ائتلاف بزرگ ملي تشکيل شد

 

پس از مذاکرات و مشورت هاي دراز مدت، سرانجام جرياني به نام «ائتلاف بزرگ ملي» تشکيل گرديد.

اين ائتلاف که در آن حزب جمعيت اسلامي افغانستان، حزب جنبش ملي اسلامي افغانستان و حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان، شوراي مردمي لوي قندهار، شوراي مردمي لوي مشرقي، وشوراي مردمي لوي پکتيا شامل مي باشند طي نشستي در شهر انقره ترکيه اعلان موجوديت کرد.

شخصيت‌هايي چون عطامحمد نور، احمدضياء مسعود، ظاهر قدير، همايون همايون و لالي حميدزي در اين ائتلاف با جنرال دوستم به رايزني پرداختند.

گفته مي شود ائتلاف بزرگ ملي با ساير جريان ها و شخصيت هاي تأثير گذار ملي براي پيوستن شان به اين ائتلاف در حال گفت‌وگو و مذاكره است.

بشير احمد ته ينج، سخنگوي حزب جنبش ملي اسلامي افغانستان گفته است که اين ائتلاف بزرگ پس از ماه ها گفت‌وگو و مذاکره به وجود آمده است و گفت‌وگو هاي جدي اي با ساير جريان ها و شخصيت هاي تأثير گزار ملي براي پيوستن به اين جريان بزرگ ادامه دارد.

وي همچنين گفته است که ده ها تن از اعضاي پارلمان کشور نيز به زودي به اين ائتلاف خواهند پيوست.

وي ياد آور شده است که هدف از ايجاد اين ائتلاف بزرگ ملي، انسجام  طيف هاي مختلف سياسي از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب و نواحي مرکزي کشور مي باشد تا زير يک چتر بزرگ ملي جمع شوند و در موارد و مسايل مهم ملي کشور ، تصاميم سازنده بگيرند.

گفته مي شود که مذاکرات گسترده اي در کابل و شهر هاي ديگر کشور در جريان است تا جريان هاي سياسي و شخصيت هاي مهمي را به اين ائتلاف بکشانند اين در حاليست که با نزديک شدن انتخابات پارلماني، شوراي هاي ولسوالي ها و رياست جمهوري، رييس جمهور زمينه هاي بازگشت گلبدين حکمتيار رهبر حزب اسلامي را به کابل فراهم ساخت تا در سال آينده از او حمايت کند.

با توجه به وضعيت کنوني باور مردم به اين است که تجمع اين چند حزب تأثيرگزار و شورا هاي مردمي ولايت‌هاي شمال، جنوب و شرق در کنار همديگر مي تواند در شکل دهي يک بسيج سازنده در برابر کانديداتوري رييس جمهوري کنوني در آِينده باشد.

ته‌ينج افزود، رييس جمهور نيز به وضاحت گفته است که اگر مردم خواسته باشند مي خواهد بار ديگر به قدرت برگردد. در چنين وضعيتي، گفت‌وگو ها براي بازگشت معاون اول رياست جمهوري به کابل منتج به شکست شده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید