سرمقاله

طالبان خون نمازگزاران را ریختند

2014-Nov-28  || آرمان ملي

گروه طالبان چاشت دیروز زمانی که باشنده گان ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار می خواستند نماز جمعه را ادا نمایند مواد انفجاری جا سازی شدۀ شان را انفجار دادند که در اثر آن به شمول ملا امام بیست ونه نمازگزار زخمی شدند. به گفتۀ مسؤولان امنیتی، مواد انفجاری کارگذاری شده در داخل مسجد هنگام ادای نماز جمعه انفجار کرد. شدت این انفجار به حدی قوی بود که شاید رقم تلفات بیشتر از چیزی باشد که مقامات محلی اعلام کرده اند. شام روز پنجشنبه نیز سه فرد انتحاری در ساحه وزیر محمد اکبرخان بر یک مؤسسه خیریه حمله کردند و چند ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند. انجام چنین اعمال و راه اندازی حملات انتحاری و انفجارات نشان دهنده آن است که مخالفان مسلح دولت توان رویارویی را در برابر نیروهای امنیتی کشور ندارند و نسبت به آینده و بقای خود بی باوراند و چنان به اعمال نا جوانمردانه و غیر اسلامی دست می زنند که حتی مردم عام از آنها متنفر گردند. آنها می خواهند با راه اندازی چنین اعمال خرابکارانه و غیر انسانی اوضاع را بی ثبات نشان داده تا باداران خارجی شان اهداف خویش را در کشور ما پیاده سازند و از جانبی هم بتوانند زنده گی توأم با جنایت خود را چند روز طویل نسازند. به هر صورت، دشمنان صلح و آرامش مردم افغانستان و جنایتکاران حرفوی تا توان دارند و زمینه برای آنها مساعد است بخاطر منافع خود دست به چنین جنایات می زنند ولی در برابر آنان نیروهای امنیتی مجهز و با تجربه موجو


ریزه گل نام ماندگار در تاریخ کشور

ضرورت قیام عمومی و جهاد در برابر طالبان

امید مردم را به نا امیدی تبدیل نکنید

خبر بد برای طالبان و حامیان آنها3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب خبر آرمان ملى: در وزارت تجارت و صنایع افغانستان هیچ کسی به اساس روابط قومی و سیاسی مقرر نگردیده است

روزنامه آرمان ملی در شماره (یک صدو دهم) مورخ هشتم سنبله به روز چهارشنبه سال روان مطلب را تحت عنوان ( شماری از افراد وابسته به وزیر تجارت در پست های بلند این وزارت مقرر شده اند بیشتر این افراد از وابسته به حزب افغان ملت اند.) به نشر سپرده بودند.

جلالتماب وزیر وزارت تجارت و صنایع افغانستان سالها برای نهادینه شدن دیموکراسی و آزادی بیان در افغانستان مبارزه کرده اند. شخصیت و علمیت شان برای تمامی مردم افغانستان واضع و اشکار است که ایشان یک شخصیت ملی و دیموکرات است به قوم پرستی و سمت گرایی باورمند نیست حتی از آنها نفرت دارند و آنقدرشخصیت خورد هم ندارند که در مقرری ها مسایل قومی، لسانی، منطقی و سیاسی را مدنظر بگیرند و مقرری های که به سطح روسا میشود از طریق MCPصورت میگیرد. مطلب نشر شده روزنامه آرمان ملی و با توجه به اصول ژورنالیزم که این روزنامه در نام خود کلمه ملی را دارد و ملی به مفهوم اینست که مربوط تمامی مردم افغانستان است، در حال این موضوع را به نشر میسپارند که دست اندرکاران این روزنامه حتی با ما در مورد تماس نگرفته اند و اصول ژورنالیزم این حکم میکند که هر موضوع که نشر میشود باید در آن اصل توازن و بی طرفی در نظر گرفته شود که روزنامه آرمان ملی چنین نکرده اند. دیگر این که روزنامه آرمان ملی درین مطلب که نشر کرده اند.

یاد اور شده اند که ذریعه یک خط این موضوع به آنها ارسال گردیده است. و بدون اینکه طرف دیگر قضیه در میان باشد به نشر سپرده اند. دوم اینکه در مطلب نشر شده امده است که این موضوع توسط یک خط به ایشان رسیده است و روزنامه آرمان ملی انرا در صفحه اول روزنامه، آن هم با خط درشت و با فونت بزرگ به نشر رسانیده است که کار معقول به نظر نمی رسد. به هر حال می خواهم در مورد نام های کسانی که در مطلب نشر شده اند کمی روشنی بدهم.

محترم مزمل شینواری که فعلا به حیث معین تجارتی ایفای وظیفه میکنند در زمانی محترم وحیداله شهرانی که وزیر تجارت و صنایع بود در آن زمان به حیث رئیس تجارت بین المللی ایفای وظیفه می نمود نامبرده یک شخص لایق کار فهم و در کارهای خود یک شخص مبتکر و شایسته بوده به همین منظور برا یش ارتقا داده شده است.

محترم میروس احمدزی قبل از اینکه به حیث رئیس منابع بشری وزارت تجارت و صنایع مقرر شوند در کمیسیون اصلاحات اداری ایفای وظیفه میکرد و معاش دالری داشت و همچنان معاون حزب افغان ملت نیست.

محترم ځاځی با وزیر تجارت و صنایع افغانستان هیچ نوع رابطه حزبی ندارد و قبل از اینکه در وزارت وظیفه بگیرد هیچ شناختی با وزیر نداشت بعد ازینکه به وزارت امد با ایشان معرفی گردید.

به همین قسم محترم جاوید قبل از آمدن محترم احدی صاحب به وزارت تجارت و صنایع رئیس ایپا بود که فعلا آتشه تجارتی است و همرای وزیر هیچ نوع روابط قومی و سیاسی ندارد.

محترم سلام منیر که از جمله سابقه ترین کارمندان وزارت است و تقریبآ 03 سال میشود که در وزارت تجارت و صنایع کارمیکند و ایشان هم در چین به حیث آتشه تجارتی ایفای وظیفه نموده است که هیچ نوع روابط با وزیر ندارد.

محترم منیر یوسفزی که تفریبآ 51 سال میشود در وزارت تجارت و صنایع کار میکند و ایشان هم با وزیر صاحب هیچ نوع روابط ندارد. در نهایت محترم پامیر پتنگ که هیچ نوع روابط با وزیر صاحب ندارد و تمامی روسای که در وزارت مقرر گردیده اند به سویه لیسانس و ماستر بوده و از یک پروسه بسیار شفاف و نظر به لیاقت خود شان از طریق MCPمقرر میشوند هیچ نوع روابط درین پروسه مدنظر گرفته نمیشود تمامی مقرری ها به اساس شایسته گی و داشتن لیاقت صورت میگیرد.

برای براورده شدن آرمان والای مردم افغانستان در مورد دیموکراسی و ازادی بیان باید مولفه های ازادی بیان که اصل بی طرفی و توازن است در رسانه ها باید مراعات گردد.

 


صفحه اخبار

اعتراض استادان دانشگاه کابل به عدم پرداخت معاش شان از سوی دولت

2014-Nov-28 ||  آرمان ملي

در پی تأخیر شش ماهه در پرداخت معاش استادان بخش شبانه دانشگاه مرکزی کابل، امتحاناتسمستر خزانی دانشجویان به تأخیر انداخته شده است. قرار بود روز چهارشنبه گذشته، اولین امتحان این سمستردرسی اخذ شود اما به دلیل اعتراض استادان، این روند تا زمان پرداخت معاشات آنان از سوی وزارت تحصیلات عالی به تأخیر افتاد. شماری از دانشجویان در رشته های مختلف بخش شبانه دانشگاه کابل می گویند که استادان از عدم پرداخت معاش شش ماهه شان از سوی وزارت تحصیلات عالی...

انفجار در مسجدی در ولسوالی خوگیانی ۲۹ نمـــــــــازگزار را زخمی کرد

2014-Nov-28 ||  آرمان ملي

مقام های محلی ولایت ننگرهار می گویند،در نتیجه انفجاریکهدر یک مسجد در ولسوالی خوگیانی این ولایتصورت گرفت،بیست و نه نمازگزار زخمی شده اند. احمد ضیا عبدالزی، سخنگوی والی ننگرهار با تأیید این رویداد گفت که این رویداد حوالی ساعت 1:15 دقیقه پس از چاشت دیروز جمعه در مسجد جامع ولسوالی خوگیانی رخ داده است. او می گوید،این انفجار زمانی رخ داد که شماری از نمازگزاران در حال ادای نماز جمعه بودند. سخنگوی والی ننگرهار گفت وبر اساس تحقیقات اولیه، ب...

از نشر تصاویر قربانیان حوادث تروریستی، جداً خــــــــــــــــود داری کنید

2014-Nov-25 ||  آرمان ملي

در نشست خبری مشترکی که صبح دیروز از سوی (نی) حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان و اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در دفتر این اتحادیه برگزار شده بود، مسؤولان هر دو نهاد نگرانی شان را از افزایش بی سابقۀ نشر تصاویر قربانیان حوادث تروریستی، ابراز کردند. در هفته های اخیر با افزایش حملات و فعالیت های تروریستی در افغانستان، این حوادث، پوشش بی سابقۀ خبری یافته و تعدادی از رسانه های تصویری و چاپی و عدۀ بیشمار کاربران شبکه های اجتماعی- از ج...

رئیس مجلس سنا: جنگ علنی با پاکستان، به نفع افغــــــــــانستان است

2014-Nov-25 ||  آرمان ملي

رئیس مجلس سنا با اشاره به حادثه خونین انتحاری در ولایت پکتیکا می گوید که جنگ علنی با پاکستان به نفع مردم افغانستان است و صلح با کسانی که قوانین کشور را نمی پذیرند؛ جفا و ظلم در حق مردم افغانستان است. فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا گفت: " مسؤولانکشفی و استخباراتی باید دوست و دشمن خود را بشناسند؛ دشمن واضح مردم افغانستان،پاکستان، I S Iو فوج پاکستان است. بحث با آنان اگر به خیر مردم باشد باید صورت گیرد و اگر به خیر نیست صورت نگیرد". آقای ...

انجمن استادان دانشگاه طبی کابل حمله انتحاری در پکتیکا را تقبیح کردند

2014-Nov-25 ||  آرمان ملي

اعضای انجمن استادان دانشگاه طبی کابل حمله انتحاری در ولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا را تقبیح کردند و از رئیس جمهوری دولت اسلامی افغانستان خواستار برخورد جدی با عاملان چنین حملات در کشور شدند. این استادان حمله بالای مردم عام به خصوص کودکان و جوانانی که از هر گونه سرگرمی و تفریح محروم اند، آن هم درمیدان ورزشی والیبال هیچگونه توجیه ندارد. آنان از رئیس جمهوری تقاضا کردند که در برابر عاملان کشتار مردم به شدت هر چه بیشتر برخورد صورت گیرد و ...

لوی سارنوالی: دارایی های محمود کرزی و حسین فهیم منجمد شده است

2014-Nov-25 ||  آرمان ملي

مقامات در لوی سارنوالی می گویند که پرونده کابلبانک در روزهای آینده به دادگاه عالی کشور فرستاده می شود. بصیر عزیزی، سخنگوی لوی سارنوالی در نشست خبری گفت: " سارنوالی از ابتدا پرونده کابل بانک را تعقیب کرده و تا زمان نهایی شدن آن، این پرونده را دنبال می کند". وی گفت که قبل از این که پرونده کابلبانک نهایی شود؛ باید تمام افراد متهم به این قضیه گرفتار شوند. آقای عزیزی افزود: " ما به همکاری پولیس انترپول افراد فراری که متهم در قضیه کا...

عبدالرشید دوستم: فساد پیشه گان برکنار و یا بـــــــــازداشت می شوند

2014-Nov-24 ||  آرمان ملي

معاون اول رئیس جمهور می گوید که تأخیر در معرفی کابینه تازه به نفع مردم نیست و با معرفی نامزد وزیران تازه، فساد پیشه گان در کشور بازداشت و برخی از آنان از کارهای شان برکنار خواهند شد. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور می گوید: " اگر همینگونه کشمکش کرده برویم و اگر به یک توافق نرسیم همان گونه که مردم رأی داده بودند دوباره رأی خود را می گیرند و می گویند ما به این دلیل رأی نداده بودیم که شما بر سر چوکی جنگ کرده بروید. همه جا را طالب گرفته و...

در رسانه های اجتماعی بیشتر کاربران به طالبــــــان لعنت فرستادند

2014-Nov-24 ||  آرمان ملي

حادثه یحیی خیل پکتیکا که به اثر آن تعداد زیادی از هموطنان ما شهید و زخمی شدند با واکنش های تند گروه ها و مردم کشور مقابل شد. به گزارش خبرنگار آرمان ملی، جنایتی که روز گذشته طالبان در برابر مردم پکتیکا انجام دادند، همه را شوک و تکان داد و تعداد زیادی از خانواده ها در غم و اندوه باشنده گان قریه یحیی خیل خود شان را شریک می دانند. در صفحات اجتماعی این همدردی و غم شریکی مردم، بازتاب گسترده داشت و بیشتر کار بران رسانه های اجتماعی از هر قوم و تب...

Previous   ||   Next