سرمقاله

وای بر حال مردم ما

2014-Aug-26  || آرمان ملي

پس از موضع رئیس تخنیکی تیم اصلاحات و همگرایی که دیروز در یک نشست خبری اعلام گردید، چنین به نظر می رسد که پروسه بررسی، تفتیش و ابطال آرا پاسخ نمی دهد و به بن بست رسیده ا ست. ممکن است کمیسیون انتخابات که هیچگونه اعتباری ندارد همراه با ناظران تیم تحول و تداوم و ناظران بین المللی چند روزی به کار شان ادامه بدهند و اصرار به تکمیل شدن پروسه داشته باشند، اما بیرون شدن ستاد داکتر عبدالله از پروسه ابطال آرا مشروعیت اعلان نتایج را زیر پرسش جدی خواهد برد و سر انجام با این تصامیم نمایشنامه انتخابات که به قول برخی از آگاهان از سوی آقای حامد کرزی کار گردانی می شود، بدون نتیجه پایان خواهد یافت و از آسمان کشور ابر های سیاه و طوفانی بر طرف نشده و آسمان صاف نمایان نخواهد شد. بیشتر آگاهان باور دارند که انتخابات ریاست جمهوری همراه با تقلب سازمان یافته بود و برخی از اعضای کمیسیون و به دستور ارگ نشینان این تقلبات گسترده را مهندسی کردند و امروز بوی گند این خیانت ملی از مرز های کشور بیرون شده و بیشتر رسانه های با اعتبار بین المللی به تقلبات سازمان یافته انتخابات ریاست جمهوری مضامین و مقالاتی را به نشر می سپارند که مایۀ سر افگنده گی می شود. امروز آینده کشور و فضای سیاسی با گذشت هر روز مبهم تر می شود و هر افغان نگران این است که چه خواهد شد؟ به باور ما کمیسیون انتخابات با توجه به وابستگی هایی که دارد و دست های شومی که در پروسه فعال استند و نمی گذارند نتی


به بحران انتخابات پایان دهید

نا امن سازی کشور را جدی بگیرید

حکومت کرزی باید پاسخ بدهد

آقایان داکتر عبدالله و داکتر احمدزی! مردم به ستوه آمده اند، توافق صادقانه کنید3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب خبر آرمان ملى: در وزارت تجارت و صنایع افغانستان هیچ کسی به اساس روابط قومی و سیاسی مقرر نگردیده است

روزنامه آرمان ملی در شماره (یک صدو دهم) مورخ هشتم سنبله به روز چهارشنبه سال روان مطلب را تحت عنوان ( شماری از افراد وابسته به وزیر تجارت در پست های بلند این وزارت مقرر شده اند بیشتر این افراد از وابسته به حزب افغان ملت اند.) به نشر سپرده بودند.

جلالتماب وزیر وزارت تجارت و صنایع افغانستان سالها برای نهادینه شدن دیموکراسی و آزادی بیان در افغانستان مبارزه کرده اند. شخصیت و علمیت شان برای تمامی مردم افغانستان واضع و اشکار است که ایشان یک شخصیت ملی و دیموکرات است به قوم پرستی و سمت گرایی باورمند نیست حتی از آنها نفرت دارند و آنقدرشخصیت خورد هم ندارند که در مقرری ها مسایل قومی، لسانی، منطقی و سیاسی را مدنظر بگیرند و مقرری های که به سطح روسا میشود از طریق MCPصورت میگیرد. مطلب نشر شده روزنامه آرمان ملی و با توجه به اصول ژورنالیزم که این روزنامه در نام خود کلمه ملی را دارد و ملی به مفهوم اینست که مربوط تمامی مردم افغانستان است، در حال این موضوع را به نشر میسپارند که دست اندرکاران این روزنامه حتی با ما در مورد تماس نگرفته اند و اصول ژورنالیزم این حکم میکند که هر موضوع که نشر میشود باید در آن اصل توازن و بی طرفی در نظر گرفته شود که روزنامه آرمان ملی چنین نکرده اند. دیگر این که روزنامه آرمان ملی درین مطلب که نشر کرده اند.

یاد اور شده اند که ذریعه یک خط این موضوع به آنها ارسال گردیده است. و بدون اینکه طرف دیگر قضیه در میان باشد به نشر سپرده اند. دوم اینکه در مطلب نشر شده امده است که این موضوع توسط یک خط به ایشان رسیده است و روزنامه آرمان ملی انرا در صفحه اول روزنامه، آن هم با خط درشت و با فونت بزرگ به نشر رسانیده است که کار معقول به نظر نمی رسد. به هر حال می خواهم در مورد نام های کسانی که در مطلب نشر شده اند کمی روشنی بدهم.

محترم مزمل شینواری که فعلا به حیث معین تجارتی ایفای وظیفه میکنند در زمانی محترم وحیداله شهرانی که وزیر تجارت و صنایع بود در آن زمان به حیث رئیس تجارت بین المللی ایفای وظیفه می نمود نامبرده یک شخص لایق کار فهم و در کارهای خود یک شخص مبتکر و شایسته بوده به همین منظور برا یش ارتقا داده شده است.

محترم میروس احمدزی قبل از اینکه به حیث رئیس منابع بشری وزارت تجارت و صنایع مقرر شوند در کمیسیون اصلاحات اداری ایفای وظیفه میکرد و معاش دالری داشت و همچنان معاون حزب افغان ملت نیست.

محترم ځاځی با وزیر تجارت و صنایع افغانستان هیچ نوع رابطه حزبی ندارد و قبل از اینکه در وزارت وظیفه بگیرد هیچ شناختی با وزیر نداشت بعد ازینکه به وزارت امد با ایشان معرفی گردید.

به همین قسم محترم جاوید قبل از آمدن محترم احدی صاحب به وزارت تجارت و صنایع رئیس ایپا بود که فعلا آتشه تجارتی است و همرای وزیر هیچ نوع روابط قومی و سیاسی ندارد.

محترم سلام منیر که از جمله سابقه ترین کارمندان وزارت است و تقریبآ 03 سال میشود که در وزارت تجارت و صنایع کارمیکند و ایشان هم در چین به حیث آتشه تجارتی ایفای وظیفه نموده است که هیچ نوع روابط با وزیر ندارد.

محترم منیر یوسفزی که تفریبآ 51 سال میشود در وزارت تجارت و صنایع کار میکند و ایشان هم با وزیر صاحب هیچ نوع روابط ندارد. در نهایت محترم پامیر پتنگ که هیچ نوع روابط با وزیر صاحب ندارد و تمامی روسای که در وزارت مقرر گردیده اند به سویه لیسانس و ماستر بوده و از یک پروسه بسیار شفاف و نظر به لیاقت خود شان از طریق MCPمقرر میشوند هیچ نوع روابط درین پروسه مدنظر گرفته نمیشود تمامی مقرری ها به اساس شایسته گی و داشتن لیاقت صورت میگیرد.

برای براورده شدن آرمان والای مردم افغانستان در مورد دیموکراسی و ازادی بیان باید مولفه های ازادی بیان که اصل بی طرفی و توازن است در رسانه ها باید مراعات گردد.

 


صفحه اخبار

سفیر افغانستان در روسیه با فرمان های حامد کرزی موافقت نمی کند

2014-Aug-26 ||  آرمان ملي

شماری از کارمندان سفارت افغانستان در مسکو، با ارسال نامه های سرگشاده به حامد کرزی، گفته اند که عزیز الله کرزی سفیر افغانستان در روسیه، با فرمان هایش موافقت نمی کند. این افراد از حامد کرزی خواسته اند که در برابر قانون شکنی ها و عملکرد غیردپلوماتیک سفیر افغانستان در روسیه، واکنش نشان دهد. فقیر محمد فطرت، سکرتر دوم پیشین سفارت افغانستان در روسیه با ارسال نامه سرگشاده به حامد کرزی، گفته است که زورگویی عزیزالله کرزی؛ سفیر افغانستان در ر...

فضل احمد معنوی: اگر خواست های ما پذیرفته نشود، نتیجه انتخابات را نمی پذیریم

2014-Aug-26 ||  آرمان ملي

داوود سلطان زوی: تصمیم کمیسیون مغشوش کننده است و ما شکایت درج می کنیم ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی تهدید کرده که اگر تا اول صبح روز چهارشنبه به همه خواسته‌های این ستاد در مورد چگونگی بررسی و ابطال آرا رسیده گی نشود، انتخابات را تحریم خواهند کرد و نتیجه بررسی آرا را نخواهند پذیرفت. فضل احمد معنوی، مسؤول گروه تخنیکی ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله در نشست خبری در کمیسیون مستقل انتخابات گفت که کمیسیون انتخابات و سازمان ملل متحد در ه...

وزیر مالیه افغانستان: بحران انتخابات پنج میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان صدمه زده

2014-Aug-25 ||  آرمان ملي

حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه در گفتگو با بی‌بی‌سی اعلام کرد که طولانی شدن روند انتخابات در افغانستان بیش از ۵ میلیارد دالر به اقتصاد کشور صدمه زده و در حدود ۶ میلیارد دالر سرمایه شخصی مردم نیز از این کشور خارج شده است. او افزود که این ضرر اقتصادی تأثیرات طولانی مدت خود را حتی بعد از انتخابات نیز خواهد داشت و کاهش تأثیرات این زیان اقتصادی مدت زیادی را در بر خواهد گرفت. وزیر مالیه افغانستان در ادامه هشدارداد، در صورت طولانی تر شدن ...

رابطه کرزی با امریکایی ها حسنه نیست،ممکن در نشست ناتو از مردم افغانستان نماینده گی خوب نتواند

2014-Aug-25 ||  آرمان ملي

این که کی در نشست سران ناتو که قرار است در چهارم سپتمبر در شهر ویلز انگلستان برگزار می شود، اشتراک کند، بحث برانگیز شده است. به گزارش خبرنگار آرمان ملی، اگر پیش از چهارم سپتمبر روند تفتیش و ابطال آرا تمام شود و نتیجۀ انتخابات روشن و رئیس جمهور کشور مشخص گردد در آن صورت رئیس جمهور جدید در نشست ناتو اشتراک کرده و از دولت و مردم افغانستان در آن نشست نماینده گی خواهد کرد. اما اگر نتیجۀ انتخابات روشن نشود، ممکن است از دو نامزد دور دوم یعنی دا...

وزارت امور داخله: پاکستان، یکصدوشصدوهشت گروه تروریستی را برای جنگ در افغانستان تمویل می کند

2014-Aug-24 ||  آرمان ملي

مقام ها در وزارت امور داخله می گویند که بر اساس دریافت‌های استخباراتی، سازمان استخبارات پاکستان ۱۶۸ گروه تروریستی خرد و بزرگ را برای ادامه جنگ نیابتی در افغانستان، تجهیز و تمویل می کند. ‌صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله، در نشست هفتگی خود با رسانه ها گفت: "سازمان استخباراتی پاکستان ۱۶۸ گروه تروریستی خرد و بزرگ از جمله طالبان، شبکه حقانی، تحریک اسلامی ازبیکستان، گروه جندالله، جیش المهدی را برای جنگ نیابتی در افغانستان تجهیز ...

دستــــــور پاسخ به حمــــــــــــــله نظامیان پاکستانی صــــــــــــــــادر شد

2014-Aug-24 ||  آرمان ملي

مقام‌های پاکستانی ادعا نموده‌اند که تروریستان از خاک افغانستان به آن کشور وارد شده و بالای نیروهای مرزی آنان حمله کرده‌اند، اما وزارت امور داخله افغانستان این ادعا ها را رد می کند. بر بنیاد خبرنامه ای که از سوی وزارت امور داخله به نشر رسیده، این سخنان را مقام‌های پاکستانی پس از آن اظهار داشتند که باشنده‌گان محل در ساحۀ«شاک‌کلی»، آن‌سوی خط دیورند که از قوم صافی و هم‌مرز با ولسوالی معروف ولایت قندهار اند مانع حفر ...

ریاست آبـــــــــــــرسانی شهـــــــــــــــر کابل متهم به کم کــــــاری شد

2014-Aug-24 ||  آرمان ملي

کم کاری های ریاست آبرسانی شهر کابل سبب شده است تا سرک های ناحیه پانزدهم چهره زشتی را به خود بگیرد. به گفتۀ باشنده گان ناحیه پانزدهم شهر کابل، ریاست آبرسانی شهر کابل وظایفش را به درستی انجام نمی دهد و سبب آلوده گی هوا و بسته شدن جویچه های کنار جاده در شهر کابل شده است. مسؤولان ناحیه پانزدهم شهر کابل می گویند: ریاست آبرسانی جاده های عمومی را در این ناحیه کندن کاری کرده است و پس از تعمیر لوله های آب، خاک های اضافه را روی سرک باقی گذاشته است. ...

وزیر پیشین مبارزه با مواد مخدر: حامد کرزی هیچگاه وظیفۀ خود را انجام نداد

2014-Aug-24 ||  آرمان ملي

حامد کرزی هیچگاه وظیفه وجدانی و قانونی خود را انجام نداده است. جنرال خدایداد وزیر پیشین مبارزه با مواد مخدر گفت: رئیس جمهور به عنوان سرقوماندان اعلی کشور در رابطه با تعریف دشمن، شناسایی و حمله به موقعیت دشمن، تمویل ارتش بر ضد دشمن، هیچگاه وظیفه وجدانی و قانونی خود را انجام نداده است و استراتیژی دقیق نظامی را بر علیه دشمن بعد از کنفرانس بُن ایجاد نکرد. وی افزود: امر و فرمان رئیس جمهوری     که قوت های هوایی و استفاده از سلاح های...

Previous   ||   Next