سرمقاله

وضعیت اقتصادی کشور به توجه جدی نیاز دارد

2014-Apr-19  || آرمان ملي

بانک توسعه آسیایی  در گزارشی اعلام کرده است که رشد اقتصادی افغانستان هشت در صد کاهش دارد و در سال ۲۰۱۳ میلادی، به شمول عواید حاصله از مواد مخدر، به(%۳.۳ ) تنزیل یافته است. این نکته می تواند زنگ خطر جدی برای حکومت و مردم افغانستان باشد زیرا در شرایطی که کمک های جامعه جهانی به تناسب سال های گذشته به افغانستان کم شده است و تضمینی برای افزایش آن در آینده هم وجود ندارد، حکومت نیازمندی های خود را از کدام منبع برطرف می کند. نکته بد گزارش، اشاره به عواید ناشی از مواد مخدر را نیز جزء عواید افغانستان بر شمرده است . افغانستان شاید تا سال های درازی نتواند از مصیبت مواد مخدر رهایی یابد ولی این که عواید ناشی از این رهگذر نیز در آمار رشد اقتصادی افغانستان نشان داده می شود، یک مصیبت دیگر می باشد. گزارش می افزاید که "دلیل اصلی نزول رشد اقتصادی، کاهش تولیدات کشاورزی، سرمایه گذاری و تولید در بخش صنعت و خدمات بوده‎است." افغانستان کشور زراعتی است که بخش اعظم در آمد اقتصاد آن بیشتر از این رهگذر تأمین می گردید. اکنون ما به دلیل کاهش تولیدات زراعتی در کشور خود به تنزیل رشد اقتصادی مواجه شده ایم. این ها هر چه باشند بیانگر این است که دلهره و بیمی که در سال گذشته در اذهان مردم افغانستان کشت شد، اثرات منفی ای بر رشد اقتصادی کشور ما داشته است. بی گمان بخشی از توانایی های ما در راستای توسعه اقتصادی در کشور از ناحیه مشارکت سر


از جلسات علنی کمیسیون انتخابات استقبال می کنیم

جلسات کیمسیون های انتخاباتی علنی باشد

کمیسیون ها به کار شان سرعت بخشند

برخورد های سلیقوی روند انتخابات را زیان می رساند3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب خبر آرمان ملى: در وزارت تجارت و صنایع افغانستان هیچ کسی به اساس روابط قومی و سیاسی مقرر نگردیده است

روزنامه آرمان ملی در شماره (یک صدو دهم) مورخ هشتم سنبله به روز چهارشنبه سال روان مطلب را تحت عنوان ( شماری از افراد وابسته به وزیر تجارت در پست های بلند این وزارت مقرر شده اند بیشتر این افراد از وابسته به حزب افغان ملت اند.) به نشر سپرده بودند.

جلالتماب وزیر وزارت تجارت و صنایع افغانستان سالها برای نهادینه شدن دیموکراسی و آزادی بیان در افغانستان مبارزه کرده اند. شخصیت و علمیت شان برای تمامی مردم افغانستان واضع و اشکار است که ایشان یک شخصیت ملی و دیموکرات است به قوم پرستی و سمت گرایی باورمند نیست حتی از آنها نفرت دارند و آنقدرشخصیت خورد هم ندارند که در مقرری ها مسایل قومی، لسانی، منطقی و سیاسی را مدنظر بگیرند و مقرری های که به سطح روسا میشود از طریق MCPصورت میگیرد. مطلب نشر شده روزنامه آرمان ملی و با توجه به اصول ژورنالیزم که این روزنامه در نام خود کلمه ملی را دارد و ملی به مفهوم اینست که مربوط تمامی مردم افغانستان است، در حال این موضوع را به نشر میسپارند که دست اندرکاران این روزنامه حتی با ما در مورد تماس نگرفته اند و اصول ژورنالیزم این حکم میکند که هر موضوع که نشر میشود باید در آن اصل توازن و بی طرفی در نظر گرفته شود که روزنامه آرمان ملی چنین نکرده اند. دیگر این که روزنامه آرمان ملی درین مطلب که نشر کرده اند.

یاد اور شده اند که ذریعه یک خط این موضوع به آنها ارسال گردیده است. و بدون اینکه طرف دیگر قضیه در میان باشد به نشر سپرده اند. دوم اینکه در مطلب نشر شده امده است که این موضوع توسط یک خط به ایشان رسیده است و روزنامه آرمان ملی انرا در صفحه اول روزنامه، آن هم با خط درشت و با فونت بزرگ به نشر رسانیده است که کار معقول به نظر نمی رسد. به هر حال می خواهم در مورد نام های کسانی که در مطلب نشر شده اند کمی روشنی بدهم.

محترم مزمل شینواری که فعلا به حیث معین تجارتی ایفای وظیفه میکنند در زمانی محترم وحیداله شهرانی که وزیر تجارت و صنایع بود در آن زمان به حیث رئیس تجارت بین المللی ایفای وظیفه می نمود نامبرده یک شخص لایق کار فهم و در کارهای خود یک شخص مبتکر و شایسته بوده به همین منظور برا یش ارتقا داده شده است.

محترم میروس احمدزی قبل از اینکه به حیث رئیس منابع بشری وزارت تجارت و صنایع مقرر شوند در کمیسیون اصلاحات اداری ایفای وظیفه میکرد و معاش دالری داشت و همچنان معاون حزب افغان ملت نیست.

محترم ځاځی با وزیر تجارت و صنایع افغانستان هیچ نوع رابطه حزبی ندارد و قبل از اینکه در وزارت وظیفه بگیرد هیچ شناختی با وزیر نداشت بعد ازینکه به وزارت امد با ایشان معرفی گردید.

به همین قسم محترم جاوید قبل از آمدن محترم احدی صاحب به وزارت تجارت و صنایع رئیس ایپا بود که فعلا آتشه تجارتی است و همرای وزیر هیچ نوع روابط قومی و سیاسی ندارد.

محترم سلام منیر که از جمله سابقه ترین کارمندان وزارت است و تقریبآ 03 سال میشود که در وزارت تجارت و صنایع کارمیکند و ایشان هم در چین به حیث آتشه تجارتی ایفای وظیفه نموده است که هیچ نوع روابط با وزیر ندارد.

محترم منیر یوسفزی که تفریبآ 51 سال میشود در وزارت تجارت و صنایع کار میکند و ایشان هم با وزیر صاحب هیچ نوع روابط ندارد. در نهایت محترم پامیر پتنگ که هیچ نوع روابط با وزیر صاحب ندارد و تمامی روسای که در وزارت مقرر گردیده اند به سویه لیسانس و ماستر بوده و از یک پروسه بسیار شفاف و نظر به لیاقت خود شان از طریق MCPمقرر میشوند هیچ نوع روابط درین پروسه مدنظر گرفته نمیشود تمامی مقرری ها به اساس شایسته گی و داشتن لیاقت صورت میگیرد.

برای براورده شدن آرمان والای مردم افغانستان در مورد دیموکراسی و ازادی بیان باید مولفه های ازادی بیان که اصل بی طرفی و توازن است در رسانه ها باید مراعات گردد.

 


صفحه اخبار

جنگ و خشـــــونت مـــــــــوانع تـــــوانمندســـــازی زنـــــان است

2014-Apr-19 ||  آرمان ملي

در جریان یک  دهه گذشته، زنان افغانستان و پاکستان گام های مهمی در جهت توانمندسازی اجتماعی، سیاسی و مالی برداشته اند. اما تحلیلگران می گویند که تهدیدها علیه زنان در حال افزایش است. در افغانستان، طالبان با به دست آوردن دوباره برخی مناطق کشور، یک بار دیگر باورهای خود را  بر زنان تحمیل کردند که زنان نباید تحصیل کنند و یا در خارج از منزل کار کنند. نادر  نادری، مسؤول بخش تحقیق و نظارت  افغانستان می گوید،در مناطقی که حاکمیت قانون وج...

ثریا دلیل به جلسه عمومی مجلس نماینده گان فرا خوانده شد

2014-Apr-19 ||  آرمان ملي

مجلس نماینده گان وزیر صحت عامه را به خاطر پاسخگویی در باره وضعیت نا به سامان مراکز صحی در کشور دیروز به جلسه عمومی فرا خواند. اکثریت اعضای مجلس، مسؤولان وزارت صحت را مورد تنقید قرار دادند که در راستای رفع مشکلات در شفاخانه های کشور توجه نکرده اند. اما ثریا دلیل وزیر صحت عامه در پاسخ به این نگرانی اعضای مجلس گفت که در چند سال گذشته اکثریت شفاخانه ها تجهیز شده اند و تعداد زیادی از دکتوران به خاطر ارتقایظرفیت به خارج از کشور فرستاده شده ا...

معارف در هرات توجه بیشتر می خواهد

2014-Apr-19 ||  آرمان ملي

مسؤولان در ولایت هرات می گویند: این ولایت بیش از 900 هزار دانش آموز دارد که برخی از آنان حتی صنف و آموزگار هم ندارند. در برخی از مکتب ها نیز دانش آموزان زیر خیمه ها درس می خوانند.    آنان می افزایند: این ولایت نیاز بیشتری به مکتب دارد. از سویی هم تیم بازسازی ولایتی ایتالیا نیز کارش پایان یافته است و در بخش ساخت مکتب کاری انجام نمی دهد. با این وجود والی هرات وعده داده است تا 70 درصد از پول کمک کننده گان در سال روان را به آموزش و پرورش ا...

بیکاری میان جوانان افغانستان رو به افزایش است

2014-Apr-19 ||  آرمان ملي

سالانه هزاران جوان از نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی افغانستان فارغ می شوند، اما اکثرشان با بی کاری و فقر مواجه می شوند. مقامات می گویند اگر حالا برای این مشکل راه حلی پیدا نشود، چند سال بعد به بحران تبدیل می شود. بیکاری مفرط و فقر مزمن لااقل در قرن معاصر یکی از مشکلات دامن گیر جامعه افغانستان بوده و هنوز پس از سیزده سال کمک های میلیاردی جامعه جهانی، بیکاری و عدم اشتغال مردم، به خصوص جوانان تحصیلکرده کشور را تهدید می کند. محمد نعیم مه...

فردا نتایج قسمی انتخابات باز هم اعلام خواهد شد

2014-Apr-19 ||  آرمان ملي

امرخیل: جامعه مدنی دور از حقیقت شکایت می کند برخی از اعضای نهاد های جامعه مدنی در حالی ادعای وضع محدودیت برای شان در پروسه نظارت را می کنند که مردم بی صبرانه انتظار اعلام نتایج ابتدایی انتخابات را دارند. اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید، آنان بالای هیچ کس در پروسۀ نظارت محدودیت وضع نکرده اند و همواره برای ناظران داخلی و خارجی اجازه نظارت از این پروسه داده شده است. ضیا الحق امرخیل رئیس دارالانشای این کمیسیون دیروز به رادیو آزادی گ...

مقامات در امارات، آغا جان معتصم را تحت نظارت دارند

2014-Apr-19 ||  آرمان ملي

مقامات امارات متحدۀ عربی گفتند که یک رهبر طالبان را در منزلش تحت نظارت دارند. تحت نظارت قرار دادن آغا جان معتصم از سوی حکومت امارات متحدۀ عربی برای تلاش های صلح حامد کرزی رئیس جمهوریافغانستان یک هشدار به شمار می رود. آغاجان معتصم که در زمان حاکمیت طالبان به حیث وزیر مالیه کار می کرد، در این اواخر در گفتگو های صلح حکومت افغانستان با طالبان، به حیث یک شخصیت مطرح شده بود.      قبل از این که حکومت امارات متحدۀ عربی بازداشت او ...

وحید مژده: طالبان و امریکا برای تأمین امنیت انتخابات سازش کردند

2014-Apr-19 ||  آرمان ملي

نورالحق علومی: برنامه های آی اس آی در مقابل اراده مردم افغانستان شکست خورد در نتيجۀ سازش امريكا و طالبان در انتخابات گذشته افغانستان، صحنه سازي براي قوي نشان دادن نيروهاي افغانستانی صورت گرفته تا زمينه خروج امريكايي ها از افغانستان مساعد گردد. وحيد مژده آگاه مسايل سياسي در مصاحبه اي با آژانس جمهور در مورد اظهارات اخير جنرال حميد گل رئيس اسبق استخبارات پاكستان مي گويد: مسايلي را جنرال حميد گل مطرح كرده قابل تأمل است. گفتني است كه ج...

مصارف مالی نامزدان ریاست جمهوری هنوز هم واضح نشده است

2014-Apr-19 ||  آرمان ملي

هنوز هم کاندیدا های انتخابات ذمت های مالی خویش را نه پرداخته اند با آن که از برگزاری انتخابات حدود دو هفته سپری شده است اما کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون رقم دقیق مصارف مالی نامزدان ریاست جمهوری را واضح نه ساخته است. مسؤولان در این کمیسیون تا حالا روشن نساخته اند که به صورت کل نامزدان ریاست جمهوری به چه مقدار پول در مبارزات انتخاباتی شان مصرف کرده اند. به اساس طرزالعمل کمیسیون مستقل انتخابات، باید نامزدان ریاست جمهوری گزارش های ما...

Previous   ||   Next