پيام تسليت رياست عمومي مکاتب افغان-ترک

 

رياست عمومي مکاتب افغان-ترک به نماينده‌گي از تمامي استادان ترکي و افغاني اين مکاتب، مراتب تسليت عميق خود را به مناسبت واقعة المناک اخير شهادت تعداد زيادي از خبرنگاران عزيز و ساير هموطنان در منطقه شش درک کابل به خانواده ها، بازمانده گان شهدا، خانوادة بزرگ رسانه ها و مطبوعات کشور و کافة ملت بزرگ افغانستان عرض ميدارد. براي شهدا بهشت برين، به بازمانده گان شان صبر جميل و براي مجروحان شفاي عاجل از بارگاه خداوند دادگر و توانا استدعا مي نمايد.

روح شان شاد و ياد شان گرامي باد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید