بزرگان قوم حمایت‌شان را از مکاتب افغان-ترک در قندهار اعلام داشتند

 

مکاتب افغان-ترک سرمایه لوی قندهار است و ما این سرمایه لا حفظ می‌کنیم

بزرگان قوم و اعضای کمیته والدین مکاتب افغان-ترک در قندهار، یک باردگر حمایت شان را از مکاتب افغان-ترک و رهبری فعلی آن اعلام داشتند و گفتند که برای حفظ این مکاتب آماده هر نوع قربانی اند و به هیچ کس و نهادی اجازه نمی دهند که با سرنوشت فرزندان شان بازی کند.

به گزارش خبرنگار آمان ملی، در نشستی که روز پنجشنبه به همین مناسبت در شهر قندهار راه اندازی شده بود و در آن  قزرگان قوم و نماینده گان کمیته والدین کابل نیز اشتراک کرده بودند، بسم الله خان بزرگ قومی و بزرگ قومی و رییس کمیته والدین مکاتب افغان-ترک قندهار گفت: والدین دانش آموزان مکاتب افغان-ترک علاقمند اند و می خواهند که سیستم درسی با همین رهبری فعلی در مکاتب ادامه یابد؛ زیرا رهبری فعلی مکاتب افغان-ترک تجربه کافی داشته و برای ما امتحان خوب داده اند و همه از این مؤسسه راضی اند و آموزگاران آن نه تنها که در تعلیم و آموزش شاگردان توجه دارند، به تربیت شان نیز می پردازند و به همین لحاظ ما بالای هیچ نهاد دیگری اطمینان کرده نمی توانیم که بیایند چنین به تعلیم و تربیت اولاد ما توجه نمایند.

وی ادامه داد که کمیتۀ والدین مکاتب افغان-ترک قندهار مطابق قوانین افغانستان از حق  اساسی و طبیعی شان دفاع می کنند و تا محکمه فیصله نهایی را در مورد  این مکاتب صادر نکند، آنها به هیچ کسی اجازه و رود غیر قانونی را در این مکاتب نمی دهند.

به دنبال آن انجینیر یوسف پشتون رییس کمیته والدین دانش آموزان کابل گفت: آیندۀ کشور برای ما مهم است و ما نمی خواهیم دستآورد های مکاتب افغان-ترک که با مشکلات زیاد به وجود آمده، با دسیسه و توطیه ازمیان برود و ما مطابق قوانین کشور به تلاش ها و مبارزۀ خود ادامه می د هیم تا این که کاملاً کامیاب و پیروز شویم و در برابر فیصله های غلط برخی از نهادهای حکومتی تا  آخر ایستاده گی می کنیم.

عبدالشکور دادرس معاون کمیته والدین مکاتب افغان-ترک کابل واز حقوق دانان سرشناس کشور در این نشست گفت: ما دوباره تکرار می کنیم که از این مکاتب با تمام قوت دفاع و حمایت می کنیم و به شما اطمینان می دهیم که این یک مسأله ملی است و افغان ها در مسایل ملی با هم متحد اند و از هم جدا نمی شوند و اگر کسی به عنعنات پسندیده و افتخارات ما به چشم بد ببیند، چشم آن را می کشیم.

وی اجراات غیر قانونی برخی از نهادهای حکومتی در برابر مکاتب افغان-ترک را به حاضرین توضیح داد و اشاره داشت که قرار داد میان وزارت معارف و رهبری مؤسسه تعلیمی مکاتب افغان-ترک برای چهل و نه سال عقد شده است و تاحال هفت سال از این قرار داد می گذرد و هیچ نهادی حق دخالت غیر قانونی در این مکاتب را ندارد و فیصله ها بر خلاف قوانین افغانستان است که چنین خلاف رفتاری ها برای کسانی که داد از حاکمیت قانون می زنند جای شرم و ننگ است.

پس از آن عظیم الله سمندر، بزرگ قومی و معاون کمیته والدین مکاتب افغان-ترک  در قندهار در مورد ارزش معارف صحبت کرد و اخطار داد که به کسی اجازه نمی دهند که دروازه های این مکاتب را مسدود سازند و با سرنوشت فرزندان شان معامله کنند.

وی اضافه کرد که مکاتب افغان-ترک سرمایه لوی قندهار است و مردم قندهار این سرمایه را حفظ می کنند.

وی گفت، اگر بنیاد معارف ترکیه که حال می خواهد رهبری این مکاتب را به دست  آورد، قصد خدمت به مردم افغانستان را دارد باید مکاتب جدید را ایجاد کند واگر سیستم تدریس در این مکاتب بهتر بود و نتیجه داد، در آن صورت آنها حاضر اند که رهبری این مکاتب را هم به بنیاد معارف بسپارند در غیر آن خود شان را خسته نسازند و از این توطیه بر علیه مکاتب افغان-ترک دست بردارند.

قابل ذکر است پس از توطیه برضد مکاتب افغان-ترک میان کمیته های والدین مکاتب افغان-ترک در چند ولایت همآهنگی به وجود آمده است و آن ها فیصله کرده اند که در برابر این دسیسه ها متفقاً ایستاده گی می کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید