سرمقاله

امید مردم را به نا امیدی تبدیل نکنید

2014-Nov-23  || آرمان ملي

نزدیک به دو ماه می شود که حکومت تحت زعامت رئیس جمهور داکتر اشرف غنی کار خودش را آغاز کرده است. در این مدت کارنامه حکومت در نزد مردم افغانستان خوب بوده  است و این سبب شده است تا امیدواری های مردم کشور نیز نسبت به گذشته بیشتر گردد و این برای وضعیت حال و آینده کشور بسیار مفید و تأثیر گذار می باشد. با این هم حکومت جدید نتوانسته است کابینه خود را معرفی کند و وزیرانسرپرست هنوز در پست های شان کار می کنند و این کار موجب گردیده تا مردم هنوز نگرانی داشته باشند. در واقعیت امر مردم افغانستان منتظر اند تا کابینه جدیدی معرفی گردد که از چهره های متفاوت تری تشکیل شده باشد و این چهره ها دارای نام نیک و افزون بر آن دارای تخصص، اهلیت و شایسته گی باشند تا بتوانند برای مردم و کشور خویش کار کنند و کشور را از وضعیت کنونی به سوی پیشرفت و ترقی سوق بدهند. مردم از معرفی نشدن کابینه جدید اظهار نارضایتی دارند و آنگونه که معلوم است کار های دولت در ادارات به گونه لازم آن پیش نمی رود که باعث کندی روند رشد اقتصادی گردیده و افت اقتصادی هنوز برطرف نگردیده است و این برای کشور مفید نمی باشد. از این رو توقع ما این است تا زعامت کشور و رئیس اجرائیه باید همه مساعی خویش را به خرجبدهند تا هر چه زود تر روی ایجاد کابینه جدید به توافق رسیده و کابینه جدید رابه مردم افغانستان معرفی بدارند. مردم باور دارند که کابینه گذشته دارای کاستی هایی است که کم کاری و تعلل در اجرای وظای


خبر بد برای طالبان و حامیان آنها

رئیس جمهور در برابر تروریستان موضع روشن بگیرد

دیگران نیز از جنرال دوستم بیاموزند

به آن اولویت ها بپردازید3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب خبر آرمان ملى: در وزارت تجارت و صنایع افغانستان هیچ کسی به اساس روابط قومی و سیاسی مقرر نگردیده است

روزنامه آرمان ملی در شماره (یک صدو دهم) مورخ هشتم سنبله به روز چهارشنبه سال روان مطلب را تحت عنوان ( شماری از افراد وابسته به وزیر تجارت در پست های بلند این وزارت مقرر شده اند بیشتر این افراد از وابسته به حزب افغان ملت اند.) به نشر سپرده بودند.

جلالتماب وزیر وزارت تجارت و صنایع افغانستان سالها برای نهادینه شدن دیموکراسی و آزادی بیان در افغانستان مبارزه کرده اند. شخصیت و علمیت شان برای تمامی مردم افغانستان واضع و اشکار است که ایشان یک شخصیت ملی و دیموکرات است به قوم پرستی و سمت گرایی باورمند نیست حتی از آنها نفرت دارند و آنقدرشخصیت خورد هم ندارند که در مقرری ها مسایل قومی، لسانی، منطقی و سیاسی را مدنظر بگیرند و مقرری های که به سطح روسا میشود از طریق MCPصورت میگیرد. مطلب نشر شده روزنامه آرمان ملی و با توجه به اصول ژورنالیزم که این روزنامه در نام خود کلمه ملی را دارد و ملی به مفهوم اینست که مربوط تمامی مردم افغانستان است، در حال این موضوع را به نشر میسپارند که دست اندرکاران این روزنامه حتی با ما در مورد تماس نگرفته اند و اصول ژورنالیزم این حکم میکند که هر موضوع که نشر میشود باید در آن اصل توازن و بی طرفی در نظر گرفته شود که روزنامه آرمان ملی چنین نکرده اند. دیگر این که روزنامه آرمان ملی درین مطلب که نشر کرده اند.

یاد اور شده اند که ذریعه یک خط این موضوع به آنها ارسال گردیده است. و بدون اینکه طرف دیگر قضیه در میان باشد به نشر سپرده اند. دوم اینکه در مطلب نشر شده امده است که این موضوع توسط یک خط به ایشان رسیده است و روزنامه آرمان ملی انرا در صفحه اول روزنامه، آن هم با خط درشت و با فونت بزرگ به نشر رسانیده است که کار معقول به نظر نمی رسد. به هر حال می خواهم در مورد نام های کسانی که در مطلب نشر شده اند کمی روشنی بدهم.

محترم مزمل شینواری که فعلا به حیث معین تجارتی ایفای وظیفه میکنند در زمانی محترم وحیداله شهرانی که وزیر تجارت و صنایع بود در آن زمان به حیث رئیس تجارت بین المللی ایفای وظیفه می نمود نامبرده یک شخص لایق کار فهم و در کارهای خود یک شخص مبتکر و شایسته بوده به همین منظور برا یش ارتقا داده شده است.

محترم میروس احمدزی قبل از اینکه به حیث رئیس منابع بشری وزارت تجارت و صنایع مقرر شوند در کمیسیون اصلاحات اداری ایفای وظیفه میکرد و معاش دالری داشت و همچنان معاون حزب افغان ملت نیست.

محترم ځاځی با وزیر تجارت و صنایع افغانستان هیچ نوع رابطه حزبی ندارد و قبل از اینکه در وزارت وظیفه بگیرد هیچ شناختی با وزیر نداشت بعد ازینکه به وزارت امد با ایشان معرفی گردید.

به همین قسم محترم جاوید قبل از آمدن محترم احدی صاحب به وزارت تجارت و صنایع رئیس ایپا بود که فعلا آتشه تجارتی است و همرای وزیر هیچ نوع روابط قومی و سیاسی ندارد.

محترم سلام منیر که از جمله سابقه ترین کارمندان وزارت است و تقریبآ 03 سال میشود که در وزارت تجارت و صنایع کارمیکند و ایشان هم در چین به حیث آتشه تجارتی ایفای وظیفه نموده است که هیچ نوع روابط با وزیر ندارد.

محترم منیر یوسفزی که تفریبآ 51 سال میشود در وزارت تجارت و صنایع کار میکند و ایشان هم با وزیر صاحب هیچ نوع روابط ندارد. در نهایت محترم پامیر پتنگ که هیچ نوع روابط با وزیر صاحب ندارد و تمامی روسای که در وزارت مقرر گردیده اند به سویه لیسانس و ماستر بوده و از یک پروسه بسیار شفاف و نظر به لیاقت خود شان از طریق MCPمقرر میشوند هیچ نوع روابط درین پروسه مدنظر گرفته نمیشود تمامی مقرری ها به اساس شایسته گی و داشتن لیاقت صورت میگیرد.

برای براورده شدن آرمان والای مردم افغانستان در مورد دیموکراسی و ازادی بیان باید مولفه های ازادی بیان که اصل بی طرفی و توازن است در رسانه ها باید مراعات گردد.

 


صفحه اخبار

دیدار اشرف غنی و عبدالله با هیأت کانگرس امریکا

2014-Nov-23 ||  آرمان ملي

اشرف غنی در مذاکره با هیأت کانگرس امریکا: کمک های امریکا به نیروهای امنیتی افغان ادامه یابد داکتر عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی: افغانستان برای همیشه به کمک های بیرونی متکی نمی ماند رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی دیروز، با هیأت کانگرس امریکا که به تازه گی وارد کابل شده دیدار کردند. ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه گفته است    که اشرف غنی و نماینده هیأت کانگرس امریکا در مورد روابط میان دو ک...

امین فرهنگ: وعده های داده شده، مانع ایجاد کابینه

2014-Nov-23 ||  آرمان ملي

داکتر امین فرهنگ عضو پیشین کابینه حامدکرزیگفت: مشکل حکومت، تقسیم پنجاه درصدی قدرت نیستبل موضوع اصلی، تعهدات دوره کمپاین انتخاباتی است که برای برخی، وعده هایی داده شده است که امروز شرایط تشکیل حکومت اجازه نمی دهد که آن تعهدات برای آن افراد برآورده شود. فرهنگ افزود: در حال حاضر تیم اشرف غنی اتکا بر اجرای قانون اساسی کرده اند و می گویند: بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور در رأس قوه قضایی قرار دارد و در این مورد باید تصمیم بگیرد. داکتر عبدال...

حامد کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزی: امریکا با ما بازی می‌ کند

2014-Nov-22 ||  آرمان ملي

حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان می‌گوید که امریکا سیاست دوگانه را در خصوص قضیه افغانستان و پاکستان دنبال می‌کند و فقط هدفش منافع خودش است. رئیس جمهور پیشین افغانستان در گفتگویی با رادیو آزاد اروپا گفته‌است که امریکا در یک سیاست دوگانه فقط هدف خودش را دنبال می‌کند. وی همچنان گفته ‌است: امریکا سیاست تشویق دزد به دزدی و صاحب‌خانه به نگهداری خانه‌اش را دنبال می‌کند و در این سیاست دوگانه دنبال هدف خودش می‌گردد. ...

طی یک سند محرمانه اوباما فرمان عملیات نظامی در افغانستان را امضا کرد

2014-Nov-22 ||  آرمان ملي

بارک اوباما رئیس جمهوری امریکا فرمان محرمانه‌یی را برای ادامۀ عملیات‌های نظامی نیروهای امریکایی در افغانستان پس از ۲۰۱۴میلادی در حالی امضا کرده‌است که پیش ازین از حضور این نیروها فقط برای آموزش و مشوره‌دهی نیروهای افغان در افغانستان سخن گفته می‌شد. تا کنون مشخص نیست که بارک اوباما این فرمان را در چی زمانی به امضا رسانیده اما بربنیاد آن نیروهای امریکایی از آغاز ۲۰۱۵ به بعد نیز در افغانستان عملیات‌های نظامی انجام خواهند ...

اعضای کمیسیون های انتخاباتی به لوی سارنوالی معرفی شده اند

2014-Nov-21 ||  آرمان ملي

شماری از نامزدان معترض شورا های  ولایتی با بیان این مطلب گفته اند که  رئیس جمهورمحمد اشرف غنی حکم معرفی اعضای هردو کمیسیون انتخاباتی را به لوی سارنوالی صادر کرده است. در پی اعتراض نامزدان شورا های ولایتی به دلیل آنچه که دستبرد در آرای شان از سوی اعضای کمیسیون های انتخاباتی دانسته شده بود خواستار معرفی اعضای کمیسیون های انتخاباتی به لوی سارنوالی شدهبودند. رفیع گل افغان نامزد متعرض  شورای ولایتی در یک نشست خبری گفت که رئیس جمهو...

سرتاج عـــــــــــــــــــــــزیز: سخنانم تحـــــــــــــــــــــــــــــــریف شده است

2014-Nov-21 ||  آرمان ملي

مشاور نخست وزیر پاکستان در صحبت با مشاور امنیت ملی افغانستان، در مورد اظهارات اخیرش وضاحت داده و گفته است که سخنانش به صورت نادرست پخش شده است. رادیو بی بی سی به روز دوشنبه گذشته پس از گفتگو با سرتاج عزیز گزارش داد که این آقا گفته است: اسلام آباد علیه گروه هاییعملیات نمی کند که تهدید مستقیم به پاکستان نباشند. حالا وزارت خارجه پاکستان با نشر یک اعلامیه گفته است: سرتاج عزیز در صحبت با محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است: اظه...

جنرال عبدالرشید دوستم: شماری از عوامل دولتی با گروه های ترورسیتی همکاری می کنند

2014-Nov-18 ||  آرمان ملي

عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، می گوید که شماری از عوامل دولتی در دستگاه امنیتی و استخباراتی کشور با گروه های تروریستی همکاری می کنند. آقای دوستم به این عده افراد هشدار داد که هر چه زودتر شناسایی و به پنجه قانون سپرده خواهند شد، همزمان،او تأکید کرد، اگر عواملی در درون دولت با گروه های تروریستی همکاری نکنند، امکان انتقال محموله های انفجاری در داخل شهرها ممکن نیست. جنرال دوستم این اظهارات را لحظاتی پس انفجار در منطقه پلچرخی ...

پرویز مشرف: نفوذ هند در افغانستان برای پاکستان خطرنـــــــــاک است

2014-Nov-18 ||  آرمان ملي

پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان می گوید، ادامه گسترش نفوذ هند در افغانستان، دهلی نو و اسلام آباد را وارد یک جنگ چریکی تازه ای می سازد. پرویز مشرف از سفر اخیر رئیس جمهور غنی در پاکستان استقبال کرد، اما تأکید نمود که نفوذ هند درافغانستان می تواند برای پاکستان خطرناک ثابت شود، زیرا به گفتۀ وی، هند در تلاش ایجاد یک افغانستان ضد پاکستان است. هشدار مشرف از آغاز تنش ها میان اسلام آباد و دهلی نو در حالی است که با وجود طرح های پاکستان در راه...

Previous   ||   Next