سرمقاله

مهره های سوخته طالبان به درد مردم نمی خورند

2014-Apr-22  || آرمان ملي

آنگونه که گزارش شده است  ملا معتصم آغاجان سابق وزیر مالیه طالبان، از همکاران نزدیک و دستیار ملاعمر که هفته پیش در امارات متحدۀ عرب زندانی شده بود، پس از رهایی از آن جا به کابل منتقل شده است. افغانستان  خانۀ همه افغان هاست و هر افغان حق آن را دارد که در سرزمینش، در هر کجایی که خواسته باشد زنده گی کند. آمدن ملا معتصم آغا جان به کابل کار خلاف نیست ولی در مورد اول باید به برخی ملاحظات توجه کرد. طالبان گروهی نیستند که از خودشان اراده یی برای انجام مذاکرات صلح با دولت افغانستان داشته باشند. آنها از سوی پاکستان کنترول می شوند و از همین روهمه تلاش هایی که تا حال در این زمینه صورت گرفته است به نتایجی نه رسیده است و ناکام بوده اند. ما درکابل چند چهره بارز گروه طالبان را با خود داریم. عبدالحکیم مجاهد، مولوی متوکل و عبدالسلام ضعیف هم در کابل هستند و طوری که مردم ما دیده اند آنها تا حال برای روند صلح در کشور کاری را انجام داده نتوانسته اند زیرا آن ها دیگر مهره های سوخته اند و طالبان نیز دیگر به آن ها اعتمادی ندارند. در مورد ملا معتصم آغاجان هم باید افزود که مدتهاست او از سوی طالبان رد شده است و از همین رو او در ترکیه و بعد در امارات متحده زنده گی می کرد که اکنون به کابل منتقل شده است. نگرانی مردم از هزینه پول های گزاف برای کشانیدن این مهره های سوخته برای داعیه صلح افغانستان است که همه به هدررفته اند. مردم و همه تحلیلگران که برن


مقامات ایرانی بد قولی کردند

وضعیت اقتصادی کشور به توجه جدی نیاز دارد

از جلسات علنی کمیسیون انتخابات استقبال می کنیم

جلسات کیمسیون های انتخاباتی علنی باشد3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب خبر آرمان ملى: در وزارت تجارت و صنایع افغانستان هیچ کسی به اساس روابط قومی و سیاسی مقرر نگردیده است

روزنامه آرمان ملی در شماره (یک صدو دهم) مورخ هشتم سنبله به روز چهارشنبه سال روان مطلب را تحت عنوان ( شماری از افراد وابسته به وزیر تجارت در پست های بلند این وزارت مقرر شده اند بیشتر این افراد از وابسته به حزب افغان ملت اند.) به نشر سپرده بودند.

جلالتماب وزیر وزارت تجارت و صنایع افغانستان سالها برای نهادینه شدن دیموکراسی و آزادی بیان در افغانستان مبارزه کرده اند. شخصیت و علمیت شان برای تمامی مردم افغانستان واضع و اشکار است که ایشان یک شخصیت ملی و دیموکرات است به قوم پرستی و سمت گرایی باورمند نیست حتی از آنها نفرت دارند و آنقدرشخصیت خورد هم ندارند که در مقرری ها مسایل قومی، لسانی، منطقی و سیاسی را مدنظر بگیرند و مقرری های که به سطح روسا میشود از طریق MCPصورت میگیرد. مطلب نشر شده روزنامه آرمان ملی و با توجه به اصول ژورنالیزم که این روزنامه در نام خود کلمه ملی را دارد و ملی به مفهوم اینست که مربوط تمامی مردم افغانستان است، در حال این موضوع را به نشر میسپارند که دست اندرکاران این روزنامه حتی با ما در مورد تماس نگرفته اند و اصول ژورنالیزم این حکم میکند که هر موضوع که نشر میشود باید در آن اصل توازن و بی طرفی در نظر گرفته شود که روزنامه آرمان ملی چنین نکرده اند. دیگر این که روزنامه آرمان ملی درین مطلب که نشر کرده اند.

یاد اور شده اند که ذریعه یک خط این موضوع به آنها ارسال گردیده است. و بدون اینکه طرف دیگر قضیه در میان باشد به نشر سپرده اند. دوم اینکه در مطلب نشر شده امده است که این موضوع توسط یک خط به ایشان رسیده است و روزنامه آرمان ملی انرا در صفحه اول روزنامه، آن هم با خط درشت و با فونت بزرگ به نشر رسانیده است که کار معقول به نظر نمی رسد. به هر حال می خواهم در مورد نام های کسانی که در مطلب نشر شده اند کمی روشنی بدهم.

محترم مزمل شینواری که فعلا به حیث معین تجارتی ایفای وظیفه میکنند در زمانی محترم وحیداله شهرانی که وزیر تجارت و صنایع بود در آن زمان به حیث رئیس تجارت بین المللی ایفای وظیفه می نمود نامبرده یک شخص لایق کار فهم و در کارهای خود یک شخص مبتکر و شایسته بوده به همین منظور برا یش ارتقا داده شده است.

محترم میروس احمدزی قبل از اینکه به حیث رئیس منابع بشری وزارت تجارت و صنایع مقرر شوند در کمیسیون اصلاحات اداری ایفای وظیفه میکرد و معاش دالری داشت و همچنان معاون حزب افغان ملت نیست.

محترم ځاځی با وزیر تجارت و صنایع افغانستان هیچ نوع رابطه حزبی ندارد و قبل از اینکه در وزارت وظیفه بگیرد هیچ شناختی با وزیر نداشت بعد ازینکه به وزارت امد با ایشان معرفی گردید.

به همین قسم محترم جاوید قبل از آمدن محترم احدی صاحب به وزارت تجارت و صنایع رئیس ایپا بود که فعلا آتشه تجارتی است و همرای وزیر هیچ نوع روابط قومی و سیاسی ندارد.

محترم سلام منیر که از جمله سابقه ترین کارمندان وزارت است و تقریبآ 03 سال میشود که در وزارت تجارت و صنایع کارمیکند و ایشان هم در چین به حیث آتشه تجارتی ایفای وظیفه نموده است که هیچ نوع روابط با وزیر ندارد.

محترم منیر یوسفزی که تفریبآ 51 سال میشود در وزارت تجارت و صنایع کار میکند و ایشان هم با وزیر صاحب هیچ نوع روابط ندارد. در نهایت محترم پامیر پتنگ که هیچ نوع روابط با وزیر صاحب ندارد و تمامی روسای که در وزارت مقرر گردیده اند به سویه لیسانس و ماستر بوده و از یک پروسه بسیار شفاف و نظر به لیاقت خود شان از طریق MCPمقرر میشوند هیچ نوع روابط درین پروسه مدنظر گرفته نمیشود تمامی مقرری ها به اساس شایسته گی و داشتن لیاقت صورت میگیرد.

برای براورده شدن آرمان والای مردم افغانستان در مورد دیموکراسی و ازادی بیان باید مولفه های ازادی بیان که اصل بی طرفی و توازن است در رسانه ها باید مراعات گردد.

 


صفحه اخبار

جوانان بادغیس: دولت از مشکلات جوانان خبر ندارد

2014-Apr-22 ||  آرمان ملي

جوانان در ولایت بادغیس نسبت به بی توجهی دولت به باشنده گان این ولایت اعتراض کردند. این جوانان که در شهر قلعه نو، مرکز ولایت بادغیس دست به اعتراض زده بودند گفتند: دولت توجهی به نیازهای اولیه آنان نمی کند و اصلاً از مشکلات آنان خبر ندارد. آنان نبود برق، آب آشامیدنی صحی، سرک، عدم دسترسی به آموزش و پرورش و نبود فرصت های شغلی برای جوانان بیکار و از جمله جوانان تحصیل کرده را بخشی از مشکلات اساسی باشنده گان ولایت بادغیس می گویند و خواهان حل مش...

کار بازسازی قصر دارالامان عملاً آغاز می شود

2014-Apr-22 ||  آرمان ملي

شهرداری کابل اعلام کرده که قصر دارالامان با هزینه پنج میلیون دالر از بودجه انکشافی این نهاد، بازسازی می شود. عبدالاحد واحد معین ساختمانی شهرداری کابل در صحبت با رسانه ها گفت که کار طرح و دیزاین این قصر به کمک انجینیران ترکی تمام شده و به زودی برای بازسازی به داوطلبی گذاشته خواهد شد. قصر متذکره تقريباً 150 اتاق خورد و بزرگ دارد که براى مرکز سلطنتى و بعد ها به حیث تعمير وزارت دفاع کار گرفته مي شد. معین ساختمانی شهرداری کابل گفت: " شهرد...

قــــــــــــــانون منع استفـــــــــــــــــاده از تنباکـــــــو توسط مجلس سنا تأئید شد

2014-Apr-22 ||  آرمان ملي

قانون منع استفاده از تنباکو و فرآورده های آن، از سوی سناتوران در مجلس سنا تأیید شد. مولوی محمدفیضی رئیس کمیسیون عدلی مجلس سنا، قانون منع استفاده از تنباکو را به جلسه دیروز این مجلس پیشکش کرد که با اکثریت آرای سناتوران مورد تأیید قرار گرفت. آقای فیضی این قانون را برای جلوگیری و منع تدریجی استفاده از فرآورده های تنباکو در کشور مهم عنوان کرد. بر اساس این قانون، استفاده از فرآورده های تنباکویی از جمله سگرت و قیلون در ادارات دولتی و خصوص...

یان کوبیش: رئیس جمهور آینده تضمین کند که در زنده‌گی زنان تغییرات واقعی ایجاد می‌ کند

2014-Apr-22 ||  آرمان ملي

یان کوبیش، نمایندۀ ویژۀ سرمنشی ملل متحد در افغانستان می‌گوید که بلندکردن صدای زنان وضعیت سیاسی کشور را بهبود می‌بخشد و رئیس جمهور آینده باید ایجاد تغییرات واقعی در زنده‌گی زنان و دختران را تضمین کند. برخی اعضای زن نشستی که با زنان نماینده در مجلس  نماینده گان صحبت می‌کرد خاطرنشان ساخت، زنان برای کاندیداهایادآور شوند که چه تعهداتی را برای بهبود رعایت حقوق زنان انجام داده‌اند. نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل در افغانستان گفت:&rd...

وزارت امور خارجه: تلاش ها به خاطر متوقف شدن اعدام افغان در ایران جریان دارد

2014-Apr-21 ||  آرمان ملي

وزارت امور خارجه می گوید، تلاش ها از مجرای دپلوماتیک در ارتباط به متوقف شدن روند اعدام زندانیان افغان در ایران جریان دارد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت دیروزدر نشست خبری در کابل گفت، روند گفتگو بهترین شیوه در این مورد بوده است که در گذشته ها همچنان موثر تمام شده است. به اساس گزارش ها بهتازه گی شش افغان در ایران اعدام شده اند اما وزارت امور خارجه اعدام چهار زندانی افغاندر آن کشور را تأیید کرده است.  ...

اشرف غنی احمدزی: نتایج بعدی نباید قبل از تفکيک آراى پاک از ناپاک اعلام شود

2014-Apr-21 ||  آرمان ملي

داکتر اشرف غنی احمدزی از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست تا هر نوع اعلان نتیجه بعدی را پس از تفکیک کامل آرای تقلبی از واقعی و پروسه حقوقی رسیده گی به شکایات انتخاباتی انجام دهد. وی کمیسیون مستقل انتخابات را بخاطر استعمال کلمه آرای پاک در خصوص نتایج قسمی انتخابات مورد انتقاد قرار داد. احمدزی دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که قبل از تکمیل شدن پروسه رسیده گی به شکایات انتخاباتی و اعلان نتیجه ابتدایی؛ استعمال آرای پاک به نتیجه ...

پولیس برای امنیت دور دوم انتخابات آماده است

2014-Apr-21 ||  آرمان ملي

سخنگوی وزارت امور داخله می گوید:تبلیغات گسترده مخالفان، مردم را نسبت به نیروهای امنیتی بی باور کرده بود ولی شرکت 60 درصد مردم در انتخابات باور همه گان را نسبت به نیروهای امنیتی بیشتر کرده است. درحال حاضر نیروهای امنیتی کشور می توانند به خوبی امنیت دور دوم انتخابات را تأمین  کنند.  ...

ابطال آرا در هرات و اتهام خیانت ملی

2014-Apr-21 ||  آرمان ملي

یک عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی در هرات گفته است ابطال یکصد هزار رأی در این ولایت خیانت ملی است. مسؤولان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ولایت هرات می گویند که آرای ۲۷محل رأی دهی را باطل اعلام کرده اند. عبدالله شیرزی، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت هرات گفت،شمار آرای باطل شده بیشتر از یکصد هزار است. آقای شیرزی گفت که آرای باطل شده به ترتیب مربوط به داکتر عبدالله عبدالله، زلمی رسول، اشرف غنی احمد زی و عبدرب الرسول سیاف است. د...

Previous   ||   Next