سرمقاله

(( دسترسی به اطلاعات وآزادی های بنیادین، حق شما است!))

2016-May-03  || 

این شعار سوم می سال  روان میلادی، روز جهانی آزادی مطبوعات است که در همه کشورهای عضو  سازمان ملل متحد ازاین روز تجلیل می شود. دو مورد این شعار ( دسترسی به اطلاعات و آزادی های بنیادین) دو اصل اساسی حقوق بشری است که در حال حاضر  در افغانستان آماج گروه های تروریستی قرار دارد. طالبان تروریست با ایجاد جو رعب وترس؛ جلو دسترسی به معلومات را در مناطق تحت کنترول شان گرفته اند وخبرنگاران را پیوسته تهدید می کنند. از جانب دیگر، آزادی های بنیادین که شامل آزادی فکر وبیان، آزادی رسانه ها وآزادی سیر سفر و آزادی اسکان، شامل آزادی های اساسی وبنیادین است که همۀ این آزادی ها اکنون در کشور ما؛ در معرض خطر قرار دارند. دولت افغانستان؛ در حال حاضر در وضعیتی است که نمی تواند این آزادی های بنیادین را تأمین کند. کشمکش های درون سازمانی، عدم اجرای تعهدات دولت در قبال تأمین حاکمیت قانون ومصونیت شهروندان به ویژه خبرنگاران؛ سبب تضعیف دولت در کل شده است. اما باید متوجه بود که حفظ روحیه مقاومت و وضع موجود؛ زمینه افزایش امید را درمیان مردم افزایش می بخشد و همچنان حراست از اصل آزادی بیان وحمایت از خبرنگاران از وظایف حکومت وحدت ملی است که در انجام آن نباید اهمال کند. در یک و نیم دهه گذشته رسانه ها توانستند تابوهای مختلف اجتماعی، سیاسی وفرهنگی را بشکنند و به مردم آموزش دهند که در برابر قدرتمندان و دولتمردان می توانند صدای اعتراض را بلند کنند. به مردم


!اشرار باید نابود و سرکوب شوند

!امریکا می داند که پاکستان حامی تروریستان است

رهبران حکومت می توانند از سقوط سیاسی نظام جلوگیری کنند

!برای نخستین بار رئیس جمهور از دل مردم سخن زد3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب (آيا گزارش 13 ميليون دالر توسط معاون بانک مرکزى به رياست جمهورى خواهد رسيد؟)

به روزنامه محترم آرمان ملی!

بدون تصرف

از آنجايی که د افغانستان بانک باور دارد که رسانه ها با انعکاس واقعیت ها نقش چشمگیر در تقویت حکومتداری خوب دارد و با اطلاع رسانی از وضعیت و شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سمت و سو دادن جامعه نقش بسزا ایفا می نماید، روند اطلاع رسانی آن برای د افغانستان بانک اهمیت خاص پیدا می کند و زمانی رسانه ها این مامول را به خوبی انجام داده می تواند که در اطلاع رسانی از دقت لازم کار گرفته، بر اساس اصول ژورنالیزم، در انعکاس واقعیت ها، هر دو طرف واقعیت را در نظر داشته، غیر مستند و سلیقه ای برخورد نکند.

اما، روزنامه آرمان ملی، با عدول از این اصل ژورنالیزم، وقتاً فوقتا مطالبی را به نشر می رساند که بنیاد حقیقی نداشته و با افراد مجازی بنام «شهروندان کابل» به انتشاری مطالبی دست می زند که جز توهین به شخصیت افراد، هدف دیگری ندارد. به سلسلة همین تخنیک غیر ژورنالیستکی(استفاده از افراد مجازی بنام شهروندان کابل) این دومین باری است که این روزنامه علیه شخص من اطلاع رسانی غلط می کند و به ادامه همین روند، یکبار دیگر  در شماره نود ودوم مورخ 8/5/1391 خود شهروندان عزیز و شریف کابل را بهانه قرار داده مطلبی تحت عنوان «آیا گزارش اختلاس 13 میلیون دالر توسط معاون اول بانک مرکزی به ریاست جمهوری خواهد رسید؟» به نشر سپرده است که در آن هر چه می توان یافت، به جز حقیقت و تعهد ژورنالیستکی.

  این روزنامه می نویسد که «... فرمان حامد کرزی در حالی صادر شد که حدود دو ماه پیش نشریه اداره عالی مبارزه با فساد اداری نوشته بود که «رئیس پیشین بانک ملی نیز 13 میلیون دالر اختلاس کرده است.» قبل از اینکه در مورد این اتهام به شدت نادرست توضیح ارائه نمایم لازم است تا به نشریه  اداره عالی مبارزه با فساد اداری و روزنامه آرمان ملی یادآوری نمایم که بدون مراجع عدلی و قضایی هیچ نهادی، فرد حقوقی و حکمی را نمی تواند متهم کند و از همه مهمتر این تنها صلاحیت  محکمه ذیصلاح است که در مورد افراد حکم صادر کند، نه از صلاحیت های  اداره مبارزه علیه فساد اداری و روزنامه آرمان ملی.  در این مورد ماده بیست و پنجم قانون اساسی کشور چنین تصریح می داردبرائت ذمه حالت اصلی است، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.» با وجود این ، چنین افترا بستن از یک طرف   نقض اصول شرعی و مفاد قانون اساسی کشور است و از طرف دیگر حق شکایت علیه مفتری را برای متهم شونده حفظ می کند.

از آنجائیکه نه مسوولین اداره محترم مبارزه با فساد اداری و نه گردانندگان روزنامه آرمان ملی از تخصص و فراست لازم در امور مالی و بانکداری برخوردار هستند، به اشتباه موضوعاتی را به نام اختلاس به نشر می رسانند که به هیچ صورت خلاف قانون بانکداری نیست. هدف از موضوع «اختلاس 13 میلیون دالری»، موضوع وکالت خط از خاطر بیع جایزی بانک برای تضمین در برابر قرضه مشتری بوده که یک شرکت بین المللی با اعتبار می باشد و در اجرای این قرضه تمام موازین، اصول و مقررات قرضه رعایت شده است. موضوع وکالت خط قرضه و بیع جایزی در بانکها مروج بوده و هیچ اشکالی در این زمینه دیده نمی شود و حتی بر اساس ماده 40 قانون بانکداری، یک بانک می تواند در صورتیکه یک کارمند شرایط و ضوابط قرضه را پوره کرده بتواند، به او قرضه اعطا نماید، وقتیکه یک کارمند قرضه اخذ کرده می تواند، چرا باید وکالت خط اخذ کرده نتواند. از اینرو با صراحت گفته می توانم که در این قرضه هیچ نوع تخطی از قانون بانکداری صورت نگرفته است، و در صورتیکه کوچکترین تخطی در آن از لحاظ قانون، مقررات و حتی مسلکیت بانکداری به چشم بخورد، مسئولیت این قرضه را به عهده می گیرم و حتی قرضه هذا فعلاً بر حال بوده و دومدار طبق میعاد قرار داد با بانک ملی تکتانه پرداخت می نماید و حتی وکالت خط فعلاً به بیع جائزی تبدیل گردیده است و در برابر قرضه تضمین عینی وجود دارد و وکالت خط صلاحیت را غرض بیع جائزی تفویض نموده بود نه کدام مطلب دیگری.

در آخر  از روزنامه آرمان ملی تقاضا بعمل می آورم که از نشر غیر مسوولانه موضوعات خودداری نموده تا اصل بیطرفی ژورنالیستکی آن لطمه ندیده و در صورت نشر چنین موضوعاتی که در سطح اتهام قرار دارد، طبق اصول ژورنالیزم نظر متهم شونده را نیز گرفته تا حق شرعی و قانونی اشخاص تلف نشود.

با احترام

خان افضل هده وال

معاون اول و سرپرست د افغانستان بانک

 


صفحه‌ی اخبار

والی جوزجان: کشـتن طالبـان واجـب است

2016-May-03 || 

لطف الله عزیزی، والی جوزجان در همایش تقدیر از نیروهای امنیتی در این ولایت گفت، افرادی که مردم بیگناه را می‌کشند از دایرۀ اسلام بیرون‌اند و کشتن آنان بر نظامیان کشور واجب است. وی از باشنده گان ولسوالی‌های، آقچه خواست تا دست از همکاری با هراس‌افگنان بردارند و برای تأمین امنیت جوزجان با نظامیان همکاری نمایند. جوزجان از جمله ولایت های نا امن کشور به شمار می رود و تا کنون بارها جنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهور برای نبرد با هراس&z...

استخدام شهروندان پاکستانی در ادارات افغانستان

2016-May-02 || 

شهروندان پاکستانی هنوز هم در برخی از نهادهای دولتی افغانستان رسماً استخدام و کار می کنند. شماری از کابران شبکه های اجتماعی از این رویداد ابراز نگرانی نموده اند، مصطفی ابوی در صفحه فیسبوک خود نوشته است که یک شهروند پاکستانی در یک پست بلند دولت افغانستان کار می کند. وی افزوده است که اسم این شهروند پاکستان گل سیار است که سه سال پیش در یک ادارۀ دیگر به حیث مدیر مالی کار می کرد و هم اکنون در اداره جدید شناسنامه های الکترونیکی، با معاش ماهوا...

نرخ برق وارداتی افغانستان ۲۵ فیصد افزایش یافت

2016-May-01 || 

شرکت برق سال گذشته به دلیل کاهش قیمت افغانی در برابر دالر، ۱۸ میلیون دالر زیان را متحمل شده است. آقای وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برق افغانستان گفت، ما از ایران، تاجیکستان، ازبیکستان و ترکمنستان برق را به دالر خریداری می‌کنیم و در افغانستان به افغانی می‌فروشیم. او گفت که هر کیلو وات برق وارداتی افغاستان، نُه سنت تمام می‌شود. در سال ۲۰۱۵ میلادی قیمت دالر در برابر افغانی که در گذشته حدود ۵۸ افغانی بود، حال به ۶۸ افغانی افزایش ...

بیش از ۱۰۰ جنگجوی مسلح کشته و زخمی شدند

2016-May-01 || 

وزارت دفاع ملی خبر داد که بیش از ۱۰۰ تن از جنگجویان مخالف مسلح دولت در 24 ساعت‌ گذشته در کشور کشته و زخمی شده‌اند. منبع می افزاید، ۶۴ نفر از دهشت‌افگنان کشته، ۵۰ نفرشان زخمی و همچنان هفت نفر آنان بازداشت گردیده‌اند. در اعلامیۀ وزارت دفاع گفته شده کهعملیات‌های نیروهای امنیتی در یک شبانه‌روز گذشته در ولایت‌های پکتیکا،میدان وردک، خوست، کنر، ننگرهار، غزنی، پروان، قندهار، بدخشان، ارزگان،زابل، بادغیس، نیمروز، فراه، بلخ، ...

اشرف غنی: عدالت بالای عاملان اختطاف و قتل اباسین تأمین می شود

2016-May-01 || 

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری کشور می گوید که به ارگان های مربوط دستور داده تا در مورد پرونده اختطاف و قتل اباسین عدالت را تأمین کنند. رئیس جمهورغنی روز گذشته با عبدالغفور، پدر اباسین در یک صحبت تیلفونی اظهار غم شریکی کرده و گفت که به دلیل وقوع این حادثه سخت متأثر شده است. اباسین کودک ۱۴ ساله پنج ماه پیش از مربوطات سرک دوم کارته نو شهر کابل اختطاف شد و اخیراً پس از قطع یک انگشت اش از سوی گروهی از آدم ربایان به قتل رسید. امنیت ملی دو روز پی...

برخی سناتوران: افغانستان از نبود سياست خارجي مدون رنج می‎برد

2016-May-01 || 

مجلس سنا دیروز وزیر امور خارجه را غرض استجواب فراخواند. به گفتة برخی سناتوران افغانستان چندين سال است كه از نبود سياست خارجي مدون و روشن رنج مي برد،سياست خارجي كه در واقع تداوم سياست داخلي بر مبناي منافع ملي و روابطمتقابل است. سناتور محمد علمايزديار در جلسه استجوابوزير خارجه گفت: چندين سال است كه افغانستان از نبود سياست خارجي مدون وروشن رنج مي برد، سياست خارجي كه در واقع تداوم سياست داخلي بر مبناي منافعملي و روابط متقابل است، دولت افغ...

استاد محب بارش، چشم از جهان بست

2016-May-01 || 

استاد مُحب‎الله بارش، شاعر و سخن‌ور زبان فارسی واستاددانشگاه کابل، دیروز به اثر سکتة قلبی درگذشت و با این جهان بدرود گفت. به گزارش خبرنگار آرمان ملی، در مراسم خاک سپاری استاد بارش، شمار زیادی از شاعران و نویسنده گان اشتراک نمودند و از وی به نیکی یاد کردند. شماری از فرهیختگان، او را از بلندقامتان و بزرگان ادب فارسی می دانند. استاد بارش در میانة دهه سی خورشیدی، در دره هزاره ولایت پنجشیر دیده به جهان گشود و دبیرستان را در زادگاهش ت...

نهاد های مدنی: عاملان قتل کودک 14 ساله اعدام شوند

2016-Apr-30 || 

شماری از نهادهای جامعه مدنی، از آنچه که افزایش رویداد های جنایی در شهر کابل می دانند، ابراز نگرانی کرده، از نهادهای عدلی و قضایی می خواهند که عاملان اختطاف و قتل اباسین 14 ساله را به اشد مجازات محکوم کنند. اباسین پنج ماه پیش از مربوطات شهر کابل اختطاف شده بود که اخیراً پس از قطع یک انگشت اش به قتل رسید. نیروهای امنیتی به اتهام اختطاف و قتل این کودک تاکنون 13 تن را بازداشت کرده اند. مرکز همآهنگی جامعه مدنی طی خبرنامه ای گفته است که دولت ب...

Previous   ||   Next