، هر دو طرف واقعیت را در نظر داشته، غیر مستند و سلیقه ای برخورد نکند.

اما، روزنامه آرمان ملی، با عدول از این اصل ژورنالیزم، وقتاً فوقتا مطالبی را به نشر می رساند که بنیاد حقیقی نداشته و با افراد مجازی بنام «شهروندان کابل» به انتشاری مطالبی دست می زند که جز توهین به شخصیت افراد، هدف دیگری ندارد. به سلسلة همین تخنیک غیر ژورنالیستکی(استفاده از افراد مجازی بنام شهروندان کابل) این دومین باری است که این روزنامه علیه شخص من اطلاع رسانی غلط می کند و به ادامه همین روند، یکبار دیگر  در شماره نود ودوم مورخ 8/5/1391 خود شهروندان عزیز و شریف کابل را بهانه قرار داده مطلبی تحت عنوان «آیا گزارش اختلاس 13 میلیون دالر توسط معاون اول بانک مرکزی به ریاست جمهوری خواهد رسید؟» به نشر سپرده است که در آن هر چه می توان یافت، به جز حقیقت و تعهد ژورنالیستکی.

  این روزنامه می نویسد که «... فرمان حامد کرزی در حالی صادر شد که حدود دو ماه پیش نشریه اداره عالی مبارزه با فساد اداری نوشته بود که «رئیس پیشین بانک ملی نیز 13 میلیون دالر اختلاس کرده است.» قبل از اینکه در مورد این اتهام به شدت نادرست توضیح ارائه نمایم لازم است تا به نشریه  اداره عالی مبارزه با فساد اداری و روزنامه آرمان ملی یادآوری نمایم که بدون مراجع عدلی و قضایی هیچ نهادی، فرد حقوقی و حکمی را نمی تواند متهم کند و از همه مهمتر این تنها صلاحیت  محکمه ذیصلاح است که در مورد افراد حکم صادر کند، نه از صلاحیت های  اداره مبارزه علیه فساد اداری و روزنامه آرمان ملی.  در این مورد ماده بیست و پنجم قانون اساسی کشور چنین تصریح می داردبرائت ذمه حالت اصلی است، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.» با وجود این ، چنین افترا بستن از یک طرف   نقض اصول شرعی و مفاد قانون اساسی کشور است و از طرف دیگر حق شکایت علیه مفتری را برای متهم شونده حفظ می کند.

از آنجائیکه نه مسوولین اداره محترم مبارزه با فساد اداری و نه گردانندگان روزنامه آرمان ملی از تخصص و فراست لازم در امور مالی و بانکداری برخوردار هستند، به اشتباه موضوعاتی را به نام اختلاس به نشر می رسانند که به هیچ صورت خلاف قانون بانکداری نیست. هدف از موضوع «اختلاس 13 میلیون دالری»، موضوع وکالت خط از خاطر بیع جایزی بانک برای تضمین در برابر قرضه مشتری بوده که یک شرکت بین المللی با اعتبار می باشد و در اجرای این قرضه تمام موازین، اصول و مقررات قرضه رعایت شده است. موضوع وکالت خط قرضه و بیع جایزی در بانکها مروج بوده و هیچ اشکالی در این زمینه دیده نمی شود و حتی بر اساس ماده 40 قانون بانکداری، یک بانک می تواند در صورتیکه یک کارمند شرایط و ضوابط قرضه را پوره کرده بتواند، به او قرضه اعطا نماید، وقتیکه یک کارمند قرضه اخذ کرده می تواند، چرا باید وکالت خط اخذ کرده نتواند. از اینرو با صراحت گفته می توانم که در این قرضه هیچ نوع تخطی از قانون بانکداری صورت نگرفته است، و در صورتیکه کوچکترین تخطی در آن از لحاظ قانون، مقررات و حتی مسلکیت بانکداری به چشم بخورد، مسئولیت این قرضه را به عهده می گیرم و حتی قرضه هذا فعلاً بر حال بوده و دومدار طبق میعاد قرار داد با بانک ملی تکتانه پرداخت می نماید و حتی وکالت خط فعلاً به بیع جائزی تبدیل گردیده است و در برابر قرضه تضمین عینی وجود دارد و وکالت خط صلاحیت را غرض بیع جائزی تفویض نموده بود نه کدام مطلب دیگری.

در آخر  از روزنامه آرمان ملی تقاضا بعمل می آورم که از نشر غیر مسوولانه موضوعات خودداری نموده تا اصل بیطرفی ژورنالیستکی آن لطمه ندیده و در صورت نشر چنین موضوعاتی که در سطح اتهام قرار دارد، طبق اصول ژورنالیزم نظر متهم شونده را نیز گرفته تا حق شرعی و قانونی اشخاص تلف نشود.

با احترام

خان افضل هده وال

معاون اول و سرپرست د افغانستان بانک

 


صفحه اخبار

یک عضو شورای عالی صلح:طالبان برای مذاکره چــــــــــــــــــراغ سبز نشان دادند

2015-Mar-03 ||  آرمان ملی

یک عضو شورای علمای پاکستان:طالبان و حکومت افغانستان اختلافات شان را بر طرف کنند شورای عالی صلح ابراز خوشبینی کرد که گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. حوا علم نورستانی یک عضو شورای عالی صلح گفته است که طرف مذاکره کننده با حکومت، شخص رهبری طالبان چون ملاعمر است و با گروه های دیگر مذاکره ای نخواهد شد. خانم نورستانی افزود: شورای عالی صلح و حکومت افغانستان تلاش های مشترکی را برای آغاز این مذاک...

ارگ ریاست جمهوری:جزئیات گفتگو با طالبان را با مردم شریک می سازیم

2015-Mar-03 ||  آرمان ملی

مقام‌ها در ارگ ریاست جمهوری می‌گویند، رئیس جمهور غنی در مورد گفتگوهای صلح موقف مشخصی دارد. به گفتۀ اجمل عابدی، سخنگوی ریاست جمهوری تاکنون در هیچ کشوری گفتگوی رسمی یا غیررسمی از سوی حکومت افغانستان با طالبان و مخالفان مسلح دولت صورت نگرفته است. شماری از رسانه‌های خارجی و داخلی از سه ماه به این سو گزارش می‌دهند که گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان پیش از این در قطر شروع شده است، اما ریاست جمهوری و شورای عالی صلح این گزارش...

وزارت معارف، مانع بزرگ در برابر آموزش و پرورش

2015-Mar-03 ||  آرمان ملی

وجود ذهنیت قدیمی و سنتی در وزارت معارف، بزرگ‌ترین مانع در برابر آموزش و پرورش کشور است و پابرجایی چنین ذهنیتی تأثیری مخرب بر نظام آموزشی و پرورشی کشور دارد. عزیز رویش یکی از ده بهترین آموزگار جهان می‌گوید،13 سال گذشته برای وزارت معارف افغانستان مرحله‌یی درخشان و مملو از فرصت‌های عالی بود. این وزارت باید نظام آموزشی را به روز و کارا می‌ساخت؛ اما فرصت‌های به وجود آمده را از دست داد. رویش می‌افزاید، وزارت معارف با تمام تو...

یازده سفیر افغانستان برکنار ساختـــه شد

2015-Mar-03 ||  آرمان ملی

وزارت خارجه ميگويد كه بر بنياد قانون كار، 11 سفير افغانستان به دليل كهولت سن به تقاعد سوق داده شده و از کار برکنار گردیدند. احمد شكيب مستغني سخنگوي وزارت امور خارجه دیروز در يك نشست خبري در كابل گفت كه اين افراد 40 سال در وزارت امور خارجه كار كرده و سن شان نيز به 65 سال رسيده بود. عزیزالله کرزی سفیر افغانستان در روسیهکاکای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، ضیاالدین مجددی سفیر افغانستان در جمهوری چک، نجیب الله مجددی سفیر افغانستان در امارات متح...

سیزده تن از متهمین قضیه پشتنی بانک در زندان پلچرخی اعتصاب غذایی کردند

2015-Mar-02 ||  آرمان ملی

به گزارش رسیده به آرمان ملی، حیات الله دیانی رئیس پیشین، نصیر احمد، عبدالهادی، محمد موسی، احسان الله، سید امان، محمد سالم، عبدالسمیر، عبدالاحد، عبدالله، سید مقبول، عبداللطیف و عبدالسلام کارمندان پشتنی بانک که در قضیه نسبتی پشتنی بانک متهم بوده و از سه سال به این سو در زندان پلچرخی کابل تحت بازداشت به سر می برند، دیروز در اعتراض به کم توجهی اداره لوی سارنوالی افغانستان در مورد فیصله ای که از سوی دیوان امنیت عامه دادگاه استیناف ولایت کاب...

داکتر عبدالله عبدالله:پرونده نجیب الله مسافـــــــــــــــــــــــــــــــر دقیقاً بررسی شود

2015-Mar-02 ||  آرمان ملی

داکترعبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی دیروز در نشست شورای وزیران خواستار بررسی حکم زندان نجیب الله مسافر، عکاس مشهور کشور شد. نجیب الله مسافر، عکاس خبری از چندی به این سو در زندان پلچرخی به سر می‌برد و گفته شده که دادگاهی در کابل در غیاب آقای مسافر، او را به شش ماه حبس محکوم کرده است. پرونده آقای مسافر که حالا پای او را به زندان کشانده بر می‌گردد به سال ۱۳۸۵، زمانی که او در این سال در یک مراسم ورزشی، عکاسی کرده بود. داک...

رئیس جمهور غنی به دلیل ریزش برف کوچ در افغانستان سفر ایران را به تعویق انداخت

2015-Mar-01 ||  آرمان ملی

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران:دولت و مردم ایران به حوادث اخیر در افغانستان کمک های مالی خواهند کرد محمداشرف غنی، رئیس‌جمهوریافغانستان که قرار بود امروز به ایران سفر می کرد، اعلام نمود که سفرش را به دلیل وقوع برف‌کوچ در کشور به تعویق انداخته است. رئیس جمهوری افغانستان گفته است که نگران حوادث مشابه است و خطر به‌کلی رفع نشده است. به گفتۀرئیس‌جمهوری افغانستان در حال حاضر شاهراه سالنگ بیشتر از سایر نقاط در معرض خطر قرار دارد. ...

مقامات ولایت زابل:معاملۀ رهایی گروگانان با یک کانتینر سلاح حقیقت ندارد

2015-Mar-01 ||  آرمان ملی

پس از گذشت نزدیک به یک هفته هنوز هم مسافران ربوده شده در ولایت زابل، از چنگ رباینده گان نجات نیافته اند. به تازه گی گزارش های به نشر رسیدند که گویا این گروگانان در بدل یک کانتینر پر از سلاح و مهمات، تبادله و آزاد شده اند، اما غلام سخی روغ لیونی فرمانده پولیس ولایت زابل دیروز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی مسأله تبادله و رهایی این افراد را رد کرد. آقای روغ لیونی گفت آنان برای رهایی این مسافرین تلاش میکنند،اما هیچگونه معامله یی در این ر...

Previous   ||   Next