سرمقاله

اشرف غنی نظام را سقوط خواهد داد

2015-Jul-05  || آرمان ملي

اوضاع کشور با گذشت هر روز بد تر می شود و اعتبار حکومت به اصطلاح وحدت ملی نیز کاهش می یابد. معاون دوم ریاست اجرائیه در مراسم تشییع جنازه شهدای جلریز به صراحت گفت که وحدتی وجود ندارد و ما از این بابت سخت نگران هستیم. وی گفت، زمانی از چگونگی اوضاع در جلریز اطلاع حاصل کردم به رئیس جمهور تماس گرفتم، اما رئیس جمهور به من گفت که با وزیر دفاع تماس بگیر. من نمی دانم رئیس جمهور که خودش را همواره سر قوماندان اعلی خطاب می دارد و به آن افتخار می کند، چرا در حادثه جلریز دست به کار نشد و تصمیم نگرفت که موضوع را به سرپرست وزارت دفاع راجع ساخت؟ به همین گونه چنان به نظر می رسد که همه صلاحیت ها و قدرت در دست محمد اشرف غنی تراکم کرده و وی حاضر نیست تا به دیگر نهاد های حکومتی صلاحیت بدهد. آیا ممکن کسی که بخواهد همه کاره یک کشور باشد و همه چیز از نظر وی باید بگذرد و تصمیم نهایی را در هر مورد خودش بگیرد، به امور مملکت رسیده گی کرده می تواند؟ همان گونه که گفته اند تراکم قدرت فساد را به بار می آورد و فکر می شود این همه نا بسامانی ها در حکومت وحدت ملی همین خود خواهی ها و تشبث در کار هر نهاد است که امروز نظام را بی اعتبار ساخته و در سرا شیبی سقوط قرار دادهاست. رئیس جمهور گذشته از وظایفی که در قانون اساسی برایش پیشبینی شده است، باید به تصامیم کمیسیون تدارکات که به ابتکار خودش ایجاد شده است، رسیده گی کند، از وزیران، معینان، والیان، فرماندهان پولیس، آمران


وزارت دفاع به یک مدیر مدبر نیاز دارد

مجلس در برابر قضایای مهم در کشور بی تفاوت نباشد

پروژه حقوق زن

کشور سعودی چه پاسخ دارد3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب خبر آرمان ملى: در وزارت تجارت و صنایع افغانستان هیچ کسی به اساس روابط قومی و سیاسی مقرر نگردیده است

روزنامه آرمان ملی در شماره (یک صدو دهم) مورخ هشتم سنبله به روز چهارشنبه سال روان مطلب را تحت عنوان ( شماری از افراد وابسته به وزیر تجارت در پست های بلند این وزارت مقرر شده اند بیشتر این افراد از وابسته به حزب افغان ملت اند.) به نشر سپرده بودند.

جلالتماب وزیر وزارت تجارت و صنایع افغانستان سالها برای نهادینه شدن دیموکراسی و آزادی بیان در افغانستان مبارزه کرده اند. شخصیت و علمیت شان برای تمامی مردم افغانستان واضع و اشکار است که ایشان یک شخصیت ملی و دیموکرات است به قوم پرستی و سمت گرایی باورمند نیست حتی از آنها نفرت دارند و آنقدرشخصیت خورد هم ندارند که در مقرری ها مسایل قومی، لسانی، منطقی و سیاسی را مدنظر بگیرند و مقرری های که به سطح روسا میشود از طریق MCPصورت میگیرد. مطلب نشر شده روزنامه آرمان ملی و با توجه به اصول ژورنالیزم که این روزنامه در نام خود کلمه ملی را دارد و ملی به مفهوم اینست که مربوط تمامی مردم افغانستان است، در حال این موضوع را به نشر میسپارند که دست اندرکاران این روزنامه حتی با ما در مورد تماس نگرفته اند و اصول ژورنالیزم این حکم میکند که هر موضوع که نشر میشود باید در آن اصل توازن و بی طرفی در نظر گرفته شود که روزنامه آرمان ملی چنین نکرده اند. دیگر این که روزنامه آرمان ملی درین مطلب که نشر کرده اند.

یاد اور شده اند که ذریعه یک خط این موضوع به آنها ارسال گردیده است. و بدون اینکه طرف دیگر قضیه در میان باشد به نشر سپرده اند. دوم اینکه در مطلب نشر شده امده است که این موضوع توسط یک خط به ایشان رسیده است و روزنامه آرمان ملی انرا در صفحه اول روزنامه، آن هم با خط درشت و با فونت بزرگ به نشر رسانیده است که کار معقول به نظر نمی رسد. به هر حال می خواهم در مورد نام های کسانی که در مطلب نشر شده اند کمی روشنی بدهم.

محترم مزمل شینواری که فعلا به حیث معین تجارتی ایفای وظیفه میکنند در زمانی محترم وحیداله شهرانی که وزیر تجارت و صنایع بود در آن زمان به حیث رئیس تجارت بین المللی ایفای وظیفه می نمود نامبرده یک شخص لایق کار فهم و در کارهای خود یک شخص مبتکر و شایسته بوده به همین منظور برا یش ارتقا داده شده است.

محترم میروس احمدزی قبل از اینکه به حیث رئیس منابع بشری وزارت تجارت و صنایع مقرر شوند در کمیسیون اصلاحات اداری ایفای وظیفه میکرد و معاش دالری داشت و همچنان معاون حزب افغان ملت نیست.

محترم ځاځی با وزیر تجارت و صنایع افغانستان هیچ نوع رابطه حزبی ندارد و قبل از اینکه در وزارت وظیفه بگیرد هیچ شناختی با وزیر نداشت بعد ازینکه به وزارت امد با ایشان معرفی گردید.

به همین قسم محترم جاوید قبل از آمدن محترم احدی صاحب به وزارت تجارت و صنایع رئیس ایپا بود که فعلا آتشه تجارتی است و همرای وزیر هیچ نوع روابط قومی و سیاسی ندارد.

محترم سلام منیر که از جمله سابقه ترین کارمندان وزارت است و تقریبآ 03 سال میشود که در وزارت تجارت و صنایع کارمیکند و ایشان هم در چین به حیث آتشه تجارتی ایفای وظیفه نموده است که هیچ نوع روابط با وزیر ندارد.

محترم منیر یوسفزی که تفریبآ 51 سال میشود در وزارت تجارت و صنایع کار میکند و ایشان هم با وزیر صاحب هیچ نوع روابط ندارد. در نهایت محترم پامیر پتنگ که هیچ نوع روابط با وزیر صاحب ندارد و تمامی روسای که در وزارت مقرر گردیده اند به سویه لیسانس و ماستر بوده و از یک پروسه بسیار شفاف و نظر به لیاقت خود شان از طریق MCPمقرر میشوند هیچ نوع روابط درین پروسه مدنظر گرفته نمیشود تمامی مقرری ها به اساس شایسته گی و داشتن لیاقت صورت میگیرد.

برای براورده شدن آرمان والای مردم افغانستان در مورد دیموکراسی و ازادی بیان باید مولفه های ازادی بیان که اصل بی طرفی و توازن است در رسانه ها باید مراعات گردد.

 


صفحه اخبار

در اعتراض به عدم توجه حکومت به کار مجلس سنا مجلس سنا کارش را متوقف کرد

2015-Jul-05 ||  آرمان ملي

مجلس سنادیروز کارش را به خاطر این‌که حکومت و اعضای کابینه به گفته‌های این مجلس توجه نمی‌کنند، به رسم اعتراض متوقف کرد. برخی از نماینده‌گان مجلس دیروز با انتقاد شدید از رهبران حکومت وحدت ملی آنان را در کارکردشان ناکام خوانده گفتند که حکومت اعضای کابینه را اجازه نمی‌دهد که به خاطر پاسخگویی به سنا بیایند. فضل هادی مسلم‌یار، رئیس مجلس سنا دیروز در مورد افزایش ناامنی‌ها، به ویژه رویداد حملۀ طالبان به پاسگاه‌های نیروها...

برخی آگاهان: روشن شدن اکثریت قومی و کاهش یافتن تقلبات انتخاباتی مانع اصلی در برابر توزیع شناسنامه های برقی است

2015-Jul-05 ||  آرمان ملي

مسؤول توزیع شناسنامه های برقی: هر زمانی که مشکل سیاسی در بالا حل شود و به ما هدایت بدهند، ما توزیع شناسنامه ها را آغاز می کنیم اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی مشکلی ندارد، مانع در توزیع شناسنامه ها، مشکلات سیاسی است، هرگاه به ما هدایت بدهند، ما آماده توزیع هستیم. این موضوع را زمری باهر مسؤول توزیع شناسنامه های برقی کابل در گفتگو با برنامه بامداد خوش تلویزیون طلوع ابراز داشته افزود، در توزیع شناسنامه های برقی مشکل تخنیکی و اداری ...

ارگ، حادثه جلریز را بررسی می کند

2015-Jul-05 ||  آرمان ملي

رئیس جمهور غنی برای بررسی وضعیت امنیتی ولسوالی جلریز، یک هیأت تعیین کرد. در خبرنامۀارگ ریاست جمهوری آمده که این هیأت به ولسوالی جلریز ولایت میدان وردکسفر می کند و چگونگی درگیری ها را به بررسی می گیرد. در خبرنامه آمده است که رئیس جمهور، به هیأت اعزامی دستور داده تا وضعیت را به همکاری مقام های ولایت بررسی کنند و سپس گزارش خود را به ریاست جمهوری بسپارند. درگیری ها در ولسوالی جلریز میدان وردک روز ۵شنبه هفته گذشته آغاز شد که در نتیجه آن چ...

حاجی محمد محقق: مسؤولان امنیتی باید مجازات شوند

2015-Jul-05 ||  آرمان ملي

در کشتار غیر انسانی سربازان،در ولسوالی جلریز، حاجیمحمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی با انتقاد از کم کاری مقام های امنیتی گفت: نخست، غفلت‌ورزی و بی‌ پروایی مسؤولان سبب این رویداد شده و باید آنان مجازات شوند و دیگر اینکه نظام کنونی فاقد وحدت ملی است. وی عدم کمک به سربازان در جلریز را سوال برانگیز دانست و گفت: حمله‌های اخیر بر پاسگاه‌هایی صورت گرفته است که از سوی سربازان هزاره اداره می‌ شدند. آقای محقق از تبعیض ...

چندین پایگاه نظامی در ولسوالی جلـــــــــــــریز دوباره به تصرف در آمد

2015-Jul-04 ||  آرمان ملي

مقامات محلی در ولایت میدان وردک می گویند که نیروهای امنیتی افغان چندین پایگاه نظامی را که در نتیجه تاکتیکهای جنگی از آنجا عقب نشینی کرده بودند، دوباره به تصرف شان در آورده اند. دفتر مطبوعاتی این ولایت دیروز با نشر یک اعلامیه گفته است که نیروهای امنیتی در نتیجه درگیری های دو روز اخیر در این ولایت از ده پاسگاه نظامی در ولسوالی جلریز عقب نشینی تاکتیکیکرده بودند. در اعلامیه گفته شده که با تصرف دوباره این پاسگاه ها، شاهراه کابل –بامیا...

پنج تروریست در غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزنی بازداشت شدند

2015-Jul-04 ||  آرمان ملي

ریاست عمومی امنیت ملی گفته که ماموران این اداره، طی عملیاتی پنج تن از اعضای یک گروه تروریستی را بازداشت کرده‌اند. بر اساس خبرنامه این اداره که دیروز منتشر شده، این عملیات ماموران امنیت ملی در مربوطات شهر غزنی راه‌اندازی شده بود. در خبرنامه آمده است،یکی از افراد بازداشت شده که صبغت الله معرفی شد در قتل هشت کودک در شهر غزنی دست داشته است. یکی دیگر از اعضای این گروه تروریستی به نام شمس الدین، متهم است که دو پولیس را به قتل رسانده ا...

طاهر زهیر توجیه گر تقلبات انتخاباتی والی بامیان شد

2015-Jul-03 ||  آرمان ملی

طاهر زهیر که مدتی پیش به عنوان والی جدید بامیان از سوی ریاست جمهوری افغانستان معرفی شده بود در هفته پیش در میان تدابیر شدید امنیتی، به عنوان والی این ولایت معرفی شد. آقای زهیر در حالی به عنوان والی جدید ولایت بامیان به کارش آغاز کرد که از مدت ها به اینسو، شماری از باشنده گان و وکلای بامیان در ولسی جرگه، با برپایی خیمه، نسبت به تقرر او، اعتراض شان را نشان دادند. اما کاروان طاهر زهیر به برپایی خیمه های اعتراض کننده گان توجه نکرده از میان ...

محمد انور جگدلک: من سهم دار کابل بانک نبوده ام و تنها از صرافی شیر خان 15 هزار دالر قرضدار می باشم

2015-Jul-03 ||  آرمان ملی

سخنگوی لوی سارنوالی کشور در هفتۀ پیش نام و هویت شماری از افراد را مشخص کرد که سهم داران کابل بانک اند و حاضر اند که قروض خود شان را به اقساط بپردازند که نام محمد انور جگدلک والی پیشین قندز نیز در فهرست بود. اما آقای جگدلک در یک تماس به آرمان ملی گفت که من هیچگاه سهم دار کابل بانک نبوده ام، اما از صرافی شیرخان که بعداً به کابل بانک تعلق گرفت، حدود 23 هزار دالر مقروض بودم که مقدار هشت هزار آن را پرداخته ام و مقدار 15 هزار دالر باقیمانده را نیز خ...

Previous   ||   Next