سرمقاله

داعشی ها، قدرتمند تر می شوند

2015-Mar-28  || آرمان ملي

اوضاع در کشور به گونه ای است که نمی شود امیدوار بود. در حالی که بحران شرق میانه ابعاد تازه ای به خود گرفته است، منطقۀ ما نیز دستخوش تحولات مرموزی است که باید برای هر گردشش اندیشید و آن را دست کم نگرفت. داعش در کشور ما عرض اندام کرده است. این گروه در حالی که در خاورمیانه آسیاب های خون را جاری کرده است و دوران برده داری را در آن منطقه پیاده می کند، در کشور مانیز خواب را بر مردم بسیاری از مناطق کشور حرام کرده است. در باره شکل گیری داعش در برخی از مناطق کشور و توجه به آن ها از قبل از سوی تحلیلگران امور سیاسی و نظامی در رسانه های کشور هشدار داده شده بود ولی آن گونه که دیده می شود به این هشدار ها توجهی صورت نگرفته است و بیم آن می رود که دولت زمانی برای چاره کمر بسته کند که سد شکسته باشد و سیلاب مدهش و خانمان براندازی از آن جاری شده باشد. همین چند روز پیش بود که سیزده تن از هموطنان بیگناه ما در شاهراه کابل- غزنی از سوی تفنگداران سفید پوش تیر باران شدند. این جنایت هولناک هرچند اولین آن نیست ولی در نوع خود دومین است نشان میدهد که گروهگ های تروریستی سیمای خشن تری بخود گرفته اند و این بار طالبان زیادی که عطش شان برای خون آشامی فروکش نمی کند، بیرق های شان را به رنگ سفید بدل کرده اند و این بار ددمنشانه تر از گذشته می خواهند کارنامۀخونین تری از خود به یادگار بمانند. حادثه شهادت سیزده تن از هموطنان بیگناه ما در شاهراه کابل – غزنی این بار نشان


به تفویض جایزه عجله شده است

از ماجرای شهادت فرخنده استفاده های سیاسی و سلیقوی نشود

خرافات زدایی از دین مسؤولیت عالمان دین است

از این وضعیت بد باید بیرون شویم3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب خبر آرمان ملى: در وزارت تجارت و صنایع افغانستان هیچ کسی به اساس روابط قومی و سیاسی مقرر نگردیده است

روزنامه آرمان ملی در شماره (یک صدو دهم) مورخ هشتم سنبله به روز چهارشنبه سال روان مطلب را تحت عنوان ( شماری از افراد وابسته به وزیر تجارت در پست های بلند این وزارت مقرر شده اند بیشتر این افراد از وابسته به حزب افغان ملت اند.) به نشر سپرده بودند.

جلالتماب وزیر وزارت تجارت و صنایع افغانستان سالها برای نهادینه شدن دیموکراسی و آزادی بیان در افغانستان مبارزه کرده اند. شخصیت و علمیت شان برای تمامی مردم افغانستان واضع و اشکار است که ایشان یک شخصیت ملی و دیموکرات است به قوم پرستی و سمت گرایی باورمند نیست حتی از آنها نفرت دارند و آنقدرشخصیت خورد هم ندارند که در مقرری ها مسایل قومی، لسانی، منطقی و سیاسی را مدنظر بگیرند و مقرری های که به سطح روسا میشود از طریق MCPصورت میگیرد. مطلب نشر شده روزنامه آرمان ملی و با توجه به اصول ژورنالیزم که این روزنامه در نام خود کلمه ملی را دارد و ملی به مفهوم اینست که مربوط تمامی مردم افغانستان است، در حال این موضوع را به نشر میسپارند که دست اندرکاران این روزنامه حتی با ما در مورد تماس نگرفته اند و اصول ژورنالیزم این حکم میکند که هر موضوع که نشر میشود باید در آن اصل توازن و بی طرفی در نظر گرفته شود که روزنامه آرمان ملی چنین نکرده اند. دیگر این که روزنامه آرمان ملی درین مطلب که نشر کرده اند.

یاد اور شده اند که ذریعه یک خط این موضوع به آنها ارسال گردیده است. و بدون اینکه طرف دیگر قضیه در میان باشد به نشر سپرده اند. دوم اینکه در مطلب نشر شده امده است که این موضوع توسط یک خط به ایشان رسیده است و روزنامه آرمان ملی انرا در صفحه اول روزنامه، آن هم با خط درشت و با فونت بزرگ به نشر رسانیده است که کار معقول به نظر نمی رسد. به هر حال می خواهم در مورد نام های کسانی که در مطلب نشر شده اند کمی روشنی بدهم.

محترم مزمل شینواری که فعلا به حیث معین تجارتی ایفای وظیفه میکنند در زمانی محترم وحیداله شهرانی که وزیر تجارت و صنایع بود در آن زمان به حیث رئیس تجارت بین المللی ایفای وظیفه می نمود نامبرده یک شخص لایق کار فهم و در کارهای خود یک شخص مبتکر و شایسته بوده به همین منظور برا یش ارتقا داده شده است.

محترم میروس احمدزی قبل از اینکه به حیث رئیس منابع بشری وزارت تجارت و صنایع مقرر شوند در کمیسیون اصلاحات اداری ایفای وظیفه میکرد و معاش دالری داشت و همچنان معاون حزب افغان ملت نیست.

محترم ځاځی با وزیر تجارت و صنایع افغانستان هیچ نوع رابطه حزبی ندارد و قبل از اینکه در وزارت وظیفه بگیرد هیچ شناختی با وزیر نداشت بعد ازینکه به وزارت امد با ایشان معرفی گردید.

به همین قسم محترم جاوید قبل از آمدن محترم احدی صاحب به وزارت تجارت و صنایع رئیس ایپا بود که فعلا آتشه تجارتی است و همرای وزیر هیچ نوع روابط قومی و سیاسی ندارد.

محترم سلام منیر که از جمله سابقه ترین کارمندان وزارت است و تقریبآ 03 سال میشود که در وزارت تجارت و صنایع کارمیکند و ایشان هم در چین به حیث آتشه تجارتی ایفای وظیفه نموده است که هیچ نوع روابط با وزیر ندارد.

محترم منیر یوسفزی که تفریبآ 51 سال میشود در وزارت تجارت و صنایع کار میکند و ایشان هم با وزیر صاحب هیچ نوع روابط ندارد. در نهایت محترم پامیر پتنگ که هیچ نوع روابط با وزیر صاحب ندارد و تمامی روسای که در وزارت مقرر گردیده اند به سویه لیسانس و ماستر بوده و از یک پروسه بسیار شفاف و نظر به لیاقت خود شان از طریق MCPمقرر میشوند هیچ نوع روابط درین پروسه مدنظر گرفته نمیشود تمامی مقرری ها به اساس شایسته گی و داشتن لیاقت صورت میگیرد.

برای براورده شدن آرمان والای مردم افغانستان در مورد دیموکراسی و ازادی بیان باید مولفه های ازادی بیان که اصل بی طرفی و توازن است در رسانه ها باید مراعات گردد.

 


صفحه اخبار

بی بــــــــــــــــــرقی در کابل یک ماه و چهـــــــــــــــــــــــــــار روز شد

2015-Mar-28 ||  آرمان ملي

کابل اضافه از یک ماه است که با برق غیر منظم شب و روزش را سپری می کند. این مشکل در اوایل ماه حوت سال گذشته زمانی دامنگیر کابلیان و مناطق همجوار آن شد که ریزش برف و برف کوچ در سالنگ ها، پنج و یا شش پایه برق را به زمین خواباند که پیامد آن تاریکی پایتخت بود. از زمان آغاز این معضل تا کنون مسؤولان شرکت برشنا وعده های زیادی به مردم دادند که جریان برق در کابل الی فلان تاریخ روند عادی خود را می گیرد. به تاریخ 17 حوت مسؤولان شرکت برشنا به گفتۀ خود شان چ...

کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی کميسيوني که تا هنوز به کار آغاز نکرده است

2015-Mar-28 ||  آرمان ملي

با آنکه از ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی چند روز می گذرد، بر علاوۀ آن که این کمیسیون تا کنون هیچ اجلاسی را برگزار نکرده، رئیس کمیسیون خانم شکریه بارکزی نیز در کابل حضور نداشت و گفته می شود دیروز به وطن برگشت.. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در اوایل هفته گذشته قبل از آن که غرض انجام یک سفر رسمی رهسپار امریکا شود، دستور ایجاد کمیسیون نظام اصلاح نظام انتخاباتی را صادر کرد و به این ترتیب به انتظار چند ماهۀ مردم نقطۀ پایان گذاشت و خود با خاطر ...

وزير حج و اوقاف: تعویذ نویسان در کابل جمع آوری می شوند

2015-Mar-28 ||  آرمان ملي

مجلس نماینده گان وزير حج و اوقاف و سرپرست وزارت عدليه را به خاطر فعالیت تعویذ نویسان به خانۀملت فراخواند. شماری از اعضای مجلس نماینده گان فعاليت تعويض نويسان را در مغايرت با اسلام دانسته و از وزارت حج و اوقاف خواستند تا جلو فعاليت تعويض نويسان را بگيرد و بر     همین اساس این دو وزیر به خانه ملت فراخوانده شدند. اعضای مجلس همچنین با ابراز تأسف از واقعه فرخنده خواهان رسيده گی جدی به این پرونده شدند. در این نشست فیض محمد عثمانی ...

هند: پاکستان، حامی جدی لشکر طبیه در افغانستان است

2015-Mar-28 ||  آرمان ملي

یک مقام ارشد امنیتی هند گفته است که پاکستان در همکاری با لشکر طیبه تلاش می‌کند تا به منافع این کشور در افغانستان صدمه برساند. به گفتۀوی؛ پس از آن که پاکستان در کشمیر موفق به حمله بر دفاتر این کشور نشد؛ اکنون با همکاری لشکر طیبه، سفارت و قنسولگری‌های هند را در افغانستان نشانه گرفته است. بر بنیاد گزارش ها؛ این مقام امنیتی هند که نامی از وی برده نشده به رسانه‌های هندی گفت: " نهادهای امنیتی پاکستان برای این که مطمئن شوند هند مامور...

پـــــــــــــــرونده قتل فـــــــــــــــــــــــرخنده به لوی سارنوالی فرستاده شد

2015-Mar-27 ||  آرمان ملي

کمیسیون حقیقتیاب قضیه قتل " فرخنده " می گوید که تحقیقات انجام شده از سوی ارگان های کشفی و امنیتی در خصوص این رویداد نشان می دهد که فرخنده قرآنکریم را آتش نه زده و نه ارادۀانجام این کار را داشته است. به گفتۀ خپلواک صافی یک عضو این کمیسیون محرکین اصلی قتل فرخنده چهار تن از متولیان و ملنگان زیارت شاه دو شمشیره بود که سه تن شان بازداشت شده است. آقای صافی گفته است کهاعضای کمیسیون حقیقتیاب قضیه قتل " فرخنده " با متهمان بازداشت شده دی...

جان کری در مهمانی هیأت افغانستانی نیاز نبود داکتر اشرف غنی قدرت را با داکتر عبدالله تقسیم کند

2015-Mar-27 ||  آرمان ملي

آگاهان سیاسی: داکتر عبدالله در مورد سکوت اش در برابر این نظر کری، باید توضیح بدهد سید میلاد: سنگ، چوب، دشت، کوه و گوسفندان کشور جان کری وزیر خارجه امریکا در مهمانی که برای رهبران حکومت وحدت ملی از سوی وزارت خارجه آن کشور در نظر گرفته شده بود گفت: نیاز نبود که رئیس جمهوری افغانستان قدرت را با داکتر عبدالله تقسیم کند و داکتر اشرف غنی به منظور تأمین وحدت ملی، حاضر شد و پذیرفت که قدرت میان وی و داکتر عبدالله تقسیم شود. این اظهار نظر وزیر خ...

عبدالله توافق بر سر سپردن چند وزارت و ولایت به طالبان را تکذیب کرد

2015-Mar-27 ||  آرمان ملي

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، گزارش ها در مورد توافق بر سر سپردن چند ولایت و وزارت به گروه طالبان را رد کرده و گفته است که این گزارش ها حقیقت ندارد. آقای عبدالله در جمعی از خبرنگاران در واشنگتن گفت که برای مذاکره صلح با طالبان معیارهای خاصی وجود دارد و اگر این معیارها نادیده گرفته شود، مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید. دور تازه یی از مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان قرار است در آیندۀنزدیک برگزار شود. هنوز محل دقیق...

شکریه بارکزی: انتخابات پارلمانی به وقت معین برگزار نمی شود

2015-Mar-27 ||  آرمان ملي

رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی می گوید،هر فرد و یا نهادهای ملیو بین المللی که پیشنهاداتی در زمینۀآوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور دارند، باید به این کمیسیون مراجعه کنند. خانمشکریه بارکزی که در این اواخر به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی توظیف شده گفته است،قبلاًتمام نهادهای ملی و بین المللی پیشنهادهای معین و مشخصی را داشته اند و کمیسیون نیز کار خود را روی نظریات، همه پرسی و نظرخواهی با اقشار، احزاب و نهادهای   جامعه مدن...

Previous   ||   Next