سرمقاله

کوبیش نباید به راه کای آیده برود

2014-Jul-22  || آرمان ملي

با سقوط رژیم طالبان به ویژه بعد از کنفرانس بن، نقش سازمان ملل متحد در زمینه ی  تطبیق توافقات بن درافغانستان  بسیار برازنده گردید. دفتر یوناما به همین دلیل در کابل ایجاد شد و دپلومات های مشهوری چون لخضر براهیمی به سمت نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گماشته شد. درانتخابات ریاست جمهوری سال 2004 میلادی  نقش یوناما در دفتر تنظیم مشترک انتخابات  هم مهم وچشم گیر بوده و در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 میلادی نیز بسیاری از امور را سازمان ملل متحد و مؤسسات ماتحت آن اداره می کرد. صرف نظر از این که یوناما چقدر توانسته است کارهای شایسته یی را برای افغانستان انجام دهد و یاهم چقدر ممکن است این دفتر اشتباهاتی را مرتکب شده باشد می خواهم درنگی داشته باشم بر ماموریت کای آیده مسؤول یوناما در سال 2009 میلادی ودرجریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی که انتخابات به دور دوم کشید.  در انتخابات ریاست جمهوری دوم  کمیسیون مستقل انتخابات به ویژه کمیسیون  رسانه های آن که مسؤولیت آن را من به دوش داشتم  مشکلات زیادی از عدم عدالت ورعایت اصول رفتار  در رسانه های دولتی مشاهده می شد و من هم هر هفته گزارش تخلفات رسانه یی انتخاباتی را به رسانه ها گزارش می دادم که آقای خرم  وزیر اطلاعات و فرهنگ آن زمان و آقای وحید عمر سخنگوی تیم آقای کرزی از من ناراضی بودند.  در بعضی موارد  انتقادات شدیدی در مورد بیطرفی کمیس


به کمیسیون های انتخاباتی قطعاً اعتبار نمی شود

طالبان از کودکان به عنوان پیش مرگ استفاده می کنند

مردم می خواهند تفتیش آرا به سرعت انجام شود

کمیسیون های انتخاباتی حق قضاوت را ندارند3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب (آيا گزارش 13 ميليون دالر توسط معاون بانک مرکزى به رياست جمهورى خواهد رسيد؟)

به روزنامه محترم آرمان ملی!

بدون تصرف

از آنجايی که د افغانستان بانک باور دارد که رسانه ها با انعکاس واقعیت ها نقش چشمگیر در تقویت حکومتداری خوب دارد و با اطلاع رسانی از وضعیت و شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سمت و سو دادن جامعه نقش بسزا ایفا می نماید، روند اطلاع رسانی آن برای د افغانستان بانک اهمیت خاص پیدا می کند و زمانی رسانه ها این مامول را به خوبی انجام داده می تواند که در اطلاع رسانی از دقت لازم کار گرفته، بر اساس اصول ژورنالیزم، در انعکاس واقعیت ها، هر دو طرف واقعیت را در نظر داشته، غیر مستند و سلیقه ای برخورد نکند.

اما، روزنامه آرمان ملی، با عدول از این اصل ژورنالیزم، وقتاً فوقتا مطالبی را به نشر می رساند که بنیاد حقیقی نداشته و با افراد مجازی بنام «شهروندان کابل» به انتشاری مطالبی دست می زند که جز توهین به شخصیت افراد، هدف دیگری ندارد. به سلسلة همین تخنیک غیر ژورنالیستکی(استفاده از افراد مجازی بنام شهروندان کابل) این دومین باری است که این روزنامه علیه شخص من اطلاع رسانی غلط می کند و به ادامه همین روند، یکبار دیگر  در شماره نود ودوم مورخ 8/5/1391 خود شهروندان عزیز و شریف کابل را بهانه قرار داده مطلبی تحت عنوان «آیا گزارش اختلاس 13 میلیون دالر توسط معاون اول بانک مرکزی به ریاست جمهوری خواهد رسید؟» به نشر سپرده است که در آن هر چه می توان یافت، به جز حقیقت و تعهد ژورنالیستکی.

  این روزنامه می نویسد که «... فرمان حامد کرزی در حالی صادر شد که حدود دو ماه پیش نشریه اداره عالی مبارزه با فساد اداری نوشته بود که «رئیس پیشین بانک ملی نیز 13 میلیون دالر اختلاس کرده است.» قبل از اینکه در مورد این اتهام به شدت نادرست توضیح ارائه نمایم لازم است تا به نشریه  اداره عالی مبارزه با فساد اداری و روزنامه آرمان ملی یادآوری نمایم که بدون مراجع عدلی و قضایی هیچ نهادی، فرد حقوقی و حکمی را نمی تواند متهم کند و از همه مهمتر این تنها صلاحیت  محکمه ذیصلاح است که در مورد افراد حکم صادر کند، نه از صلاحیت های  اداره مبارزه علیه فساد اداری و روزنامه آرمان ملی.  در این مورد ماده بیست و پنجم قانون اساسی کشور چنین تصریح می داردبرائت ذمه حالت اصلی است، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.» با وجود این ، چنین افترا بستن از یک طرف   نقض اصول شرعی و مفاد قانون اساسی کشور است و از طرف دیگر حق شکایت علیه مفتری را برای متهم شونده حفظ می کند.

از آنجائیکه نه مسوولین اداره محترم مبارزه با فساد اداری و نه گردانندگان روزنامه آرمان ملی از تخصص و فراست لازم در امور مالی و بانکداری برخوردار هستند، به اشتباه موضوعاتی را به نام اختلاس به نشر می رسانند که به هیچ صورت خلاف قانون بانکداری نیست. هدف از موضوع «اختلاس 13 میلیون دالری»، موضوع وکالت خط از خاطر بیع جایزی بانک برای تضمین در برابر قرضه مشتری بوده که یک شرکت بین المللی با اعتبار می باشد و در اجرای این قرضه تمام موازین، اصول و مقررات قرضه رعایت شده است. موضوع وکالت خط قرضه و بیع جایزی در بانکها مروج بوده و هیچ اشکالی در این زمینه دیده نمی شود و حتی بر اساس ماده 40 قانون بانکداری، یک بانک می تواند در صورتیکه یک کارمند شرایط و ضوابط قرضه را پوره کرده بتواند، به او قرضه اعطا نماید، وقتیکه یک کارمند قرضه اخذ کرده می تواند، چرا باید وکالت خط اخذ کرده نتواند. از اینرو با صراحت گفته می توانم که در این قرضه هیچ نوع تخطی از قانون بانکداری صورت نگرفته است، و در صورتیکه کوچکترین تخطی در آن از لحاظ قانون، مقررات و حتی مسلکیت بانکداری به چشم بخورد، مسئولیت این قرضه را به عهده می گیرم و حتی قرضه هذا فعلاً بر حال بوده و دومدار طبق میعاد قرار داد با بانک ملی تکتانه پرداخت می نماید و حتی وکالت خط فعلاً به بیع جائزی تبدیل گردیده است و در برابر قرضه تضمین عینی وجود دارد و وکالت خط صلاحیت را غرض بیع جائزی تفویض نموده بود نه کدام مطلب دیگری.

در آخر  از روزنامه آرمان ملی تقاضا بعمل می آورم که از نشر غیر مسوولانه موضوعات خودداری نموده تا اصل بیطرفی ژورنالیستکی آن لطمه ندیده و در صورت نشر چنین موضوعاتی که در سطح اتهام قرار دارد، طبق اصول ژورنالیزم نظر متهم شونده را نیز گرفته تا حق شرعی و قانونی اشخاص تلف نشود.

با احترام

خان افضل هده وال

معاون اول و سرپرست د افغانستان بانک

 


صفحه اخبار

یک عضـــو جــــــــــامعه مدنی: دور دیگــــــــر مجلس نمــــــــــــاینده گان در دست قاچــــــاقبران مــــــــــــواد مخدر خــــــــواهد بود

2014-Jul-22 ||  آرمان ملي

فعالان جامعه مدنی و جنبش مدنی شهروندان مسؤول در پیوند به تصویب قانون مصونیت وکلا در شهر کابل اعتراض نموده و آن را اقدام خلاف قانون اساسی و فراقانونی خواندند. معترضان تصویب این قانون را در تضاد کامل با اصل برابری میان شهروندان و خلاف روح قانون اساسی و مغایر با ماده های ششم، بیست و دوم و هشتاد و یکم آن عنوان کردند. محمدیونس اختر فعال مدنی در این باره بیان داشت: " به باور ما، داشتن امتیازات سیاسی نماینده گان پس از دوره خدمت، علاوه بر آن ...

داکتر سپنتا مشاور امنیت ملی کشور: با بی باوری مردم نسبت به کمیسیون های انتخاباتی، کشور در آستانه یک صف آرایی خطرناک قرار گرفت

2014-Jul-22 ||  آرمان ملي

داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی کشور در یک نشستی که دیروز در کابل برگزار شد، نظر و دیدگاه خود را در مورد طرح (حکومت وحدت ملی) که برای پایان دادن به بن بست سیاسی پیشکش شده، بیان داشت و در رابطه گفت: به دنبال برگزاری دور دوم انتخابات در اذهان بسیاری از مردم اعتبارکمیسیون های انتخاباتی یا نهاد های دموکراتیک از بین بود و نیمی از مردم فکر می کردند که این نهاد ها حق شان را ضایع کرده و در نتیجه­ی یک انتخابات مهندسی شده آنها با یک تبعیض س...

پنجاه در صد صندوق های رأی دهی به کابل رسید

2014-Jul-22 ||  آرمان ملي

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند نزدیک به ۵۰ در صد صندوق های رأی دهی از ولایت های مختلف به دفتر مرکزی این کمیسیون در کابل رسیده است که شامل ۹۴۷۶ صندوق می باشد و آماده تفتیش است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مسقتل انتخابات گفت، این صندوق ها شامل آرای ولایت های بلخ، غزنی، میدان وردک، قندهار، هرات، هلمند و پکتیکا می باشند. او همچنان از افزایش تیم های تفتیش روند بازنگری آرا خبر داد و گفت شمار تیم های تفتیش به صد گروه رسیده که در جریا...

اعضای مجلس نماینده گان به رخصتی تابستانی می روند

2014-Jul-22 ||  آرمان ملي

رمضان بشردوست: در اجلاس هفتم، اعضای مجلس نماینده گان بیشتر شخصی و به قوم خود کار کردند اجلاس هفتم دوره شانزدهم مجلس نمایندگان با ارائه گزارش این دوره، دیروز پایان یافت. نماینده گان مجلس، سر از امروز اول اسد به مدت ۴۵ روز به رخصتی تابستانی می روند. انجینیر سیداکرام منشی مجلس، گزارش کاری اجلاس هفتم دوره شانزدهم مجلس نماینده گان را ارائه کرد. مجلس در بخش قانون گذاری ۲۷ مصوبه دارد که ۱۵ طرح قانون و ۶ معاهده بین المللی را شامل می شود. ...

سفیر امریکا در کابل: نامزدان انتخابات باید هر چه زودتر اختلافات خود را حل کنند

2014-Jul-21 ||  آرمان ملي

آقای کنگهم سفیر امریکا در کابل می گوید: وی همراه با سازمان ملل متحد و نهادهای انتخاباتی افغانستان در حال کار روی چگونگی تفتیش مؤثر و موفقیت آمیز آرا هستند اما تأکید دارد که دو نامزد باید هر چه زودتر اختلافات خود را بر سر چگونگی ابطال آرا نهایی سازند. وی یک بار دیگر از دو نامزد خواست تا دست از اختلافات خود بردارند. سفیر امریکا می‌گوید، وی اگرچه یکجا با هردو نامزد و سازمان ملل متحد مصروف کار است تا از پایان یک بررسی مؤثر و موافقانه اطمی...

رئیس موقت مجلس نماینده گان: انتخابات، افغانستان را به بحران کشانید و کمیسیون انتخابات در زمینه مسؤول است

2014-Jul-21 ||  آرمان ملي

هیأت اداری مجلس نماینده گان افزایش نا امنی، بیکاری و بلند رفتن نرخ مواد خوراکی و نفتی در کشور را ناشی از بحران انتخابات عنوان کرد. صدیق احمد عثمانی نایب اول مجلس نماینده گان که ریاست جلسۀ دیروزی را به عهده داشت گفت، انتخابات، افغانستان را به بحران کشانیده و کمیسیون مستقل انتخابات در قبال این قضیه نزد مردم مسؤول است. آقای عثمانی افزود که برای جلوگیری از تشدید بحران، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باید برای رفع مسؤولیت اش پروسۀ تفت...

یک مقام پیشین طالبان: جنگ طالبان اشتباه است

2014-Jul-21 ||  آرمان ملي

جنگ طالبان در افغانستان، جنگ علیه مردم و نیروهای امنیتی است. آغا جان معتصم یکی از رهبران بلند پایه پیشین طالبان می گوید: طالبان باید بدانند که ادامه مخالفت بر ضد مردم، نیروهای حکومتی و حکومت خودشان سودی ندارد. به باور وی، جنگ طالبان اشتباه است زیرا مردم افغانستان مسلمان هستند و نباید بر ضد مسلمانان جنگید. معتصم از طالبان و حکومت افغانستان می خواهد تا بر میز گفتگو بنشینند و مصالحه کنند زیرا نیروهای خارجی در حال بیرون شدن از افغانستا...

ولسوال شیندند هرات ازکار برکنار شد

2014-Jul-21 ||  آرمان ملي

سید فضل الله وحیدی، والی هرات دستور برکناری عبدالحمید نور ولسوال شیندند را صادر کرده و گفتۀ که این ولسوالی نیازمند یک فرد متعهد و خدمتگار است. این درحالیست که چند روز پیش، فرمانده پولیس این ولسوالی نیز از وظیفه برکنار شده بود. آقای وحیدی دلیل برکناری این دو مقام محلی در شیندند را افزایش ناامنی ها و عدم مدیریت سالم خوانده است. گزارش های تأیید نشده نیز وجود دارد که در چند روز گذشته بیشتر مسؤولان پولیس و حتی ماموران پولیس پاسگاه های ام...

Previous   ||   Next