سرمقاله

!با ظلم و فاشیزم کنار نمی آییم

2015-Nov-27  || سید مکارم

احمد سعیدی آگاه امور سیاسی و عضو هیأت تحریر روزنامه آرمان ملی که در هفته پیش مورد سوء قصد تروریستان قرار گرفت و شدیداً زخمی شد به صراحت اعلام داشت که بر وی داعش و طالبان حمله نکرده و اشاره کرد که ستون پنجم می‌خواست وی را به قتل برساند و باید حکومت در رابطه پاسخ بدهد. پیش از این، موتر صدیق الله توحیدی نویسنده و مدافع حقوق روزنامه نگاران در روز روشن آتش گرفت و نهادهای امنیتی وعده سپردند که موضوع را پیگیری و نتیجه تحقیق و بررسی شان را اعلام  می دارند. اما از آن هنگام تا کنون هیچ نهاد امنیتی نگفت که موتر آقای توحیدی چرا و چگونه آتش گرفت و در عقب این ماجرا کدام حلقه تروریستی قرار داشت. به همین گونه احمد سعیدی پیش از این نیز مورد تهدید تروریستان قرار گفته بود و امنیت ملی چند تن را هم در پیوند به ترور آقای سعیدی بازداشت کرد ولی هویت آنها تا حال افشا نشده است. حال پرسشی در اذهان خطور می کند که چرا نهادهای امنیتی در حصه تأمین امنیت چنین شخصیت‌ها که همواره در برابر مردم احساس مسؤولیت می‌کنند و در سنگر دفاع از منافع کشور با ایثار و فداکاری قرار گرفته‌اند، توجه نمی‌دارند. بسیار اسفبار است که نهادهای امنیتی و حکومت گاهی امنیت افرادی را می‌گیرند که اگر آنها را در بازار گرم ببرید دوتوت آنها را کسی نمی‌خرد! نه سواد دارند و نه تا حال در برابر تروریستان و یا باندهای مافیا موضع گیری کرده‌اند که جان شان با خطر مواجه باشد


دفاع از زنان مظلوم مسؤولیت جدی عالمان دین است

!حزب التحریر خطر بالقوه برای کشور

از گروگان گیری ها بوی تباهی و بربادی می آید

!اوراق گزارش، خوراک موش های ارگ نشود3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب خبر آرمان ملى: در وزارت تجارت و صنایع افغانستان هیچ کسی به اساس روابط قومی و سیاسی مقرر نگردیده است

روزنامه آرمان ملی در شماره (یک صدو دهم) مورخ هشتم سنبله به روز چهارشنبه سال روان مطلب را تحت عنوان ( شماری از افراد وابسته به وزیر تجارت در پست های بلند این وزارت مقرر شده اند بیشتر این افراد از وابسته به حزب افغان ملت اند.) به نشر سپرده بودند.

جلالتماب وزیر وزارت تجارت و صنایع افغانستان سالها برای نهادینه شدن دیموکراسی و آزادی بیان در افغانستان مبارزه کرده اند. شخصیت و علمیت شان برای تمامی مردم افغانستان واضع و اشکار است که ایشان یک شخصیت ملی و دیموکرات است به قوم پرستی و سمت گرایی باورمند نیست حتی از آنها نفرت دارند و آنقدرشخصیت خورد هم ندارند که در مقرری ها مسایل قومی، لسانی، منطقی و سیاسی را مدنظر بگیرند و مقرری های که به سطح روسا میشود از طریق MCPصورت میگیرد. مطلب نشر شده روزنامه آرمان ملی و با توجه به اصول ژورنالیزم که این روزنامه در نام خود کلمه ملی را دارد و ملی به مفهوم اینست که مربوط تمامی مردم افغانستان است، در حال این موضوع را به نشر میسپارند که دست اندرکاران این روزنامه حتی با ما در مورد تماس نگرفته اند و اصول ژورنالیزم این حکم میکند که هر موضوع که نشر میشود باید در آن اصل توازن و بی طرفی در نظر گرفته شود که روزنامه آرمان ملی چنین نکرده اند. دیگر این که روزنامه آرمان ملی درین مطلب که نشر کرده اند.

یاد اور شده اند که ذریعه یک خط این موضوع به آنها ارسال گردیده است. و بدون اینکه طرف دیگر قضیه در میان باشد به نشر سپرده اند. دوم اینکه در مطلب نشر شده امده است که این موضوع توسط یک خط به ایشان رسیده است و روزنامه آرمان ملی انرا در صفحه اول روزنامه، آن هم با خط درشت و با فونت بزرگ به نشر رسانیده است که کار معقول به نظر نمی رسد. به هر حال می خواهم در مورد نام های کسانی که در مطلب نشر شده اند کمی روشنی بدهم.

محترم مزمل شینواری که فعلا به حیث معین تجارتی ایفای وظیفه میکنند در زمانی محترم وحیداله شهرانی که وزیر تجارت و صنایع بود در آن زمان به حیث رئیس تجارت بین المللی ایفای وظیفه می نمود نامبرده یک شخص لایق کار فهم و در کارهای خود یک شخص مبتکر و شایسته بوده به همین منظور برا یش ارتقا داده شده است.

محترم میروس احمدزی قبل از اینکه به حیث رئیس منابع بشری وزارت تجارت و صنایع مقرر شوند در کمیسیون اصلاحات اداری ایفای وظیفه میکرد و معاش دالری داشت و همچنان معاون حزب افغان ملت نیست.

محترم ځاځی با وزیر تجارت و صنایع افغانستان هیچ نوع رابطه حزبی ندارد و قبل از اینکه در وزارت وظیفه بگیرد هیچ شناختی با وزیر نداشت بعد ازینکه به وزارت امد با ایشان معرفی گردید.

به همین قسم محترم جاوید قبل از آمدن محترم احدی صاحب به وزارت تجارت و صنایع رئیس ایپا بود که فعلا آتشه تجارتی است و همرای وزیر هیچ نوع روابط قومی و سیاسی ندارد.

محترم سلام منیر که از جمله سابقه ترین کارمندان وزارت است و تقریبآ 03 سال میشود که در وزارت تجارت و صنایع کارمیکند و ایشان هم در چین به حیث آتشه تجارتی ایفای وظیفه نموده است که هیچ نوع روابط با وزیر ندارد.

محترم منیر یوسفزی که تفریبآ 51 سال میشود در وزارت تجارت و صنایع کار میکند و ایشان هم با وزیر صاحب هیچ نوع روابط ندارد. در نهایت محترم پامیر پتنگ که هیچ نوع روابط با وزیر صاحب ندارد و تمامی روسای که در وزارت مقرر گردیده اند به سویه لیسانس و ماستر بوده و از یک پروسه بسیار شفاف و نظر به لیاقت خود شان از طریق MCPمقرر میشوند هیچ نوع روابط درین پروسه مدنظر گرفته نمیشود تمامی مقرری ها به اساس شایسته گی و داشتن لیاقت صورت میگیرد.

برای براورده شدن آرمان والای مردم افغانستان در مورد دیموکراسی و ازادی بیان باید مولفه های ازادی بیان که اصل بی طرفی و توازن است در رسانه ها باید مراعات گردد.

 


صفحه‌ی اخبار

کارمندان شهرداری کابل معاش مفت می گیرند

2015-Nov-23 || 

رئیس ناحیة سوم: با نصب سیستم جدید در وسایط، راننده گان تنظیف کار را رها کرده اند   مؤظفین شهرداری کابل از یک هفته به این سو کوچه ها و محلات تجمع زباله ها را پاک‌کاری نکرده و شهرکابل خصوصاً ناحیه سوم شهرداری به مراکز عمومی زباله ها تبدیل شده است. به گزارش خبرنگار روزنامه، درچند سال اخیر ریاست تنظیف شهرداری به باشنده گان نواحی مختلف شهرکابل هدایت داده بود که پس از این زباله ها را در خریطه های پلاستیکی انداخته و آنرا در بیرون از در...

اعتراض به احضار مدیر مسؤول روزنامه ۸ صبح به سارنوالی

2015-Nov-22 || 

در اعلامیه ای که اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان دیروز منتشر کرده آمده است که ارگان های عدلی و قضایی با خبرنگاران باید از مجاری قانونی برخورد کنند. سیده مژگان مصطفوی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز این برخورد سارنوالی را خلاف موازین قانونی خوانده و گفته است: "متکی به قانون رسانه های همه گانی، به منظور رسیده گی به شکایات وتخلفات رسانه یی واتخاذ تصمیم در زمینه، کمیسیون بررسی تخلفات رسانه یی ایجاد گردیده است." خانم مصطفو...

تلاش برای رهایی ربوده شده گان آغاز شد

2015-Nov-22 || 

گزارش از ولایت زابل حاکیست که تلاش ها به هدف رهايى غیر نظامیان ربوده شده آغاز شده است. افراد مسلح، بامداد روزشنبه در منطقۀ نورک از مربوطات شهر قلات مرکز ولايت زابل، موترهاى مختلف مسافربرى را بازرسی نموده و در نتيجۀ آن، برخى مسافرين  را از موترها پائین کرده اند؛ اما منابع رسمى تاکنون در مورد تعداد دقيق افراد ربوده شده چيزى نگفته اند. گفته می شود مقامات محلی دیروز نشست اضطراری را تشکیل دادند و در اين نشست فيصله به عمل آمد تا تلاش ها ب...

حمایت پاکستان از جنگجویان خارجی به خاطر زرع بیشتر مواد مخدر در افغانستان است

2015-Nov-21 || 

تخریب زیرساخت های اقتصادی و زراعتی در کشور وازدیاد نا امنی ها سبب شده تا گروه طالبان و گروه تروریستی داعش زارعان را به کشت مواد مخدر تشویق کنند. از سویی هم حمایت‎پاکستان از گروه‎های طالبان و داعش در افغانستان نیز موجب شد تا در مناطقی که کنترول دولت در آن کمتر است، کشت و تولید خشخاش و تریاک افزایش یابد و با وجود تلاش‎های ایران و نهادهای بین المللی برای جای گزین کردن کشت مناسب به جای کشت خشخاش در افغانستان، نبود امنیت و دست‌های بیر...

روزنامه سندی تایمز: روسیه با گروه طالبان مذاکره کرد

2015-Nov-18 || 

مردم افغانستان قربانی جنگ نیابتی خارجی ها می شوند   مردم افغانستان در جنگ نیابتی میان پاکستان و هندوستان و روسیه و امریکا قربانی شده اند. محمد اقبال صافی یک عضو مجلس نماینده گان این مطلب را زمانی ابراز کرد که روزنامه سندی تایمز گزارش داده که مقام های روسی چندی پیش با نماینده گان طالبان در تاجیکستان گفتگو کرده اند. هرچند سندی تایمز جزئیات بیشتر ارائه نداشت اما گفته است که فرستاده گان گروه طالبان در این مذاکرات از جانب روسیه خ...

تحریک کننده گان تظاهرات در ننگرهار بازداشت شدند

2015-Nov-18 || 

نیروهای امنیت ملی ۲۷ تن از طراحان تظاهرات در دانشگاه ننگرهار را که برضد جمهوری اسلامی افغانستان شعار می دادند، باز داشت کردند. به گزارش رسیده به آرمان ملی از سوی خبرنگار روزنامه در ننگرهار، شماری از دانشجویان دانشگاه ننگرهار روز یکشنبه ۱۷ عقرب تظاهراتی را تحت نام اعاده حقوق شان راه اندازی کردند و در آن برای گروه های مخالف مسلح دولت شعار های زنده باد سردادند. معترضان در این مظاهره بیرق های سیاه داعش و سفید طالبان را بلند کرده و ش...

د عربی متحده اماراتو مرستی د افغانستان د وروستی زلزلی قربانیانوته وویشل شول

2015-Nov-16 || 

د خلیفه بن زایدال نهیان مؤسسی په هیواد کې د زلزله ځپلو سره بشردوستانه مرسته وکړه. د عربی متحده اماراتو سفارت او د خلیفه بن زاید ال نهیان مؤسسې په هیواد کې د وروستۍ زلزلې له قربانیانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرست وکړه. نوموړې مرستې د عربی متحده اماراتو د رئیس، شیخ خلیفه بن زایدال نهیان، د ابوظبی ولیعهد ښاغلي شیخ محمد بن زایدال نهیان او د خلیفه بن زایدال نهیان د مؤسسی رئیس ښاغلي شیخ منصور بن زایدال نهیان په دستور ترسره شوې. نوم...

سخنگوی والی هلمند: پیوستن ۶۵ سرباز به طالبان، حقیقت ندارد

2015-Nov-16 || 

 خبرگزاری‌ها به نقل از والی ولایت هلمند گزارش داده اند که 65 سرباز اردوی ملی با اسلحه و مهمات خود به گروه طالبان پیوسته اند، اما سخنگوی والی هلمند می‌گوید، براساس تحقیقاتی که انجام شده، این شمار سربازان به طالبان نه پیوسته اند. خبرگزاری‌های رویترز و "دی پی ای" به نقل از میرزا خان رحیمی، والی هلمند گزارش داده اند که 65 سرباز با مهمات خود به طالبان پیوسته اند. اما عمر ځواک، سخنگوی والی هلمند به دویچه وله گفته است که این اظهار...

Previous   ||   Next