سرمقاله

امید مردم را به نا امیدی تبدیل نکنید

2014-Nov-23  || آرمان ملي

نزدیک به دو ماه می شود که حکومت تحت زعامت رئیس جمهور داکتر اشرف غنی کار خودش را آغاز کرده است. در این مدت کارنامه حکومت در نزد مردم افغانستان خوب بوده  است و این سبب شده است تا امیدواری های مردم کشور نیز نسبت به گذشته بیشتر گردد و این برای وضعیت حال و آینده کشور بسیار مفید و تأثیر گذار می باشد. با این هم حکومت جدید نتوانسته است کابینه خود را معرفی کند و وزیرانسرپرست هنوز در پست های شان کار می کنند و این کار موجب گردیده تا مردم هنوز نگرانی داشته باشند. در واقعیت امر مردم افغانستان منتظر اند تا کابینه جدیدی معرفی گردد که از چهره های متفاوت تری تشکیل شده باشد و این چهره ها دارای نام نیک و افزون بر آن دارای تخصص، اهلیت و شایسته گی باشند تا بتوانند برای مردم و کشور خویش کار کنند و کشور را از وضعیت کنونی به سوی پیشرفت و ترقی سوق بدهند. مردم از معرفی نشدن کابینه جدید اظهار نارضایتی دارند و آنگونه که معلوم است کار های دولت در ادارات به گونه لازم آن پیش نمی رود که باعث کندی روند رشد اقتصادی گردیده و افت اقتصادی هنوز برطرف نگردیده است و این برای کشور مفید نمی باشد. از این رو توقع ما این است تا زعامت کشور و رئیس اجرائیه باید همه مساعی خویش را به خرجبدهند تا هر چه زود تر روی ایجاد کابینه جدید به توافق رسیده و کابینه جدید رابه مردم افغانستان معرفی بدارند. مردم باور دارند که کابینه گذشته دارای کاستی هایی است که کم کاری و تعلل در اجرای وظای


خبر بد برای طالبان و حامیان آنها

رئیس جمهور در برابر تروریستان موضع روشن بگیرد

دیگران نیز از جنرال دوستم بیاموزند

به آن اولویت ها بپردازید3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب (آيا گزارش 13 ميليون دالر توسط معاون بانک مرکزى به رياست جمهورى خواهد رسيد؟)

به روزنامه محترم آرمان ملی!

بدون تصرف

از آنجايی که د افغانستان بانک باور دارد که رسانه ها با انعکاس واقعیت ها نقش چشمگیر در تقویت حکومتداری خوب دارد و با اطلاع رسانی از وضعیت و شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سمت و سو دادن جامعه نقش بسزا ایفا می نماید، روند اطلاع رسانی آن برای د افغانستان بانک اهمیت خاص پیدا می کند و زمانی رسانه ها این مامول را به خوبی انجام داده می تواند که در اطلاع رسانی از دقت لازم کار گرفته، بر اساس اصول ژورنالیزم، در انعکاس واقعیت ها، هر دو طرف واقعیت را در نظر داشته، غیر مستند و سلیقه ای برخورد نکند.

اما، روزنامه آرمان ملی، با عدول از این اصل ژورنالیزم، وقتاً فوقتا مطالبی را به نشر می رساند که بنیاد حقیقی نداشته و با افراد مجازی بنام «شهروندان کابل» به انتشاری مطالبی دست می زند که جز توهین به شخصیت افراد، هدف دیگری ندارد. به سلسلة همین تخنیک غیر ژورنالیستکی(استفاده از افراد مجازی بنام شهروندان کابل) این دومین باری است که این روزنامه علیه شخص من اطلاع رسانی غلط می کند و به ادامه همین روند، یکبار دیگر  در شماره نود ودوم مورخ 8/5/1391 خود شهروندان عزیز و شریف کابل را بهانه قرار داده مطلبی تحت عنوان «آیا گزارش اختلاس 13 میلیون دالر توسط معاون اول بانک مرکزی به ریاست جمهوری خواهد رسید؟» به نشر سپرده است که در آن هر چه می توان یافت، به جز حقیقت و تعهد ژورنالیستکی.

  این روزنامه می نویسد که «... فرمان حامد کرزی در حالی صادر شد که حدود دو ماه پیش نشریه اداره عالی مبارزه با فساد اداری نوشته بود که «رئیس پیشین بانک ملی نیز 13 میلیون دالر اختلاس کرده است.» قبل از اینکه در مورد این اتهام به شدت نادرست توضیح ارائه نمایم لازم است تا به نشریه  اداره عالی مبارزه با فساد اداری و روزنامه آرمان ملی یادآوری نمایم که بدون مراجع عدلی و قضایی هیچ نهادی، فرد حقوقی و حکمی را نمی تواند متهم کند و از همه مهمتر این تنها صلاحیت  محکمه ذیصلاح است که در مورد افراد حکم صادر کند، نه از صلاحیت های  اداره مبارزه علیه فساد اداری و روزنامه آرمان ملی.  در این مورد ماده بیست و پنجم قانون اساسی کشور چنین تصریح می داردبرائت ذمه حالت اصلی است، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.» با وجود این ، چنین افترا بستن از یک طرف   نقض اصول شرعی و مفاد قانون اساسی کشور است و از طرف دیگر حق شکایت علیه مفتری را برای متهم شونده حفظ می کند.

از آنجائیکه نه مسوولین اداره محترم مبارزه با فساد اداری و نه گردانندگان روزنامه آرمان ملی از تخصص و فراست لازم در امور مالی و بانکداری برخوردار هستند، به اشتباه موضوعاتی را به نام اختلاس به نشر می رسانند که به هیچ صورت خلاف قانون بانکداری نیست. هدف از موضوع «اختلاس 13 میلیون دالری»، موضوع وکالت خط از خاطر بیع جایزی بانک برای تضمین در برابر قرضه مشتری بوده که یک شرکت بین المللی با اعتبار می باشد و در اجرای این قرضه تمام موازین، اصول و مقررات قرضه رعایت شده است. موضوع وکالت خط قرضه و بیع جایزی در بانکها مروج بوده و هیچ اشکالی در این زمینه دیده نمی شود و حتی بر اساس ماده 40 قانون بانکداری، یک بانک می تواند در صورتیکه یک کارمند شرایط و ضوابط قرضه را پوره کرده بتواند، به او قرضه اعطا نماید، وقتیکه یک کارمند قرضه اخذ کرده می تواند، چرا باید وکالت خط اخذ کرده نتواند. از اینرو با صراحت گفته می توانم که در این قرضه هیچ نوع تخطی از قانون بانکداری صورت نگرفته است، و در صورتیکه کوچکترین تخطی در آن از لحاظ قانون، مقررات و حتی مسلکیت بانکداری به چشم بخورد، مسئولیت این قرضه را به عهده می گیرم و حتی قرضه هذا فعلاً بر حال بوده و دومدار طبق میعاد قرار داد با بانک ملی تکتانه پرداخت می نماید و حتی وکالت خط فعلاً به بیع جائزی تبدیل گردیده است و در برابر قرضه تضمین عینی وجود دارد و وکالت خط صلاحیت را غرض بیع جائزی تفویض نموده بود نه کدام مطلب دیگری.

در آخر  از روزنامه آرمان ملی تقاضا بعمل می آورم که از نشر غیر مسوولانه موضوعات خودداری نموده تا اصل بیطرفی ژورنالیستکی آن لطمه ندیده و در صورت نشر چنین موضوعاتی که در سطح اتهام قرار دارد، طبق اصول ژورنالیزم نظر متهم شونده را نیز گرفته تا حق شرعی و قانونی اشخاص تلف نشود.

با احترام

خان افضل هده وال

معاون اول و سرپرست د افغانستان بانک

 


صفحه اخبار

دیدار اشرف غنی و عبدالله با هیأت کانگرس امریکا

2014-Nov-23 ||  آرمان ملي

اشرف غنی در مذاکره با هیأت کانگرس امریکا: کمک های امریکا به نیروهای امنیتی افغان ادامه یابد داکتر عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی: افغانستان برای همیشه به کمک های بیرونی متکی نمی ماند رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی دیروز، با هیأت کانگرس امریکا که به تازه گی وارد کابل شده دیدار کردند. ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه گفته است    که اشرف غنی و نماینده هیأت کانگرس امریکا در مورد روابط میان دو ک...

امین فرهنگ: وعده های داده شده، مانع ایجاد کابینه

2014-Nov-23 ||  آرمان ملي

داکتر امین فرهنگ عضو پیشین کابینه حامدکرزیگفت: مشکل حکومت، تقسیم پنجاه درصدی قدرت نیستبل موضوع اصلی، تعهدات دوره کمپاین انتخاباتی است که برای برخی، وعده هایی داده شده است که امروز شرایط تشکیل حکومت اجازه نمی دهد که آن تعهدات برای آن افراد برآورده شود. فرهنگ افزود: در حال حاضر تیم اشرف غنی اتکا بر اجرای قانون اساسی کرده اند و می گویند: بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور در رأس قوه قضایی قرار دارد و در این مورد باید تصمیم بگیرد. داکتر عبدال...

حامد کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزی: امریکا با ما بازی می‌ کند

2014-Nov-22 ||  آرمان ملي

حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان می‌گوید که امریکا سیاست دوگانه را در خصوص قضیه افغانستان و پاکستان دنبال می‌کند و فقط هدفش منافع خودش است. رئیس جمهور پیشین افغانستان در گفتگویی با رادیو آزاد اروپا گفته‌است که امریکا در یک سیاست دوگانه فقط هدف خودش را دنبال می‌کند. وی همچنان گفته ‌است: امریکا سیاست تشویق دزد به دزدی و صاحب‌خانه به نگهداری خانه‌اش را دنبال می‌کند و در این سیاست دوگانه دنبال هدف خودش می‌گردد. ...

طی یک سند محرمانه اوباما فرمان عملیات نظامی در افغانستان را امضا کرد

2014-Nov-22 ||  آرمان ملي

بارک اوباما رئیس جمهوری امریکا فرمان محرمانه‌یی را برای ادامۀ عملیات‌های نظامی نیروهای امریکایی در افغانستان پس از ۲۰۱۴میلادی در حالی امضا کرده‌است که پیش ازین از حضور این نیروها فقط برای آموزش و مشوره‌دهی نیروهای افغان در افغانستان سخن گفته می‌شد. تا کنون مشخص نیست که بارک اوباما این فرمان را در چی زمانی به امضا رسانیده اما بربنیاد آن نیروهای امریکایی از آغاز ۲۰۱۵ به بعد نیز در افغانستان عملیات‌های نظامی انجام خواهند ...

اعضای کمیسیون های انتخاباتی به لوی سارنوالی معرفی شده اند

2014-Nov-21 ||  آرمان ملي

شماری از نامزدان معترض شورا های  ولایتی با بیان این مطلب گفته اند که  رئیس جمهورمحمد اشرف غنی حکم معرفی اعضای هردو کمیسیون انتخاباتی را به لوی سارنوالی صادر کرده است. در پی اعتراض نامزدان شورا های ولایتی به دلیل آنچه که دستبرد در آرای شان از سوی اعضای کمیسیون های انتخاباتی دانسته شده بود خواستار معرفی اعضای کمیسیون های انتخاباتی به لوی سارنوالی شدهبودند. رفیع گل افغان نامزد متعرض  شورای ولایتی در یک نشست خبری گفت که رئیس جمهو...

سرتاج عـــــــــــــــــــــــزیز: سخنانم تحـــــــــــــــــــــــــــــــریف شده است

2014-Nov-21 ||  آرمان ملي

مشاور نخست وزیر پاکستان در صحبت با مشاور امنیت ملی افغانستان، در مورد اظهارات اخیرش وضاحت داده و گفته است که سخنانش به صورت نادرست پخش شده است. رادیو بی بی سی به روز دوشنبه گذشته پس از گفتگو با سرتاج عزیز گزارش داد که این آقا گفته است: اسلام آباد علیه گروه هاییعملیات نمی کند که تهدید مستقیم به پاکستان نباشند. حالا وزارت خارجه پاکستان با نشر یک اعلامیه گفته است: سرتاج عزیز در صحبت با محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است: اظه...

جنرال عبدالرشید دوستم: شماری از عوامل دولتی با گروه های ترورسیتی همکاری می کنند

2014-Nov-18 ||  آرمان ملي

عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، می گوید که شماری از عوامل دولتی در دستگاه امنیتی و استخباراتی کشور با گروه های تروریستی همکاری می کنند. آقای دوستم به این عده افراد هشدار داد که هر چه زودتر شناسایی و به پنجه قانون سپرده خواهند شد، همزمان،او تأکید کرد، اگر عواملی در درون دولت با گروه های تروریستی همکاری نکنند، امکان انتقال محموله های انفجاری در داخل شهرها ممکن نیست. جنرال دوستم این اظهارات را لحظاتی پس انفجار در منطقه پلچرخی ...

پرویز مشرف: نفوذ هند در افغانستان برای پاکستان خطرنـــــــــاک است

2014-Nov-18 ||  آرمان ملي

پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان می گوید، ادامه گسترش نفوذ هند در افغانستان، دهلی نو و اسلام آباد را وارد یک جنگ چریکی تازه ای می سازد. پرویز مشرف از سفر اخیر رئیس جمهور غنی در پاکستان استقبال کرد، اما تأکید نمود که نفوذ هند درافغانستان می تواند برای پاکستان خطرناک ثابت شود، زیرا به گفتۀ وی، هند در تلاش ایجاد یک افغانستان ضد پاکستان است. هشدار مشرف از آغاز تنش ها میان اسلام آباد و دهلی نو در حالی است که با وجود طرح های پاکستان در راه...

Previous   ||   Next