سرمقاله

!کرزی با برخی از مقامات حکومت همآهنگ است

2016-Sep-27  || 

فردا هفتم میزان دو سالگی حکومت وحدت ملی تمام می شود. در این دو سال مطابق توافق نامه میان دو تیم پیشتاز انتخابات، باید اصلاحات نظام انتخاباتی، توزیع شناسنامه های برقی، برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی و پارة از مسایل دیگر انجام می شد که بنابر تعلل و سهل انگاری عمدی رهبران حکومت، این توقعات بر آورده نشد و هنوز هم کشیده گی ها و اختلافات جدی میان رئیس اجرائیه و رئیس جمهور وجود دارد. اما برخی از شخصیت های سیاسی ازجمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و رسانه‎های ظاهراً آزادی که از سوی یکی از نهادهای حکومتی جهت داده می‎شوند یکطرف حکومت و حدت ملی یعنی ریاست اجرائیه را زیر سوال برده و آن را برخلاف قانون اساسی تلقی کرده اند و می گویند که ریاست اجرائیه لغو شود، اما رئیس جمهور به کارش ادامه بدهد. این صدا از سوی برخی از نماینده گان در شورای ملی هم بلند شد و آنها گفتند که دوام کار ریاست اجرائیه غیر قانونی است و بودجه آن راکد ساخته شود. با توجه به این موضع گیری ها، برخی از مقامات بلند پایه حکومت هم با رئیس جمهور پیشین کشور همآهنگ هستند و می خواهند ریاست اجرائیه را از بدنه حکومت حذف کنند. آقای کرزی دوام حکومت وحدت ملی را پس از هفت میزان که دو سالگی آن تمام می شود غیر مشروع می خواند و به همین منظور تقاضا کرده است که لویه جرگه عنعنوی فرا خوانده شود تا مشروعیت به ریاست جمهوری آقای غنی برگردانده شود. این موضع گیری ها در مورد لغو ر


!حامد کرزی با دفاع و حمایت‌اش از طالبان خاین ملی است و باید محاکمه شود

!تا قدرت در انحصار غنی باشد به وعده‌ های حکومت باور نمی‌شود

تعامل حزب اسلامی با تمامیت خواهان نظام چگونه خواهد بود؟

!هوشدار! مهاجرین تازه وارد تنور جنگ ها را داغتر نکند3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

احمد ولی مسعود: با ختم میعاد کار حکومت وحدت ملی، اگر می روند هر دو بروند

2016-Sep-27 || 

در حالی که با دو سالگی حکومت وحدت ملی میعاد کار این حکومت خاتمه یافته است و برخی ها مشروعیت این حکومت را زیر سوال قرار می دهند، احمد ولی مسعود چهرة سیاسی و بنیانگذار آجندای ملی می گوید که باید برای حل این معضل، یک راه حل بنیادی پیدا شود. احمد ولی مسعود که با جمعی از چهره های سیاسی روز گذشته در یک نشست خبری در کابل سخن می گفت بر دریافت یک راه حل منطقی غرض مهار بحران موجود در کشور تأکید کرد. او گفت که نسخة حکومت وحدت ملی در قالب یک توافقنامه که با میانجیگری جان کری وزیر خارجه امریکا پیشنهاد گردیده بود از سوی دو رهبر پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری مورد قبول قرار گرفت و مردم افغانستان به رغم آگاهی از تقلب گسترده در شمارش آرا به این توافقنامه که تضمین جهانی داشت تمکین نمودند و امیدوار بودند که این موافقتنامه سبب تأمین صلح در کشور می گردد. به گفتة احمد ولی مسعود رهبری حکومت وحدت ملی مکلف بود که طی دو سال مفاد پنجگانه توافقنامه را که اصلاح نظام انتخاباتی، سرشماری نفوس، توزیع تذکره برقی، ایجاد کمیسیون طرح تعدیل قانون اساسی و برگزاری لویه جرگه قانون اساسی را شامل می شد، عملی می کردند. اما حکومت وحدت ملی قادر نشد تا از این بن بست درونی پا فراتر نهد و برای ادامة کار خود، سند مشروعیت خود را تکمیل نماید و این حالت مشروعیت دولت را زیر سوال برده است. احمد ولی مسعود گفت ما نمی خواهیم تا نظام پراکنده گردد. امیدها  این است که با سایر نیروها و جریان های سیاسی یک راه حل منطقی را پیدا نماییم. وی در رابطه به سرنوشت ریاست اجرائیه که از سوی رقیب انتخاباتی اشرف غنی یعنی داکتر عبدا...


صفحه اخبار

تصمیم حکومت برای بازگرداندن مهاجرین در نشست بروکسل

2016-Sep-27 || 

یک عضو مجلس نماینده گان گفته است، سندی را در دسترسدارد که نشان می‌دهد مقام‌ها از افغانستان در نشست بروکسیل  از کشور هایاروپایی خواهند خواستند که مهاجران افغان را دوباره به کشور بازگردانند. فرهاد عظیمی، عضو کمیسیون امور تقنینی مجلس نماینده‎گان  در نامه‎ای که بهنایب منشی مجلس نماینده‎گان فرستاده است در آن آمده است که قرار معلومات درکنفرانس بروکسل از طرف دولت افغانستان به کشورهای اروپایی اطمینان دادهمی‌شود که آنها مه...

بر تظاهرات جنبش روشنایی قیود وضع شد

2016-Sep-27 || 

فرمانده گارنیزیون کابل: در صورت بروز کدام مشکل، سازمان دهنده گان مظاهرات مورد پیگرد قرار می گیرند در حالی که ریاست جمهوری افغانستان از جنبش روشنایی خواهان مذاکره شدهاست؛ اما گارنیزیون کابل در آستانۀ برگزاری تظاهرات جنبش روشنایی، هرگونهاجتماعات و تظاهرات را ممنوع اعلام کرد. قرار است امروز ششم میزان، جنبش روشنایی تظاهراتی را به هدف تغییر تصمیمحکومت دربارۀ انتقال برق ترکمنستان از مسیر سالنگ در کابل راه‌اندازی کند؛اما فرماندهی گ...

بازرگان افغان ۳۰۰ میلیون دالر برای‌ساخت نیروگاه‌آبی در افغانستان سرمایه‌گذاری‌ می‌کنند

2016-Sep-27 || 

وزارت انرژی و آب و گروهشرکت های الکوزی، تفاهمنامه‌ای به امضاء می‌رسانند که بر اساس آن این شرکتحدود۳۰۰ میلیون دالر برای ساخت یک نیروگاه آبی تولید برق سرمایه‌گذاریمی‌کند. براساس خبرنامة ارگ ریاست جمهوری، علی‌احمد عثمانی،وزیر انرژی و آب، برنامه سرمایه‌گذاری برروی "نیروگاه سروبی دوم" را درجلسه شورای عالی اقتصادی اعلام و گفته که با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیوندالری، ۱۸۰ میگاوات برق تولید خواهد شد. نماینده گروه شرکت ا...

کرزی، خواب ارگ می بیند

2016-Sep-26 || 

حامدکرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بازهم اظهار داشت که با این کار خویش مواضع جدید را اختیار کرده است. رئیس جمهور پیشین طی سخنرانی های پیاپی و زمان بندی شده ای که با مطبوعات و رسانه های غربی داشته و دارد مواضع جدیدی اختیار کرده و دایماً لب به گلایه و شکایت از امریکا و متحدانش در قالب ناتو بر زبان می آورد که جای درنگ دارد. می توان این هشدارها و خط قرمزهای حامد کرزی برای ابر قدرت غرب را اعتراف دیرهنگام یا اذعان به قصوری ناوقت دانست که راه ...


مقاله های سیاسی

شعار مبارزه برضد شر و فساد طالبان ترفندی بـیش نبود

2016-Sep-27 ||  قشلاقی

دیروز برابر بود به سالروز سقوط حکومت مجاهدین در کابل و به دار آویختن داکتر نجیب الله رئیس جمهور حکومت کمونیستی و برادرش. درچنین روزی طالبان در کابل مستقر شدند و نیرو های مجاهدین به رهبری زنده یاد احمدشاه مسعود فقید، به شمال کابل جابجا شدند. در حالی که اکنون از آن تاریخ بیست سال می گذرد، اوضاع و احوال در کشور همچنان مغشوش است و جنگ در برابر طالبان همچنان ادامه دارد و نیرو های امریکایی در برخی از ولایت های کشور حضور دارند و نیرو های امنیتی افغانستان را حمایت نموده آموزش می دهند. طالبان پیش از ورود به کابل، مبازره با شر و فساد را بهانه کردند و در واقع آنان  با همکاری و همیاری مستقیم پاکستان قادر شدند کابل و ولایت های جنوبی، غربی و جنوب شرقی کشور را اشغال کنند تا حکومت دست نشانده را در کابل جابجا کنند. شعار مبارزه با شر و فساد زمانی از سوی طالبان مطرح شد که در کابل ...

در سیستم دولتی منضبط و قانونمند فساد و زورمند سالاری جا ندارد

2016-Sep-27 ||  لیلی وزیری

امروز در کشورهای متمدن جهان سیستم حکومت می کند نه سلیقه های شخصی افراد، یعنی اجزای مرتبط ووابسته با هم تحت رهبری وسازماندهی سالم به خاطر رسیدن به هدف در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در همآهنگی عام و تام در حرکت اند که تشکیلات دولتی در واقع ممثل یک سیستم اجرایی و اداری در دولت ها بوده و این تشکیلات نظر به ساختار سیاسی، اقتصادی کشورها تا حدی از هم متفاوت است. در عصر دموکراسی تفکیک قوای ثلاثه دولت برمحور توازن بیانگر یک نظام دموکراتیک است و آنگاهی که یکی از این سه قوا بر قوای دیگر تفوق حاصل کند سیستم دموکراتیک در معرض خطر قرار گرفته دموکراسی به عقب و به سوی دیکتاتوری باز می گردد. در نظام‎های استبدادی سلطنتی گذشته، سیستم همان سلسله مراتب بر اصل زور و فشار از بالا به پائین بود تا حدی که تلقین می شد شاه نماینده خدا در روی زمین است یا شاه سایه خدا در روی زمی...

«افغان هویت» قومی است، نه هویت ملی

2016-Sep-27 ||  جنرال محمد عظیم مجاهد

اقوام بر مبنای تساوی حقوق و آزادی، ملت خواهد شد نه بر اساس تحمیل تبعیضی واژه قومی مشکل مسأله ملی موضوعیست که از آغاز تمدن جامعه بشری تاکنون به خصوص در جوامع کثیرالمله اختلافات قومی، نژادی و حتا سمتی را در مناسبات اجتماعی میان اقوام و باشنده گان کشورهای جهان به میان آورده و بار بار باعث تصادمات فاجعه آمیز میان اقوام در سرزمین های مختلف گردیده است. موضوع ملی به مثابه یک مشکل حل ناشده در کشور عزیزما افغانستان نیز ریشه تاریخی دارد. به ویژه در دوصد سال اخیر که حاکمیت های وابسته و زمامداران مطلق العنان قومی با تطبیق پالیسی های غرض آلود «تفرقه انداز حکومت کن» با زور و سرنیزه حکومت کرده اند؛ هیچ کدام در پی ریشه یابی و حل عادلانه این موضوع نبوده اند بلکه با دامن زدن اختلافات قومی، زبانی، نژادی و مذهبی باعث تصادمات و جنگ های خونین در میان اقوام شده و با ذرایع مختلف ا...

این کشتی طوفانی هم شما و هم کشور را در قعر دریا خواهد برد

2016-Sep-26 ||  احمد سعیدی

خالی از تعارفات تشریفاتی که هرگز طرفدارش نبوده و نیستم. جناب آقای غنی رئیس جمهور!  من چند سال قبل کتابی تحت عنوان ( افغانستان آماجگاه فتنه ها و آسیب ها ) نوشته بودم تا  کنون سه مرتبه با تیراژ دو هزار جلد اقبال چاپ یافت. کتاب دیگر من تحت عنوان ( پاکستان محور شرارت ) نیز در داخل و خارج استقبال خوبی شد. من در این دو کتاب عوامل و انگیزه های بحران در افغانستان را مکمل تشریح نموده ام، کتاب دیگر من که در نزدیکی ها اقبال چاپ یافته ( بحران فرا گیر فاجعه جبران نا پذیر ) نام دارد.  از سوی دیگر گاه و بیگاهی که فرصت پیدا کرده ام چه در نوشته ها و چه در بحث های سیاسی عوامل و انگیزه های بحران در افغانستان را همه جانبه بر ملا ساخته ام یکبار دیگر خواستم باور های خود را در مورد مشکلات و بحران فراگیر که در حکومت شما و در گذشته دامنگیر مردم افغانستان بوده و این گره کور تا کنون باز نگردید...


مقاله های اقتصادی

قیمت نفت شاید برای سه سال در سطح فعلی بماند

2015-Jan-27 ||  آرمان ملي

رئیس بی‌پی گفته قیمت نفت نهایتا تا سه سال می‌تواند همین قدر پایین بماند رئیس غول نفتی بی‌پی گفته است که قیمت نفت نهایتا تا سه سال می‌تواند در حد فعلی یعنی بشکه ای حدود ۵۰دالر باقی بماند. باب دادلی رئیس شرکت بی‌پی‌ گفته که برنامه ریزی این شرکت برای سال آینده بر اساس همین قیمت ارزان خواهد بود. او گفت "قیمت پایین نفت، باعث از دست رفتن شغل‌های بیشتر و کاهش سرمایه‌گذاری‌ در صنعت نفت دریای شمال و نقاط دیگر می‌شود و ...

پول نفت عربستان سعودی در دوره ملک عبدالله چه شد

2015-Jan-27 ||  آرمان ملي

صنعت نفت عربستان سعودی در دوران زمامداری ملک عبدالله، ششمین پادشاه سعودی، هم شاهد بالاترین قیمت‌های نفت بود و هم پایین‌ترین سطوح قیمتی را تجربه کرد. عربستان سعودی بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت اوپک به شمار می‌رود و تصمیمش برای حفظ سطح تولید نفت در ماه‌های گذشته برای بخش عمده‌ای از اعضای اوپک از جمله ایران، بحث‌برانگیز بوده است. سارا بازوبندی، استاد اقتصاد و علوم سياسي دانشگاه ريجنتز لندن در پاسخ به بی‌بی‌سی فارسی گ...


صفحه فرهنگ وهنر

اکرم عثمان، مردی از تبار اندیشه و قلم

2016-Aug-17 ||  محمد یونس مهرین

بودیم شمع محفل روشندلان رهی رفتیم وداغ خویش به دلها گذاشتیم                                                 داکتر اکرم عثمان شخصیت بزرگ ادبی ودانشمند بی بدیل عرصه علم وفرهنگ وادبیات معاصر افغانستان بادریغ ودرد،جهان فانی را وداع گفت. انا لله وانا الیه راجعون اشک بر چشمانم خشکیده است. از بسکه درد ورنج ومصیبت مرگ این ابر مرد، دل ودرونم را مثل موریانه می مکد وتحمل این مصیبت جانکاه را در قلبم سخت دشوار وسنگین می سازد. آری: گریه امانم نمی دهد. روز هایی را که هر از گاهی باوی هم صحبت می شدم به یاد می آورم وخاطرات خوش وماندگاروی، لحظه به لحظه در ذهنم تداعی می شود. روزی را به یاد می آورم که در اوج محبوبیت وشهرت قرار داشت وتا بلندترین وتا اوج قله های پیروزی صعود ...

آقای گنجی! شما به عنوان ناقد مسایل سیاسی قابل احترام هستید ولی در زمینه های دیگر صاحب نظر نمی باشی

2016-Jul-05 || 

روزنامه آرمان ملی در چند شماره خویش مقاله اکبر گنجی را زیر عنوان « سروش؛ تفسیر سخنان خداوند یا تعبیر خواب های محمد» به نشر رساند که اینکیکی استادان دانشگاه که نخواسته نامش فاش شود، مطلبی در پاسخ به برخی ایراد ها و شبهات ایشان ارسالکردهاست که از دید شما خواننده گان عزیز می گذرد. واقعه ای بدیده ام، لایق لطف و آفرین خیز معبّرالزمان صورت خواب من ببین خواب بدیده ام قمر، چیست قمر به خواب درزانک به خواب حل شود آخر کار و اوّلین (مولانا) با سلام خدمت آقای گنجی، پیش از هر چیز اجازه دهید بگویم برای بسیاری مثل من، شما به دلیل مبارزات آزادیخواهانه و تا پای مرگ رفتن به خاطر آزادی، و پس از آن به خاطر روشنگری ها و نقدهای سیاسی خود قابل احترام هستید. اما زمینه ی مبارزاتی و نقدهای سیاسی شما لزوماً به این معنی نیست که خود را در همه ی زمینه ها صاحبنظر بدانید. از آنجا که سال ...

صفحه علمی
درد دل ها
صفحه ورزش

مــــــــــــــــا به دوستان مان شبــــــــــاهت ژنتیکی داریم

2016-Feb-20 ||  آرمان ملی

مردم اغلب از این موضوع حرف می زنند که چطور دوستانشان گاه از خانواده به آنها نزدیک ترند. و حالا مطالعه تازه ای نشان می دهد که این برداشت شاید چیزی بیش از یک احساس باشد....

نامه سرگشاده به رئیس جمهور! ماراتـون سقـوط ورزش افغانسـتان

2016-Aug-28 || 

آقای رئیس جمهور! اداره ورزش افغانستان از بدو تأسیس تا کنون دچار نارسایی‌ها و کاستی‌های فراوانی بوده و بیشتر مسؤولان این اداره سال‌های سال با بی‌کفایتی ت...

درمسابقات جام فوتبال ملت های آسیا افغانستان 2 –سینگارپور 1

2016-Mar-29 || 

تیم فوتبال افغانستان دیروز در یک بازی پر هیجان در چارچوب مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا، سنگاپور را ۲ در برابر ۱ شکست داد. پیروزی در این مسابقه که در ورزشگاه تختی ...

نگرانی از افزایش چشمگیر استفاده از آنتی بیوتیک در جهان

2016-Feb-20 ||  آرمان ملی

نزدیک به یک قرن است که بشر برای مقابله با عفونت به این داروی اعجاب آور تکیه کرده. تا پیش از پیدایش آنتی بیوتیک ها در دهه های نخست قرن بیستم، برای درمان عفونت راه حل...

چرا مسؤولان در یخ می نویسند و در آفتاب می گذارند؟

2016-Jan-09 || 

آقای مدیر مسؤول روزنامه آرمان ملی! می توانستیم این صدای خویش را از طریق بلند گوهای تلویزیون ها و تظاهرات نیز به گوش مقامات مسؤول دولت برسانیم. اما آنچه مهم می نما...

کرکت بازان افغان، ورزشکاران پر قدرت جهان راشکست دادند

2016-Mar-27 || 

 کرکت بازان افغانستان درآخرین بازی خود در رقابت های جام جهانی کرکت 20 آوره جهانی درهند، دیروز در برابر کرکت بازان وست اندیز که خود را شکست ناپذیر می دانستند قرار گ...

بازدید کنندگان صفحه اصلی   |  سرمقاله    |    اخبار    |    مقالات سیاسی    |    مقالات اقتصادی    |    فرهنگ وهنر    |    ورزش    |     درد دلها   |    صفحه علمی    |     تماس باما   
Free Web Counter