سرمقاله

خون شهیدان، باید پاسداری شود

2014-Oct-21  || روزنامه آرمان ملی

گزارش شده است که تلفات نیرو های امنیتی کشور در نیمه اول امسال افزایش داشته که باید برای اجتناب از آن، تدابیری اندیشیده شود. بی بی سی از قول جنرال عظیمی  سخنگوی وزارت دفاع کشور نوشته است که :" از سال ۱۳۸۲ تا نیمه سال ۱۳۹۳ خورشیدی؛ شش هزار وهشتصد وپنجاه وسه سرباز و افسر ارتش ملی افغانستان در نبرد با نیروهای شورشی در این کشور کشته شده‌اند." بی بی سی همچنان گزارش کرده است که در نیمه اول امسال بیش از نهصد منسوب نیروهای امنیتی کشور کشته شده اند که این رقم بسیار نگران کننده می باشد. گفته شده است که بیشترین تلفات نیرو های امنیتی افغانستان ناشی از انفجار ماین های کنار جاده بوده است که مسؤولان نیرو های امنیتی ما باید راه هایی را جستجو کنند که  بر بنیاد آن از وقوع چنین حملات جلوگیری به عمل آید. با توجه به این گزارش باید گفت که نیرو های امنیتی افغانستان هنوز به خوبی تجهیز نشده اند و آنان به وسایل انفجار ماین ها و ماین روبی ها و همچنان نفر بر های زرهی بیشتر وبیشتر نیاز دارند تا از وقوع تلفات بیشتر جلو گیری کرده بتوانند. شکی نیست که نیرو های امنیتی افغانستان در این چند سال به خوبی آموزش دیده و در جنگ با دشمنان مردم ما تجارب خوبی بدست آورده اند، هنوز دارای مشکلاتی هستند و کمبودی هایی دارند که باید شناسایی گردند و در راه برطرف شدن آن سعی به عمل آید. نیرو های امنیتی افغانستان که در این سال ها با دلاوری و مهارت های خاص شان جلو شور


امریکا پس از این خاموش نه نشیند

آوردن اصلاحات با تأمل و دقت انجام شود

خرابی اقتصاد کشور، جدی گرفته شود

طالبان؛ تروریستان یا مخالفان سیاسی3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب خبر آرمان ملى: در وزارت تجارت و صنایع افغانستان هیچ کسی به اساس روابط قومی و سیاسی مقرر نگردیده است

روزنامه آرمان ملی در شماره (یک صدو دهم) مورخ هشتم سنبله به روز چهارشنبه سال روان مطلب را تحت عنوان ( شماری از افراد وابسته به وزیر تجارت در پست های بلند این وزارت مقرر شده اند بیشتر این افراد از وابسته به حزب افغان ملت اند.) به نشر سپرده بودند.

جلالتماب وزیر وزارت تجارت و صنایع افغانستان سالها برای نهادینه شدن دیموکراسی و آزادی بیان در افغانستان مبارزه کرده اند. شخصیت و علمیت شان برای تمامی مردم افغانستان واضع و اشکار است که ایشان یک شخصیت ملی و دیموکرات است به قوم پرستی و سمت گرایی باورمند نیست حتی از آنها نفرت دارند و آنقدرشخصیت خورد هم ندارند که در مقرری ها مسایل قومی، لسانی، منطقی و سیاسی را مدنظر بگیرند و مقرری های که به سطح روسا میشود از طریق MCPصورت میگیرد. مطلب نشر شده روزنامه آرمان ملی و با توجه به اصول ژورنالیزم که این روزنامه در نام خود کلمه ملی را دارد و ملی به مفهوم اینست که مربوط تمامی مردم افغانستان است، در حال این موضوع را به نشر میسپارند که دست اندرکاران این روزنامه حتی با ما در مورد تماس نگرفته اند و اصول ژورنالیزم این حکم میکند که هر موضوع که نشر میشود باید در آن اصل توازن و بی طرفی در نظر گرفته شود که روزنامه آرمان ملی چنین نکرده اند. دیگر این که روزنامه آرمان ملی درین مطلب که نشر کرده اند.

یاد اور شده اند که ذریعه یک خط این موضوع به آنها ارسال گردیده است. و بدون اینکه طرف دیگر قضیه در میان باشد به نشر سپرده اند. دوم اینکه در مطلب نشر شده امده است که این موضوع توسط یک خط به ایشان رسیده است و روزنامه آرمان ملی انرا در صفحه اول روزنامه، آن هم با خط درشت و با فونت بزرگ به نشر رسانیده است که کار معقول به نظر نمی رسد. به هر حال می خواهم در مورد نام های کسانی که در مطلب نشر شده اند کمی روشنی بدهم.

محترم مزمل شینواری که فعلا به حیث معین تجارتی ایفای وظیفه میکنند در زمانی محترم وحیداله شهرانی که وزیر تجارت و صنایع بود در آن زمان به حیث رئیس تجارت بین المللی ایفای وظیفه می نمود نامبرده یک شخص لایق کار فهم و در کارهای خود یک شخص مبتکر و شایسته بوده به همین منظور برا یش ارتقا داده شده است.

محترم میروس احمدزی قبل از اینکه به حیث رئیس منابع بشری وزارت تجارت و صنایع مقرر شوند در کمیسیون اصلاحات اداری ایفای وظیفه میکرد و معاش دالری داشت و همچنان معاون حزب افغان ملت نیست.

محترم ځاځی با وزیر تجارت و صنایع افغانستان هیچ نوع رابطه حزبی ندارد و قبل از اینکه در وزارت وظیفه بگیرد هیچ شناختی با وزیر نداشت بعد ازینکه به وزارت امد با ایشان معرفی گردید.

به همین قسم محترم جاوید قبل از آمدن محترم احدی صاحب به وزارت تجارت و صنایع رئیس ایپا بود که فعلا آتشه تجارتی است و همرای وزیر هیچ نوع روابط قومی و سیاسی ندارد.

محترم سلام منیر که از جمله سابقه ترین کارمندان وزارت است و تقریبآ 03 سال میشود که در وزارت تجارت و صنایع کارمیکند و ایشان هم در چین به حیث آتشه تجارتی ایفای وظیفه نموده است که هیچ نوع روابط با وزیر ندارد.

محترم منیر یوسفزی که تفریبآ 51 سال میشود در وزارت تجارت و صنایع کار میکند و ایشان هم با وزیر صاحب هیچ نوع روابط ندارد. در نهایت محترم پامیر پتنگ که هیچ نوع روابط با وزیر صاحب ندارد و تمامی روسای که در وزارت مقرر گردیده اند به سویه لیسانس و ماستر بوده و از یک پروسه بسیار شفاف و نظر به لیاقت خود شان از طریق MCPمقرر میشوند هیچ نوع روابط درین پروسه مدنظر گرفته نمیشود تمامی مقرری ها به اساس شایسته گی و داشتن لیاقت صورت میگیرد.

برای براورده شدن آرمان والای مردم افغانستان در مورد دیموکراسی و ازادی بیان باید مولفه های ازادی بیان که اصل بی طرفی و توازن است در رسانه ها باید مراعات گردد.

 


صفحه اخبار

سرپرست ولایت قندز، دستور لت و کوب به یک خبرنگار را داد

2014-Oct-21 ||  روزنامه آرمان ملی

با بالا رفتن خشونت ها علیه خبرنگاران در کشور، نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان "نی" اعلام کرد که سرپرست ولایت قندز دستور لت و کوب یک خبرنگار محلی را داده است. به گفتۀ یک مسؤول (نی) سرپرست ولایت قندز کمره یک خبرنگار را گرفته و سپس دستور داده که او را لت و کوب کنند، بعد مکتوبی علیه این خبرنگار نوشته تا او بازداشت شود. منبع افزود،نهاد نی از نیروهای امنیتی خواسته است تا سرپرست ولایت قندز را مورد بازپرسی در این زمینه قرار داد. ...

صدیق الله توحیدی: رئیس جمهوری افغانستان قانون حق دسترسی به اطلاعات را زودتر توشیح کند

2014-Oct-21 ||  روزنامه آرمان ملی

مسؤولان نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان "نی" از اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهوری خواسته اند تا قانون حق دسترسی به اطلاعات را به زودی توشیحکند تا این قانون اجرایی شود. صدیق الله توحیدی، رئیس نهاد نی دیروز در نشست خبری در کابل گفت: "این قانون در سه سال گذشته از سوی نهاد های دولتی از جمله وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت عدلیه و نهاد های غیر دولتی از جمله نی، شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان، کمیته مصونیت خبرنگاران و دیده بان ش...

میان گروه طالبان پاکستانی درز ایجاد شد

2014-Oct-21 ||  روزنامه آرمان ملی

طالبان پاکستان می‌گوید که سخنگوی این گروه به دلیل بیعت با داعش برکنار شده است. شهیدالله شهید اخیراًبه همراه پنج مقام ارشد طالبان پاکستانیاز گروه دولت اسلامی (داعش) حمایت کردند. طالبان پاکستان در بیانیه‌ای که در اینترنت منتشر شده نام اصلی سخنگوی برکنار شده را شیخ مقبول اعلام کرده است. طالبان پاکستان در این بیانیه بر تبعیت خود از ملا عمر، رهبر طالبان افغانستان تأکید کرده است. ناظران می‌گویند که این به معنای بروز شکاف‌های ...

یوسف کارگر :لقب مرد بزرگ فوتبال افغانستان را از آن خود کرد

2014-Oct-21 ||  روزنامه آرمان ملی

یوسف کارگر، مربی ۵۱سالۀ تیم ملی فوتبال افغانستان لقب مرد بزرگ فوتبال افغانستان را کسب کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان، شب گذشته در مراسمی به همین مناسبت با ستایش از کارکردهای یک دهۀ آقای کارگر برای فوتبال کشور، وی را به عنوان مرد بزرگ فوتبال افغانستان برگزید. محمد یوسف کارگر با تلاش‌های خسته‌گی‌ناپذیری در خصوص فوتبال افغانستان، توانست تیم ملی فوتبال افغانستان را تا قهرمانی جام جنوب آسیا بکشاند. تیم فوتبال افغانستان جایزۀ ...

احمد یوسف نورستانی: کمیسیون مستقل انتخابات به اصلاحات نیاز دارد

2014-Oct-20 ||  آرمان ملی

احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید، مانند سایر ادارات، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز به اصلاحات نیاز دارد اما این اصلاحات باید مطابق قانون اساسی باشد. آقای نورستانی در یک مصاحبۀاختصاصی با رادیو آزادی گفت، با اصلاحات در کمیسیون هیچ نوع مخالفت ندارد اما اصلاحات باید در چوکات قانون اساسی باشد. پس از آنکه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم رفت، عبدالله عبدالله کمیسیون مستقل انتخابات را ه...

رئیس جمهور احمدزی مصوبات مجلس نماینده گان را تطبیق می کند

2014-Oct-20 ||  آرمان ملی

هیأت اداری مجلس نماینده گان می گوید که مطابق تعهد رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی،تمام مصوبات شورای ملی تطبیق خواهد شد. به گفتۀ انجنیر سید اکرام منشی مجلس نماینده گان رئیس جمهور احمدزی در دیدار با هیأت اداری مجلس نماینده گانتعهد سپرده که زمینه عملی کردنتمام مصوبات شورای ملی را فراهم خواهد ساخت. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در حالی تعهد عملی کردن مصوبات شورایملی را کرده که پیش از این انتقاد هایزیادی در خصوص عدم همآهنگیمیان حکومت و شورای مل...

داماد رهبر شبکه القاعده، در ننگرهارکشته شد

2014-Oct-19 ||  روزنامه آرمان ملی

ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرده که در یک حمله هوایی در ولسوالی نازیان در ولایت ننگرهار داماد ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده کشته شده است. یک مسؤولاین اداره به بی‌بی‌سی گفت که این حمله هوایی به روز شنبه، ۲۶میزان برمنزل فرمانده عبدالصمد خنجری یکی از فرماندهان شبکه القاعده در این منطقه انجام شد. براساس اطلاعات ریاست عمومی امنیت ملی در این حملهکه بالای منزل یک فرمانده گروه القاعده بنام عبدالصمد انجام شدابو البراء الکویتی، داما...

سرتاج عزیز به کابل آمد -نظامیان پاکستانی 50 موشک برکنر شلیک کردند

2014-Oct-19 ||  روزنامه آرمان ملی

سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان پیش از چاشت دیروز به کابل آمد و با وزیر امورخارجه و مشاور شورای امنیت ملی افغانستان دیدار هایی داشت. گفته می شود هدف این سفر تأکید برهمکاری با حکومت آقای اشرف غنی احمدزی و دعوت از آقای غنی برای بازدید از پاکستان است. سفر سرتاج عزیز به افغانستان درحالی صورت گرفت که ملیشه های پاکستانی شب گذشته بازهم ولایت کنر را موشک باران کردند و پنجاه فیر موشک برولسوالی های سرکانو و دانگام این ولایت  شلی...

Previous   ||   Next