سرمقاله

چابهار؛ فرصتی که تاریخ می سازد

2016-May-24  || 

ساختار جغرافیایی افغانستان اگر از یکسو برای باشنده گان این مرزوبوم دارای سودمندی هایی  است، از جانبی هم تنگناهایی را نیز برای ما داشته است –این تنگنای ناگزیری همانا محاط بودن این کشور به خشکه است و نبود یک راه بحری برای مبادله کالا می باشد. افغانستان از این رهگذر تا بوده است نقصان کشیده است و بازرگانانش برای تورید اموال و اجناس مورد ضرورت مردم ، راه دراز و طولانیی را در پیش داشته اند که معلوم است از لحاظ اقتصادی برای  شان به صرفه نبوده است. پس از تشکیل  پاکستان در 1947، افغانستان گرفتار قواعد و قوانین تا اندازه یی سختگیرانه این کشور در بخش تجارت شد زیرا ما ناگزیر بودیم از راه دریا بسیاری از نیازمندی های مان را از کشور ها و قاره های دیگر وارد کنیم و راه تورید این اموال بندر کراچی پاکستان بود. در چند سال اخیر همسایه از این نیازمندی ما به عنوان ناخن افگار استفاده کرده است و هر زمانی که خواسته است، این ناخن افگار را فشار داده است تا هم درد احساس کنیم و هم فریاد ما بلند شود. تورید اموال از این راه برای ما بسیار گران تمام می شد و هم همانگونه که گفتیم مجبور بودیم تا ناز های پاکستان را نیز می کشیدیم و به خواسته هایش در این مورد نیز پاسخ مثبت می گفتیم. اما ازده سال به اینسو زعامت کشور راه دیگری را نیز برای تجارت با جهان از طریق دریا تدارک دید که بندر چابهار در  ایران بود. این راه افزون بر این که مزایای دیگری دارد، ششصد کیلوم


!رهبران پاکستان اعتراف می کنند که تروریست پرور هستند

!هراس افگنانی که مدیریت نشوند سرشان را می بازند

چرا رئیس جمهور روز یک میلیون دشنام می شنود؟

!لباس ملی نداریم به بی نظمی های فرهنگی نقطه پایان داده شود3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب (آيا گزارش 13 ميليون دالر توسط معاون بانک مرکزى به رياست جمهورى خواهد رسيد؟)

به روزنامه محترم آرمان ملی!

بدون تصرف

از آنجايی که د افغانستان بانک باور دارد که رسانه ها با انعکاس واقعیت ها نقش چشمگیر در تقویت حکومتداری خوب دارد و با اطلاع رسانی از وضعیت و شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سمت و سو دادن جامعه نقش بسزا ایفا می نماید، روند اطلاع رسانی آن برای د افغانستان بانک اهمیت خاص پیدا می کند و زمانی رسانه ها این مامول را به خوبی انجام داده می تواند که در اطلاع رسانی از دقت لازم کار گرفته، بر اساس اصول ژورنالیزم، در انعکاس واقعیت ها، هر دو طرف واقعیت را در نظر داشته، غیر مستند و سلیقه ای برخورد نکند.

اما، روزنامه آرمان ملی، با عدول از این اصل ژورنالیزم، وقتاً فوقتا مطالبی را به نشر می رساند که بنیاد حقیقی نداشته و با افراد مجازی بنام «شهروندان کابل» به انتشاری مطالبی دست می زند که جز توهین به شخصیت افراد، هدف دیگری ندارد. به سلسلة همین تخنیک غیر ژورنالیستکی(استفاده از افراد مجازی بنام شهروندان کابل) این دومین باری است که این روزنامه علیه شخص من اطلاع رسانی غلط می کند و به ادامه همین روند، یکبار دیگر  در شماره نود ودوم مورخ 8/5/1391 خود شهروندان عزیز و شریف کابل را بهانه قرار داده مطلبی تحت عنوان «آیا گزارش اختلاس 13 میلیون دالر توسط معاون اول بانک مرکزی به ریاست جمهوری خواهد رسید؟» به نشر سپرده است که در آن هر چه می توان یافت، به جز حقیقت و تعهد ژورنالیستکی.

  این روزنامه می نویسد که «... فرمان حامد کرزی در حالی صادر شد که حدود دو ماه پیش نشریه اداره عالی مبارزه با فساد اداری نوشته بود که «رئیس پیشین بانک ملی نیز 13 میلیون دالر اختلاس کرده است.» قبل از اینکه در مورد این اتهام به شدت نادرست توضیح ارائه نمایم لازم است تا به نشریه  اداره عالی مبارزه با فساد اداری و روزنامه آرمان ملی یادآوری نمایم که بدون مراجع عدلی و قضایی هیچ نهادی، فرد حقوقی و حکمی را نمی تواند متهم کند و از همه مهمتر این تنها صلاحیت  محکمه ذیصلاح است که در مورد افراد حکم صادر کند، نه از صلاحیت های  اداره مبارزه علیه فساد اداری و روزنامه آرمان ملی.  در این مورد ماده بیست و پنجم قانون اساسی کشور چنین تصریح می داردبرائت ذمه حالت اصلی است، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.» با وجود این ، چنین افترا بستن از یک طرف   نقض اصول شرعی و مفاد قانون اساسی کشور است و از طرف دیگر حق شکایت علیه مفتری را برای متهم شونده حفظ می کند.

از آنجائیکه نه مسوولین اداره محترم مبارزه با فساد اداری و نه گردانندگان روزنامه آرمان ملی از تخصص و فراست لازم در امور مالی و بانکداری برخوردار هستند، به اشتباه موضوعاتی را به نام اختلاس به نشر می رسانند که به هیچ صورت خلاف قانون بانکداری نیست. هدف از موضوع «اختلاس 13 میلیون دالری»، موضوع وکالت خط از خاطر بیع جایزی بانک برای تضمین در برابر قرضه مشتری بوده که یک شرکت بین المللی با اعتبار می باشد و در اجرای این قرضه تمام موازین، اصول و مقررات قرضه رعایت شده است. موضوع وکالت خط قرضه و بیع جایزی در بانکها مروج بوده و هیچ اشکالی در این زمینه دیده نمی شود و حتی بر اساس ماده 40 قانون بانکداری، یک بانک می تواند در صورتیکه یک کارمند شرایط و ضوابط قرضه را پوره کرده بتواند، به او قرضه اعطا نماید، وقتیکه یک کارمند قرضه اخذ کرده می تواند، چرا باید وکالت خط اخذ کرده نتواند. از اینرو با صراحت گفته می توانم که در این قرضه هیچ نوع تخطی از قانون بانکداری صورت نگرفته است، و در صورتیکه کوچکترین تخطی در آن از لحاظ قانون، مقررات و حتی مسلکیت بانکداری به چشم بخورد، مسئولیت این قرضه را به عهده می گیرم و حتی قرضه هذا فعلاً بر حال بوده و دومدار طبق میعاد قرار داد با بانک ملی تکتانه پرداخت می نماید و حتی وکالت خط فعلاً به بیع جائزی تبدیل گردیده است و در برابر قرضه تضمین عینی وجود دارد و وکالت خط صلاحیت را غرض بیع جائزی تفویض نموده بود نه کدام مطلب دیگری.

در آخر  از روزنامه آرمان ملی تقاضا بعمل می آورم که از نشر غیر مسوولانه موضوعات خودداری نموده تا اصل بیطرفی ژورنالیستکی آن لطمه ندیده و در صورت نشر چنین موضوعاتی که در سطح اتهام قرار دارد، طبق اصول ژورنالیزم نظر متهم شونده را نیز گرفته تا حق شرعی و قانونی اشخاص تلف نشود.

با احترام

خان افضل هده وال

معاون اول و سرپرست د افغانستان بانک

 


صفحه‌ی اخبار

به خاطر کشته شدن رهبر طالبان پاکستان سفیر امریکا دراسلام آباد را احضار کرد

2016-May-24 || 

وزارت امور خارجۀ پاکستان با نشر اعلامیه‌یی می‌گوید که مشاور ویژۀ نخست‌وزیر آن کشور در امور خارجی به خاطر حملۀ هواپیماهای امریکایی، دیوید هیل، سفیر امریکا در اسلام‌آباد را احضار کرده‌است. سید طارق فاطمی، مشاور ویژۀ نخست‌وزیر پاکستان در امور خارجی در دیدار با سفیر امریکا در اسلام‌آباد از حملۀ هوایی بالای ملا اختر منصور اظهار نگرانی کرد. طارق فاطمی گفته‌است که این حمله نقض حاکمیت ملی پاکستان و خلاف منشور سازمان ملل ...

وزیر اقتصاد: توتاپ از سالنگ می گذرد

2016-May-24 || 

احمد بهزاد: جنبش روشنایی در برابر فیصله های حکومت ناکارا قرار خواهد داشت وزیر اقتصاد که عضو کمیسیون بررسی پروژه لین برق پنجصد کیلو ولت ترکمنستان به کابل می باشد از اتمام کار و بررسی های این کمیسیون خبر می دهد. عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد و عضو کمیسیون ملی بررسی برق ۵۰۰ کیلو ولت ترکمنستان می گوید که کار کمیسیون خاتمه یافته و برق از مسیر اصلی آن – سالنگ ــ می گذرد. آقای مراد، دیروز در صحبت به رسانه ها گفت: معترضین جنبش روشنایی قناعت ...

موافقت‎نامه سه جانبه چابهار امضا شد

2016-May-24 || 

اشرف غنی پس از سفر دو روزه به قطربامداد دیروز به منظور امضای موافقت‎نامه سه جانبه چابهار میان تهران – دهلی –کابل  وارد تهرانشده تا موافقت‎نامه سه جانبه حمل و نقل و ترانزیت چابهار را با همتایانهندی و ایرانی‌اش امضا کند. براساس اعلام دفتر ریاست جمهوریافغانستان در این سفر، آقای غنی با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نارندرامودی، نخست وزیر هند و آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، دیدار نمود. آقای مودی نیز برای شرکت در مر...

عبدالحمید مبارز نویسنده و مؤرخ مشهور کشور از سوی کلید گروپ تقدیر شد

2016-May-24 || 

از خدمات و کارکردهای بیش از نیم قرن عبدالحمید مبارز نویسنده و مؤرخ نامدار کشور از سوی کلید گروپ تقدیر به عمل آمد. به گزارش خبرنگار آرمان ملی، در این محفل که شماری از نویسنده گان، خبرنگاران و فرهنگیان کشور اشتراک کرده بودند، شهیر زهین مؤسس کلید گروپ، صدیق الله توحیدی، داکتر نیلوفر ابراهیمی، استاد حبیب الله رفیع، نجیب الله منلی، داکتر شمس الحق آریانفر و همایون شاه آصفی در مورد کارکردها، زحمات و شخصیت آقای عبدالحمید مبارز صحبت کردند و و...

داکتر عبدالله: در ارتباط به تعیین مسیر سیم برق، منتظر فیصله کمیسیون هستیم

2016-May-22 || 

 رئیس اجرايى حکومت وحدت ملی مى گويد که برای انتقال برق به ولایت های مرکزى، تعهد حکومت صادقانه بوده و حکومت براساس نتايج کار کميسيون ملی بررسی خط برق "توتاپ"، در مورد مسير انتقال اين پروژه تصميم خواهد گرفت. وی در ارتباط به انتقال مسيرخط برق توتاپ گفت: در راستاى انتقال برق به ولایت های مرکزى کشور، تعهد صادقانه است و اين در عمل ثابت می ­شود؛ اما منتظر کار کميسيون هستيم. به مجردى که کميسيون نتايج کارش را اعلام کند، در مطابقت به نظر ک...

کشورهای خارجی جنگ را در افغانستان زنده نگهمیدارند

2016-May-22 || 

پس از گذشت نشست های چهارجانبه در مورد نقشه راه صلح افغانستان که قرار بود طی آن، کشورهای اشتراک کننده، طالبان را به میز مذاکره بنشانند و آنها را به صلح افغانستان دعوت کنند، موضوع صلح، بی نتیجه باقی ماند. محبوبه سراج، فعال مدنی، در زمینه گفت: جنگ در افغانستان به اندازه زیادی به نفع برخی کشور ها است. به همین دلیل این کشورها جنگ را در افغانستان زنده نگهمیدارند. وی افزود: این جنگ برای طالبان، پاکستان و کشورهای غربی منفعت است و آنها با حضور خ...

وزارت دفاع: طالبان، رهبر جدیدشان را در کابل انتخاب کنند

2016-May-22 || 

وزارت دفاع ملی از طالبان می‌خواهد تا با استفاده از فرصت کشته‌شدن ملا اختر منصور سلاح‌شان را به زمین گذاشته به زنده‌گی مسالمت‌آمیز در افغانستان ادامه دهند. دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت: طالبان به جای تعیین رهبر جدیدشان در پاکستان، بیایند در افغانستان رهبر انتخاب کنند. آقای وزیری یادآور شد که اگر طالبان وطن خود را دوست داشته باشند، بیایند در کابل رهبر خود را و رهبر حزب خود را تعیین کنند...

افغانستان در پی تولید برق از زباله های شهری

2016-May-22 || 

دولت افغانستان امسال میزبان نماینده گان کشور های عضو سارک روی تولید انرژی از زباله های شهری شد که اعضای سارک در آن هرکدام از این کشور ها تجربه های خویش را روی تولید انرژی برق از زباله های شهری را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند. امان‌الله غالب، معین انرژی وزارت انرژی و آب در این نشست دو روزه که هفته گذشته صورت گرفت، ظرفیت های افغانستان را در این راستا با نمایندگان این کشورها مطرح نموده و خواهان جلب سرمایه گذاری های خصوصی در این راستا گردی...

Previous   ||   Next