در کشور دو ميليون بيکار اند

 

اتحاديه ملي کارگران افغانستان (امکا) اعلام کرد که حدود 40 درصد افراد واجد شرايط کار در کشور، شغل ندارند.

مسؤولان اين اتحاديه ديروز سه شنبه، در نشستي که به مناسبت «روز ملي کارگر» برگزار شده بود، به خبرنگاران گفتند که حکومت در جريان بيش از سه سال گذشته، به وعده‌اش مبني بر فراهم‌کردن يک ميليون فرصت شغلي، عمل نکرده است.

غلام‌علي بريال؛ معاون اين اتحاديه گفت که حکومت نه تنها بايد براي افراد بيکار، فرصت شغلي ايجاد کند؛ بلکه براي کارگراني که مزد کم دريافت مي‌کنند نيز امکانات را فراهم سازد.

وي افزود که حکومت براي حل مشکل بيکاري، بايد روي پروژه‌هاي زيربنايي اشتغال‌زا تمرکز کند.

به گفتة وي، وضعيت بيکاري در افغانستان نگران‌کننده است؛ زيرا سبب روآوردن افراد به اعتياد و مهاجرت مي‌شود.

اين در حالي است که حکومت افغانستان به منظور فراهم‌ساختن زمينة اشتغال، کنفرانس دو روزه اي را با اشتراک 200 متخصص از نهادهاي مختلف دولتي و خصوصي در کابل داير کرد.

فيض‌الله ذکي؛ وزير کار، امور اجتماعي، شهدا و معلولين افغانستان روز گذشته، اعلام کرد که دو ميليون افغان، بيکار اند و ميزان بيکاري به 24 درصد مي‌رسد.

بر بنياد آمار اين وزارت، شمار افراد واجد شرايط کار در افغانستان، حدود هشت ميليون تن مي‌رسد.

در همين حال، رييس اجرايي حکومت مى پذيرد که برخى وعده هاى حکومت، براى بهتر شدن وضعيت اقتصادى مردم عملى نشده و فساد ادارى، سبب انصراف برخى تجار از سرمايه گذارى در کشور شده است.

دکتور عبدالله عبدالله، ديروز در مراسم گشايش کنفرانس دو روزة ملى کار در کابل بيان کرد و اظهار اميدوارى نمود که اين کنفرانس، رهيافت مناسب براى حل معضل بيکارى در کشور ارايه کند.

اين کنفرانس، به اشتراک مقام هاى حکومت و نماينده گان سکتور خصوصى و سازمان بين المللى کار در کابل تدوير شده است.

رييس اجرايى گفت با آن که حکومت، برخى برنامه ها براى بهبود وضعيت اقتصادى مردم، کاريابى، رشد صادرات، جذب سرمايه گذارى ها، مبارزه با فساد ادارى وغيره روى دست دارد؛ اما هنوزهم مشکلات دراين بخش ها وجود دارد.

وى افزود که برخى وعده هاى حکومت عملى نشده و هنوزهم، حدود دو ميليون افغان واجد شرايط کار، بيکار مى باشند.

وي بدون ارايه جزييات در اين مورد گفت که در سال 1393 پس از ايجاد حکومت وحدت ملى و خروج شمار زيادى از نيروهاى خارجى از افغانستان، صدها هزار تن که به طور مستقيم و غير مستقيم با خارجى ها کار مى کردند، بيکار شدند.

عبدالله افزود که کار مشترک حکومت و سکتور خصوصى، جذب سرمايه گذارى ها و توجه به رشد زراعت، راه هاى خوب براى ايجاد زمينه هاى بيشتر کار در کشور شده مى تواند، اما او گفت که فساد ادارى و پروسه هاى طويل ادارى، از چالش هاى عمده سر راه سرمايه گذاران بوده است و برخى سرمايه گذاران، به دليل وجود فساد و پروسه هاى طويل ادارى، از سرمايه گذارى منصرف شده اند.

روز اول مي، برابر با روز جهاني کارگر است که 132 سال قبل در همين روز، کارگران يک کارخانه در شيکاگوي امريکا، به دليل مزد کم مظاهره کردند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید