سرمقاله

مهره های سوخته طالبان به درد مردم نمی خورند

2014-Apr-22  || آرمان ملي

آنگونه که گزارش شده است  ملا معتصم آغاجان سابق وزیر مالیه طالبان، از همکاران نزدیک و دستیار ملاعمر که هفته پیش در امارات متحدۀ عرب زندانی شده بود، پس از رهایی از آن جا به کابل منتقل شده است. افغانستان  خانۀ همه افغان هاست و هر افغان حق آن را دارد که در سرزمینش، در هر کجایی که خواسته باشد زنده گی کند. آمدن ملا معتصم آغا جان به کابل کار خلاف نیست ولی در مورد اول باید به برخی ملاحظات توجه کرد. طالبان گروهی نیستند که از خودشان اراده یی برای انجام مذاکرات صلح با دولت افغانستان داشته باشند. آنها از سوی پاکستان کنترول می شوند و از همین روهمه تلاش هایی که تا حال در این زمینه صورت گرفته است به نتایجی نه رسیده است و ناکام بوده اند. ما درکابل چند چهره بارز گروه طالبان را با خود داریم. عبدالحکیم مجاهد، مولوی متوکل و عبدالسلام ضعیف هم در کابل هستند و طوری که مردم ما دیده اند آنها تا حال برای روند صلح در کشور کاری را انجام داده نتوانسته اند زیرا آن ها دیگر مهره های سوخته اند و طالبان نیز دیگر به آن ها اعتمادی ندارند. در مورد ملا معتصم آغاجان هم باید افزود که مدتهاست او از سوی طالبان رد شده است و از همین رو او در ترکیه و بعد در امارات متحده زنده گی می کرد که اکنون به کابل منتقل شده است. نگرانی مردم از هزینه پول های گزاف برای کشانیدن این مهره های سوخته برای داعیه صلح افغانستان است که همه به هدررفته اند. مردم و همه تحلیلگران که برن


مقامات ایرانی بد قولی کردند

وضعیت اقتصادی کشور به توجه جدی نیاز دارد

از جلسات علنی کمیسیون انتخابات استقبال می کنیم

جلسات کیمسیون های انتخاباتی علنی باشد3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب (آيا گزارش 13 ميليون دالر توسط معاون بانک مرکزى به رياست جمهورى خواهد رسيد؟)

به روزنامه محترم آرمان ملی!

بدون تصرف

از آنجايی که د افغانستان بانک باور دارد که رسانه ها با انعکاس واقعیت ها نقش چشمگیر در تقویت حکومتداری خوب دارد و با اطلاع رسانی از وضعیت و شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سمت و سو دادن جامعه نقش بسزا ایفا می نماید، روند اطلاع رسانی آن برای د افغانستان بانک اهمیت خاص پیدا می کند و زمانی رسانه ها این مامول را به خوبی انجام داده می تواند که در اطلاع رسانی از دقت لازم کار گرفته، بر اساس اصول ژورنالیزم، در انعکاس واقعیت ها، هر دو طرف واقعیت را در نظر داشته، غیر مستند و سلیقه ای برخورد نکند.

اما، روزنامه آرمان ملی، با عدول از این اصل ژورنالیزم، وقتاً فوقتا مطالبی را به نشر می رساند که بنیاد حقیقی نداشته و با افراد مجازی بنام «شهروندان کابل» به انتشاری مطالبی دست می زند که جز توهین به شخصیت افراد، هدف دیگری ندارد. به سلسلة همین تخنیک غیر ژورنالیستکی(استفاده از افراد مجازی بنام شهروندان کابل) این دومین باری است که این روزنامه علیه شخص من اطلاع رسانی غلط می کند و به ادامه همین روند، یکبار دیگر  در شماره نود ودوم مورخ 8/5/1391 خود شهروندان عزیز و شریف کابل را بهانه قرار داده مطلبی تحت عنوان «آیا گزارش اختلاس 13 میلیون دالر توسط معاون اول بانک مرکزی به ریاست جمهوری خواهد رسید؟» به نشر سپرده است که در آن هر چه می توان یافت، به جز حقیقت و تعهد ژورنالیستکی.

  این روزنامه می نویسد که «... فرمان حامد کرزی در حالی صادر شد که حدود دو ماه پیش نشریه اداره عالی مبارزه با فساد اداری نوشته بود که «رئیس پیشین بانک ملی نیز 13 میلیون دالر اختلاس کرده است.» قبل از اینکه در مورد این اتهام به شدت نادرست توضیح ارائه نمایم لازم است تا به نشریه  اداره عالی مبارزه با فساد اداری و روزنامه آرمان ملی یادآوری نمایم که بدون مراجع عدلی و قضایی هیچ نهادی، فرد حقوقی و حکمی را نمی تواند متهم کند و از همه مهمتر این تنها صلاحیت  محکمه ذیصلاح است که در مورد افراد حکم صادر کند، نه از صلاحیت های  اداره مبارزه علیه فساد اداری و روزنامه آرمان ملی.  در این مورد ماده بیست و پنجم قانون اساسی کشور چنین تصریح می داردبرائت ذمه حالت اصلی است، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.» با وجود این ، چنین افترا بستن از یک طرف   نقض اصول شرعی و مفاد قانون اساسی کشور است و از طرف دیگر حق شکایت علیه مفتری را برای متهم شونده حفظ می کند.

از آنجائیکه نه مسوولین اداره محترم مبارزه با فساد اداری و نه گردانندگان روزنامه آرمان ملی از تخصص و فراست لازم در امور مالی و بانکداری برخوردار هستند، به اشتباه موضوعاتی را به نام اختلاس به نشر می رسانند که به هیچ صورت خلاف قانون بانکداری نیست. هدف از موضوع «اختلاس 13 میلیون دالری»، موضوع وکالت خط از خاطر بیع جایزی بانک برای تضمین در برابر قرضه مشتری بوده که یک شرکت بین المللی با اعتبار می باشد و در اجرای این قرضه تمام موازین، اصول و مقررات قرضه رعایت شده است. موضوع وکالت خط قرضه و بیع جایزی در بانکها مروج بوده و هیچ اشکالی در این زمینه دیده نمی شود و حتی بر اساس ماده 40 قانون بانکداری، یک بانک می تواند در صورتیکه یک کارمند شرایط و ضوابط قرضه را پوره کرده بتواند، به او قرضه اعطا نماید، وقتیکه یک کارمند قرضه اخذ کرده می تواند، چرا باید وکالت خط اخذ کرده نتواند. از اینرو با صراحت گفته می توانم که در این قرضه هیچ نوع تخطی از قانون بانکداری صورت نگرفته است، و در صورتیکه کوچکترین تخطی در آن از لحاظ قانون، مقررات و حتی مسلکیت بانکداری به چشم بخورد، مسئولیت این قرضه را به عهده می گیرم و حتی قرضه هذا فعلاً بر حال بوده و دومدار طبق میعاد قرار داد با بانک ملی تکتانه پرداخت می نماید و حتی وکالت خط فعلاً به بیع جائزی تبدیل گردیده است و در برابر قرضه تضمین عینی وجود دارد و وکالت خط صلاحیت را غرض بیع جائزی تفویض نموده بود نه کدام مطلب دیگری.

در آخر  از روزنامه آرمان ملی تقاضا بعمل می آورم که از نشر غیر مسوولانه موضوعات خودداری نموده تا اصل بیطرفی ژورنالیستکی آن لطمه ندیده و در صورت نشر چنین موضوعاتی که در سطح اتهام قرار دارد، طبق اصول ژورنالیزم نظر متهم شونده را نیز گرفته تا حق شرعی و قانونی اشخاص تلف نشود.

با احترام

خان افضل هده وال

معاون اول و سرپرست د افغانستان بانک

 


صفحه اخبار

جوانان بادغیس: دولت از مشکلات جوانان خبر ندارد

2014-Apr-22 ||  آرمان ملي

جوانان در ولایت بادغیس نسبت به بی توجهی دولت به باشنده گان این ولایت اعتراض کردند. این جوانان که در شهر قلعه نو، مرکز ولایت بادغیس دست به اعتراض زده بودند گفتند: دولت توجهی به نیازهای اولیه آنان نمی کند و اصلاً از مشکلات آنان خبر ندارد. آنان نبود برق، آب آشامیدنی صحی، سرک، عدم دسترسی به آموزش و پرورش و نبود فرصت های شغلی برای جوانان بیکار و از جمله جوانان تحصیل کرده را بخشی از مشکلات اساسی باشنده گان ولایت بادغیس می گویند و خواهان حل مش...

کار بازسازی قصر دارالامان عملاً آغاز می شود

2014-Apr-22 ||  آرمان ملي

شهرداری کابل اعلام کرده که قصر دارالامان با هزینه پنج میلیون دالر از بودجه انکشافی این نهاد، بازسازی می شود. عبدالاحد واحد معین ساختمانی شهرداری کابل در صحبت با رسانه ها گفت که کار طرح و دیزاین این قصر به کمک انجینیران ترکی تمام شده و به زودی برای بازسازی به داوطلبی گذاشته خواهد شد. قصر متذکره تقريباً 150 اتاق خورد و بزرگ دارد که براى مرکز سلطنتى و بعد ها به حیث تعمير وزارت دفاع کار گرفته مي شد. معین ساختمانی شهرداری کابل گفت: " شهرد...

قــــــــــــــانون منع استفـــــــــــــــــاده از تنباکـــــــو توسط مجلس سنا تأئید شد

2014-Apr-22 ||  آرمان ملي

قانون منع استفاده از تنباکو و فرآورده های آن، از سوی سناتوران در مجلس سنا تأیید شد. مولوی محمدفیضی رئیس کمیسیون عدلی مجلس سنا، قانون منع استفاده از تنباکو را به جلسه دیروز این مجلس پیشکش کرد که با اکثریت آرای سناتوران مورد تأیید قرار گرفت. آقای فیضی این قانون را برای جلوگیری و منع تدریجی استفاده از فرآورده های تنباکو در کشور مهم عنوان کرد. بر اساس این قانون، استفاده از فرآورده های تنباکویی از جمله سگرت و قیلون در ادارات دولتی و خصوص...

یان کوبیش: رئیس جمهور آینده تضمین کند که در زنده‌گی زنان تغییرات واقعی ایجاد می‌ کند

2014-Apr-22 ||  آرمان ملي

یان کوبیش، نمایندۀ ویژۀ سرمنشی ملل متحد در افغانستان می‌گوید که بلندکردن صدای زنان وضعیت سیاسی کشور را بهبود می‌بخشد و رئیس جمهور آینده باید ایجاد تغییرات واقعی در زنده‌گی زنان و دختران را تضمین کند. برخی اعضای زن نشستی که با زنان نماینده در مجلس  نماینده گان صحبت می‌کرد خاطرنشان ساخت، زنان برای کاندیداهایادآور شوند که چه تعهداتی را برای بهبود رعایت حقوق زنان انجام داده‌اند. نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل در افغانستان گفت:&rd...

وزارت امور خارجه: تلاش ها به خاطر متوقف شدن اعدام افغان در ایران جریان دارد

2014-Apr-21 ||  آرمان ملي

وزارت امور خارجه می گوید، تلاش ها از مجرای دپلوماتیک در ارتباط به متوقف شدن روند اعدام زندانیان افغان در ایران جریان دارد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت دیروزدر نشست خبری در کابل گفت، روند گفتگو بهترین شیوه در این مورد بوده است که در گذشته ها همچنان موثر تمام شده است. به اساس گزارش ها بهتازه گی شش افغان در ایران اعدام شده اند اما وزارت امور خارجه اعدام چهار زندانی افغاندر آن کشور را تأیید کرده است.  ...

اشرف غنی احمدزی: نتایج بعدی نباید قبل از تفکيک آراى پاک از ناپاک اعلام شود

2014-Apr-21 ||  آرمان ملي

داکتر اشرف غنی احمدزی از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست تا هر نوع اعلان نتیجه بعدی را پس از تفکیک کامل آرای تقلبی از واقعی و پروسه حقوقی رسیده گی به شکایات انتخاباتی انجام دهد. وی کمیسیون مستقل انتخابات را بخاطر استعمال کلمه آرای پاک در خصوص نتایج قسمی انتخابات مورد انتقاد قرار داد. احمدزی دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که قبل از تکمیل شدن پروسه رسیده گی به شکایات انتخاباتی و اعلان نتیجه ابتدایی؛ استعمال آرای پاک به نتیجه ...

پولیس برای امنیت دور دوم انتخابات آماده است

2014-Apr-21 ||  آرمان ملي

سخنگوی وزارت امور داخله می گوید:تبلیغات گسترده مخالفان، مردم را نسبت به نیروهای امنیتی بی باور کرده بود ولی شرکت 60 درصد مردم در انتخابات باور همه گان را نسبت به نیروهای امنیتی بیشتر کرده است. درحال حاضر نیروهای امنیتی کشور می توانند به خوبی امنیت دور دوم انتخابات را تأمین  کنند.  ...

ابطال آرا در هرات و اتهام خیانت ملی

2014-Apr-21 ||  آرمان ملي

یک عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی در هرات گفته است ابطال یکصد هزار رأی در این ولایت خیانت ملی است. مسؤولان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ولایت هرات می گویند که آرای ۲۷محل رأی دهی را باطل اعلام کرده اند. عبدالله شیرزی، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت هرات گفت،شمار آرای باطل شده بیشتر از یکصد هزار است. آقای شیرزی گفت که آرای باطل شده به ترتیب مربوط به داکتر عبدالله عبدالله، زلمی رسول، اشرف غنی احمد زی و عبدرب الرسول سیاف است. د...

Previous   ||   Next