سرمقاله

توافق کنید و مردم را از بدبختی های بیشتر نجات بدهید

2014-Sep-16  || آرمان ملي

انتظار می رفت که دیروز توافقاتی در میان دو کاندیدای ریاست جمهوری کشور به میان آید و کشور از منجلاب بحران کنونی نجات یابد،اما این انتظار مردم افغانستان همچنان که بود پا برجاست. از این رو در این باره مکث کوتاهی باید کرد: مردم هرچند در بیش از سه دهه اخیر تلخی ها و مرارت های بیشماری را کشیده اند ولی حالا میدانند که نباید بار دیگر در دامی گیر بیفتند که گشودن گره هایش سی سال دیگر به درازا بکشد. روشن تر بگوییم که افغانستان گرفتار مصایبی خواهد شد که زخم هایش را طبیبان عالم همه مرهم گذاری کرده نخواهند توانست. از جانبی هم افغانستان در دامنه های عبور تکامل اجتماعی خودش قرار گرفته است –راهی که اروپائیان چندین دهه پیش آن را پیموده اند و اکنون از مزایای  قربانی های نسل های گذشتۀ شان بهره کشی می کنند و زنده گی دارند. افغانستان نیز اکنون در همان مسیری قرار گرفته است که باید بپیماید و توقف در این راه مجاز نیست و بدبختی های بیشمار دیگر را به بار می آورد. افغانستانی که امروز در منطقه در زیر فشار مصایب و چرخش هایی که پیامدناگواری هایش در این سه دهه حیران کننده بوده است، نفس می کشد، باید با مدیریت خوب رهبری شود. رهبران این کشور باید بدانند که بازگشت از داعیه مصلحت و مدارا ، شیرازۀ نیم بندی را که سیزده سال گذشته در این سرزمین پایه گذاری شده است، نابود می کند و سودش را نیز کسانی می بینند که در آنسوی سرحد برای بدبختی و ویرانی ما کمین


شتاب در اعلان نتایج، افغانستان را به جنگ می کشاند

پاکستانی ها برای خود شان سازنده گی و برای ما ویرانی می خواهند

کی ها روز شهید را به استهزا گرفتند

نخست توافق سیاسی، پس از آن اعلان نتایج3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب (آيا گزارش 13 ميليون دالر توسط معاون بانک مرکزى به رياست جمهورى خواهد رسيد؟)

به روزنامه محترم آرمان ملی!

بدون تصرف

از آنجايی که د افغانستان بانک باور دارد که رسانه ها با انعکاس واقعیت ها نقش چشمگیر در تقویت حکومتداری خوب دارد و با اطلاع رسانی از وضعیت و شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سمت و سو دادن جامعه نقش بسزا ایفا می نماید، روند اطلاع رسانی آن برای د افغانستان بانک اهمیت خاص پیدا می کند و زمانی رسانه ها این مامول را به خوبی انجام داده می تواند که در اطلاع رسانی از دقت لازم کار گرفته، بر اساس اصول ژورنالیزم، در انعکاس واقعیت ها، هر دو طرف واقعیت را در نظر داشته، غیر مستند و سلیقه ای برخورد نکند.

اما، روزنامه آرمان ملی، با عدول از این اصل ژورنالیزم، وقتاً فوقتا مطالبی را به نشر می رساند که بنیاد حقیقی نداشته و با افراد مجازی بنام «شهروندان کابل» به انتشاری مطالبی دست می زند که جز توهین به شخصیت افراد، هدف دیگری ندارد. به سلسلة همین تخنیک غیر ژورنالیستکی(استفاده از افراد مجازی بنام شهروندان کابل) این دومین باری است که این روزنامه علیه شخص من اطلاع رسانی غلط می کند و به ادامه همین روند، یکبار دیگر  در شماره نود ودوم مورخ 8/5/1391 خود شهروندان عزیز و شریف کابل را بهانه قرار داده مطلبی تحت عنوان «آیا گزارش اختلاس 13 میلیون دالر توسط معاون اول بانک مرکزی به ریاست جمهوری خواهد رسید؟» به نشر سپرده است که در آن هر چه می توان یافت، به جز حقیقت و تعهد ژورنالیستکی.

  این روزنامه می نویسد که «... فرمان حامد کرزی در حالی صادر شد که حدود دو ماه پیش نشریه اداره عالی مبارزه با فساد اداری نوشته بود که «رئیس پیشین بانک ملی نیز 13 میلیون دالر اختلاس کرده است.» قبل از اینکه در مورد این اتهام به شدت نادرست توضیح ارائه نمایم لازم است تا به نشریه  اداره عالی مبارزه با فساد اداری و روزنامه آرمان ملی یادآوری نمایم که بدون مراجع عدلی و قضایی هیچ نهادی، فرد حقوقی و حکمی را نمی تواند متهم کند و از همه مهمتر این تنها صلاحیت  محکمه ذیصلاح است که در مورد افراد حکم صادر کند، نه از صلاحیت های  اداره مبارزه علیه فساد اداری و روزنامه آرمان ملی.  در این مورد ماده بیست و پنجم قانون اساسی کشور چنین تصریح می داردبرائت ذمه حالت اصلی است، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.» با وجود این ، چنین افترا بستن از یک طرف   نقض اصول شرعی و مفاد قانون اساسی کشور است و از طرف دیگر حق شکایت علیه مفتری را برای متهم شونده حفظ می کند.

از آنجائیکه نه مسوولین اداره محترم مبارزه با فساد اداری و نه گردانندگان روزنامه آرمان ملی از تخصص و فراست لازم در امور مالی و بانکداری برخوردار هستند، به اشتباه موضوعاتی را به نام اختلاس به نشر می رسانند که به هیچ صورت خلاف قانون بانکداری نیست. هدف از موضوع «اختلاس 13 میلیون دالری»، موضوع وکالت خط از خاطر بیع جایزی بانک برای تضمین در برابر قرضه مشتری بوده که یک شرکت بین المللی با اعتبار می باشد و در اجرای این قرضه تمام موازین، اصول و مقررات قرضه رعایت شده است. موضوع وکالت خط قرضه و بیع جایزی در بانکها مروج بوده و هیچ اشکالی در این زمینه دیده نمی شود و حتی بر اساس ماده 40 قانون بانکداری، یک بانک می تواند در صورتیکه یک کارمند شرایط و ضوابط قرضه را پوره کرده بتواند، به او قرضه اعطا نماید، وقتیکه یک کارمند قرضه اخذ کرده می تواند، چرا باید وکالت خط اخذ کرده نتواند. از اینرو با صراحت گفته می توانم که در این قرضه هیچ نوع تخطی از قانون بانکداری صورت نگرفته است، و در صورتیکه کوچکترین تخطی در آن از لحاظ قانون، مقررات و حتی مسلکیت بانکداری به چشم بخورد، مسئولیت این قرضه را به عهده می گیرم و حتی قرضه هذا فعلاً بر حال بوده و دومدار طبق میعاد قرار داد با بانک ملی تکتانه پرداخت می نماید و حتی وکالت خط فعلاً به بیع جائزی تبدیل گردیده است و در برابر قرضه تضمین عینی وجود دارد و وکالت خط صلاحیت را غرض بیع جائزی تفویض نموده بود نه کدام مطلب دیگری.

در آخر  از روزنامه آرمان ملی تقاضا بعمل می آورم که از نشر غیر مسوولانه موضوعات خودداری نموده تا اصل بیطرفی ژورنالیستکی آن لطمه ندیده و در صورت نشر چنین موضوعاتی که در سطح اتهام قرار دارد، طبق اصول ژورنالیزم نظر متهم شونده را نیز گرفته تا حق شرعی و قانونی اشخاص تلف نشود.

با احترام

خان افضل هده وال

معاون اول و سرپرست د افغانستان بانک

 


صفحه اخبار

وزیر امورخارجه: مراسم تحلیف، ده روز بعد از اعلان نتایج نهایی انتخابات برگزار می گردد

2014-Sep-16 ||  آرمان ملي

ضراراحمد مقبل عثمانی وزیر امور خارجه در حاشیه مراسم توزیع تصدیق نامه ها به کارمندان جدید الشمول این وزارت اظهار داشت که تاریخ دقیق مراسم تحلیف بعد از اعلان نتایج نهایی انتخابات معلوم خواهد گردید. و ممکن است مراسم تحلیف رئیس جمهور آینده، ده روز بعد از اعلان نتایج نهایی انتخابات برگزارشود. به گزارشخبرنگار آرمان ملی وزیر امور خارجه کشور در حاشیه مراسم توزیع تصدیق نامه ها به کارمندان جدید الشمول این وزارت اظهار داشت که تاریخ دقیق مر...

اصلاحــــــــــات و همگرایی: مذاکرات عبدالله و غنی دیروز پس رفت داشت

2014-Sep-16 ||  آرمان ملي

تحول و تداوم: مذاکـــرات نتیجه می دهــــد احمد سعیدی: اگر مثلث تقلب نتیجه را اعلان کند، قیام های مردمی در کشور آغاز می شود اگر مثلث تقلب نتیجه را اعلان کند، قیام های مردمی در کشور آغاز می شود در مذاکرات و گفتگو میان دسته های انتخاباتی نه تنها پیشرفت صورت نگرفته است، بل پس رفت نیز داشته است. به گزارش خبرنگار آرمان ملی، مذاکرات دو نامزد که دیروز در سفارت امریکا انجام یافت و خوشبینی هایی وجود داشت که توافق نهایی صورت می گیرد، اما پس ا...

قیام هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای مردمی بر ضد طالبان آغاز شد

2014-Sep-16 ||  آرمان ملي

مقام های امنیتی شمال افغانستان گفته اند که صدها نفر در ولایت جوزجان بدون هیچ توقع و درنظرداشتی از دولت، مسلح شده اند و با طالبان می جنگند. فقیر محمد جوزجانی فرمانده پولیسجوزجان می گوید: ولسوالی های آقچه، خماب، قرقین و خواجه دوکوه ولایت جوزجان، بر علیه طالبان جنگ را شروع کرده اند. به گفتۀجوزجانی شمار نیروهای مردمی بیش از 400 تن است و بدون هیچ امتیاز از دولت مشغول نبرد با طالبان هستند. در پی تشدید ناامنی ها در شمال و گسترش دامنه فعالیت طا...

وزرای امنیتی:مطمئن هستیم که سازمان دهنده جنگ هلمند پاکستان است

2014-Sep-16 ||  آرمان ملي

وزرای امنیتی گفتند: طالبان و حامیان داخلی و خارجی شان در سال جاری تمامی تلاش های خود را به خرج دادند تا یک جغرافیای مستقل در افغانستان ایجاد کرده و برخی شاهراه‌های کشور را مسدود کنند؛ اما با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند و این "خواب را به گور" برده اند. سه مقام امنیتی افغانستان در ارتباط به چالش های امنیتی در کشور و اقدامات مرزی پاکستان در امتداد خط دیورند دیروزبه مجلس سنا فرا خوانده شدند. این مقام‌ها با آنکه سال جاری را بر...

احمد سعیدی: دولت در حل مشکل مـــــــــــــــــــــــــرزی، صادق نیست

2014-Sep-15 ||  آرمان ملي

نظامیان پاکستانی به حفر خندق در 480 کیلومتر سرحد اقدام کردند. این اقدام حکومت پاکستان با واکنش تند پارلمان افغانستان و تحلیلگران مسایل سیاسی روبه رو شد. احمد سعیدی آگاه مسایل سیاسی گفت: دولت افغانستان در موضوع مشکل مرزی، صادق نیست. اگر صادقانه برخورد می کرد دیگر نیاز به تشکیل هیأت نبود، بل طی نامه ای به شورای امنیت ملل متحد با استناد، مدارک و شواهد این دعوا را طرح می کرد سپس شورای امنیت وظیفه داشت تا این مشکل را حل نماید. وی افزود: تشک...

بیم و امید از مذاکــــــــــــــــــــــرات و گفتگو میان دسته های انتخاباتی

2014-Sep-15 ||  آرمان ملي

هردو نامزد در تلاش اند تا راه حلی برای جنجال های انتخاباتی در یابند. به گزارش خبرنگار آرمان ملی، دیروز داکتر عبدالله و داکتر احمدزی در دو نوبت با هم دیدار و گفتگو داشتند، در نوبت اول که در سفارت امریکا انجام یافت نتیجه ی را در قبال نداشت و نتیجه دور دوم ملاقات و گفتگوی هردو نامزد تا نوشتن متن این خبر روش نگردید. در گزارش آمده است که در مورد صلاحیت های رئیس اجرایی مشکل تا اندازه یی حل شد اما در رابطه به تعیین مقامات عالی رتبه اختلاف میان ...

یک سر دستۀ بزرگ آدم ربایان، بازداشت گردید

2014-Sep-15 ||  آرمان ملي

ریاست عمومی امنیت ملی روز گذشته فردی را بازداشت کرد که چندین شبکه بزرگ آدم‌ربایی و دزدی‌های مسلحانه را رهبری می‌کرد. حسیب صدیقی، سخنگوی امنیت ملی دیروز به خبرنگاران در کابل گفت، این فرد در اثر عملیاتی بزرگ و ویژه که ۳۶ ساعت طول کشید، در ساحه حوزه پنجم امنیتی با دو نفر از همراهانش بازداشت شده است. فرد بازداشت شده رئیس خدایداد نام دارد و امنیت ملی‌می‌گوید که او در ولایت‌های مختلف افغانستان با هویت‌های مختلف رفت و آمد می&...

شصت درصد تصمیم های رئیس جمهور شخصی بوده است

2014-Sep-15 ||  آرمان ملي

در این روز ها آرام آرام مسؤولیت های حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور پایان می یابد، گفته می شود که وی در این مدت بیشتر شخصی کار کرده است. داوود مرادیان رئیس مؤسسۀ مطالعات استراتیژیک افغانستان به شبکه اطلاع رسانی افغانستان گفته است که قانون، صلاحیت بیش از اندازه به رئیس جمهور داده است. برای درک رئیس جمهور باید شرایط محیط، منطقه و جهان را درک کرد. در طول این 13 سال جامعه جهانی و دیگر بازیگران سیاسی اشتباه های زیادی را در افغانستان مرتکب شدند. ...

Previous   ||   Next