سرمقاله

از مرگ ملا عمر استقبال گرم صورت گرفت

2015-Jul-31  || آرمان ملی

مرگ ملا عمر رهبر گروه بد نام طالبان که بزرگترین جنایات نا بخشودنی را در حق مردم افغانستان روا داشت، با استقبال بسیار گرم مقابل شد. زیرا گروه طالبان که به وسیله شبکه های جاسوسی جهانی به ویژه سازمان استخبارات پاکستان ایجاد شد و شخصی به نام ملا محمد عمر در رهبری آن قرار گرفت، همواره با عملی ساختن برنامه های نظامیان پاکستانی در جهت خرابکاری کشور و بی ثبات ساختن اوضاع، فعالیت دارد و تا حال یک لحظه هم از قتل و کشتار مردم بیگناه ما دست نکشیده و از نوشیدن خون بیگناهان سیراب نشده استبایدمنفور مردم باشد و مرگ رهبر شان سبب خرسندی دل ها شود. در حالی که حدود دو سال پیش ملا عمر مرده بود، ولی سازمان استخبارات پاکستان (ISI) مرگ او را پنهان نگهداشت و همواره به مناسبت های گوناگون از نام وی پیام هایی را منتشر می کرد و از آن استفاده سیاسی و نظامی می نمود. ولی یک سال پیش از امروز مرگ وی از طریق رسانه های داخلی به ویژه روزنامه آرمان ملی بازتاب یافت، اما نهاد های کشفی به آن توجه نکردند و خبر مرگ ملا عمر را جدی نگرفتند و دکانداری به عنوان نماینده رهبر گروه طالبان با حیله و نیرنگ زیر نام گفتگو از حکومت کرزی پول های کلانی را به دست آورد و حکومت محمد اشرف غنی از پیام عیدی ملا عمر مرده استقبال کرد که جای بسیار خجالت است. برخی آگاهان باور دارند که با گشوده شدن صفحه جدید بازی نظامیان پاکستانی و با توجه به تحولات در سطح منطقه و جهان و استفاده سازمان های استخبا


از کشور هندوستان سپاسگزاریم

تروریستان شکست خواهند خورد

مراکز سازمان دهی و امن تروریستان کوبیده شوند

دوستان خارجی کور کورانه عمل نکنید3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب خبر آرمان ملى: در وزارت تجارت و صنایع افغانستان هیچ کسی به اساس روابط قومی و سیاسی مقرر نگردیده است

روزنامه آرمان ملی در شماره (یک صدو دهم) مورخ هشتم سنبله به روز چهارشنبه سال روان مطلب را تحت عنوان ( شماری از افراد وابسته به وزیر تجارت در پست های بلند این وزارت مقرر شده اند بیشتر این افراد از وابسته به حزب افغان ملت اند.) به نشر سپرده بودند.

جلالتماب وزیر وزارت تجارت و صنایع افغانستان سالها برای نهادینه شدن دیموکراسی و آزادی بیان در افغانستان مبارزه کرده اند. شخصیت و علمیت شان برای تمامی مردم افغانستان واضع و اشکار است که ایشان یک شخصیت ملی و دیموکرات است به قوم پرستی و سمت گرایی باورمند نیست حتی از آنها نفرت دارند و آنقدرشخصیت خورد هم ندارند که در مقرری ها مسایل قومی، لسانی، منطقی و سیاسی را مدنظر بگیرند و مقرری های که به سطح روسا میشود از طریق MCPصورت میگیرد. مطلب نشر شده روزنامه آرمان ملی و با توجه به اصول ژورنالیزم که این روزنامه در نام خود کلمه ملی را دارد و ملی به مفهوم اینست که مربوط تمامی مردم افغانستان است، در حال این موضوع را به نشر میسپارند که دست اندرکاران این روزنامه حتی با ما در مورد تماس نگرفته اند و اصول ژورنالیزم این حکم میکند که هر موضوع که نشر میشود باید در آن اصل توازن و بی طرفی در نظر گرفته شود که روزنامه آرمان ملی چنین نکرده اند. دیگر این که روزنامه آرمان ملی درین مطلب که نشر کرده اند.

یاد اور شده اند که ذریعه یک خط این موضوع به آنها ارسال گردیده است. و بدون اینکه طرف دیگر قضیه در میان باشد به نشر سپرده اند. دوم اینکه در مطلب نشر شده امده است که این موضوع توسط یک خط به ایشان رسیده است و روزنامه آرمان ملی انرا در صفحه اول روزنامه، آن هم با خط درشت و با فونت بزرگ به نشر رسانیده است که کار معقول به نظر نمی رسد. به هر حال می خواهم در مورد نام های کسانی که در مطلب نشر شده اند کمی روشنی بدهم.

محترم مزمل شینواری که فعلا به حیث معین تجارتی ایفای وظیفه میکنند در زمانی محترم وحیداله شهرانی که وزیر تجارت و صنایع بود در آن زمان به حیث رئیس تجارت بین المللی ایفای وظیفه می نمود نامبرده یک شخص لایق کار فهم و در کارهای خود یک شخص مبتکر و شایسته بوده به همین منظور برا یش ارتقا داده شده است.

محترم میروس احمدزی قبل از اینکه به حیث رئیس منابع بشری وزارت تجارت و صنایع مقرر شوند در کمیسیون اصلاحات اداری ایفای وظیفه میکرد و معاش دالری داشت و همچنان معاون حزب افغان ملت نیست.

محترم ځاځی با وزیر تجارت و صنایع افغانستان هیچ نوع رابطه حزبی ندارد و قبل از اینکه در وزارت وظیفه بگیرد هیچ شناختی با وزیر نداشت بعد ازینکه به وزارت امد با ایشان معرفی گردید.

به همین قسم محترم جاوید قبل از آمدن محترم احدی صاحب به وزارت تجارت و صنایع رئیس ایپا بود که فعلا آتشه تجارتی است و همرای وزیر هیچ نوع روابط قومی و سیاسی ندارد.

محترم سلام منیر که از جمله سابقه ترین کارمندان وزارت است و تقریبآ 03 سال میشود که در وزارت تجارت و صنایع کارمیکند و ایشان هم در چین به حیث آتشه تجارتی ایفای وظیفه نموده است که هیچ نوع روابط با وزیر ندارد.

محترم منیر یوسفزی که تفریبآ 51 سال میشود در وزارت تجارت و صنایع کار میکند و ایشان هم با وزیر صاحب هیچ نوع روابط ندارد. در نهایت محترم پامیر پتنگ که هیچ نوع روابط با وزیر صاحب ندارد و تمامی روسای که در وزارت مقرر گردیده اند به سویه لیسانس و ماستر بوده و از یک پروسه بسیار شفاف و نظر به لیاقت خود شان از طریق MCPمقرر میشوند هیچ نوع روابط درین پروسه مدنظر گرفته نمیشود تمامی مقرری ها به اساس شایسته گی و داشتن لیاقت صورت میگیرد.

برای براورده شدن آرمان والای مردم افغانستان در مورد دیموکراسی و ازادی بیان باید مولفه های ازادی بیان که اصل بی طرفی و توازن است در رسانه ها باید مراعات گردد.

 


صفحه اخبار

شورای عالی صلح در پیوند به تعویق نشست دوم با طالبان:پاکستان نمی خواست دور دوم گفتگوها انجام شود

2015-Jul-31 ||  آرمان ملی

شورای عالی صلح افغانستان می گوید که مرگ ملاعمر دو سال پیش رخ داده و تعویق گفتگوهای صلح، ارتباطی با این خبر ندارد. قرار بود دیروز جمعه دور دوم مذاکرات صلح رو در رو میان هیأت دولت افغانستان و طالبان صورت می گرفت، اما به دلایلی که برخیهاعلت آن را انتشار خبر مرگ ملاعمر خوانده اند؛ این نشست لغو شد. زمان دور دوم گفتگوهای صلح، از سوی وزارت خارجه و ارگ ریاست جمهوری نیز تأیید شده بود. اما دیروز وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که نشست روز جمعه می...

داکتران آلمانی تلاش دارند تا محمد اشرف غنی دوباره صحت یاب شود

2015-Jul-31 ||  آرمان ملی

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور زیر معالجه و تداوی داکتران آلمانی قرار دارد. به گزارش خبرنگار آرمان ملی، رئیس جمهوری کشور که در هفته پیش به منظور تداوی وارد کشور آلمان شده است زیر نظر داکتران آن کشور قرار دارد و آنها تلاش دارند که وی دوباره صحت یاب شود. گفته می شود که صحت محمد اشرف غنی هنگام دیدارش از ولایت پکتیکا که اخیراً انجام داد از اثر تابش آفتاب صدمه دیده و هم شکستگی پا و التهاب گرده ها سبب شد که وی به خارج از کشور برود و تحت درمان ق...

ولسوالی نوزاد ولایت هلمند دوباره آزاد شد

2015-Jul-31 ||  آرمان ملی

وزارت امور داخله اعلام کرده که ولسوالی نوزاد ولایت هلمند که روز چهارشنبه هفته گذشته به تصرف گروه طالبان درآمده بود، دوباره به تصرف نیروهای امنیتی درآمد. شام روز چهارشنبه، مقامات پولیس در ولایت هلمند تأیید کردند که ولسوالی نوزاد به تصرف طالبان درآمده است. به گفتۀ یک منبع امنیتی پولیس در این ولسوالی فقط دو پاسگاه امنیتی وجود داشت و پس از تهاجم گسترده طالبان،به آنها دستور عقب نشینی داده شد. منبع می گوید که در هنگام ورود طالبان به این ...

والی ننگرهار، پنج مقام ادارات محلی را از کار برکنار کرد

2015-Jul-31 ||  آرمان ملی

دفتر والی ننگرهار از برکناری پنج مسؤول دولتی در این ولایت خبر داد. بر اساس معلومات دفتر سخنگوی والی ننگرهار، سلیم قندزی والی این ولایت به شمول فرماندهانامنیت ولسوالی های اچین و هسکه مینه این ولایت پنج مسؤولدولتی را به دلیل شکایات مردم از نحوه کار آنان، برکنار کرد. به گزارش منبع، والی این ولایت پس از آن که اداره گمرکات را مورد ارزیابی قرار داد و شکایت های زیادیدر مورد وجود فساد و کارهای غیر قانونی این اداره در بندر تورخم صورت گرفت، سه ...

صدیق الله توحیدی:بسته پیشنهادی برای اصلاح سیستم انتخاباتی به حکومت ارائه می شود

2015-Jul-28 ||  آرمان ملی

کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در نخستین روز های کاری اش می کوشد تا یک ماه آینده بستۀ پیشنهادی کوتاه مدت را بخاطر اصلاح سیستم انتخاباتی به رهبران حکومت ارائه کند. مسؤولان این کمیسیون می گویند، با سپردن این بسته حکومت فرصت دارد تا آنرا در یک فرمان تقنینی وارد قانون انتخابات و قانون تشکیل، صلاحیت ها و وظایف کمیسیون های انتخاباتی سازد. صدیق الله توحیدی معاون این کمیسیون دیروز در مورد به خبرنگاران گفت: هفته آینده برخی از اعضای کمیسیون اصل...

د هند پخوانی ولسمشر عبدالکلام ومړ

2015-Jul-28 ||  آرمان ملی

د هند پخوانی ولسمشر، اي پي جي عبدالکلام د ۸۳ کلونو په عمر ومړ، چېله امله یېپه هند کېاووه ورځنۍرسمي ماتم اعلان شوی دی. اي پي جي عبدالکلام نه یوازېد هند ولسمشر بلکېیو ساینس پوه هم وو. د شیلونګښار د پولیسو یوه افسر وویک سیام ویلي، چېعبدالکلام په یوه پروګرام کېوینا کوله، چې  ولوید او روغتون ته تر رسولو وروسته یېپه روغتون کېساه ورکړه. د هند کورنیو چارو فدرالي وزیر ایل سي ګویل ویلي، چېهند حکومت د اي پي جي عبدالکلام د مړینېله کبله اووه و...

وزیر انکشاف دهات:چهل ونودرصد بودجه انکشافی وزارت انکشاف دهات مصرف شده است

2015-Jul-28 ||  آرمان ملی

وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که در دو ربع اول سال مالی جاری، ۴۹ درصد بودجه انکشافی این وزارت مصرف شده است.  نصیراحمد دورانی وزیر انکشاف دهات دیروز هنگام ارائه گزارش تحقق پلان صد روزه خود در کابل، گفت: وزارت انکشاف دهات، در ۶ ماه گذشته، ۴۸۰۹ پروژه را با هزینه مجموعی ۱۴۴ میلیون و۱۵۰ هزار دالر در ۳۴ ولایت تطبیق کرده است. این پروژه ها در بخش های آبرسانی، آبیاری، انرژی روستایی، ترانسپورت، حمایت از تعلیم و تربیه، حمایت از صحت عامه و اعم...

دکتور عبدالله عبدالله:داعش آسیای میانه را نیز تهدید می‌ کند

2015-Jul-28 ||  آرمان ملی

دکتور عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی گفته است که حضور داعش در افغانستان، تهدید جدی برای کشورهای آسیای میانه نیز است. او در دیدار با وزیر امور خارجه ترکمنستان در کابل گفت که تنها افغانستان مورد تهدید این گرو نیست. رئیس اجرایی دولت در این دیدار خواستار گسترش همکاری ها میان افغانستان و ترکمنستان شده و در مورد مبارزه جدی را تروریزم تأکید کرده است. وزیر امور خارجه ترکمنستان به هدف زمینه‌سازی سفر رئیس جمهور به افغانستان،...

Previous   ||   Next