سرمقاله

اژد های ساخت پاکستان، جان کودکان معصوم آن کشور را گرفت

2014-Dec-16  || قشلاقی

دیروز شماری از مهاجمان طالبان پاکستانی به یک مدرسه نظامی در شهر پشاور حمله کردند. گزارش شده است که در این حمله که بر یک سالون اجتماعات در آن مدرسه نظامی صورت گرفته است، صد ها تن کشته و زخمی شدند که زخمی شده گان و به شفاخانه های محل انتقال یافته اند. این مدرسه نظامی یکی از معتبر ترین مکاتب نظامی در شهر پشاور می باشد که در آن بیشترینه فرزندان افسران بلند رتبه نظامی و عالی رتبه گان دیگر شامل می شوند و در آن درس می خوانند. حمله به این مدرسه به هر دلیلی که باشد یک جنایت وحشتناک می باشد و نشان میدهد که در قاموس طالبان جایی برای انسانیت مطرح نیست ورنه کشتن طلاب یک مدرسه که کودکان هستند، نمی تواند توجیه گر جنایات طالبان به هر دلیل دیگر باشد. در آغاز مردم افغانستان این رخداد را یک رخداد وحشتناک میدانند و باور دارند که ما نیز درجریان سالیان دراز جنگ قربانی این گونه حملات طالبان بوده ایم و فرزندان خود را از دست داده ایم. این جنایت هولناک موجب درد و رنج ما نیز شده است و در این مصیبت خود را با مردم پاکستان شریک میدانیم و باور داریم که محاسبات ما از روی جنایاتی که تروریست ها در افغانستان انجام می دهند و ما عمیقاً باور داریم که نظامیان آن کشور در اینگونه جنایات دخیل هستند، از مردم پاکستان جداست . مردم ما باور دارند و همه دنیا هم میداند که تروریست هایی که در افغانستان هر روز دست به جنایت می زنند، پرورده در خاک پاکستان هستند و در آن جا به ه


ضرورت ایجاد فرماندهی مشترک

نهاد های کشفی ناتوان شده اند

به تعهد وزیران هم توجه شود

مخالفان سیاسی گفتن طالبان جنجال های بیشتر می آفریند3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب خبر آرمان ملى: در وزارت تجارت و صنایع افغانستان هیچ کسی به اساس روابط قومی و سیاسی مقرر نگردیده است

روزنامه آرمان ملی در شماره (یک صدو دهم) مورخ هشتم سنبله به روز چهارشنبه سال روان مطلب را تحت عنوان ( شماری از افراد وابسته به وزیر تجارت در پست های بلند این وزارت مقرر شده اند بیشتر این افراد از وابسته به حزب افغان ملت اند.) به نشر سپرده بودند.

جلالتماب وزیر وزارت تجارت و صنایع افغانستان سالها برای نهادینه شدن دیموکراسی و آزادی بیان در افغانستان مبارزه کرده اند. شخصیت و علمیت شان برای تمامی مردم افغانستان واضع و اشکار است که ایشان یک شخصیت ملی و دیموکرات است به قوم پرستی و سمت گرایی باورمند نیست حتی از آنها نفرت دارند و آنقدرشخصیت خورد هم ندارند که در مقرری ها مسایل قومی، لسانی، منطقی و سیاسی را مدنظر بگیرند و مقرری های که به سطح روسا میشود از طریق MCPصورت میگیرد. مطلب نشر شده روزنامه آرمان ملی و با توجه به اصول ژورنالیزم که این روزنامه در نام خود کلمه ملی را دارد و ملی به مفهوم اینست که مربوط تمامی مردم افغانستان است، در حال این موضوع را به نشر میسپارند که دست اندرکاران این روزنامه حتی با ما در مورد تماس نگرفته اند و اصول ژورنالیزم این حکم میکند که هر موضوع که نشر میشود باید در آن اصل توازن و بی طرفی در نظر گرفته شود که روزنامه آرمان ملی چنین نکرده اند. دیگر این که روزنامه آرمان ملی درین مطلب که نشر کرده اند.

یاد اور شده اند که ذریعه یک خط این موضوع به آنها ارسال گردیده است. و بدون اینکه طرف دیگر قضیه در میان باشد به نشر سپرده اند. دوم اینکه در مطلب نشر شده امده است که این موضوع توسط یک خط به ایشان رسیده است و روزنامه آرمان ملی انرا در صفحه اول روزنامه، آن هم با خط درشت و با فونت بزرگ به نشر رسانیده است که کار معقول به نظر نمی رسد. به هر حال می خواهم در مورد نام های کسانی که در مطلب نشر شده اند کمی روشنی بدهم.

محترم مزمل شینواری که فعلا به حیث معین تجارتی ایفای وظیفه میکنند در زمانی محترم وحیداله شهرانی که وزیر تجارت و صنایع بود در آن زمان به حیث رئیس تجارت بین المللی ایفای وظیفه می نمود نامبرده یک شخص لایق کار فهم و در کارهای خود یک شخص مبتکر و شایسته بوده به همین منظور برا یش ارتقا داده شده است.

محترم میروس احمدزی قبل از اینکه به حیث رئیس منابع بشری وزارت تجارت و صنایع مقرر شوند در کمیسیون اصلاحات اداری ایفای وظیفه میکرد و معاش دالری داشت و همچنان معاون حزب افغان ملت نیست.

محترم ځاځی با وزیر تجارت و صنایع افغانستان هیچ نوع رابطه حزبی ندارد و قبل از اینکه در وزارت وظیفه بگیرد هیچ شناختی با وزیر نداشت بعد ازینکه به وزارت امد با ایشان معرفی گردید.

به همین قسم محترم جاوید قبل از آمدن محترم احدی صاحب به وزارت تجارت و صنایع رئیس ایپا بود که فعلا آتشه تجارتی است و همرای وزیر هیچ نوع روابط قومی و سیاسی ندارد.

محترم سلام منیر که از جمله سابقه ترین کارمندان وزارت است و تقریبآ 03 سال میشود که در وزارت تجارت و صنایع کارمیکند و ایشان هم در چین به حیث آتشه تجارتی ایفای وظیفه نموده است که هیچ نوع روابط با وزیر ندارد.

محترم منیر یوسفزی که تفریبآ 51 سال میشود در وزارت تجارت و صنایع کار میکند و ایشان هم با وزیر صاحب هیچ نوع روابط ندارد. در نهایت محترم پامیر پتنگ که هیچ نوع روابط با وزیر صاحب ندارد و تمامی روسای که در وزارت مقرر گردیده اند به سویه لیسانس و ماستر بوده و از یک پروسه بسیار شفاف و نظر به لیاقت خود شان از طریق MCPمقرر میشوند هیچ نوع روابط درین پروسه مدنظر گرفته نمیشود تمامی مقرری ها به اساس شایسته گی و داشتن لیاقت صورت میگیرد.

برای براورده شدن آرمان والای مردم افغانستان در مورد دیموکراسی و ازادی بیان باید مولفه های ازادی بیان که اصل بی طرفی و توازن است در رسانه ها باید مراعات گردد.

 


صفحه اخبار

اعضای مجلس نماینده گان: سرنوشت وزارتخانه ها تا ماه حوت به تأخیر می افتد

2014-Dec-16 ||  آرمان ملي

در صورت معرفی نشدن اعضای کابینه در یکی دو هفته آینده، سرنوشت وزارتخانه ها تا بعد از رخصتی زمستانی مجلس نماینده گان، به تأخیر خواهد افتاد. نماینده های مردم در مجلس از عملی نشدن بیشتر وعده های رئیس جمهور و رئیس اجرایی انتقاد می کنند و هشدار می دهند در صورت معرفی نشدن نامزد وزیران تا 3 هفته آینده این کار تا ماه حوت به دلیل رخصتی زمستانی مجلس به تأخیر خواهد افتاد. بر باور نماینده گان مجلس اگر وزارت های کلیدی معرفی نشود جفا به ملت و مردم کشو...

آگاهـــــــــــــــــــــــــــــــان: دو تابعیته ها نباید به کابینه راه پیدا کنند

2014-Dec-16 ||  آرمان ملي

از رأی ندادن اعضای مجلس به وزیران پیشنهادی دو تابعیته بیشتر آگاهان استقبال کردند. به گزارش خبرنگار آرمان ملی از تصمیم مجلس نماینده گان مبنی بر رأی ندادن به وزیران دو تابعیته که در هفته پیش صورت گرفت شماری از آگاهان سیاسی استقبال کردند. احمد سعیدی آگاه امور سیاسی دیروز به آرمان ملی گفت که این تصمیم مجلس نماینده گان را قدر می کنیم و باید دو تابعیته ها به کابینه راه پیدا نکنند. به همین گونه عنایت شریف نویسنده و آگاه سیاسی گفت که دو تابع...

خبرنگاران افغانستان همبستگی شان را با خبرنگاران زندانی ترکیه اعلام می دارند

2014-Dec-16 ||  آرمان ملي

اعلامیۀ مطبوعاتی تاریخ: ۲۵ قوس ۱۳۹۳ کابل –افغانستان صبح یک شنبه 14 دسامبر، نیروهای امنیتی ترکیه با حمله به روزنامۀ پُر تیراژ زمان و شبکۀ تلویزیونی سامانیولو، 32 تن از روزنامه نگاران و خبرنگاران این رسانه ها را بازداشت نموده است. گزارش ها می رساند که افراد بازداشت شده مربوط به یک نهضت اجتماعی موسوم به "خدمت" به رهبری فتح الله کولن از مخالفان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هستند که به اتهام کودتا و تشکیل گروه تروری...

سازمــــــــــــــــــــــــــــــــــان عفو بین الملل: طالبان جنایتکاران جنگی اند

2014-Dec-16 ||  آرمان ملي

سازمان عفو بین الملل حمله های انتحاری و انفجاری طالبان را جنایت جنگی می داند. این سازمان تأکید دارد که حمله های پی در پی طالبان خلاف قوانین بین المللی و جنگی است. این در حالی است که روز گذشته طالبان رسانه ها و خبرنگاران را تهدید کرده بود که آنان را مورد هدف قرار خواهند داد. آنان گفته اند که نهادهای جامعۀ مدنی، رسانه ها و خبرنگاران را پس از این آماج حمله قرار خواهند داد. از سویی وزارت داخله تأکید می ورزد که برای تأمین امنیت شهروندان کشو...

نی:طالبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بدانند که رسانه هــــــــــــــــا صدای واحد دارند

2014-Dec-15 ||  روز نامه آرمان ملی

طالبان با نشر اعلامیه‌ای به روز جمعه، به رسانه ها و نهاد های مدنی هشدار داده بودند که  این نهاد ها را به دلیل  فعالیت های "ضد ارزش های اسلامی و شرعی"  و ترویج بی حجابی، فساد و فحشا هدف حملات قرار خواهند داد. از سويی هم ديده بان رسانه هاي آزاد افغانستان يا (ني)از اين هشدار طالبان انتقاد مي كند. مجيب خلوتگر، رئيس اجرايي ديده بان رسانه هاي آزاد افغانستان در واكنش به هشدار طالبان مبني بر هدف قرار دادن رسانه ها اظهار داشت: طالبا...

جنرال حمیدگل:تا خروج امریکایی ها، طالبان در افغانستان می جنگند

2014-Dec-15 ||  روز نامه آرمان ملی

رئیس پیشین استخبارات پاکستان(آی.‌اس.‌آی) می‌گوید که تا زمان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان هیچ‌چیز حمله های طالبان را متوقف نخواهد کرد. جنرال حمیدگل، در گفتگو با روزنامۀ محلی نیوز انترنشنل گفته‌است تا زمانی که نیروهای امریکایی در افغانستان بمانند، طالبان به نبرد در برابر آنان دوام خواهند داد. حمید گل گفته‌است:” خروج نیروهای خارجی پیش‌شرط اول و قبل از هرچیز در افغانستان است”. این در حالیست که طی بیش از یک د...

پنجاه جوان، تصدیق نامه سیمینار اضرار مــــــــــــــــــــــــــــــــواد مخدر را به دست آوردند

2014-Dec-15 ||  روز نامه آرمان ملی

سیمینار سه روزه آگاهی از اضرار مواد مخدر که از سوی اتحادیۀ جوانان افغانستان به همکاری نهاد کولمبو پلان در افغانستان راه اندازی شده بود دیروز پایان یافت و برای پنجاه تن از اشتراک کننده گان این سیمینار که بیشتر شان جوانان بودند، تصدیق نامه ها توزیع شد. در محفل توزیع تصدیقنامه ها آقای محمدخان دانشجو رئیس عمومی اتحادیۀ جوانان افغانستان صحبت کرد و گفت که مواد مخدر در افغانستان متأسفانه به یک معضل ملی تبدیل شده که اثر گذاری آن بر برخی از جوا...

نیروهای امنیتی ترکیه با حمله به روزنامه زمان و شبکه تلویزیونی سامانیولو شماری روزنامه نگاران را بازداشت کردند

2014-Dec-15 ||  روز نامه آرمان ملی

این بازداشت ها در آستانه سالگرد فساد مالی نزدیکان طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه صورت گرفت به گزارش رسانه های بین املللی صبح روز یکشنبه 14 دسمبر مطابق 23 قوس پولیس و نیروهای امنیتی ترکیه با حمله به دفتر روزنامه زمان که از پرتیراژ ترین روزنامه ها در ترکیه است و شبکه تلویزیونی سامانیولو، مدیران مسؤول و تعدادی روزنامه نگاران و کارکنان این دو رسانه را بازداشت کردند. تعداد بازداشت شده گان 32 تن خوانده شده است که در میان شان برخی از افراد مسلک...

Previous   ||   Next