سرمقاله

همه دیپلومات های نالایق به کشور فرا خوانده شوند

2015-Mar-03  || آرمان ملی

حکومت افغانستان دوره کار شماری از دیپلومات های افغانستان را در برخیاز کشور های جهان پایان داد و آن ها را به کابل فرا خواند. این کار یک اقدام نیک است تا کادر های جوانتر و مسلکی تری جاگزین آن ها گردد تا بتوانند معرف واقعی کشور ما در بیرون از افغانستان باشند. اصولاً وزارت خارجه ما باید در این مورد از اصولنامه های مدونی کار بگیرد که در مورد سیاست های کادری آن وزارت تدوین شده باشد. در کشور های دیگر چنین معمول است و کسانی به عنوان سفیر و یادیپلمات مقرر می شوند که دارای اوصاف وشایسته گی هایی باشند که یک دیپلمات باید داشته  باشد. اما با تأسف که در سیزده سال اخیر وزارت خارجه افغانستان در بیشترین موارد چنین اصول و ضوابط را رعایت نکرده است و کسانی را به عنوان سفیر و دیگر مقامات سفارتخانه های افغانستان به ممالک دیگر اعزام کرده بودند که وابسته گان بزرگان و مقامات بلند پایه دولتی بوده اند. دیده شده است که کار سفارتخانه های کشور در این ممالک غرق در نابسامانی ها و فساد بوده است و از این ناحیه وزارت خارجه همیشه مورد انتقاد قرار گرفته است که به آن ها وقعی گذاشته نشده است. این کار اتوریته و وجاهت سفارتخانه های ما را در بیرون آسیب رسانیده و مایۀ شرمساری بوده است. اکنون که وزارت خارجه کشور تصمیم گرفته است تا چهره های جدیدی را به عنوان سفیر و دیگر مقامات در سفارتخانه های ما در ممالک دیگر مقرر کند جای دارد تا یاد دهانی کنیم تا به اصول و معیار


در بحر انتخابات کشور نهنگ های بزرگ بی گناه اند

باز هم مردم را فریب می دهید؟

وزیر خوب باید محافظه کار نباشد

در غم و مصیبت مردم خود شریک باشیم3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب خبر آرمان ملى: در وزارت تجارت و صنایع افغانستان هیچ کسی به اساس روابط قومی و سیاسی مقرر نگردیده است

روزنامه آرمان ملی در شماره (یک صدو دهم) مورخ هشتم سنبله به روز چهارشنبه سال روان مطلب را تحت عنوان ( شماری از افراد وابسته به وزیر تجارت در پست های بلند این وزارت مقرر شده اند بیشتر این افراد از وابسته به حزب افغان ملت اند.) به نشر سپرده بودند.

جلالتماب وزیر وزارت تجارت و صنایع افغانستان سالها برای نهادینه شدن دیموکراسی و آزادی بیان در افغانستان مبارزه کرده اند. شخصیت و علمیت شان برای تمامی مردم افغانستان واضع و اشکار است که ایشان یک شخصیت ملی و دیموکرات است به قوم پرستی و سمت گرایی باورمند نیست حتی از آنها نفرت دارند و آنقدرشخصیت خورد هم ندارند که در مقرری ها مسایل قومی، لسانی، منطقی و سیاسی را مدنظر بگیرند و مقرری های که به سطح روسا میشود از طریق MCPصورت میگیرد. مطلب نشر شده روزنامه آرمان ملی و با توجه به اصول ژورنالیزم که این روزنامه در نام خود کلمه ملی را دارد و ملی به مفهوم اینست که مربوط تمامی مردم افغانستان است، در حال این موضوع را به نشر میسپارند که دست اندرکاران این روزنامه حتی با ما در مورد تماس نگرفته اند و اصول ژورنالیزم این حکم میکند که هر موضوع که نشر میشود باید در آن اصل توازن و بی طرفی در نظر گرفته شود که روزنامه آرمان ملی چنین نکرده اند. دیگر این که روزنامه آرمان ملی درین مطلب که نشر کرده اند.

یاد اور شده اند که ذریعه یک خط این موضوع به آنها ارسال گردیده است. و بدون اینکه طرف دیگر قضیه در میان باشد به نشر سپرده اند. دوم اینکه در مطلب نشر شده امده است که این موضوع توسط یک خط به ایشان رسیده است و روزنامه آرمان ملی انرا در صفحه اول روزنامه، آن هم با خط درشت و با فونت بزرگ به نشر رسانیده است که کار معقول به نظر نمی رسد. به هر حال می خواهم در مورد نام های کسانی که در مطلب نشر شده اند کمی روشنی بدهم.

محترم مزمل شینواری که فعلا به حیث معین تجارتی ایفای وظیفه میکنند در زمانی محترم وحیداله شهرانی که وزیر تجارت و صنایع بود در آن زمان به حیث رئیس تجارت بین المللی ایفای وظیفه می نمود نامبرده یک شخص لایق کار فهم و در کارهای خود یک شخص مبتکر و شایسته بوده به همین منظور برا یش ارتقا داده شده است.

محترم میروس احمدزی قبل از اینکه به حیث رئیس منابع بشری وزارت تجارت و صنایع مقرر شوند در کمیسیون اصلاحات اداری ایفای وظیفه میکرد و معاش دالری داشت و همچنان معاون حزب افغان ملت نیست.

محترم ځاځی با وزیر تجارت و صنایع افغانستان هیچ نوع رابطه حزبی ندارد و قبل از اینکه در وزارت وظیفه بگیرد هیچ شناختی با وزیر نداشت بعد ازینکه به وزارت امد با ایشان معرفی گردید.

به همین قسم محترم جاوید قبل از آمدن محترم احدی صاحب به وزارت تجارت و صنایع رئیس ایپا بود که فعلا آتشه تجارتی است و همرای وزیر هیچ نوع روابط قومی و سیاسی ندارد.

محترم سلام منیر که از جمله سابقه ترین کارمندان وزارت است و تقریبآ 03 سال میشود که در وزارت تجارت و صنایع کارمیکند و ایشان هم در چین به حیث آتشه تجارتی ایفای وظیفه نموده است که هیچ نوع روابط با وزیر ندارد.

محترم منیر یوسفزی که تفریبآ 51 سال میشود در وزارت تجارت و صنایع کار میکند و ایشان هم با وزیر صاحب هیچ نوع روابط ندارد. در نهایت محترم پامیر پتنگ که هیچ نوع روابط با وزیر صاحب ندارد و تمامی روسای که در وزارت مقرر گردیده اند به سویه لیسانس و ماستر بوده و از یک پروسه بسیار شفاف و نظر به لیاقت خود شان از طریق MCPمقرر میشوند هیچ نوع روابط درین پروسه مدنظر گرفته نمیشود تمامی مقرری ها به اساس شایسته گی و داشتن لیاقت صورت میگیرد.

برای براورده شدن آرمان والای مردم افغانستان در مورد دیموکراسی و ازادی بیان باید مولفه های ازادی بیان که اصل بی طرفی و توازن است در رسانه ها باید مراعات گردد.

 


صفحه اخبار

یک عضو شورای عالی صلح:طالبان برای مذاکره چــــــــــــــــــراغ سبز نشان دادند

2015-Mar-03 ||  آرمان ملی

یک عضو شورای علمای پاکستان:طالبان و حکومت افغانستان اختلافات شان را بر طرف کنند شورای عالی صلح ابراز خوشبینی کرد که گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. حوا علم نورستانی یک عضو شورای عالی صلح گفته است که طرف مذاکره کننده با حکومت، شخص رهبری طالبان چون ملاعمر است و با گروه های دیگر مذاکره ای نخواهد شد. خانم نورستانی افزود: شورای عالی صلح و حکومت افغانستان تلاش های مشترکی را برای آغاز این مذاک...

ارگ ریاست جمهوری:جزئیات گفتگو با طالبان را با مردم شریک می سازیم

2015-Mar-03 ||  آرمان ملی

مقام‌ها در ارگ ریاست جمهوری می‌گویند، رئیس جمهور غنی در مورد گفتگوهای صلح موقف مشخصی دارد. به گفتۀ اجمل عابدی، سخنگوی ریاست جمهوری تاکنون در هیچ کشوری گفتگوی رسمی یا غیررسمی از سوی حکومت افغانستان با طالبان و مخالفان مسلح دولت صورت نگرفته است. شماری از رسانه‌های خارجی و داخلی از سه ماه به این سو گزارش می‌دهند که گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان پیش از این در قطر شروع شده است، اما ریاست جمهوری و شورای عالی صلح این گزارش...

وزارت معارف، مانع بزرگ در برابر آموزش و پرورش

2015-Mar-03 ||  آرمان ملی

وجود ذهنیت قدیمی و سنتی در وزارت معارف، بزرگ‌ترین مانع در برابر آموزش و پرورش کشور است و پابرجایی چنین ذهنیتی تأثیری مخرب بر نظام آموزشی و پرورشی کشور دارد. عزیز رویش یکی از ده بهترین آموزگار جهان می‌گوید،13 سال گذشته برای وزارت معارف افغانستان مرحله‌یی درخشان و مملو از فرصت‌های عالی بود. این وزارت باید نظام آموزشی را به روز و کارا می‌ساخت؛ اما فرصت‌های به وجود آمده را از دست داد. رویش می‌افزاید، وزارت معارف با تمام تو...

یازده سفیر افغانستان برکنار ساختـــه شد

2015-Mar-03 ||  آرمان ملی

وزارت خارجه ميگويد كه بر بنياد قانون كار، 11 سفير افغانستان به دليل كهولت سن به تقاعد سوق داده شده و از کار برکنار گردیدند. احمد شكيب مستغني سخنگوي وزارت امور خارجه دیروز در يك نشست خبري در كابل گفت كه اين افراد 40 سال در وزارت امور خارجه كار كرده و سن شان نيز به 65 سال رسيده بود. عزیزالله کرزی سفیر افغانستان در روسیهکاکای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، ضیاالدین مجددی سفیر افغانستان در جمهوری چک، نجیب الله مجددی سفیر افغانستان در امارات متح...

سیزده تن از متهمین قضیه پشتنی بانک در زندان پلچرخی اعتصاب غذایی کردند

2015-Mar-02 ||  آرمان ملی

به گزارش رسیده به آرمان ملی، حیات الله دیانی رئیس پیشین، نصیر احمد، عبدالهادی، محمد موسی، احسان الله، سید امان، محمد سالم، عبدالسمیر، عبدالاحد، عبدالله، سید مقبول، عبداللطیف و عبدالسلام کارمندان پشتنی بانک که در قضیه نسبتی پشتنی بانک متهم بوده و از سه سال به این سو در زندان پلچرخی کابل تحت بازداشت به سر می برند، دیروز در اعتراض به کم توجهی اداره لوی سارنوالی افغانستان در مورد فیصله ای که از سوی دیوان امنیت عامه دادگاه استیناف ولایت کاب...

داکتر عبدالله عبدالله:پرونده نجیب الله مسافـــــــــــــــــــــــــــــــر دقیقاً بررسی شود

2015-Mar-02 ||  آرمان ملی

داکترعبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی دیروز در نشست شورای وزیران خواستار بررسی حکم زندان نجیب الله مسافر، عکاس مشهور کشور شد. نجیب الله مسافر، عکاس خبری از چندی به این سو در زندان پلچرخی به سر می‌برد و گفته شده که دادگاهی در کابل در غیاب آقای مسافر، او را به شش ماه حبس محکوم کرده است. پرونده آقای مسافر که حالا پای او را به زندان کشانده بر می‌گردد به سال ۱۳۸۵، زمانی که او در این سال در یک مراسم ورزشی، عکاسی کرده بود. داک...

رئیس جمهور غنی به دلیل ریزش برف کوچ در افغانستان سفر ایران را به تعویق انداخت

2015-Mar-01 ||  آرمان ملی

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران:دولت و مردم ایران به حوادث اخیر در افغانستان کمک های مالی خواهند کرد محمداشرف غنی، رئیس‌جمهوریافغانستان که قرار بود امروز به ایران سفر می کرد، اعلام نمود که سفرش را به دلیل وقوع برف‌کوچ در کشور به تعویق انداخته است. رئیس جمهوری افغانستان گفته است که نگران حوادث مشابه است و خطر به‌کلی رفع نشده است. به گفتۀرئیس‌جمهوری افغانستان در حال حاضر شاهراه سالنگ بیشتر از سایر نقاط در معرض خطر قرار دارد. ...

مقامات ولایت زابل:معاملۀ رهایی گروگانان با یک کانتینر سلاح حقیقت ندارد

2015-Mar-01 ||  آرمان ملی

پس از گذشت نزدیک به یک هفته هنوز هم مسافران ربوده شده در ولایت زابل، از چنگ رباینده گان نجات نیافته اند. به تازه گی گزارش های به نشر رسیدند که گویا این گروگانان در بدل یک کانتینر پر از سلاح و مهمات، تبادله و آزاد شده اند، اما غلام سخی روغ لیونی فرمانده پولیس ولایت زابل دیروز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی مسأله تبادله و رهایی این افراد را رد کرد. آقای روغ لیونی گفت آنان برای رهایی این مسافرین تلاش میکنند،اما هیچگونه معامله یی در این ر...

Previous   ||   Next