سرمقاله

از دیگ چه بیرون خواهد شد

2014-Oct-28  || آرمان ملي

برخی از سناتوران دموکرات امریکا به دولت شان پیشنهاد داده اند تا مساعدت های آن کشور به افغانستان مشروط باشد و باید دولت افغانستان از اراده مبارزه اش برضد فساد و چگونگی مصرف این مساعدت ها که از مالیه شهروندان آن کشور تأمین می شود، اطمینان دهد. پیش از این برخی از نهاد های دیگر بین المللی نیز از مشروط بودن مساعدت های شان به افغانستان خبر داده بودند و در نشست های بین المللی تأکید داشتند که دولت افغانستان باید گلیم فساد را برچیند. به همین منظور بود که حکومت نو بنیاد وحدت ملی در همان روز های نخستین مسأله پرونده کابل بانک را به دوران انداخت و به نهاد های ذیربط دستور صادر کرد که سرنوشت فساد و تاراج پول های کابل بانک را بررسی و روشن سازند. مبارزه برضد فساد برای جامعه جهانی اهمیت جدی دارد و حکومت وحدت ملی هم می داند که دیگر جهان در برابر فساد گسترده در افغانستان، بی تفاوت نخواهد بود و باید به هرگونه که می شود برای جذب مساعدت ها اطمینان جامعه جهانی را حاصل کند. در این رابطه چند نکته قابل گفتن است: *  حکومت وحدت ملی اگر واقعاً قصد مبارزه برضد فساد را دارد، باید در گام نخست در نصب افراد در کرسی های بلند دولتی از دقت بیشتر کار بگیرد. *  هم رئیس جمهور و هم رئیس اجرائیه نباید به آن عده از مفسدانی که در جریان کمپاین های انتخاباتی از آنها حمایت کرده اند، امتیاز قایل شوند. مردم به چهره های مفسدان سرشناس آشنایی دارند و اگر آنها در پست های


چین در تأمین صلح افغانستان نقش اساسی بازی می تواند

جنگ هنوز پایان نه یافته است

صلح از کدام دریچه چهره می نماید

به حکومت وحدت ملی آسیب نرسانید3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب خبر آرمان ملى: در وزارت تجارت و صنایع افغانستان هیچ کسی به اساس روابط قومی و سیاسی مقرر نگردیده است

روزنامه آرمان ملی در شماره (یک صدو دهم) مورخ هشتم سنبله به روز چهارشنبه سال روان مطلب را تحت عنوان ( شماری از افراد وابسته به وزیر تجارت در پست های بلند این وزارت مقرر شده اند بیشتر این افراد از وابسته به حزب افغان ملت اند.) به نشر سپرده بودند.

جلالتماب وزیر وزارت تجارت و صنایع افغانستان سالها برای نهادینه شدن دیموکراسی و آزادی بیان در افغانستان مبارزه کرده اند. شخصیت و علمیت شان برای تمامی مردم افغانستان واضع و اشکار است که ایشان یک شخصیت ملی و دیموکرات است به قوم پرستی و سمت گرایی باورمند نیست حتی از آنها نفرت دارند و آنقدرشخصیت خورد هم ندارند که در مقرری ها مسایل قومی، لسانی، منطقی و سیاسی را مدنظر بگیرند و مقرری های که به سطح روسا میشود از طریق MCPصورت میگیرد. مطلب نشر شده روزنامه آرمان ملی و با توجه به اصول ژورنالیزم که این روزنامه در نام خود کلمه ملی را دارد و ملی به مفهوم اینست که مربوط تمامی مردم افغانستان است، در حال این موضوع را به نشر میسپارند که دست اندرکاران این روزنامه حتی با ما در مورد تماس نگرفته اند و اصول ژورنالیزم این حکم میکند که هر موضوع که نشر میشود باید در آن اصل توازن و بی طرفی در نظر گرفته شود که روزنامه آرمان ملی چنین نکرده اند. دیگر این که روزنامه آرمان ملی درین مطلب که نشر کرده اند.

یاد اور شده اند که ذریعه یک خط این موضوع به آنها ارسال گردیده است. و بدون اینکه طرف دیگر قضیه در میان باشد به نشر سپرده اند. دوم اینکه در مطلب نشر شده امده است که این موضوع توسط یک خط به ایشان رسیده است و روزنامه آرمان ملی انرا در صفحه اول روزنامه، آن هم با خط درشت و با فونت بزرگ به نشر رسانیده است که کار معقول به نظر نمی رسد. به هر حال می خواهم در مورد نام های کسانی که در مطلب نشر شده اند کمی روشنی بدهم.

محترم مزمل شینواری که فعلا به حیث معین تجارتی ایفای وظیفه میکنند در زمانی محترم وحیداله شهرانی که وزیر تجارت و صنایع بود در آن زمان به حیث رئیس تجارت بین المللی ایفای وظیفه می نمود نامبرده یک شخص لایق کار فهم و در کارهای خود یک شخص مبتکر و شایسته بوده به همین منظور برا یش ارتقا داده شده است.

محترم میروس احمدزی قبل از اینکه به حیث رئیس منابع بشری وزارت تجارت و صنایع مقرر شوند در کمیسیون اصلاحات اداری ایفای وظیفه میکرد و معاش دالری داشت و همچنان معاون حزب افغان ملت نیست.

محترم ځاځی با وزیر تجارت و صنایع افغانستان هیچ نوع رابطه حزبی ندارد و قبل از اینکه در وزارت وظیفه بگیرد هیچ شناختی با وزیر نداشت بعد ازینکه به وزارت امد با ایشان معرفی گردید.

به همین قسم محترم جاوید قبل از آمدن محترم احدی صاحب به وزارت تجارت و صنایع رئیس ایپا بود که فعلا آتشه تجارتی است و همرای وزیر هیچ نوع روابط قومی و سیاسی ندارد.

محترم سلام منیر که از جمله سابقه ترین کارمندان وزارت است و تقریبآ 03 سال میشود که در وزارت تجارت و صنایع کارمیکند و ایشان هم در چین به حیث آتشه تجارتی ایفای وظیفه نموده است که هیچ نوع روابط با وزیر ندارد.

محترم منیر یوسفزی که تفریبآ 51 سال میشود در وزارت تجارت و صنایع کار میکند و ایشان هم با وزیر صاحب هیچ نوع روابط ندارد. در نهایت محترم پامیر پتنگ که هیچ نوع روابط با وزیر صاحب ندارد و تمامی روسای که در وزارت مقرر گردیده اند به سویه لیسانس و ماستر بوده و از یک پروسه بسیار شفاف و نظر به لیاقت خود شان از طریق MCPمقرر میشوند هیچ نوع روابط درین پروسه مدنظر گرفته نمیشود تمامی مقرری ها به اساس شایسته گی و داشتن لیاقت صورت میگیرد.

برای براورده شدن آرمان والای مردم افغانستان در مورد دیموکراسی و ازادی بیان باید مولفه های ازادی بیان که اصل بی طرفی و توازن است در رسانه ها باید مراعات گردد.

 


صفحه اخبار

تیم کرکت نو جــــــــــــــــــــــــــــــــوانان افغانستان، پاکستان را شکست داد

2014-Oct-28 ||  آرمان ملي

تیم کرکت نو جوانان افغان دیروز در یک بازی دوستانه تیم کرکت پاکستان را شکست داد. پاکستان ابتدا بتنگ کرد و در 32 آور 132 دوش را به افغانستان هدف تعیین کرد که افغانستان توانست در 15 آور این هدف را پوره کند. از سوی دیگر، بازیکنان شانزده سال کرکت افغانستان در رقابت های کرکت آسیا در بازی های نهایی با تیم هانگ کانگ 217 دوش هدف تعیین کرد. هرگاه این تیم به پیروزی دست یابد کپ آسیایی بازیکنان شانزده سال را از آن خود خواهد کرد.  ...

نامزدان معترض شوراهای ولایتی: مسؤولان کمیسیون های انتخاباتی باید محاکمه شوند

2014-Oct-28 ||  آرمان ملي

مسؤولان کمیسیون های انتخاباتی باید محاکمه شوند کمیسیون انتخابات افراد را در مقابل پول پیروز ساخته است شماری از نامزدان معترض در شورا های ولایتی طی تظاهراتی خواهان به دادگاه کشانیدن مسؤولان کمیسیون های انتخاباتی شدند. تظاهر کننده گان در مورد فیصله های کمیسیون های انتخاباتی دیروز در مقابل کمیسیون انتخابات اجتماع کرده بودند. نامزدان معترض، کمیسیون های انتخاباتی را به خیانت ملی و تقلب های گسترده متهم کرده و مدعی شدند که کمیسیون ...

زنان خــــــــــــــــــــــــــــــــــواهان سهم بیشتر در سیـــــــاست اند

2014-Oct-28 ||  آرمان ملي

شبکه زنان افغان می گوید که در افغانستان باید برای زنان در بخش سیاسی سهم بیشتر داده شود. سونیا اسلمی عضو این شبکه دیروزدر نشستیدر کابل گفت کهتحقیق آنان بر قطعنامه1325 سازمان ملل نشان میدهد که مشارکت سیاسی زنان در افغانستان باید افزایش یابد. این شبکه همچنان گفت که باید این قطعنامه در تمامی وزارت های افغانستان تطبیق گردد. قطعنامۀ(1325) سازمان ملل متحد بر تمام کشورهای عضو این سازمان به خصوص کشورهای که تازه از جنگ رهایی یافته اند، تأکید می ...

سناتوران: حکومت جدید تلاش روز های اول را از دست داده است

2014-Oct-28 ||  آرمان ملي

اعضای مجلس سنا با انتقاد تند از ادامه و افزایش نا آرامی‌های اخیر در بسیاری ولایت های کشور، می گویند که حکومت از تب و تاب قاطعیت ابتدایی باز مانده است. اعضای مجلس سنادیروزاز نا آرامی های اخیر در بدخشان، قندز و برخی ولایت های دیگر که باعث نگرانی مردم شده یاد کردند و از حکومت وحدت ملی خواستند، با عاملان ناامنی‌ها قاطعانه برخورد کند. بشیراحمد صمیم عضو مجلس سنا با اشاره به نا امنی‌های اخیر در بدخشان و قندز گفت: " اراده حکومت وحدت م...

در توزیع معاشات کارمندان دولت مشکل موجـــــــــــــــــــــــود نیست

2014-Oct-27 ||  آرمان ملي

مسؤولان وزارت مالیه بار دیگر نگرانی هایی را که گویا این ارگان در بخش توزیع معاشات مامورین دولت با مشکل مواجه است، رد کردند. عبدالقادر جیلانی سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت، معاشاتیکه از بودجه عادی پرداخته می شود در آن هیچگونه مشکلی وجود ندارد. آقای جیلانی گفت، تنها در معاشات آن عده از مشاورین خارجی و برخی افراد دیگر تأخیر به میان آمده که از طریق بودجه انکشافی پرداخته می شود. این در حالیست که شماری از افراد پولیس محافظت ع...

داکتر عبدالله: به وضعیت معتادین توجه لازم صورت نگرفته است

2014-Oct-27 ||  آرمان ملي

رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید،به وضعیت معتادین در کشور توجه لازم صورت نگرفته است. عبدالله عبدالله دیروزدر آغاز نشست اعضای کابینه گفت، این مسأله به یک مشکل بزرگ در کشور مبدل شده است. آقای عبدالله گفت، در حال حاضر صد ها هزار جوان معتاد در حالت تأسف آور بسر می برند. این در حالیست که به اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر،یک میلیون تن در افغانستان به مواد مخدر معتاد اند.  ...

بریتانیا یک پایگاه نظامی را به نیروهـــــــــــــــــــــای افغان واگذار کرد

2014-Oct-26 ||  آرمان ملي

بریتانیا آخرین پایگاه نظامی خود در هلمند را به نیروهای امنیتی افغان واگذار کرد. همزمان با واگذاری پایگاه نظامی باسشن (باستیون) در هلمند به نیروهای افغان، پایگاه امریکایی لیدرنک که در کنار پایگاه نظامی باسشن است نیز به سربازان افغان تحویل داده شد. نیروهای رزمی بریتانیا در سیزده سال گذشته پس از سقوط گروه طالبان در افغانستان حضور داشته اند و پایگاه نظامی باسشن هلمند از سال ۲۰۰۶به این سو به عنوان پایگاه اصلی آنان یاد می شد. نیروهای بریت...

ریاست عمومی امنیت ملی: پنج گروه تروریستی، قاچاقچی و آدم ربا در غزنی بازداشت شدند

2014-Oct-26 ||  آرمان ملي

ریاست عمومی امنیت ملی خبر داد که ماموران این اداره به منظور جلوگیری از فعالیت های تروریستی در کشور، عملیاتی در ولایت غزنی راه اندازی کردند که در جریان این عملیات، پنج گروه هراس افکن، آدم ربا و قاچاقچیان اسلحه و مواد مخدر بازداشت شدند. گفته شده که ۲۱تروریست و آدم ربا شامل این پنج گروه هستند که در مربوطات شهر در مرکز ولایت غزنی فعالیت های غیر قانونی داشتند. این اداره دیروز با نشر خبرنامه ای گفته است که آدم ربایان در این گروه ها، در مربوط...

Previous   ||   Next