ايران و ترفند هاي تازه ! اين بار آب را بهانه مداخلات مي ‌سازند

 

همسايه هاي افغانستان  براي ادامه مداخلات شان در اين کشور و گرم نگهداشتن  آتش جنگ هاي نيابتي شان  به هر نيرنگ و فتنه يي متوسل مي‌شوند.

افغانستان جنگ زده که اضافه از چهل سال است با انواع مداخله، تجاوز  وبازي هاي سياسي و استخباراتي کشور هاي بيگانه بخصوص همسايه هاي مغرض مواجه مي‌باشد حتا اين کشور به ميدان جنگ نيابتي کشور هاي متخاصم مبدل و رنج هاي زيادي را متحمل گرديده است .

در اين گير و دار، گفته‌‌هاي اخير وزير خارجه ايران قابل مکث است که هشدار مي‌دهدکه افغانستان  حقابه ايران را مراعات نمايد.

جواد ظريف، وزير خارجه ايران به افغانستان هشدار داده است، اگر حقابه هيرمند رعايت نشود کشورش مجبور است دست به عمل متقابل بزند.

حقابه هيرمند معاهده يست که  در دهة پنجاه خورشيدي ميان موسي شفيق ، نخست وزير سابق افغانستان و امير عباس  هويدا نخست وزير آن وقت ايران امضا شده بود که بر بنياد آن هر ثانيه 26 متر مکعب آب هيرمند از طريق سيستان وارد ايران شود.

ايران مدعي است که ميزان حقابه اش از هيرمند در ماه هاي حوت وحمل ناچيز وکمتر از سال‌هاي خشک‌ساليست .

وي در مجلس نماينده‌گان آن‌کشور گفته است که اکنون يک مسير باقي مي‌ماند و آن هم عمل متقابل است يعني اقدامي در جهت سخت گيري در برخي از حوزه‌هاي ديگر آبگير در افغانستان .

اظهارات وزير خارجه ايران در حالي صورت مي‌گيرد که قبلاً نيز بار بار ايران مخالفت شديد اش‌را در ساخت بندهاي آبي  همچو کجکي ،کمال خان وسلما، نشان داده است.

اين گفته در حالي بيان مي‌شود که وضعيت اقليمي در افغانستان، منطقه و جهان  نسبت به پنجاه سال گذشته که اين معاهده امضا شده بود فرق فاحش نموده و افغانستان خود دچار کم آبي شديد است در حالي‌که ايران  خيال و رويا همان سال‌ها را دارد. افغانستان در سالجاري با خشکسالي شصت در صدي  مواجه است  و بسياري از ولايت هاي کشور منجمله فراه، هرات و نيمروز که هم مرز با ايران اند  از اين ناحيه سخت با مشکل مواجه اند.

شماري از آگاهان سياسي در افغانستان به اين باور اند که کشور هاي همسايه افغانستان از هر گزينه مي‌خواهند استفاده کنند  تا اين کشور را تحت فشار قرار دهند  پاکستان طالبان را افزار ساخته، تجارت با افغانستان  را شکل و محتواي سياسي داده، حق ترانزيت ما را نادديده گرفته، ايران اب را بهانه مي‌کند.  کشورهاي آسياي ميانه  داعش را، چين افراط گرايان را و  روسيه  حضور امريکا  را .مگر همة اين مسايل به يک نکته بر مي‌گردد که افغانستان مرکز جنگ هاي نيابتي کشور هاي بيگانه شده  و اين کشور ها براي عقب زدن حريف و تحت فشار قرار دادن حکومت افغانستان، بهانه تراشي مي‌کنند و يا هم بازي هاي سياسي  را به راه مي‌اندازند.

ايران امروز آب را بهانه مي‌کند، مگر چند سال قبل دها نفت کش را که تيل ترکمنستان  و آذربايجان را از مسير آن کشور به افغانستان انتقال ميداد به اين بهانه که گويا اين وسايط، مواد  سوخت نيروهاي امريکايي را تأمين مي‌کنند  افغانستان را در مشکل ترانزيتي گير آورد  در حالي‌که تأمين مواد سوختي نيروهاي امريکايي يک بهانه بودو رنج اين نهانه جويي هاي ايران را تجار و مردم افغانستان متحمل شدند.

ايران بارها گفته که امريکا مي‌خواهد از آب‌ها افغانستان به حربه عليه ايران استفاده کند، مگر دولت افغانستان تأکيد دارد که به کشور هاي ديگر منجمله امريکا اجازه داده نمي‌شود تا افغانستان را تختة خيز سياست هاي ماجراجويانه خود سازند و امريکا هيچ وقت  چنين فرصت را در افغانستان نيافته است.

آگاهان سياسي مي‌گويند برعکس، اين ايران بوده که با اجير ساختن يک بخشي از طالبان، آن‌ها را مامور سبو تاژ برنامه‌هاي اقتصادي در افغانستان نموده است.

نيروهاي امنيتي در ولايت‌هاي فراه، هرات، نيمروز و هلمند به اسنا د و شواهدي دست يافته اند که نشان ميدهد ايران براي تخريب بند سلما و مختل ساختن کار بند کمال خان در فراه، کار نموده  و طالبان را در فراه و هلمند کمک تسليحاتي کرده است مگر حالا مشکل آب را بالا نموده است

نجيب الله فهيم کارشناس حوزه آبي افغانستان  اظهارات وزير خارجه ايران را تعجب برانگيز دانسته مي گويد در معاهده هيرمند، همه مسايل به صورت جامع پيشبيني شده اگر اختلافات پيش مي‌آيد، راه هاي حل مانند مذاکره ،ميانجيگري ومراجعه به  ميثاق ها و قوانين بين‌الملل وتن دادن به داوري‌هاي بين‌المللي  است .

فهيم مي افزايد اگر ايران مشکل دارد، بايد رو در رو در مذاکره مشکل را حل کند قبل از آن‌که به مطبوعات بکشاند.

وي ادامه مي‌دهد که در معاهده وارد شدن 26متر مکعب آب در سال هاي عادي گفته شده اما در سال‌هاي کم آبي اين مقدار آب تغيير مي‌کند.  البته براي سنجش مقدار آب موجود در دريا دستگاه هاي سنجش آب نصب گرديده که بر اساس آن، ميزان ورودي سنجش مي‌شود.

فهيم از موجوديت کميساران  آب در حوزه ياد آوري کرده مي‌گويد، وظيفة کميساري ها رسيده‌گي به مشکلات تخنيکي در زمينه است وهر گاه موارد مخالف معاهده باشد  بايد با کميساري ها مطرح گردد.

فهيم با انتقاد از حکومت ايران مي گويد حکومت ايران به خاطر سرپوش گذاشتن  به ناکامي هاي خود وانحراف اذهان عامه در آن کشور ديگران را به انتقاد مي‌گيرد، به ناحق بند کمال خان را بهانه مي‌کند حالانکه بند کمال خان ناقض حقابه ايران نبوده ويک ضرورت افغانستان است. وي  برخورد ايران را يک عمل سياسي ميداند تا برخورد حقوقي .

محمد آصف غفورزي رييس دفتر وزارت انرژي وآب، مشکل به وجود آمده را ناشي از کمبود آب در حوزه دانسته مي‌گويد، در حوزه هاي آبي هيرمند نشانه هاي از خشکسالي ديده مي‌شود، آب کافي حتا در نيمروز موجود نيست که کشمکش هاي زارعان هلمند ونيمروز شاهد گواه ماست که سر انجام با وساطت واليان دو ولايت هيأتي از وزارت انرژي وآب وحکم رييس جمهور، اين مشکل حل شد .

وي وضيعت آبي در افغانستان را نگران کننده خوانده مي‌گويد، ما نشانه هاي از خشکسالي را مشاهده مي‌کنيم .

احمد شکيب مستغني سخنگوي وزارت امور خارجه افغانستان مي گويد جمهوري اسلامي افغانستان به صراحت اعلام مي‌دارد که آماده تطبيق بي کم وکاست معاهده هيرمند است که در سال 1351 ميان افغانستان وايران امضا شده است.

وي همچنان  ساخت وساز بند هاي آبي و مديريت آب‌هاي را حق مسلم افغانستان دانسته مي‌گويد، افغانستان حق دارد آب‌هايش را مديريت کند.

از اين گفته ها بر مي‌آيد که ايران به نام آب، برنامه هاي ديگر را  در افغانستان دنبال مي‌کند که هدف آن تحريک دولت افغانستان  و امريکا است تا اوضاع به گونة ديگر انکشاف کند و ايران با بهانه هاي بيشتر و افزار تازه، راهبردش را در اين کشور شکل دهد.

فرزانه نعمت

اشتراک گذاری:

نظر بدهید