سرمقاله

با وحشی گری، از پیامبر دفاع می کنید ؟

2015-Jan-31  || آرمان ملي

مظاهرات دیروز که ظاهراً در نکوهش نشر کاریکاتور حضرت پیامبر(ص)  توسط نشریه شارلی ابدوی فرانسوی در شهر کابل راه اندازی شده بود، خشونت و خون ریزی در قبال داشت. در جریان این مظاهرات که بعد تر رنگ حمایت از طالبان را به خود گرفت، دو تن کشته شدند و چند تن دیگر زمانی زخم بر داشتند که مظاهره چیان که در میان شان عوامل طالبان نیز بودند، شعار های امارت اسلامی و خلافت اسلامی سر دادند و قصد داشتند به شعبه یکی از بانک های خصوصی دستبرد بزنند. این در حالیست که در هیچ یکی از کشور های عربی که خیل جهادگران را برای برپایی جهاد به کشور های دیگر اسلامی می فرستند، کسی پرچم مخالفت با این کار شارلی ابدو را بالا نکرده است. افغانستان سرزمین افراط و تفریط است. تا دیده می شود در برهه  هایی از زمان نظام ها و جنبش هایی در این کشور شکل یافته اند که از دایره اعتدال پا به بیرون گذاشته و راه افراط در پیش گرفته اند که ماحصلش جز ویرانی و تباهی مردم چیزی نبوده است. طالبان خود گروه جنگ طلب و افراطیی بودند که از نیمه دهه هفتاد به اینسو در کشور خون می ریزند و اینک این گروه را کسان دیگر ی نیز همراهی می کنند که به حزب تحریر و جریان تکفیری داعش تعلق دارند و شعار های امارت اسلامی و خلافت اسلامی آنان نماینده گی از این دو گروه جنایتکار دارد. تظاهرات دیروز به خوبی نشان می دهد که با وجود انکار مقامات دولتی در کشور، چیز هایی در مورد ظهور داعشی ها درکشور وجود دارد و حزب تحریر


ضربه کاری مجلس نماینده گان به تیم حامد کرزی

آیا مردم باز هم رأی خواهند داد ؟

مردم را از بلاتکلیفی نجات دهید

بهبودی روابط امریکا و هند به سـود منطقه است



3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب خبر آرمان ملى: در وزارت تجارت و صنایع افغانستان هیچ کسی به اساس روابط قومی و سیاسی مقرر نگردیده است

روزنامه آرمان ملی در شماره (یک صدو دهم) مورخ هشتم سنبله به روز چهارشنبه سال روان مطلب را تحت عنوان ( شماری از افراد وابسته به وزیر تجارت در پست های بلند این وزارت مقرر شده اند بیشتر این افراد از وابسته به حزب افغان ملت اند.) به نشر سپرده بودند.

جلالتماب وزیر وزارت تجارت و صنایع افغانستان سالها برای نهادینه شدن دیموکراسی و آزادی بیان در افغانستان مبارزه کرده اند. شخصیت و علمیت شان برای تمامی مردم افغانستان واضع و اشکار است که ایشان یک شخصیت ملی و دیموکرات است به قوم پرستی و سمت گرایی باورمند نیست حتی از آنها نفرت دارند و آنقدرشخصیت خورد هم ندارند که در مقرری ها مسایل قومی، لسانی، منطقی و سیاسی را مدنظر بگیرند و مقرری های که به سطح روسا میشود از طریق MCPصورت میگیرد. مطلب نشر شده روزنامه آرمان ملی و با توجه به اصول ژورنالیزم که این روزنامه در نام خود کلمه ملی را دارد و ملی به مفهوم اینست که مربوط تمامی مردم افغانستان است، در حال این موضوع را به نشر میسپارند که دست اندرکاران این روزنامه حتی با ما در مورد تماس نگرفته اند و اصول ژورنالیزم این حکم میکند که هر موضوع که نشر میشود باید در آن اصل توازن و بی طرفی در نظر گرفته شود که روزنامه آرمان ملی چنین نکرده اند. دیگر این که روزنامه آرمان ملی درین مطلب که نشر کرده اند.

یاد اور شده اند که ذریعه یک خط این موضوع به آنها ارسال گردیده است. و بدون اینکه طرف دیگر قضیه در میان باشد به نشر سپرده اند. دوم اینکه در مطلب نشر شده امده است که این موضوع توسط یک خط به ایشان رسیده است و روزنامه آرمان ملی انرا در صفحه اول روزنامه، آن هم با خط درشت و با فونت بزرگ به نشر رسانیده است که کار معقول به نظر نمی رسد. به هر حال می خواهم در مورد نام های کسانی که در مطلب نشر شده اند کمی روشنی بدهم.

محترم مزمل شینواری که فعلا به حیث معین تجارتی ایفای وظیفه میکنند در زمانی محترم وحیداله شهرانی که وزیر تجارت و صنایع بود در آن زمان به حیث رئیس تجارت بین المللی ایفای وظیفه می نمود نامبرده یک شخص لایق کار فهم و در کارهای خود یک شخص مبتکر و شایسته بوده به همین منظور برا یش ارتقا داده شده است.

محترم میروس احمدزی قبل از اینکه به حیث رئیس منابع بشری وزارت تجارت و صنایع مقرر شوند در کمیسیون اصلاحات اداری ایفای وظیفه میکرد و معاش دالری داشت و همچنان معاون حزب افغان ملت نیست.

محترم ځاځی با وزیر تجارت و صنایع افغانستان هیچ نوع رابطه حزبی ندارد و قبل از اینکه در وزارت وظیفه بگیرد هیچ شناختی با وزیر نداشت بعد ازینکه به وزارت امد با ایشان معرفی گردید.

به همین قسم محترم جاوید قبل از آمدن محترم احدی صاحب به وزارت تجارت و صنایع رئیس ایپا بود که فعلا آتشه تجارتی است و همرای وزیر هیچ نوع روابط قومی و سیاسی ندارد.

محترم سلام منیر که از جمله سابقه ترین کارمندان وزارت است و تقریبآ 03 سال میشود که در وزارت تجارت و صنایع کارمیکند و ایشان هم در چین به حیث آتشه تجارتی ایفای وظیفه نموده است که هیچ نوع روابط با وزیر ندارد.

محترم منیر یوسفزی که تفریبآ 51 سال میشود در وزارت تجارت و صنایع کار میکند و ایشان هم با وزیر صاحب هیچ نوع روابط ندارد. در نهایت محترم پامیر پتنگ که هیچ نوع روابط با وزیر صاحب ندارد و تمامی روسای که در وزارت مقرر گردیده اند به سویه لیسانس و ماستر بوده و از یک پروسه بسیار شفاف و نظر به لیاقت خود شان از طریق MCPمقرر میشوند هیچ نوع روابط درین پروسه مدنظر گرفته نمیشود تمامی مقرری ها به اساس شایسته گی و داشتن لیاقت صورت میگیرد.

برای براورده شدن آرمان والای مردم افغانستان در مورد دیموکراسی و ازادی بیان باید مولفه های ازادی بیان که اصل بی طرفی و توازن است در رسانه ها باید مراعات گردد.

 


صفحه اخبار

امریکا نظارت خود را بر رهبران طالبان مستقر در قطر بیشتر کرده است

2015-Jan-31 ||  آرمان ملي

گراهـــام: طالبان آزاد شده از گوانتانامو با شبکه حقانی تماس می گیرند یک سناتور جمهوریخواه امریکایی می گوید، طالبان آزاد شده از زندان گوانتانامو با شبکه حقانی تماس می گیرند. پنجزندانی طالب سال گذشته در بدل بو برگدال یک نظامی امریکایی که در قید طالبان به سر می برد آزاد شده و به قطر فرستاده شدند که تا حال در همانجا به سر می برند. سناتور امریکایی لیندزی گراهام که به شرق میانه سفر های زیاد دارد و اخیراً از قطر دیداری داشت می گوید، نگران ب...

رئیس جمهور رخصتی های زمستانی مجلس نمــــــــاینده گان را کوتاه کند

2015-Jan-31 ||  آرمان ملي

مجلس نماینده گان روز پنجشنبه به تعطیلات زمستانی رفت اما هنوز سرنوشت ۱۷وزارت خانه معلوم نیست. قرار است نامزد وزیران این وزارت خانه پس از تعطیلات زمستانی به مجلس نماینده گان معرفی شوند؛ اما شماری از اعضای مجلس نماینده گان، حضور سرپرست ها را در رأس وزارت خانه ها، نگران کننده می خوانند. رئیس جمهور غنی بر بنیاد قانون اساسی، در خصوص نهایی کردن زودهنگام کابینه، صلاحیت دارد که مجلس نماینده گان را قبل از تعطیلات زمستانی آن فرا خواند. تشکیل ک...

افـــــــــــــــــــــــراد مسلح حامی دولت در فاریاب از مردم باج می گیرند

2015-Jan-31 ||  آرمان ملي

ده ها باشنده ولسوالی پشتونکوت فاریاب ادعا دارند که فرماندهان مسلح حامی دولت در بخش هایی از  فاریاب، به نام اینکه با طالبان می جنگند به زور از مردم ده نشین غذا و پول می گیرند و حتی تقاضای سلاح هم دارند. آنان می گویند: هر فردی به خواست شان عمل نکرد مورد لت و کوب و حتی به نام طالب کشته می شوند. عبدالقادر از بزرگان محلی پشتونکوت فاریاب می گوید از یک طرف مجبوراند از دستور طالبان اطاعت کنند و به آنان غذا و سلاح فراهم کنند و از سوی دیگر فرماند...

اعضای شورا های ولایتی: فیصلۀ مجلس نماینده گان نقض قانون اساسی است

2015-Jan-31 ||  آرمان ملي

فیصلۀاعضای مجلس نماینده گان مبنی بر اینکه پس از این اعضای شورا های ولایتی حق نظارت از پروژه ها و کارکرد وزارت خانه ها در ولایت ها را ندارند، با واکنش تند اعضای شوراهای ولایتی کشور رو به رو شده است. آنان این فیصلۀ مجلس نماینده گان را نقض قانون اساسی و امتیاز گیری از سوی اعضای مجلس می دانند و هشدار می دهند که در صورت به اجرا گذاشته شدن این فیصله، آنان شاهراه ها را خواهند بست. حسیب الله ستانکزی عضو شورای ولایتی لوگر گفت:"وکیل صاحبان ولسی...

باشنده گان غوربند: افراد وابسته به ولسوال شیخ علی، عامل نا امنی ها در این ولسوالی اند

2015-Jan-30 ||  آرمان ملي

افراد وابسته به ولسوال شیخ علی ولایت پروان در نا آرامی های این ولسوالی دست دارند. روز چهارشنبه گذشته خبری از سوی آرمان ملی به نشر رسید که(مسؤولان دولتی در ولسوالی شیخ علی ولایت پروان می گویند، شماری از افراد مسلح صبح روز سه شنبه به ظن این که یک موتر کرولا از بامیان به سوی کابل در حرکت بود و مملو از مواد انفجاری است را توقف داده، دو ساعت جاده غوربند –بامیان را به روی ترافیک مسدود کردند). بر اساس معلومات نور آقا سامع ولسوال شیخ علی، این ...

کودک معلمی که فـــــــــــــــــــــروخته شده بود دوباره به خانه اش برگشت

2015-Jan-30 ||  آرمان ملي

روز گذشته یک خانم به خاطر وضعیت نا بسامان اقتصادی، کودک دو ماهه اش را در بدل بیست و پنج هزار افغانی به فروش رساند. این خانم که شغل معلمی دارد می گوید که شوهرش، وی و سه فرزند دیگرش را رها کرده و آنان مجبور اند تحت سرپرستی پدر این خانم زنده گی می کردند. اما آخرین گزارشات حاکیست که یک افسر پولیس در ولایت بلخ کودک فروخته شده را دوباره خریداری و به مادرش تسلیم کرد. این افسر پولیس که حسیب  الله قریشی نام دارد همچنان مبلغ یک هزار دالر امریکا...

نامزد وزیران رد شده: قــربانی فســـاد در مجلس نماینده گان شدیم

2015-Jan-30 ||  آرمان ملي

برخی نامزد وزیرانی که از سوی مجلس نماینده گان رد شدند تأکید دارند که موجودیت فساد و دسیسه های سازمان یافته مانع کامیابی شان، شده است. دو تن از این نامزد وزیران که نخواستند ازآنان نامی گرفته شود، روزپنجشنبه درصحبت با رادیوآزادی گفتند، شماری از اعضای مجلس نماینده گان رأی شان را بر اساس داشتن برنامه های کاری خوب نه بلکه بر اساس تعصب و یک سلسله مسایل دیگر استفاده کرده اند. اما این نامزد وزیران مشخصاً از فرد و یا گروهی که در مجلس بر علیه شا...

محمد ایوب سالنگی: جامعه مدنی پل ارتباط میان پولیس و مردم است

2015-Jan-30 ||  آرمان ملي

محمد ایوب سالنگی، سرپرست وزارت امور داخله در محفلی که به مناسبت اعلام حمایت شماری از نهادهای مدنی از نیروهای امنیتی در مقر این وزارت برگزار شده بود، ضمن سپاس گزاری از نهادهای مدنی به خاطر حمایت شان از نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای پولیس، نقش حمایت جامعۀ مدنی از نیرو های امنیتی را مهم دانست و گفت: در گذشته بارها جامعۀ مدنی افغانستان نیروهای امنیتی را مورد حمایت قرار داده و این امر نقش مهمی در بلند رفتن انگیزه این نیروها در امر مبارزه با ت...

Previous   ||   Next