سرمقاله

با گروه ارازل واوباش برخورد جدی شود

2014-Jul-26  || آرمان ملي

در آستانه عید سعید فطر تروریست های طالبی که دشمنی با مردم و باور های دینی مردم از وظایف آن ها می باشد در ولایت غور دست به جنایت وحشتناک زدند. آن ها این بار شماری از انسان های بیگناه هموطن ما را بیرحمانه تیر باران کردند که به قومی خاص در افغانستان تعلق داشتند. طالبان و عمال جنایتکار بیگانه که در رکاب ایشان در برخی از مناطق کشور ما فعالیت دارند با این ترفند که به دستور بیگانه گان صورت می گیرد می خواهند کاری را که در پاکستان تروریست های آن جا مرتکب می شوند در افغانستان راه اندازی کنند شاید باور می کنند که مردم افغانستان نیز به جان هم خواهند افتاد و قوم کشی در این سرزمین نیز ترویج خواهد شد. کشتار هزاره ها توسط تروریست های طالب که باید نکوهش شود و به شدیدترین الفاظ نیز نکوهش شود، کشتار انسان های مظلومی است که در قاموس انسانیت نمی گنجد. طالبان سیه دل و سیه کار می خواهند به این ترتیب اقوام ساکن این سرزمین را به جان هم اندازند و از افغانستان یک عراق و کویته دیگر بسازند. اما آیا جز تروریست های  جنایتکار طالبی کسان دیگری هم به این گونه اعمال وحشیانه می اندیشند؟ پاسخ به این سوال روشن است. مردم ما دیگر به ماهیت طالبان و دار و دستۀ سیه کارش پی برده اند و می دانند که این سیه کاران برای چه انسان های بیگناه را در برابر چشمان دیگران تیر باران می کنند. مردم افغانستان پی برده اند که اگر قرار باشد سرزمینی به نام افغانستان را در سایه نظام دموک


چرا تروریستان آزاد می شوند؟ کرزی باید پاسخ بدهد

کوبیش نباید به راه کای آیده برود

به کمیسیون های انتخاباتی قطعاً اعتبار نمی شود

طالبان از کودکان به عنوان پیش مرگ استفاده می کنند3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب (آيا گزارش 13 ميليون دالر توسط معاون بانک مرکزى به رياست جمهورى خواهد رسيد؟)

به روزنامه محترم آرمان ملی!

بدون تصرف

از آنجايی که د افغانستان بانک باور دارد که رسانه ها با انعکاس واقعیت ها نقش چشمگیر در تقویت حکومتداری خوب دارد و با اطلاع رسانی از وضعیت و شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سمت و سو دادن جامعه نقش بسزا ایفا می نماید، روند اطلاع رسانی آن برای د افغانستان بانک اهمیت خاص پیدا می کند و زمانی رسانه ها این مامول را به خوبی انجام داده می تواند که در اطلاع رسانی از دقت لازم کار گرفته، بر اساس اصول ژورنالیزم، در انعکاس واقعیت ها، هر دو طرف واقعیت را در نظر داشته، غیر مستند و سلیقه ای برخورد نکند.

اما، روزنامه آرمان ملی، با عدول از این اصل ژورنالیزم، وقتاً فوقتا مطالبی را به نشر می رساند که بنیاد حقیقی نداشته و با افراد مجازی بنام «شهروندان کابل» به انتشاری مطالبی دست می زند که جز توهین به شخصیت افراد، هدف دیگری ندارد. به سلسلة همین تخنیک غیر ژورنالیستکی(استفاده از افراد مجازی بنام شهروندان کابل) این دومین باری است که این روزنامه علیه شخص من اطلاع رسانی غلط می کند و به ادامه همین روند، یکبار دیگر  در شماره نود ودوم مورخ 8/5/1391 خود شهروندان عزیز و شریف کابل را بهانه قرار داده مطلبی تحت عنوان «آیا گزارش اختلاس 13 میلیون دالر توسط معاون اول بانک مرکزی به ریاست جمهوری خواهد رسید؟» به نشر سپرده است که در آن هر چه می توان یافت، به جز حقیقت و تعهد ژورنالیستکی.

  این روزنامه می نویسد که «... فرمان حامد کرزی در حالی صادر شد که حدود دو ماه پیش نشریه اداره عالی مبارزه با فساد اداری نوشته بود که «رئیس پیشین بانک ملی نیز 13 میلیون دالر اختلاس کرده است.» قبل از اینکه در مورد این اتهام به شدت نادرست توضیح ارائه نمایم لازم است تا به نشریه  اداره عالی مبارزه با فساد اداری و روزنامه آرمان ملی یادآوری نمایم که بدون مراجع عدلی و قضایی هیچ نهادی، فرد حقوقی و حکمی را نمی تواند متهم کند و از همه مهمتر این تنها صلاحیت  محکمه ذیصلاح است که در مورد افراد حکم صادر کند، نه از صلاحیت های  اداره مبارزه علیه فساد اداری و روزنامه آرمان ملی.  در این مورد ماده بیست و پنجم قانون اساسی کشور چنین تصریح می داردبرائت ذمه حالت اصلی است، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.» با وجود این ، چنین افترا بستن از یک طرف   نقض اصول شرعی و مفاد قانون اساسی کشور است و از طرف دیگر حق شکایت علیه مفتری را برای متهم شونده حفظ می کند.

از آنجائیکه نه مسوولین اداره محترم مبارزه با فساد اداری و نه گردانندگان روزنامه آرمان ملی از تخصص و فراست لازم در امور مالی و بانکداری برخوردار هستند، به اشتباه موضوعاتی را به نام اختلاس به نشر می رسانند که به هیچ صورت خلاف قانون بانکداری نیست. هدف از موضوع «اختلاس 13 میلیون دالری»، موضوع وکالت خط از خاطر بیع جایزی بانک برای تضمین در برابر قرضه مشتری بوده که یک شرکت بین المللی با اعتبار می باشد و در اجرای این قرضه تمام موازین، اصول و مقررات قرضه رعایت شده است. موضوع وکالت خط قرضه و بیع جایزی در بانکها مروج بوده و هیچ اشکالی در این زمینه دیده نمی شود و حتی بر اساس ماده 40 قانون بانکداری، یک بانک می تواند در صورتیکه یک کارمند شرایط و ضوابط قرضه را پوره کرده بتواند، به او قرضه اعطا نماید، وقتیکه یک کارمند قرضه اخذ کرده می تواند، چرا باید وکالت خط اخذ کرده نتواند. از اینرو با صراحت گفته می توانم که در این قرضه هیچ نوع تخطی از قانون بانکداری صورت نگرفته است، و در صورتیکه کوچکترین تخطی در آن از لحاظ قانون، مقررات و حتی مسلکیت بانکداری به چشم بخورد، مسئولیت این قرضه را به عهده می گیرم و حتی قرضه هذا فعلاً بر حال بوده و دومدار طبق میعاد قرار داد با بانک ملی تکتانه پرداخت می نماید و حتی وکالت خط فعلاً به بیع جائزی تبدیل گردیده است و در برابر قرضه تضمین عینی وجود دارد و وکالت خط صلاحیت را غرض بیع جائزی تفویض نموده بود نه کدام مطلب دیگری.

در آخر  از روزنامه آرمان ملی تقاضا بعمل می آورم که از نشر غیر مسوولانه موضوعات خودداری نموده تا اصل بیطرفی ژورنالیستکی آن لطمه ندیده و در صورت نشر چنین موضوعاتی که در سطح اتهام قرار دارد، طبق اصول ژورنالیزم نظر متهم شونده را نیز گرفته تا حق شرعی و قانونی اشخاص تلف نشود.

با احترام

خان افضل هده وال

معاون اول و سرپرست د افغانستان بانک

 


صفحه اخبار

اوباما از دکتور عبدالله و دکتور غنی احمدزی ستایش کرد

2014-Jul-26 ||  آرمان ملي

بارک اوباما رئیس جمهورى امریکا طى یک تماس تیلفونى با دکتور اشرف غنى احمدزى و دکتور عبدالله عبدالله، نامزدان پُست ریاست جمهورى افغانستان، از توافق این نامزدان روى طرح ایجاد یک حکومت وحدت ملى، ستایش نموده از همکارى آنها سپاسگزارى نمود. آقاى اوباما همچنان از نامزدان ریاست جمهورى خواسته است تابراى حصول اطمینان مردم، نتایج این توافقات را به صورت علنى با مردم در میان گذارند. وى همچنان گفته است که جان کرى، وزیر خارجه امریکا روند بازشمارى...

داکتر اشرف غنی احمدزی عقب نشینی کرد

2014-Jul-26 ||  آرمان ملي

امریکا تاحال ناکام و حامدکرزی پیروز بازی انتخابات است داکتر اشرف غنی احمدزی تقلبات گسترده در انتخابات را نمی پذیرد و هم تقسیم قدرت از راه حکومت وحدت ملی را به شدت رد کرد. آقای غنی در گفت وگو با یک تلویزیون آلمانی به صراحت اعلام داشت که بررسی پنج درصدی آراء نشان میدهد که تقلب در انتخابات دور دوم صورت نگرفته است و ادعای تیم اصلاحات و همگرایی مبنی بر تقلبات گسترده در انتخابات واقعیت ندارد و مردم افغانستان پس از اعلان نتایج انتخابات جشن خ...

در روزهــــــــــای عید فطــــــــــــــر تدابیر شدید امنیتی روی دست است

2014-Jul-26 ||  آرمان ملي

فرمانده پولیس کابل: تا چهارده ساعت تمام شیشه های سیاه وسایط پاک شود مقام های پولیس در شهر کابل می گویند که در روزهای عید سعید فطر تدابیر ویژه امنیتی را برای حفظ جان شهریان روی دست گرفته اند. جنرال ظاهر ظاهر، فرمانده پولیس کابل می گوید که در روزهای عید، هزاران مامور پولیس در بخش های مختلف شهر برای تأمین امنیت شهروندان کابل مستقر خواهند شد. او دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت: "همزمان با فرا رسیدن ایام عید سعید فطر، پولیس کابل تدابی...

اختلافات دسته های انتخاباتی، روند بازرسی آراء را باردیگر متوقف ساخت

2014-Jul-26 ||  آرمان ملي

روند باز شماری وتفتیش آراء بار دیگر به تأخیر افتاد و رئیس کمیسیون انتخابات در یک نشست خبری اعلام کرد که به دلیل اختلافات میان تیم اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم و کمبود ناظران بین المللی روند باز شماری و تفتیش عجالتاً متوقف و پس از عید سعید فطر دوباره آغاز خواهد شد. داکتر خیرخواه یکی از مسؤولان تیم تخنیکی اصلاحات و همگرایی به آرمان ملی گفت، چک لیست شانزده ماده یی که تا حال بر اساس آن تفتیش صورت میگرفت از سوی مسؤولان تخنیکی تیم تحول و تد...

سخنگوی یوناما: در پروسۀ تفتیش آرا تا حال هیچ رأی باطل نشده است

2014-Jul-25 ||  آرمان ملي

داکتر نیلاب مبارز سخنگوی یوناما به رسانه گفته است که ناظران بین المللی همه تحت رهبری یوناما یا ادارۀ معاونت ملل متحد عمل می کنند. یوناما می گوید، گفتگو ها روی طرزالعملی که به اساس آن باید پروسه تفتیش آرا به درستی و با سرعت به پیش برود قناعت بخش بوده و نتایج مثبتی را به دنبال دارد. داکتر مبارز افزود، برخی تصامیم  در نتیجۀ این نشست ها که به ابتکار ملل متحد و به شرکت نماینده های نامزدان ریاست جمهوری، ناظرین و نماینده گان کمیسیون  مست...

حامد کـــــــــــرزی دیــــــــــوار ضخیم میان داکتــــــر عبدالله و داکتـــر غنی

2014-Jul-25 ||  آرمان ملي

اشرف غنی احمدزی زیر فشار سنگ امریکا و کرزی قرار دارد کنگره امریکا به زودی حمایت اش را از حکومت وحدت ملی در افغانستان اعلام خواهد کرد حامد کرزی تلاش دارد تا نزدیکی میان داکتر عبدالله و داکتر اشرف غنی صورت نگیرد و مانند دیوار ضخیم در میان این دو نامزد قرار گرفته است. به گزارش خبرنگار آرمان ملی و به نقل از صفحه فیسبوک سید آقا حسین فاضل سانچارکی رئیس دفتر مطبوعاتی داکتر عبدالله عبدالله، حامد کرزی سرپرست ریاست جمهوری نمی گذارد توافق میا...

طالبــــــــــان یک نــو عــــــــــروس را با داماد و دوازده نفــــر دیگر کشتند

2014-Jul-25 ||  آرمان ملي

طالبان چهارده مسافر یک موتر از جمله یک نوعروس، خواهر و مادرش و داماد را به ضرب گلوله به قتل رساندند. انور رحمتی والی غور در مراسم تشییع جنازه مقتولان گفت که طالبان نیمه شب گذشته سه مینی‌بوس حامل مسافرانی را که از شهر فیروزکوه (چغچران)، مرکز ولایت غور عازم کابل بودند در منطقه "بادگاه" در ۲۵ کیلومتری فیروزکوه متوقف کردند. به گفتۀ او، طالبان مسافران را براساس اسناد هویت شان به دو گروه تقسیم و آنهایی را که منسوب به قوم "هزاره" ب...

تظاهر کننده گان در کابل: مظاهره کننده ها خواهان توقف حملات اسرائیل بر غزه شدند

2014-Jul-25 ||  آرمان ملي

ده ها تن از باشنده های شهر کابل دیروز در حالی دست به تظاهرات زدند که هنوز هم حملات نظامیان اسرائیلی بر نوار غزه فلسطین جریان دارد. در تازه ترین حمله که روز پنجشنبه صورت گرفت در نتیجۀآن پانزده فلسطینی کشته شدند. مظاهره کننده ها حملات اسرائیل بر نوار غزه را تقبیح نموده و این عمل را یک جنایت غیر قابل قبول خواندند. یک مسؤول شورای عالی قرآن که این تظاهرات را رهبری می کرد در صحبت با رسانه ها گفت، جامعه جهانی باید جلو حملات اسرائیل بر غزه را ...

Previous   ||   Next