سرمقاله

!آرمان ملی 15 ساله شد

2017-Mar-25  || 

پانزده سال پیش یعنی در سال 1381 خورشیدی که روزهای نخست ادارة موقت بود، روزنامه آرمان ملی به نشرات خودش آغاز کرد. آرمان ملی نخستین روزنامه یی بود که پس از شکست طالبان، اساس گذاشته شد و همه روزه نشرات داشت. در چند ماه نخست کار روزنامه داری با توجه به نبود امکانات به ویژه امکانات تخنیکی، کار دشوار بود. بیشتر کارمندان روزنامه از شام تا صبح مصروف کار بودند تا روزنامه از چاپ بیرون می شد. قابل یادآوری می دانیم که روزنامه آرمان ملی در آغاز کارش در چارچوب وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت داشت و پس از یک سال و چند ماه وزیر آن وقت وزارت اطلاعات و فرهنگ در برابر انتقادهای سازنده و قانونمند این روزنامه نتوانست تاب بیاورد و در یک اقدام فوری فعالیت روزنامه را متوقف و کارمندان اش را به ادارات مختلف تبدیل کرد و پس از مدت کوتاه روزنامه توانست به گونة خصوصی به کار نشراتی اش آغاز کند و به یاری خداوند«ج» تا امروز بدون سکتگی، فعالیت نشراتی روزنامه ادامه دارد. پس از بیرون شدن روزنامه از چارچوب وزارت اطلاعات و فرهنگ، اداره روزنامه تلاش کرد که به مفهوم واقعی کلمه، بیطرفی اش را ثابت سازد و به آرمان های ملی مردم عزیز کشور متعهد باشد و منافع علیای کشور در دستور پالیسی نشراتی اش قرار داشته باشد. سخن گزاف نخواهد بود که روزنامه آرمان ملی نخستین و یگانه روزنامه‌یی است که به خود کفایی رسید و از آغاز نشرات تا اکنون از هیچ سفارت ، حزب سیاسی و نهادی دگر


!خونین ترین سال را سپری کردیم

مخالفت با نوروز بیشتر انگیزه سیاسی دارد

قلدری دوستان رئیس جمهور در پایتخت

!ماشین نظامی تروریستان از کار خواهد افتاد3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب خبر آرمان ملى: در وزارت تجارت و صنایع افغانستان هیچ کسی به اساس روابط قومی و سیاسی مقرر نگردیده است

روزنامه آرمان ملی در شماره (یک صدو دهم) مورخ هشتم سنبله به روز چهارشنبه سال روان مطلب را تحت عنوان ( شماری از افراد وابسته به وزیر تجارت در پست های بلند این وزارت مقرر شده اند بیشتر این افراد از وابسته به حزب افغان ملت اند.) به نشر سپرده بودند.

جلالتماب وزیر وزارت تجارت و صنایع افغانستان سالها برای نهادینه شدن دیموکراسی و آزادی بیان در افغانستان مبارزه کرده اند. شخصیت و علمیت شان برای تمامی مردم افغانستان واضع و اشکار است که ایشان یک شخصیت ملی و دیموکرات است به قوم پرستی و سمت گرایی باورمند نیست حتی از آنها نفرت دارند و آنقدرشخصیت خورد هم ندارند که در مقرری ها مسایل قومی، لسانی، منطقی و سیاسی را مدنظر بگیرند و مقرری های که به سطح روسا میشود از طریق MCPصورت میگیرد. مطلب نشر شده روزنامه آرمان ملی و با توجه به اصول ژورنالیزم که این روزنامه در نام خود کلمه ملی را دارد و ملی به مفهوم اینست که مربوط تمامی مردم افغانستان است، در حال این موضوع را به نشر میسپارند که دست اندرکاران این روزنامه حتی با ما در مورد تماس نگرفته اند و اصول ژورنالیزم این حکم میکند که هر موضوع که نشر میشود باید در آن اصل توازن و بی طرفی در نظر گرفته شود که روزنامه آرمان ملی چنین نکرده اند. دیگر این که روزنامه آرمان ملی درین مطلب که نشر کرده اند.

یاد اور شده اند که ذریعه یک خط این موضوع به آنها ارسال گردیده است. و بدون اینکه طرف دیگر قضیه در میان باشد به نشر سپرده اند. دوم اینکه در مطلب نشر شده امده است که این موضوع توسط یک خط به ایشان رسیده است و روزنامه آرمان ملی انرا در صفحه اول روزنامه، آن هم با خط درشت و با فونت بزرگ به نشر رسانیده است که کار معقول به نظر نمی رسد. به هر حال می خواهم در مورد نام های کسانی که در مطلب نشر شده اند کمی روشنی بدهم.

محترم مزمل شینواری که فعلا به حیث معین تجارتی ایفای وظیفه میکنند در زمانی محترم وحیداله شهرانی که وزیر تجارت و صنایع بود در آن زمان به حیث رئیس تجارت بین المللی ایفای وظیفه می نمود نامبرده یک شخص لایق کار فهم و در کارهای خود یک شخص مبتکر و شایسته بوده به همین منظور برا یش ارتقا داده شده است.

محترم میروس احمدزی قبل از اینکه به حیث رئیس منابع بشری وزارت تجارت و صنایع مقرر شوند در کمیسیون اصلاحات اداری ایفای وظیفه میکرد و معاش دالری داشت و همچنان معاون حزب افغان ملت نیست.

محترم ځاځی با وزیر تجارت و صنایع افغانستان هیچ نوع رابطه حزبی ندارد و قبل از اینکه در وزارت وظیفه بگیرد هیچ شناختی با وزیر نداشت بعد ازینکه به وزارت امد با ایشان معرفی گردید.

به همین قسم محترم جاوید قبل از آمدن محترم احدی صاحب به وزارت تجارت و صنایع رئیس ایپا بود که فعلا آتشه تجارتی است و همرای وزیر هیچ نوع روابط قومی و سیاسی ندارد.

محترم سلام منیر که از جمله سابقه ترین کارمندان وزارت است و تقریبآ 03 سال میشود که در وزارت تجارت و صنایع کارمیکند و ایشان هم در چین به حیث آتشه تجارتی ایفای وظیفه نموده است که هیچ نوع روابط با وزیر ندارد.

محترم منیر یوسفزی که تفریبآ 51 سال میشود در وزارت تجارت و صنایع کار میکند و ایشان هم با وزیر صاحب هیچ نوع روابط ندارد. در نهایت محترم پامیر پتنگ که هیچ نوع روابط با وزیر صاحب ندارد و تمامی روسای که در وزارت مقرر گردیده اند به سویه لیسانس و ماستر بوده و از یک پروسه بسیار شفاف و نظر به لیاقت خود شان از طریق MCPمقرر میشوند هیچ نوع روابط درین پروسه مدنظر گرفته نمیشود تمامی مقرری ها به اساس شایسته گی و داشتن لیاقت صورت میگیرد.

برای براورده شدن آرمان والای مردم افغانستان در مورد دیموکراسی و ازادی بیان باید مولفه های ازادی بیان که اصل بی طرفی و توازن است در رسانه ها باید مراعات گردد.

 


صفحه اخبار

رسانه های امریکا: امریکا قادر به حل بحران افغانستان نیست

2017-Mar-25 || 

آژانس خبری «واشنگتن فری بیکن» در گزارشی نوشته است، اوضاع در افغانستان وخیم است و امریکا باید در مورد افغانستان و حل بحران آن تصمیم بگیرد. در ادامه این گزارش آمده است: به زبان ساده، امریکا برای ادامه حضور در افغانستان سه گزینه پیش‌رو دارد، اتمام جنگ، ادامه وضعیت فعلی، یا افزایش دوباره تعداد نیروها. آژانس می‌نویسد، همه این ها گزینه‌های ضعیفی هستند. علت حضور ما در افغانستان این است که مانع سیطره طالبان بر افغانستان و تبدیل شدن دوباره این کشور به مرکز فعالیت تروریستی شود که تهدیدی برای امریکا محسوب می‌شود. واشنگتن فری بیکن می‌افزاید، اگر ما از افغانستان خارج شده و فعالیت خود را محدود به حملات طیارات بدون سرنشین و عملیات‌های ویژه نمائیم، شاهد روی کار آمدن دولت طالبان در کابل و به وجود آمدن بی‌نظمی منطقه‌ای گسترده خواهیم بود. آژانس با اشاره ...

ارگ ریاست جمهوری: زمان دقیق آمدن حکمتیار مشخص شود

2017-Mar-25 || 

ارگ ریاست جمهوری از حزب اسلامی خواسته تا زمان دقیق آمدن گلبدین حکمتیار رهبر این حزب به کابل را مشخص کند. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که هیچ‌گونه مانعی فرا راه تطبیق موافقتنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی وجود ندارد و این حزب باید زمان آمدن آقای حکمتیار را به کابل مشخص سازد. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری گفت، از طرف حکومت وحدت ملی برای تطبیق موافقتنامه صلح با حزب اسلامی مانعی وجود ندارد. آقای مرتضوی گف...

دریک حمله طیارات بی سرنشین دو طالب پاکستانی در پکتیکا به قتل رسید

2017-Mar-19 || 

منابع در پاکستان تأیید می کنند که در یک حملۀ طیاره های بدون سرنشین امریکایی در مربوطات ولایت پکتیکا دو فرمانده مشهور طالبان کشته شدند. روزنامۀ داون چاپ پاکستان به نقل از منابع نظامی در آن کشور می نویسد که در این حملۀ هوایی یک موتر تیزرفتار هدف قرار گرفت و در نتیجه آن دو فرمانده طالبان پاکستانی به نام های «شوخیل وزیر» و «عظمت محسود» هلاک شده اند. منابع رسمی افغانستان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نداشته اند. هفتۀ پیش، رئیس ...

دولت مواد مخدر به فروش می رساند

2017-Mar-19 || 

محمد حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر در نشست خبری گفت: در طی سال های گذشته همواره برای کاهش میزان معتادین تلاش شده استاما نتیجه ای مطلوب به دست نرسیده است، دانشیار گفت: برای جلوگیری از خرید و فروش خرده فروشان از این پس دولت خود مواد را دراختیار معتادین قرار می دهد. وی در ادامه افزود: این وزارت همچنان مکلف به تعقیب سه هدف عمده پلان عمل ملی مبارزه با مواد مخدر که کاهش در کشت خشخاش، کاهش در تولید و قاچاق مواد مخدر و کاهش تقاضا ب...

حزب جنبش ملی اسلامی به دولت هشدار داد

2017-Mar-19 || 

حزب جنبش اسلامی افغانستان هشدار داد، اگر ارتقای ولسوالی اندخوی به ولایت صورت نگیرد، طرفداران این حزب شاهراه و بندر تجارتی آقینه را مسدود خواهند کرد. بشیر احمد ته ینج سخنگوی حزب جنبش اسلامی افغانستان در صفحه شخصی فیسبوک خویش نوشته است که ولایت خواستن به معنی دشمنی نیست. وی افزود، با وجود شرایط قانونی، خواست مردم نادیده گرفته می شود، مردم از وعده های داده شده و غیر عملی دولت خسته شده اند واگر خواست آنان پذیرفته نشود، آنان دست به اعتر...

رهبر اسماعیلیان جهان: به هزاره‌ها در افغانستان فرصت برابر داده نمی‌شود

2017-Mar-19 || 

کریم آغا خان رهبر اسماعیلیانجهان گفته است، در افغانستان به هزاره‌ها فرصت برابر نسبت با سایر اقوامداده نمی‌شود و این مسأله از مشکلات عمده این کشور می‌باشد. رهبر اسماعیلیان جهان این مطلب را در گفتگو با روزنامه «گلوبل‌اند میل» درکانادا، ضمن تحلیل از وضعیت جهان بیان کرده است. او گفته است: مهم ترین مسأله برای کاهش تنش‌ها و پیشگیری از هرج ومرج ها، دادن فرصت‌های مساوی است. این مسأله خیلی مهم است. هیچ‌کسینمی‌تواند، مر...

خانواده فرخنده:در قضیه فرخنده عدالت تأمین نشده‌است

2017-Mar-19 || 

از حادثه قتل فرخنده به دست شماری از مردان خشمگین در کابل دو سال گذشت، اما به باور خانوادۀ فرخنده تا حال عدالت واقعی در خصوص این قضیه تأمین نشده‌است. مجیب الله ملک زاده برادر فرخنده که پس از این رویداد به دلیل تهدید‌های امنیتی همراه با خانواده‌اش در تاجیکستان زنده‌گی می‌کند، از شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان در این دو سال نتوانست عاملان قتل وی را مجازات و عدالت را تأمین کند. به گفتۀ وی، هنوز شماری ا...

روسیه خطاب به طالبان: سلاح تان را بر زمین بگذارید

2017-Mar-19 || 

شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید، روسیه از اعضای گروه طالبان خواسته تا برای تأمین صلح در افغانستان رابطۀ‌شان را با گروه‌های دهشت افگن قطع کنند و اسلحۀ‌شان را به زمین بگذارند. تواب غورزنگسخنگوی دفتر این شورا دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت، مقامات روسی در دیدار با محمد حنیف‌اتمر همچنان تأکید کرده‌اند که طالبان مسلح باید اعمال تروریستی را ترک کرده و با احترام به قانون اساسی افغانستان وارد گفتگو‌های صلح شوند. وی گفت:...

Previous   ||   Next