سرمقاله

از جلسات علنی کمیسیون انتخابات استقبال می کنیم

2014-Apr-16  || آرمان ملي

اختلاف نظر میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نباید آرای مردم را متضرر بسازد. پس از اعلام نتایج قسمی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، اختلاف های جدی بر سر شمارش آرای صندوق هایی که برگه نتایج توسط ناظر و مسؤول محل رأی دهی مهر و امضا نشده بود، بروز کرد. در پایان کشمکش ها بالاخره رأی گیری صورت گرفت، نظری که مبنی بر باطل گردانیدن آرای صندوق های بدون مهر و امضا بود، برنده شد و شش رأی گرفت، اما استدلال رئیس کمیسیون مستقل که دال بر بررسی صندوق ها به صورت مجدد بود در اقلیت ماند. بحث اساسی این است که در چنین موارد باید کمیسیون تلاش ورزد تا آرای درست از آرای نادرست جدا ساخته شود که هم اصل بیطرفی کمیسیون حفظ شود و هم از حق مردم که آرای شان است حراست صورت گیرد. اصل شفافیت در کار کمیسیون می تواند اعتماد مردم و نامزدان را فراهم کند و اگر نتایج نهایی اعلام شود وهمه روند زیر نظر ناظران و رسانه ها انجام گردد، پس لرزه ها بعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات به حد قابل ملاحظه کاهش خواهد یافت و حکومت بعدی می تواند با قدرت بیشتر عمل نموده و مشروعیت آن مورد قبول همه گان باشد. از این که این اختلاف نظر و رأی گیری در حضور رسانه ها صورت گرفت یک امر بهینه بوده و از این اقدام کمیسیون باید استقبال صورت گیرد. این مسأله را روزنامه آرمان ملی پیشنهاد کرده بود که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات عملی شد، ما امیدواریم که تا آخرین مرحله روند انتخابات، شفافیت و بیطرفی ک


جلسات کیمسیون های انتخاباتی علنی باشد

کمیسیون ها به کار شان سرعت بخشند

برخورد های سلیقوی روند انتخابات را زیان می رساند

آگاه باشید ! جاسوسان دروغ می گویند3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب (آيا گزارش 13 ميليون دالر توسط معاون بانک مرکزى به رياست جمهورى خواهد رسيد؟)

به روزنامه محترم آرمان ملی!

بدون تصرف

از آنجايی که د افغانستان بانک باور دارد که رسانه ها با انعکاس واقعیت ها نقش چشمگیر در تقویت حکومتداری خوب دارد و با اطلاع رسانی از وضعیت و شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سمت و سو دادن جامعه نقش بسزا ایفا می نماید، روند اطلاع رسانی آن برای د افغانستان بانک اهمیت خاص پیدا می کند و زمانی رسانه ها این مامول را به خوبی انجام داده می تواند که در اطلاع رسانی از دقت لازم کار گرفته، بر اساس اصول ژورنالیزم، در انعکاس واقعیت ها، هر دو طرف واقعیت را در نظر داشته، غیر مستند و سلیقه ای برخورد نکند.

اما، روزنامه آرمان ملی، با عدول از این اصل ژورنالیزم، وقتاً فوقتا مطالبی را به نشر می رساند که بنیاد حقیقی نداشته و با افراد مجازی بنام «شهروندان کابل» به انتشاری مطالبی دست می زند که جز توهین به شخصیت افراد، هدف دیگری ندارد. به سلسلة همین تخنیک غیر ژورنالیستکی(استفاده از افراد مجازی بنام شهروندان کابل) این دومین باری است که این روزنامه علیه شخص من اطلاع رسانی غلط می کند و به ادامه همین روند، یکبار دیگر  در شماره نود ودوم مورخ 8/5/1391 خود شهروندان عزیز و شریف کابل را بهانه قرار داده مطلبی تحت عنوان «آیا گزارش اختلاس 13 میلیون دالر توسط معاون اول بانک مرکزی به ریاست جمهوری خواهد رسید؟» به نشر سپرده است که در آن هر چه می توان یافت، به جز حقیقت و تعهد ژورنالیستکی.

  این روزنامه می نویسد که «... فرمان حامد کرزی در حالی صادر شد که حدود دو ماه پیش نشریه اداره عالی مبارزه با فساد اداری نوشته بود که «رئیس پیشین بانک ملی نیز 13 میلیون دالر اختلاس کرده است.» قبل از اینکه در مورد این اتهام به شدت نادرست توضیح ارائه نمایم لازم است تا به نشریه  اداره عالی مبارزه با فساد اداری و روزنامه آرمان ملی یادآوری نمایم که بدون مراجع عدلی و قضایی هیچ نهادی، فرد حقوقی و حکمی را نمی تواند متهم کند و از همه مهمتر این تنها صلاحیت  محکمه ذیصلاح است که در مورد افراد حکم صادر کند، نه از صلاحیت های  اداره مبارزه علیه فساد اداری و روزنامه آرمان ملی.  در این مورد ماده بیست و پنجم قانون اساسی کشور چنین تصریح می داردبرائت ذمه حالت اصلی است، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.» با وجود این ، چنین افترا بستن از یک طرف   نقض اصول شرعی و مفاد قانون اساسی کشور است و از طرف دیگر حق شکایت علیه مفتری را برای متهم شونده حفظ می کند.

از آنجائیکه نه مسوولین اداره محترم مبارزه با فساد اداری و نه گردانندگان روزنامه آرمان ملی از تخصص و فراست لازم در امور مالی و بانکداری برخوردار هستند، به اشتباه موضوعاتی را به نام اختلاس به نشر می رسانند که به هیچ صورت خلاف قانون بانکداری نیست. هدف از موضوع «اختلاس 13 میلیون دالری»، موضوع وکالت خط از خاطر بیع جایزی بانک برای تضمین در برابر قرضه مشتری بوده که یک شرکت بین المللی با اعتبار می باشد و در اجرای این قرضه تمام موازین، اصول و مقررات قرضه رعایت شده است. موضوع وکالت خط قرضه و بیع جایزی در بانکها مروج بوده و هیچ اشکالی در این زمینه دیده نمی شود و حتی بر اساس ماده 40 قانون بانکداری، یک بانک می تواند در صورتیکه یک کارمند شرایط و ضوابط قرضه را پوره کرده بتواند، به او قرضه اعطا نماید، وقتیکه یک کارمند قرضه اخذ کرده می تواند، چرا باید وکالت خط اخذ کرده نتواند. از اینرو با صراحت گفته می توانم که در این قرضه هیچ نوع تخطی از قانون بانکداری صورت نگرفته است، و در صورتیکه کوچکترین تخطی در آن از لحاظ قانون، مقررات و حتی مسلکیت بانکداری به چشم بخورد، مسئولیت این قرضه را به عهده می گیرم و حتی قرضه هذا فعلاً بر حال بوده و دومدار طبق میعاد قرار داد با بانک ملی تکتانه پرداخت می نماید و حتی وکالت خط فعلاً به بیع جائزی تبدیل گردیده است و در برابر قرضه تضمین عینی وجود دارد و وکالت خط صلاحیت را غرض بیع جائزی تفویض نموده بود نه کدام مطلب دیگری.

در آخر  از روزنامه آرمان ملی تقاضا بعمل می آورم که از نشر غیر مسوولانه موضوعات خودداری نموده تا اصل بیطرفی ژورنالیستکی آن لطمه ندیده و در صورت نشر چنین موضوعاتی که در سطح اتهام قرار دارد، طبق اصول ژورنالیزم نظر متهم شونده را نیز گرفته تا حق شرعی و قانونی اشخاص تلف نشود.

با احترام

خان افضل هده وال

معاون اول و سرپرست د افغانستان بانک

 


صفحه اخبار

یـــــــان کـــــــــــــوبیش: نتـــــــایج بعــــــــدی انتخــــــــابات اعلام نشود

2014-Apr-14 ||  آرمان ملي

دفتر سازمان ملل متحد(یوناما) در افغانستان ضمن استقبال از اعلام نتایج ۱۰ درصد انتخابات، این نتیجه را یک قدم فراتر به سوی تکمیل پروسۀ انتخابات دانسته از تمام دست‌اندرکاران این روند می‌خواهد تا از اعلام پیش از وقت نتایج بعدی خودداری نمایند. یوناما با پخش خبرنامه‌یی این نتیجه را یک تصویر فوری دانسته از نامزدان و هواخواهان‌شان می‌خواهد که تا زمان اعلام نتیجۀ نهایی انتخابات از حوصله مندی کار بگیرند. در خبرنامه از قول یان کوبیش...

بازتاب تشکیل اعضای کابینه حکومت داکتر عبدالله در رسانه های اجتماعی کار مخالفان ماست

2014-Apr-14 ||  آرمان ملي

در این روز ها که اخبار انتخابات داغ است برخی از کاربران رسانه های اجتماعی در صفحات شان فهرست اعضای کابینه حکومت آینده را به نشر می سپارند که واقعیت ندارد. سیدآقاحسین فاضل سانچارکی رئیس دفتر مطبوعاتی ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله عبدالله در همین رابطه دیروز در یک تماس تیلفونی به آرمان ملی گفت، نشر اعضای کابینه که گویا داکتر عبدالله اعضای کابینه حکومت آینده اش را مشخص کرده است و در صفحات رسانه های اجتماعی بازتاب یافته است، یک دروغ محض دا...

بهـــــــای مواد خــــــوراکه در یک هفته گذشته در کابل کاهش یافته است

2014-Apr-13 ||  آرمان ملي

حسیب‌الله موحد معاون اداره مرکزی احصائیه در زمینه گفته است، با آنکه پیش از برگزاری انتخابات بهای برخی از مواد خوراکه افزایش یافته بود، در هفته گذشته نسبت به هفتۀ پیش آن کاهش یافته است. معاون اداره مرکزی احصائیه افزود، نظر به بررسی آنان در هفتۀ گذشته بهای آرد، روغن، برنج،  پیاز و کچالو کاهش را نشان می‌دهد. آقای موحد کاهش ارزش اندک دالر را در برابر پول افغانی، کاهش تقاضا و برگزاری انتخابات را از علت‌های کاهش بهای مواد اولیه خو...

شهـــــــــــــــــردار کـــــــــابل به مجلس سنا فـــــــــرا خـــــــــوانده شد

2014-Apr-13 ||  آرمان ملي

محمد یونس نو اندیش شهردار کابل و نجیب الله معصومی رئیس آبرسانی شهری، برای پاسخ گویی به پرسش های سناتوران مبنی بر مشکلات شهری و کانال بندی در کابل، به جلسه دیروز مجلس سنا فرا خوانده شدند. بی کیفیت بودن کار جاده های داخل شهر، نبود سیستم درست جویچه های دو طرف سرک ساخت بلندمنزل های غیر قانونی و آلوده گی هوای کابل از پرسش هایی بود که از سوی سناتوران مطرح شد. داکتر صمیم یک عضو مجلس سنا به شهردار کابل گفت: " بی قانونی ها در شهر کابل بیشتر شده ...

باشنده گان بامیان نیروهای امنیتی را تقدیر کردند

2014-Apr-13 ||  آرمان ملي

شوراهای مردمی و صدها باشنده ولایت بامیان، با تدویر محفل خاصی از فعالیت و کارکرد نیروهای امنیتی کشور، در روز انتخابات تقدیر کردند. فعالان مدنی و باشنده گان بامیان عملکرد به موقع نیروهای امنیتی افغان را برای جلوگیری ازتحرکات مخالفان دولت و همچنان مقابله آنان با مخالفان مسلح را در روز انتخابات ستایش کردند. نماینده گان شورا های محلی در این ولایت با انداختن چپن به شانه مسؤولان امنیتی و وفرمانده پولیس بامیان، حمایت همه جانبه شان را از آن...

نامزدها باید پوسترها را از سطح شهر بردارند

2014-Apr-13 ||  آرمان ملي

شهروندان کشور از نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی می خواهند تا تصاویر و پوسترهای تبلیغاتی شان را از سطح شهرها بردارند. این شهروندان تأکید دارند که نامزدان باید با همکاری شهرداری ها به پاک کاری پوسترهای شان تلاش کنند. از سویی هم شهرداری کابل از آغاز برداشتن تصاویر تبلیغاتی نامزدان از سطح شهر کابل خبر داده و می گوید: این اداره با کمبود کارمندان خدماتی روبرو است. چندی پیش مسؤولان شهرداری گفتند: تا زمانی که نامزدان تصاویرشان را ا...

رئیس مجلس نماینده گان: کمیسیون های انتخاباتی، به اراده مردم افغانستان کم توجهی نکنند

2014-Apr-12 ||  آرمان ملي

رئیس مجلس نماینده گان خطاب به کمیسیون های انتخاباتی می گوید که این دو کمیسیون به هیچ وجه به اراده مردم افغانستان کم توجهی نکنند. آقای ابراهیمی تأکید ورزید که مجلس نماینده گان با دقت روند شمارش آرا و رسیده گی به شکایت های انتخاباتی را زیر نظر دارد و کمیسیون های مربوطه نباید زیر نفوذ ادارات، افراد و نامزدان قرار گیرند. عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس نماینده گان که در جلسه عمومی دیروز مجلس صحبت می کرد، گفت: " فعلاً روند انتخابات در مرحل...

داکتـــــــرعبـــــــدالله عبـــــــدالله: مــــــــردم نباید از حـــــــق شان محروم شوند

2014-Apr-12 ||  آرمان ملي

دو نامزد انتخابات که منابع غیررسمی بیشترین شانس را برای پیشتازی آنها قائل هستند، گفته‌اند در صورتی‌که به دور دوم انتخابات بروند، با رقیب احتمالی خود ائتلاف نخواهند کرد. آقای عبدالله عبدالله به هارون نجفی‌زاده خبرنگار بی‌بی‌سی گفته است: "مردم افغانستان باید از حق‌شان محروم نشوند. اگر انتخابات برود به دور دوم، مردم حق دارند باز بروند پای صندوق‌های رأی و رأی خود را به نامزد خود بدهند. ولی ما در باره یک احتمال صحبت می‌...

Previous   ||   Next