سرمقاله

در تاریخ مملو از جنایت انتقال مسالمت آمیز قدرت

2014-Sep-29  || آرمان ملي

دیروز انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی از حامد کرزی به داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید صورت گرفت. پس از انتقال قدرت سیاسی از دولت اسلامی به رهبری استاد برهان الدین ربانی به حامد کرزی رئیس اداره موقت که سیزده سال قبل انجام یافت، این دومین انتقال قدرت سیاسی مسالمت آمیز در تاریخ کشور است که انجام می یابد. در تاریخ دو صد و هشتاد ساله کشور، همواره زمامداران و پادشاهان از راه خون ریزی های فراوان و قتل و کشتار قدرت را تصاحب کرده اند. برای به دست آوردن قدرت، برادر، برادر را کور کرده است و پسر خون پدر را ریختانده و همسر برضد شوهر توطئه کرده و زمینه قتل وی را مساعد ساخته است. تاریخ دو صد و هشتاد ساله افغانستان مملو از جنایاتی است که پادشاهان و زمامداران علاوه بر ظلم و ستم و خون ریختاندن ها، با مزدوری به بیگانه گان و امضای پیمان های ننگین به قدرت رسیده اند و در زمان قدرت بزرگترین جنایات را به حق مردم و حتا اعضای خانواده شان انجام داده اند. انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی یکی از موهبت هایی است که تاریخ کشور ما را رقم می زند و باید ارزش این پدیده مدرن درک شود و نهادینه گردد. اگر تقلبات گسترده و سازمان یافته در انتخابات کشور ما صورت نمی گرفت و پروسه انتخابات خدشه دار نمی شد، در آن صورت اعتبار دولت برآمده از انتخابات مضاعف می بود و افتخار بیشتر نصیب ملت ما شد. حال که حکومت وحدت ملی شکل گرفته است، چند نکته قابل یاد آوری است: همانگونه


رئیس جمهور جدید بی درنگ پیمان امنیتی با امریکا را امضا کند

سیاه ترین روز در تاریخ افغانستان

نگذاريد که فرار مي کنند

نمایشنامه کمیدی انتخابات به حکومت جدید مشروعیت نمی دهد3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب (آيا گزارش 13 ميليون دالر توسط معاون بانک مرکزى به رياست جمهورى خواهد رسيد؟)

به روزنامه محترم آرمان ملی!

بدون تصرف

از آنجايی که د افغانستان بانک باور دارد که رسانه ها با انعکاس واقعیت ها نقش چشمگیر در تقویت حکومتداری خوب دارد و با اطلاع رسانی از وضعیت و شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سمت و سو دادن جامعه نقش بسزا ایفا می نماید، روند اطلاع رسانی آن برای د افغانستان بانک اهمیت خاص پیدا می کند و زمانی رسانه ها این مامول را به خوبی انجام داده می تواند که در اطلاع رسانی از دقت لازم کار گرفته، بر اساس اصول ژورنالیزم، در انعکاس واقعیت ها، هر دو طرف واقعیت را در نظر داشته، غیر مستند و سلیقه ای برخورد نکند.

اما، روزنامه آرمان ملی، با عدول از این اصل ژورنالیزم، وقتاً فوقتا مطالبی را به نشر می رساند که بنیاد حقیقی نداشته و با افراد مجازی بنام «شهروندان کابل» به انتشاری مطالبی دست می زند که جز توهین به شخصیت افراد، هدف دیگری ندارد. به سلسلة همین تخنیک غیر ژورنالیستکی(استفاده از افراد مجازی بنام شهروندان کابل) این دومین باری است که این روزنامه علیه شخص من اطلاع رسانی غلط می کند و به ادامه همین روند، یکبار دیگر  در شماره نود ودوم مورخ 8/5/1391 خود شهروندان عزیز و شریف کابل را بهانه قرار داده مطلبی تحت عنوان «آیا گزارش اختلاس 13 میلیون دالر توسط معاون اول بانک مرکزی به ریاست جمهوری خواهد رسید؟» به نشر سپرده است که در آن هر چه می توان یافت، به جز حقیقت و تعهد ژورنالیستکی.

  این روزنامه می نویسد که «... فرمان حامد کرزی در حالی صادر شد که حدود دو ماه پیش نشریه اداره عالی مبارزه با فساد اداری نوشته بود که «رئیس پیشین بانک ملی نیز 13 میلیون دالر اختلاس کرده است.» قبل از اینکه در مورد این اتهام به شدت نادرست توضیح ارائه نمایم لازم است تا به نشریه  اداره عالی مبارزه با فساد اداری و روزنامه آرمان ملی یادآوری نمایم که بدون مراجع عدلی و قضایی هیچ نهادی، فرد حقوقی و حکمی را نمی تواند متهم کند و از همه مهمتر این تنها صلاحیت  محکمه ذیصلاح است که در مورد افراد حکم صادر کند، نه از صلاحیت های  اداره مبارزه علیه فساد اداری و روزنامه آرمان ملی.  در این مورد ماده بیست و پنجم قانون اساسی کشور چنین تصریح می داردبرائت ذمه حالت اصلی است، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.» با وجود این ، چنین افترا بستن از یک طرف   نقض اصول شرعی و مفاد قانون اساسی کشور است و از طرف دیگر حق شکایت علیه مفتری را برای متهم شونده حفظ می کند.

از آنجائیکه نه مسوولین اداره محترم مبارزه با فساد اداری و نه گردانندگان روزنامه آرمان ملی از تخصص و فراست لازم در امور مالی و بانکداری برخوردار هستند، به اشتباه موضوعاتی را به نام اختلاس به نشر می رسانند که به هیچ صورت خلاف قانون بانکداری نیست. هدف از موضوع «اختلاس 13 میلیون دالری»، موضوع وکالت خط از خاطر بیع جایزی بانک برای تضمین در برابر قرضه مشتری بوده که یک شرکت بین المللی با اعتبار می باشد و در اجرای این قرضه تمام موازین، اصول و مقررات قرضه رعایت شده است. موضوع وکالت خط قرضه و بیع جایزی در بانکها مروج بوده و هیچ اشکالی در این زمینه دیده نمی شود و حتی بر اساس ماده 40 قانون بانکداری، یک بانک می تواند در صورتیکه یک کارمند شرایط و ضوابط قرضه را پوره کرده بتواند، به او قرضه اعطا نماید، وقتیکه یک کارمند قرضه اخذ کرده می تواند، چرا باید وکالت خط اخذ کرده نتواند. از اینرو با صراحت گفته می توانم که در این قرضه هیچ نوع تخطی از قانون بانکداری صورت نگرفته است، و در صورتیکه کوچکترین تخطی در آن از لحاظ قانون، مقررات و حتی مسلکیت بانکداری به چشم بخورد، مسئولیت این قرضه را به عهده می گیرم و حتی قرضه هذا فعلاً بر حال بوده و دومدار طبق میعاد قرار داد با بانک ملی تکتانه پرداخت می نماید و حتی وکالت خط فعلاً به بیع جائزی تبدیل گردیده است و در برابر قرضه تضمین عینی وجود دارد و وکالت خط صلاحیت را غرض بیع جائزی تفویض نموده بود نه کدام مطلب دیگری.

در آخر  از روزنامه آرمان ملی تقاضا بعمل می آورم که از نشر غیر مسوولانه موضوعات خودداری نموده تا اصل بیطرفی ژورنالیستکی آن لطمه ندیده و در صورت نشر چنین موضوعاتی که در سطح اتهام قرار دارد، طبق اصول ژورنالیزم نظر متهم شونده را نیز گرفته تا حق شرعی و قانونی اشخاص تلف نشود.

با احترام

خان افضل هده وال

معاون اول و سرپرست د افغانستان بانک

 


صفحه اخبار

بر اساس تحقیقات انجینیر عبدالله قندهاری اولین بارنده گی فصل سرمای امسال، یک هفته بعد آغاز می یابد

2014-Sep-29 ||  آرمان ملي

اولین بارنده گی زمستانی سال روان در ماه میزان صورت خواهد گرفت. بر اساس تحقیقات انجینیر عبدالله قندهاری، منجم مشهور کشور که به آرمان ملی گفته است، آغاز بارنده گی زمستانی امسال ساعت 11:58 دقیقه شب پنجشنبه 16 میزان خواهد بود و تا ساعت 3 پس از چاشت روز پنجشنبه 17 میزان ادامه خواهد یافت. آقای قندهاری افزود، پس از آن بارنده گی ها ختم خواهد شد و در آیندۀ نزدیک تحقیقات دیگری روی اوضاع جوی کشور در فصل زمستان صورت خواهد گرفت. الغیب عندالله  ...

دومین انتقال قدرت سیاسی مسالمت آمیز در تاریخ کشور صورت گرفت

2014-Sep-29 ||  آرمان ملي

داکتر احمدزی به عنوان رئیس جمهور و داکتر عبدالله به حیث رئیس اجرائیه سوگند وفاداری یاد کردند به گزارش خبرنگار آرمان ملی، دیروز دومین انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی در تاریخ کشور در ارگ ریاست جمهوری انجام یافت. حامد کرزی پس از سیزده سال زمامداری قدرت سیاسی را به داکتر محمد اشرف غنی احمدزی واگذار کرد و وی پس از سوگند وفاداری نخستین فرمان اش را مبنی بر ریاست اجرایی داکتر عبدالله که از رقیبان انتخاباتی او بود، صادر کرد و پس از آن داکتر عب...

پیمان امنیتی با امریکا را کی امضا می کند؟ بسم الله محمدی وزیر دفاع و یا داکتر احمدزی رئیس جمهور جدید

2014-Sep-27 ||  آرمان ملي

در حالی که قرار است پس از مراسم تحلیف، پیمان امنیتی با امریکا از سوی رئیس جمهور جدید امضا شود، اما شایعاتی وجود دارد که داکتر اشرف غنی احمدزی این پیمان را شخصاً امضا نمی کند و به وزیر دفاع، جنرال بسم الله محمدی سفارش شده است که وی پیمان امنیتی را امضا کند. به گزارش خبرنگار روزنامه آرمان ملی، اگر رئیس جمهور جدید پیمان امنیتی را امضا کند باید رئیس جمهور امریکا بارک اوباما به کابل بیاید و با همتای افغانی خود پیمان را امضا کند، اما گفته می شو...

داکتراسپنتا در سومین کنفرانس بین المللی گفتگو های امنیتی: پیمان امنیتی با امریکا پس فردا امضا خواهد شد

2014-Sep-27 ||  آرمان ملي

جهانیان برای مبارزه با تروریزم میدان اصلی نبرد را اشتباه گرفته اند در 13 سال نه تنها هراس افگنان از بین نرفتند، بل نیرو مندتر شده اند داکتررنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری کشور می گوید که او طرفدار امضای پیمان امنیتی افغانستان با امریکا است و امضای این پیمان می تواند آیندۀافغانستان در امر مبارزه با تروریزم را تثبیت و تقویت کند. آقای اسپنتا که دیروزدر آغاز سومین کنفرانس بین المللی گفتگوهای امنیتیدر ولایتهرات صحبت م...

در شش ولایت خشونت علیه زنـــــــــــــــــــــــــــــــان افزایش یافته است

2014-Sep-27 ||  آرمان ملي

خشونت علیه بانوان و کودکان در 6 ولایت کشور افزایش داشته است. نهاد زنان افغانستان نوین در نشست خبری با حضور وزارت امور زنان و خبرنگاران گفت: آمارها نشان می دهد که قندوز، تخار، جوزجان، هرات، بلخ و سرپل،6 ولایتی اند که در سال جاری بالاترین ارقام تجاوز جنسی علیه زنان و کودکان را شاهد بوده است. بنابر گزارش تهیه شده از 245 قضیه تجاوز جنسی، 40 قضیه تجاوز از سوی اعضای خانواده و 65 قضیه تجاوز بر کودکان 6 ماهه تا 13 ساله صورت گرفته است. وزارت امور زنا...

والی غزنی:مخالفان مسلح نتوانستند ولسوالی اجرستان را تصرف کنند

2014-Sep-27 ||  آرمان ملي

والی غزنی می گوید، خطر سقوط ولسوالی اجرستان با رسیدن نیروهای تازه نفس به منطقه، اکنون رفع شده است. موسی اکبر زاده که با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت، افراد مسلح مخالف از چندین ولایت به قصد تصرف اجرستان عزنی به این ولسوالی حملۀدسته جمعی کرده، اما به همت نیروهای امنیتی افغان و مردم محل، حملات شان عقب زده شده و آنها در تصمیم شان برای تصرف این ولسوالی ناکام ماندند. گزارش هاحاکی از آن استکه در ولسوالی اجرستان غزنی از چهار روز به اینسو جنگ ها...

یکهزار جریب زمین دولتی از غاصبان زورمند در هرات پس گرفته شد

2014-Sep-27 ||  آرمان ملي

والی هرات می گوید که این مقدار زمین از چندی به این سو در منطقۀ مسلخ هرات توسط زورمندان تصرف شده بوده که پس از حکم نهایی دادگاه، از آنان پس گرفته شد. سیدفضل الله وحیدی، والی هرات می گوید: با در نظرداشت حکم دادگاه، اخیراً دیوارهای احاطه شدۀ این زمین تخریب و مجدداً به دولت برگردانده شد. آقای وحیدی اضافه کرد که این زمین در منطقۀ مسلخ هرات موقعیت دارد و جزو املاک ادارۀ مستوفیت بوده است. آقای وحیدی معتقد است که مقدار زیادی دیگر از زمین های د...

نورستانی ضمن معذرت خواهی از مردم افغانستان به داکتر اشرف غنی احمدزی اعتبار نامه داد

2014-Sep-27 ||  آرمان ملي

آگاهان: اعتبار نامه کمیسیون انتخابات، اعتبار ندارد کمیسیون انتخابات دیروز برای داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید افغانستان، اعتبارنامه داد. به گزارش خبرنگار آرمان ملی، این اعتبار نامه به وسیلۀ یوسف نورستانی به داکتر احمدزی در حالی سپرده شد که در محل توزیع، معاونان و برخی از اعضای برجستۀ تیم تحول و تداوم نیز حضور داشتند. اشرف غنی احمدزی در این مراسم با اشاره به حکومت وحدت ملی گفت، در واقع این حکومت نمایندۀ آرای تمامی رأی دهنده...

Previous   ||   Next