سرمقاله

پروژه حقوق زن

2015-Jun-30  || آرمان ملي

رئیس جمهور غنی در نشستی به مناسبت رونمایی برنامه عمل دولت در مورد قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر توانمند سازی زنان در عرصه صلح و امنیت، از زن ستیزی در افغانستان انتقاد کرد و گفت که تفکر زن ستیزی بر اندیشۀ نسل نو هنوز حاکم است و باید به منظور کاهش این تفکر روحانیون و فعالان حقوق زن، زبان مشترک پیدا کنند و بدون زبان مشترک فایق آمدن به این معضل کار دشوار است. ما می پذیریم که گراف زن ستیزی و خشونت علیه زنان در حال گسترش است و نسل جدید بنابر عوامل گوناگون زن ستیز اند، اما نسل کهنه هم زن ستیز بودند. نسل جدید به منظوری زن ستیز تلقی می شوند که چگونگی خشونت بر علیه زنان و آمار آن پنهان نمی ماند و با توجه به آزادی بیان و رسانه ها، از رخداد های خشونت بر علیه زنان به سرعت مردم آگاهی و اطلاع حاصل می کنند و در گذشته این امکان وجود نداشت، ظلم و اجحاف بر زنان مظلوم انجام می شد و حتا در منطقه یی که این ستم بر آنان روا داشته می شد، مردم آن منطقه نیز از رخداد ظلم و خشونت بر علیه زنان اطلاع حاصل نمی کردند. نکتۀ دیگری که قابل تأمل است داشتن زبان مشترک است، از یک طرف برخی از ملا امامان خود از حقوق اسلامی زنان اطلاع ندارند و بیشتر تفکر طالبانی در قبال زنان دارند و از سوی دیگر برخی از نهاد ها و چهره هایی که دم از حقوق زنان می زنند، آگاهانه و نا آگاهانه به ارزش های اسلامی پابند نیستند و بیشتر به منظور پیشبرد پروژه یی که برخی از کشور ها دارند، وسیله ق


کشور سعودی چه پاسخ دارد

از توزیع شناسنامه های برقی استقبال می کنیم

اتحاد ما کمر دشمن را می شکند

مردم از معاهده دوم ننگین گندمک به ساده گی نخواهند گذشت3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب (آيا گزارش 13 ميليون دالر توسط معاون بانک مرکزى به رياست جمهورى خواهد رسيد؟)

به روزنامه محترم آرمان ملی!

بدون تصرف

از آنجايی که د افغانستان بانک باور دارد که رسانه ها با انعکاس واقعیت ها نقش چشمگیر در تقویت حکومتداری خوب دارد و با اطلاع رسانی از وضعیت و شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سمت و سو دادن جامعه نقش بسزا ایفا می نماید، روند اطلاع رسانی آن برای د افغانستان بانک اهمیت خاص پیدا می کند و زمانی رسانه ها این مامول را به خوبی انجام داده می تواند که در اطلاع رسانی از دقت لازم کار گرفته، بر اساس اصول ژورنالیزم، در انعکاس واقعیت ها، هر دو طرف واقعیت را در نظر داشته، غیر مستند و سلیقه ای برخورد نکند.

اما، روزنامه آرمان ملی، با عدول از این اصل ژورنالیزم، وقتاً فوقتا مطالبی را به نشر می رساند که بنیاد حقیقی نداشته و با افراد مجازی بنام «شهروندان کابل» به انتشاری مطالبی دست می زند که جز توهین به شخصیت افراد، هدف دیگری ندارد. به سلسلة همین تخنیک غیر ژورنالیستکی(استفاده از افراد مجازی بنام شهروندان کابل) این دومین باری است که این روزنامه علیه شخص من اطلاع رسانی غلط می کند و به ادامه همین روند، یکبار دیگر  در شماره نود ودوم مورخ 8/5/1391 خود شهروندان عزیز و شریف کابل را بهانه قرار داده مطلبی تحت عنوان «آیا گزارش اختلاس 13 میلیون دالر توسط معاون اول بانک مرکزی به ریاست جمهوری خواهد رسید؟» به نشر سپرده است که در آن هر چه می توان یافت، به جز حقیقت و تعهد ژورنالیستکی.

  این روزنامه می نویسد که «... فرمان حامد کرزی در حالی صادر شد که حدود دو ماه پیش نشریه اداره عالی مبارزه با فساد اداری نوشته بود که «رئیس پیشین بانک ملی نیز 13 میلیون دالر اختلاس کرده است.» قبل از اینکه در مورد این اتهام به شدت نادرست توضیح ارائه نمایم لازم است تا به نشریه  اداره عالی مبارزه با فساد اداری و روزنامه آرمان ملی یادآوری نمایم که بدون مراجع عدلی و قضایی هیچ نهادی، فرد حقوقی و حکمی را نمی تواند متهم کند و از همه مهمتر این تنها صلاحیت  محکمه ذیصلاح است که در مورد افراد حکم صادر کند، نه از صلاحیت های  اداره مبارزه علیه فساد اداری و روزنامه آرمان ملی.  در این مورد ماده بیست و پنجم قانون اساسی کشور چنین تصریح می داردبرائت ذمه حالت اصلی است، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.» با وجود این ، چنین افترا بستن از یک طرف   نقض اصول شرعی و مفاد قانون اساسی کشور است و از طرف دیگر حق شکایت علیه مفتری را برای متهم شونده حفظ می کند.

از آنجائیکه نه مسوولین اداره محترم مبارزه با فساد اداری و نه گردانندگان روزنامه آرمان ملی از تخصص و فراست لازم در امور مالی و بانکداری برخوردار هستند، به اشتباه موضوعاتی را به نام اختلاس به نشر می رسانند که به هیچ صورت خلاف قانون بانکداری نیست. هدف از موضوع «اختلاس 13 میلیون دالری»، موضوع وکالت خط از خاطر بیع جایزی بانک برای تضمین در برابر قرضه مشتری بوده که یک شرکت بین المللی با اعتبار می باشد و در اجرای این قرضه تمام موازین، اصول و مقررات قرضه رعایت شده است. موضوع وکالت خط قرضه و بیع جایزی در بانکها مروج بوده و هیچ اشکالی در این زمینه دیده نمی شود و حتی بر اساس ماده 40 قانون بانکداری، یک بانک می تواند در صورتیکه یک کارمند شرایط و ضوابط قرضه را پوره کرده بتواند، به او قرضه اعطا نماید، وقتیکه یک کارمند قرضه اخذ کرده می تواند، چرا باید وکالت خط اخذ کرده نتواند. از اینرو با صراحت گفته می توانم که در این قرضه هیچ نوع تخطی از قانون بانکداری صورت نگرفته است، و در صورتیکه کوچکترین تخطی در آن از لحاظ قانون، مقررات و حتی مسلکیت بانکداری به چشم بخورد، مسئولیت این قرضه را به عهده می گیرم و حتی قرضه هذا فعلاً بر حال بوده و دومدار طبق میعاد قرار داد با بانک ملی تکتانه پرداخت می نماید و حتی وکالت خط فعلاً به بیع جائزی تبدیل گردیده است و در برابر قرضه تضمین عینی وجود دارد و وکالت خط صلاحیت را غرض بیع جائزی تفویض نموده بود نه کدام مطلب دیگری.

در آخر  از روزنامه آرمان ملی تقاضا بعمل می آورم که از نشر غیر مسوولانه موضوعات خودداری نموده تا اصل بیطرفی ژورنالیستکی آن لطمه ندیده و در صورت نشر چنین موضوعاتی که در سطح اتهام قرار دارد، طبق اصول ژورنالیزم نظر متهم شونده را نیز گرفته تا حق شرعی و قانونی اشخاص تلف نشود.

با احترام

خان افضل هده وال

معاون اول و سرپرست د افغانستان بانک

 


صفحه اخبار

تغييرات در فهرست اعضا، سبب تأخير کار کميسيون اصلاحات انتخاباتى شده است

2015-Jun-30 ||  آرمان ملي

حکومت ميگويد که قرار بود کميسيون اصلاحات انتخاباتى در هفتۀ گذشته به کارش آغاز ميکرد؛ اما به دليل مشکلات تخنيکى و تغييرات در فهرست اعضا به کار آغاز نکرد. آوردن اصلاحات درنظام انتخاباتى، يکى از مواردمهم توافقنامه سياسى ميان رئيس جمهور ورئيس اجرايى حکومت بود که پس از افزايش نگرانی‌هادرباره‌ عدم شکل گيرى کميسيون اصلاحات انتخاباتى، رئيس جمهور، فرمان ايجاد آن را دراول حمل سال جارى صادر کرد؛ اما تاکنون کميسيون به دليل اختلاف روى اعضا ...

طالبـــــــــــــــــــــــــــــــــــان دروازه یک دارالحفاظ را در میدان‌ وردک بستند

2015-Jun-30 ||  آرمان ملي

طالبان در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان‌وردک، دروازه یک دارالحفاظ را بر روی دانش‌آموزانش مسدود نمودند. فضل‌الرحمان طارق، مدیر تعلیم و تربیهولایت میدان‌وردک در نشستی که در آن حیات‌الله حیات والی این ولایت، به همراه جمعی از مسؤولان اداری حضور داشتند، گفت که طالبان مسلح از دو روز به این سو، در منطقۀ درۀ «اونخی» ولسوالی سیدآباد، دارالحفاظ «جمال‌الدین وردک» را بنا بر دلایل نامعلوم مسدود کرده اند. آقای طارق می‌...

وزارت معارف: دروازه پنجصد مکتب مسدود است

2015-Jun-30 ||  آرمان ملي

بررسی سازمان ملل متحد نشان می دهد که در سرتاسر افغانستان 470 مکتب مسدود است و 35 هزار دانش آموز افغان از حق تعلیم محروم شده اند. سازمان ملل متحد می گوید که بررسیهای آنها نشان می دهد که بیش از 160 واقعه به هدف محروم ساختن شاگردان از حق آموزش ثبت شده است. این واقعات شامل بمبگذاری در مکاتب، حمله بالای معلمان، کارمندان مکاتب و شاگردان دختر می شوند. به باور سازمان ملل متحد، در نتیجه ناامنی ها نزدیک به 470 مکتب در افغانستان مسدود شده اند. این س...

وزیری: پاکستان از آغاز عملیات نظامی ما را در جریان بگذارد

2015-Jun-30 ||  آرمان ملي

مقامات وزارت دفاع افغانستان امیدوار اند که پاکستان به تعهد خود در نشست های سه جانبه عمل کرده، این بار وزارت دفاع را از عملیات بر ضد جنگجویان افراطی در جریان بگذارد. جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این مطلب را در پاسخ پرسش خبرنگار رادیو آزادی بیان کرده گفت که در اجلاس سه جانبه به اشتراک نماینده های نظامی افغانستان، پاکستان و قوای حمایت قاطع فیصله شده که هر دو کشور از آغاز عملیات نظامی بر ضد افراطگرایان در امتداد سرحد ...

وزارت دفاع خواهان طیاره های جنگی و ترانسپورتی بیشتر از ناتو شده است

2015-Jun-29 ||  آرمان ملي

وزارت دفاع ملی افغانستان از ناتو خواستار طیاره های جنگی و ترانسپورتی بیشتر شده است. پس از آن که در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو تعهد کمک های بیشتر با اردوی ملی بخصوص نیروهای هوایی کشور صورت گرفت، وزارت دفاع ملی افغانستان به بخش های نیازمند کمک اشاره می کند.            دولت وزیری، معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که محمد معصوم ستانکزی، سرپرست وزارت دفاع، طرح تجهیزات مورد نیاز نیروهای هوا...

یک عضو مجلس نماینده گان: خیزش های مردمی برای حکومت بی ارزش است

2015-Jun-29 ||  آرمان ملي

حکومت هیچ ارزشی برای خیزش های مردمی قایل نیست. رضازاده نماینده ولایت غور در مجلس نماینده گان می گوید: نیروهای امنیتی با همکاری مردم توانستند ولسوالی های چارسده و پسابند را که در محاصره طالبان قرار داشته است را رها سازند. وی معتقد است که اگر مردم با نیروهای امنیتی همکاری نمی کردند خط محاصره طالب ها به هیچ صورتی قابل شکست نبود. نماینده غور افزود: طالب ها شکست سنگینی در ولسوالی چارسده خوردند و تلفات بسیار سنگینی را دادند، اما این در حا...

طــرح تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیل قانــــون جلوگیری از پول شویی رد شد

2015-Jun-29 ||  آرمان ملي

طرح تعدیل قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم با اکثریت آرای نماینده گان مجلس رد شد. گزارش ها حاکیست، حکومت برعلاوه برخی تعدیلات اصلاحی، حذف فقره پنجم ماده چهارم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم را به مجلس پیشنهاد کرده بود که با مخالفت نماینده گان رو برو  شد. در این فقره آمده است که این قانون، از سال ۱۳۸۱نافذ می باشد. در نشست دیروز برخینماینده گان، مخالف؛ اما برخی دیگر موافق حذف آن بودند. مخالفان حذف ا...

هند خواهان لغو تفاهمنامه امنیتی افغانستان با پاکستان شد

2015-Jun-29 ||  آرمان ملي

یک نشریه‌ هندی نوشته است پاکستان باید درباره حمله به پارلمان افغانستان توضیح دهد. امنیت ملی چندی پیش در اینباره گفت: آی اس آی در حمله به پارلمان کمک کرده است. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که سازمان استخبارات نظامی پاکستان در حمله به پارلمان کمک کرده است. این از نخستین اتهام های جدی حکومت افغانستان بر سازمان استخبارات پاکستان پس از شروع کار حکومت وحدت ملی است. این نشریه هندی نوشته است، نهادهای امنیتی افغانستان حضور یک پاکست...

Previous   ||   Next