سرمقاله

نمک گنده شده است

2015-Apr-20  || آرمان ملي

اخیراًرسانه ها گزارش دادند که شورای امنیت ملی کشور به خانواده های داعشی ها در ولایت پکتیکا مبالغ هنگفتی را مساعدت کرده است. این خبر را والی پکتیکا نیز درمصاحبه یی ابراز داشته است که بسیارتکان دهنده می باشد. این در حالی است که سخنگوی داعش در افغانستان دو روز قبل مسؤولیت حمله انتحاری در برابر کابل بانک شهر جلال آباد را به عهده گرفت که در اثر آن ده ها تن از هموطنان بیگناه ما کشته و زخمی شده اند. این نکته بسیار مهم است. اگر داعشی ها عمال حکومت اند از چه رو دست به کشتار بیرحمانۀمردم می زنند و اگر تروریست و گروه یاغی و آشوب گر هستند،از چه رو خانواده های این گروه از سوی دولت حمایت مالی می شوند. معلوم میشود که کاسه ایزیر نیم کاسه است و برخی جزئیاتی موجود است که دولت آن را از مردم و حتی پارلمان کشور پوشیده نگهداشته است. این پنهان کاری ها اذهان عامه را مغشوش ساخته است زیرا از یک سو این گروه با رعب و وحشت بیشتر از طالبان تشریف دارند و از  جانبی هم گمانه زنی هایی موجود است که دولت به خانواده های آنان کمک می کندیعنی نمک گنده شده است. روشن است که اوضاع در افغانستان بسیار به گونۀ مرموز و استخباراتی شده است و کسی از روند جاری اوضاع در کشور سر در نمی آورد. معلوم نیست برنامه حضور داعشی ها در افغانستان از کجا آب می خورد و این گروه برای مردم ما جز ویرانی و کشتار و سربریدن ها چه برنامه های عملیی را درپیش دارند. داعش در هر جایی که عمل کرده است


ضرورت مبارزه مشترک ایران - افغانستان بر ضد داعش

بی کفایتی حکومت در هفته های خونین

شوخی نیست ! چه پاسخ دارید

پیمان امنیتی با امریکا مورد بازنگری قرار بگیرد3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب خبر آرمان ملى: در وزارت تجارت و صنایع افغانستان هیچ کسی به اساس روابط قومی و سیاسی مقرر نگردیده است

روزنامه آرمان ملی در شماره (یک صدو دهم) مورخ هشتم سنبله به روز چهارشنبه سال روان مطلب را تحت عنوان ( شماری از افراد وابسته به وزیر تجارت در پست های بلند این وزارت مقرر شده اند بیشتر این افراد از وابسته به حزب افغان ملت اند.) به نشر سپرده بودند.

جلالتماب وزیر وزارت تجارت و صنایع افغانستان سالها برای نهادینه شدن دیموکراسی و آزادی بیان در افغانستان مبارزه کرده اند. شخصیت و علمیت شان برای تمامی مردم افغانستان واضع و اشکار است که ایشان یک شخصیت ملی و دیموکرات است به قوم پرستی و سمت گرایی باورمند نیست حتی از آنها نفرت دارند و آنقدرشخصیت خورد هم ندارند که در مقرری ها مسایل قومی، لسانی، منطقی و سیاسی را مدنظر بگیرند و مقرری های که به سطح روسا میشود از طریق MCPصورت میگیرد. مطلب نشر شده روزنامه آرمان ملی و با توجه به اصول ژورنالیزم که این روزنامه در نام خود کلمه ملی را دارد و ملی به مفهوم اینست که مربوط تمامی مردم افغانستان است، در حال این موضوع را به نشر میسپارند که دست اندرکاران این روزنامه حتی با ما در مورد تماس نگرفته اند و اصول ژورنالیزم این حکم میکند که هر موضوع که نشر میشود باید در آن اصل توازن و بی طرفی در نظر گرفته شود که روزنامه آرمان ملی چنین نکرده اند. دیگر این که روزنامه آرمان ملی درین مطلب که نشر کرده اند.

یاد اور شده اند که ذریعه یک خط این موضوع به آنها ارسال گردیده است. و بدون اینکه طرف دیگر قضیه در میان باشد به نشر سپرده اند. دوم اینکه در مطلب نشر شده امده است که این موضوع توسط یک خط به ایشان رسیده است و روزنامه آرمان ملی انرا در صفحه اول روزنامه، آن هم با خط درشت و با فونت بزرگ به نشر رسانیده است که کار معقول به نظر نمی رسد. به هر حال می خواهم در مورد نام های کسانی که در مطلب نشر شده اند کمی روشنی بدهم.

محترم مزمل شینواری که فعلا به حیث معین تجارتی ایفای وظیفه میکنند در زمانی محترم وحیداله شهرانی که وزیر تجارت و صنایع بود در آن زمان به حیث رئیس تجارت بین المللی ایفای وظیفه می نمود نامبرده یک شخص لایق کار فهم و در کارهای خود یک شخص مبتکر و شایسته بوده به همین منظور برا یش ارتقا داده شده است.

محترم میروس احمدزی قبل از اینکه به حیث رئیس منابع بشری وزارت تجارت و صنایع مقرر شوند در کمیسیون اصلاحات اداری ایفای وظیفه میکرد و معاش دالری داشت و همچنان معاون حزب افغان ملت نیست.

محترم ځاځی با وزیر تجارت و صنایع افغانستان هیچ نوع رابطه حزبی ندارد و قبل از اینکه در وزارت وظیفه بگیرد هیچ شناختی با وزیر نداشت بعد ازینکه به وزارت امد با ایشان معرفی گردید.

به همین قسم محترم جاوید قبل از آمدن محترم احدی صاحب به وزارت تجارت و صنایع رئیس ایپا بود که فعلا آتشه تجارتی است و همرای وزیر هیچ نوع روابط قومی و سیاسی ندارد.

محترم سلام منیر که از جمله سابقه ترین کارمندان وزارت است و تقریبآ 03 سال میشود که در وزارت تجارت و صنایع کارمیکند و ایشان هم در چین به حیث آتشه تجارتی ایفای وظیفه نموده است که هیچ نوع روابط با وزیر ندارد.

محترم منیر یوسفزی که تفریبآ 51 سال میشود در وزارت تجارت و صنایع کار میکند و ایشان هم با وزیر صاحب هیچ نوع روابط ندارد. در نهایت محترم پامیر پتنگ که هیچ نوع روابط با وزیر صاحب ندارد و تمامی روسای که در وزارت مقرر گردیده اند به سویه لیسانس و ماستر بوده و از یک پروسه بسیار شفاف و نظر به لیاقت خود شان از طریق MCPمقرر میشوند هیچ نوع روابط درین پروسه مدنظر گرفته نمیشود تمامی مقرری ها به اساس شایسته گی و داشتن لیاقت صورت میگیرد.

برای براورده شدن آرمان والای مردم افغانستان در مورد دیموکراسی و ازادی بیان باید مولفه های ازادی بیان که اصل بی طرفی و توازن است در رسانه ها باید مراعات گردد.

 


صفحه اخبار

کی هـــــــــــــــا در پشت جنگ روانی علیه استاد عطا محمد نور قرار دارند

2015-Apr-20 ||  هارون اميرزاده

به نظر می رسد که مدتیست به ویژه بعد از به قدرت رسیدن آقای اشرف غنی در حکومت کابل بر خی رسانه های معتبر غربی بطور سیستماتیک و هدفمند تبلیغات ضد استاد عطا محمد نور والی قدرتمند بلخ را در دستور کار شان قرار داده اند. پرسش اساسی اینست که کی ها در پشت این جنگ روانی قرار دارند؟ به باور من تماميت خواهان در تبانی با یک تعداد محافل صهیونیستی، غربی و منطقوی در پشت این همه تبلیغات ضد استاد نور از طریق رسانه های غربی قرار دارند. زیرا آنها وی را مانع اه...

مجلس نماینده گان خواهان استیضاح مسؤولان نهاد های امنیتی و فرا خواندن رئیس جمهور به مجلس شد

2015-Apr-20 ||  آرمان ملي

شکیبا هاشمی، عثمانی فراهی و کوهستانی: پروژه داعش، کار مشترک امریکا، اسرائیل و انگلیس است و ما بازیچۀ این قدرت ها هستیم حبیبه دانش و صمیم: بدخشان را کسانی نا امن می سازند که دیروز تروریستان را به وسیله هلیکوپتر ها به شمال انتقال می دادند و امروز خانواده های آنها را کمک می کنند صالح محمد صالح: دختر رئیس جمهور در امریکا فلم می سازد و اولاد ما در کشور کشته می شوند در مجلس نماینده گان دیروز باز هم بحث های داغ در رابطه به خرابی اوضاع امنیتی ...

محمد اشرف غنی: اقتصادی که از مواد مخدر به دست می آید، خطر مشترک برای افغانستان و ایران است

2015-Apr-20 ||  آرمان ملي

رئیس جمهور اشرف غنی می گوید، اقتصادی که از مواد مخدر بدست می آید، خطر مشترک برای افغانستان و ایران است. در خبرنامه یی که از سوی ریاست جمهوری به نشر رسیده آمده که آقای غنی دیروز در نشست مشترک فعالان اقتصادی افغانستان و ایران در تهران گفت، باید تجارت مشروع معیار روابط اقتصادی میان دو کشور باشد. آقای غنی گفته است، تجارت دو جانبه هدف اصلی افغانستان بوده و تا زمانی که تجارت یکجانبه باشد، اقتصاد جرمی ادامه می یابد. در خبرنامه از قول آقای غ...

طالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان نزده کارمند ماین روبی را در پکتیا ربودند

2015-Apr-20 ||  آرمان ملي

مقام‌های محلی پکتیا دیروز خبر دادند که جنگجویان طالبان نزده فردی را که در یک پروژه ماین روبی در ولایت پکتیا در شرق افغانستان کار می‌کردند ربوده اند. این تازه ترین مورد از سلسله آدم ربایی ها در افغانستان است. عبدالولی ساعی، معاون والی پکتیا گفت که جنگجویان طالبان این افراد را روز گذشته زمانی ربودند که در حومه شهر گردیز مرکز ولایت، منطقه‌ای را برای پاک سازی ماین‌ سروی یا بررسی می‌کردند. این آخرین مورد از سلسله آدم ربایی‌ه...

رئیس جمهور غنی در نشست‌خبری مشترک با روحانی: افغانستان قبرستان حرکت‌های تروریستی خواهد بود

2015-Apr-19 ||  آرمان ملي

رئیس‌جمهور اشرف غنی پیش از چاشت دیروز پس از آن که به تهران رسید، در نشست‌خبری مشترک با حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوریاسلامی ایران،گفت: باید از فرصت‌ها برای ایجاد همکاری‌های دوجانبه، سه‌جانبه و چهارجانبه در منطقه برای تبدیل منطقه از یک نقطه خطر به یک نقطه صلح و ثبات استفاده شود. رئیس‌جمهور غنی با اشاره به موضوع تروریزم، گفت: ما امروز با خطر جدی و اشکال تروریزم مواجه هستیم. روزانه قربانی می‌دهیم، با وحشت و بربری...

رسوایی دیگر حکومت شورای امنیت ملی گروه داعش را کمک کرده است

2015-Apr-19 ||  آرمان ملي

والی پکتیکا از همکاری های شورای امنیت ملی افغانستان به خانواده های گروه داعش در این ولایت خبر داد. عبدالکریم متین والی پکتیکا در گفتگو با تلویزیون طلوع که دیروز به نشر رسید، گفت، شورای امنیت ملی افغانستان دو صد هزار دالر را به خانواده های داعش که از آن سوی مرز در این ولایت پناهنده شده اند، توزیع نموده است. این مقام محلی پکتیکا افزود، هر چند بار ها این موضوع را به مسؤولان شورای امنیت اطلاع داده ام که این خانواده ها مربوط به افراد جنگجوی...

برای شناسایی عـــــــــــــــــــــــــــــــاملان قتل فرخنده، جایزه تعیین شد

2015-Apr-19 ||  آرمان ملي

وزارت امور داخله در بدل شناسایی و گرفتاری سایر عاملان قتل فرخنده، صدهزار افغانی جایزه تعیین کرد. جنرال ظاهر ظاهر، رئیس تحقیقات جرایم جنائی پولیس وزارت امور داخله می‌گوید که دست کم هفت نفر از افرادی که از قاتلان و محرکان اصلی زجرکشی فرخنده شناخته می‌شوند همچنان فراری اند و پولیس در جستجوی آنها است. آقای ظاهر گفت که از میان این هفت نفر سه تن آنها به طور مستقیم در قتل گروهی فرخنده دست داشتند. او گفت: "ما عکس‌های هفت نفر را در ش...

به خاطر فساد در نهاد های عدلی زنان به دنبال مجازات عاملان خشونت نیستند

2015-Apr-19 ||  آرمان ملي

زنان در افغانستان به دنبال مجازات عاملان خشونت ها علیه آنان نیستند. بر اساس مطالعات انجام شده از سوی دفتر یونامای ملل متحد زنان افغانستان اکثراًدر پی یافتن یک راه حل حقوقی مانند حق طلاق، توافق در مورد مسأله سرپرستی و یا زنده گی کردن در یک فضای امن هستند. بر باور یوناما،زنان در افغانستان درصدد وضع مجازات جزایی بر عاملان خشونت ها نیستند زیرا آن ها در هراس هستند تا پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی و تعزیرات جزایی بر خانواده هایشان وضع شو...

Previous   ||   Next