سرمقاله

کوبیش نباید به راه کای آیده برود

2014-Jul-22  || آرمان ملي

با سقوط رژیم طالبان به ویژه بعد از کنفرانس بن، نقش سازمان ملل متحد در زمینه ی  تطبیق توافقات بن درافغانستان  بسیار برازنده گردید. دفتر یوناما به همین دلیل در کابل ایجاد شد و دپلومات های مشهوری چون لخضر براهیمی به سمت نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گماشته شد. درانتخابات ریاست جمهوری سال 2004 میلادی  نقش یوناما در دفتر تنظیم مشترک انتخابات  هم مهم وچشم گیر بوده و در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 میلادی نیز بسیاری از امور را سازمان ملل متحد و مؤسسات ماتحت آن اداره می کرد. صرف نظر از این که یوناما چقدر توانسته است کارهای شایسته یی را برای افغانستان انجام دهد و یاهم چقدر ممکن است این دفتر اشتباهاتی را مرتکب شده باشد می خواهم درنگی داشته باشم بر ماموریت کای آیده مسؤول یوناما در سال 2009 میلادی ودرجریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی که انتخابات به دور دوم کشید.  در انتخابات ریاست جمهوری دوم  کمیسیون مستقل انتخابات به ویژه کمیسیون  رسانه های آن که مسؤولیت آن را من به دوش داشتم  مشکلات زیادی از عدم عدالت ورعایت اصول رفتار  در رسانه های دولتی مشاهده می شد و من هم هر هفته گزارش تخلفات رسانه یی انتخاباتی را به رسانه ها گزارش می دادم که آقای خرم  وزیر اطلاعات و فرهنگ آن زمان و آقای وحید عمر سخنگوی تیم آقای کرزی از من ناراضی بودند.  در بعضی موارد  انتقادات شدیدی در مورد بیطرفی کمیس


به کمیسیون های انتخاباتی قطعاً اعتبار نمی شود

طالبان از کودکان به عنوان پیش مرگ استفاده می کنند

مردم می خواهند تفتیش آرا به سرعت انجام شود

کمیسیون های انتخاباتی حق قضاوت را ندارند3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب خبر آرمان ملى: در وزارت تجارت و صنایع افغانستان هیچ کسی به اساس روابط قومی و سیاسی مقرر نگردیده است

روزنامه آرمان ملی در شماره (یک صدو دهم) مورخ هشتم سنبله به روز چهارشنبه سال روان مطلب را تحت عنوان ( شماری از افراد وابسته به وزیر تجارت در پست های بلند این وزارت مقرر شده اند بیشتر این افراد از وابسته به حزب افغان ملت اند.) به نشر سپرده بودند.

جلالتماب وزیر وزارت تجارت و صنایع افغانستان سالها برای نهادینه شدن دیموکراسی و آزادی بیان در افغانستان مبارزه کرده اند. شخصیت و علمیت شان برای تمامی مردم افغانستان واضع و اشکار است که ایشان یک شخصیت ملی و دیموکرات است به قوم پرستی و سمت گرایی باورمند نیست حتی از آنها نفرت دارند و آنقدرشخصیت خورد هم ندارند که در مقرری ها مسایل قومی، لسانی، منطقی و سیاسی را مدنظر بگیرند و مقرری های که به سطح روسا میشود از طریق MCPصورت میگیرد. مطلب نشر شده روزنامه آرمان ملی و با توجه به اصول ژورنالیزم که این روزنامه در نام خود کلمه ملی را دارد و ملی به مفهوم اینست که مربوط تمامی مردم افغانستان است، در حال این موضوع را به نشر میسپارند که دست اندرکاران این روزنامه حتی با ما در مورد تماس نگرفته اند و اصول ژورنالیزم این حکم میکند که هر موضوع که نشر میشود باید در آن اصل توازن و بی طرفی در نظر گرفته شود که روزنامه آرمان ملی چنین نکرده اند. دیگر این که روزنامه آرمان ملی درین مطلب که نشر کرده اند.

یاد اور شده اند که ذریعه یک خط این موضوع به آنها ارسال گردیده است. و بدون اینکه طرف دیگر قضیه در میان باشد به نشر سپرده اند. دوم اینکه در مطلب نشر شده امده است که این موضوع توسط یک خط به ایشان رسیده است و روزنامه آرمان ملی انرا در صفحه اول روزنامه، آن هم با خط درشت و با فونت بزرگ به نشر رسانیده است که کار معقول به نظر نمی رسد. به هر حال می خواهم در مورد نام های کسانی که در مطلب نشر شده اند کمی روشنی بدهم.

محترم مزمل شینواری که فعلا به حیث معین تجارتی ایفای وظیفه میکنند در زمانی محترم وحیداله شهرانی که وزیر تجارت و صنایع بود در آن زمان به حیث رئیس تجارت بین المللی ایفای وظیفه می نمود نامبرده یک شخص لایق کار فهم و در کارهای خود یک شخص مبتکر و شایسته بوده به همین منظور برا یش ارتقا داده شده است.

محترم میروس احمدزی قبل از اینکه به حیث رئیس منابع بشری وزارت تجارت و صنایع مقرر شوند در کمیسیون اصلاحات اداری ایفای وظیفه میکرد و معاش دالری داشت و همچنان معاون حزب افغان ملت نیست.

محترم ځاځی با وزیر تجارت و صنایع افغانستان هیچ نوع رابطه حزبی ندارد و قبل از اینکه در وزارت وظیفه بگیرد هیچ شناختی با وزیر نداشت بعد ازینکه به وزارت امد با ایشان معرفی گردید.

به همین قسم محترم جاوید قبل از آمدن محترم احدی صاحب به وزارت تجارت و صنایع رئیس ایپا بود که فعلا آتشه تجارتی است و همرای وزیر هیچ نوع روابط قومی و سیاسی ندارد.

محترم سلام منیر که از جمله سابقه ترین کارمندان وزارت است و تقریبآ 03 سال میشود که در وزارت تجارت و صنایع کارمیکند و ایشان هم در چین به حیث آتشه تجارتی ایفای وظیفه نموده است که هیچ نوع روابط با وزیر ندارد.

محترم منیر یوسفزی که تفریبآ 51 سال میشود در وزارت تجارت و صنایع کار میکند و ایشان هم با وزیر صاحب هیچ نوع روابط ندارد. در نهایت محترم پامیر پتنگ که هیچ نوع روابط با وزیر صاحب ندارد و تمامی روسای که در وزارت مقرر گردیده اند به سویه لیسانس و ماستر بوده و از یک پروسه بسیار شفاف و نظر به لیاقت خود شان از طریق MCPمقرر میشوند هیچ نوع روابط درین پروسه مدنظر گرفته نمیشود تمامی مقرری ها به اساس شایسته گی و داشتن لیاقت صورت میگیرد.

برای براورده شدن آرمان والای مردم افغانستان در مورد دیموکراسی و ازادی بیان باید مولفه های ازادی بیان که اصل بی طرفی و توازن است در رسانه ها باید مراعات گردد.

 


صفحه اخبار

یک عضـــو جــــــــــامعه مدنی: دور دیگــــــــر مجلس نمــــــــــــاینده گان در دست قاچــــــاقبران مــــــــــــواد مخدر خــــــــواهد بود

2014-Jul-22 ||  آرمان ملي

فعالان جامعه مدنی و جنبش مدنی شهروندان مسؤول در پیوند به تصویب قانون مصونیت وکلا در شهر کابل اعتراض نموده و آن را اقدام خلاف قانون اساسی و فراقانونی خواندند. معترضان تصویب این قانون را در تضاد کامل با اصل برابری میان شهروندان و خلاف روح قانون اساسی و مغایر با ماده های ششم، بیست و دوم و هشتاد و یکم آن عنوان کردند. محمدیونس اختر فعال مدنی در این باره بیان داشت: " به باور ما، داشتن امتیازات سیاسی نماینده گان پس از دوره خدمت، علاوه بر آن ...

داکتر سپنتا مشاور امنیت ملی کشور: با بی باوری مردم نسبت به کمیسیون های انتخاباتی، کشور در آستانه یک صف آرایی خطرناک قرار گرفت

2014-Jul-22 ||  آرمان ملي

داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی کشور در یک نشستی که دیروز در کابل برگزار شد، نظر و دیدگاه خود را در مورد طرح (حکومت وحدت ملی) که برای پایان دادن به بن بست سیاسی پیشکش شده، بیان داشت و در رابطه گفت: به دنبال برگزاری دور دوم انتخابات در اذهان بسیاری از مردم اعتبارکمیسیون های انتخاباتی یا نهاد های دموکراتیک از بین بود و نیمی از مردم فکر می کردند که این نهاد ها حق شان را ضایع کرده و در نتیجه­ی یک انتخابات مهندسی شده آنها با یک تبعیض س...

پنجاه در صد صندوق های رأی دهی به کابل رسید

2014-Jul-22 ||  آرمان ملي

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند نزدیک به ۵۰ در صد صندوق های رأی دهی از ولایت های مختلف به دفتر مرکزی این کمیسیون در کابل رسیده است که شامل ۹۴۷۶ صندوق می باشد و آماده تفتیش است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مسقتل انتخابات گفت، این صندوق ها شامل آرای ولایت های بلخ، غزنی، میدان وردک، قندهار، هرات، هلمند و پکتیکا می باشند. او همچنان از افزایش تیم های تفتیش روند بازنگری آرا خبر داد و گفت شمار تیم های تفتیش به صد گروه رسیده که در جریا...

اعضای مجلس نماینده گان به رخصتی تابستانی می روند

2014-Jul-22 ||  آرمان ملي

رمضان بشردوست: در اجلاس هفتم، اعضای مجلس نماینده گان بیشتر شخصی و به قوم خود کار کردند اجلاس هفتم دوره شانزدهم مجلس نمایندگان با ارائه گزارش این دوره، دیروز پایان یافت. نماینده گان مجلس، سر از امروز اول اسد به مدت ۴۵ روز به رخصتی تابستانی می روند. انجینیر سیداکرام منشی مجلس، گزارش کاری اجلاس هفتم دوره شانزدهم مجلس نماینده گان را ارائه کرد. مجلس در بخش قانون گذاری ۲۷ مصوبه دارد که ۱۵ طرح قانون و ۶ معاهده بین المللی را شامل می شود. ...

سفیر امریکا در کابل: نامزدان انتخابات باید هر چه زودتر اختلافات خود را حل کنند

2014-Jul-21 ||  آرمان ملي

آقای کنگهم سفیر امریکا در کابل می گوید: وی همراه با سازمان ملل متحد و نهادهای انتخاباتی افغانستان در حال کار روی چگونگی تفتیش مؤثر و موفقیت آمیز آرا هستند اما تأکید دارد که دو نامزد باید هر چه زودتر اختلافات خود را بر سر چگونگی ابطال آرا نهایی سازند. وی یک بار دیگر از دو نامزد خواست تا دست از اختلافات خود بردارند. سفیر امریکا می‌گوید، وی اگرچه یکجا با هردو نامزد و سازمان ملل متحد مصروف کار است تا از پایان یک بررسی مؤثر و موافقانه اطمی...

رئیس موقت مجلس نماینده گان: انتخابات، افغانستان را به بحران کشانید و کمیسیون انتخابات در زمینه مسؤول است

2014-Jul-21 ||  آرمان ملي

هیأت اداری مجلس نماینده گان افزایش نا امنی، بیکاری و بلند رفتن نرخ مواد خوراکی و نفتی در کشور را ناشی از بحران انتخابات عنوان کرد. صدیق احمد عثمانی نایب اول مجلس نماینده گان که ریاست جلسۀ دیروزی را به عهده داشت گفت، انتخابات، افغانستان را به بحران کشانیده و کمیسیون مستقل انتخابات در قبال این قضیه نزد مردم مسؤول است. آقای عثمانی افزود که برای جلوگیری از تشدید بحران، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باید برای رفع مسؤولیت اش پروسۀ تفت...

یک مقام پیشین طالبان: جنگ طالبان اشتباه است

2014-Jul-21 ||  آرمان ملي

جنگ طالبان در افغانستان، جنگ علیه مردم و نیروهای امنیتی است. آغا جان معتصم یکی از رهبران بلند پایه پیشین طالبان می گوید: طالبان باید بدانند که ادامه مخالفت بر ضد مردم، نیروهای حکومتی و حکومت خودشان سودی ندارد. به باور وی، جنگ طالبان اشتباه است زیرا مردم افغانستان مسلمان هستند و نباید بر ضد مسلمانان جنگید. معتصم از طالبان و حکومت افغانستان می خواهد تا بر میز گفتگو بنشینند و مصالحه کنند زیرا نیروهای خارجی در حال بیرون شدن از افغانستا...

ولسوال شیندند هرات ازکار برکنار شد

2014-Jul-21 ||  آرمان ملي

سید فضل الله وحیدی، والی هرات دستور برکناری عبدالحمید نور ولسوال شیندند را صادر کرده و گفتۀ که این ولسوالی نیازمند یک فرد متعهد و خدمتگار است. این درحالیست که چند روز پیش، فرمانده پولیس این ولسوالی نیز از وظیفه برکنار شده بود. آقای وحیدی دلیل برکناری این دو مقام محلی در شیندند را افزایش ناامنی ها و عدم مدیریت سالم خوانده است. گزارش های تأیید نشده نیز وجود دارد که در چند روز گذشته بیشتر مسؤولان پولیس و حتی ماموران پولیس پاسگاه های ام...

Previous   ||   Next