با تقلب در انتخابات بحران عظیم کشور را فرا خواهد گرفت!

 

گویی تومار انتخابات در کشور ما برای همیشه با نابسامانی ها، جعل و تقلب در هم پیچیده شده است. سال های درازی است که در این کشور غم زده و دردمند هیچ انتخاباتی با شفافیت و درستی انجام نیافته است.

حکومت قبلی کارگزار تقلب و جعل در انتخابات را در دوره جدید در کشور مرسوم ساخت و با مدیریت آن بود که در سال دو هزار و چهارده میلادی انتخابات با جعل و تقلب گسترده ای پایان یافت که با مداخله و دست بازی های امریکائیان و با ایجاد حکومت نا مشروع وحدت ملی پایان یافت.

حالا که قرار است در ماه میزان انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی ها در سراسر کشور برگزار گردد، دولت پیش از پیش زمینه سازی دارد تا در این روند نیز دست به تقلب و جعل گسترده بزند.

به این منظور در آغاز کارت های رأی دهی سال های گذشته ملغا قرار گرفت. پس از آن قرار بر این شد تا روند ثبت نام رأی دهنده گان با در نظرداشت شناسنامه های موجود انجام یابد و این کار روزنه های نومیدی را اکنون به روی همه کشوده است؛ زیرا ارگ قرار بر این کرده است تا از این به بعد  برچسپ ها بر روی کاپی تذکره های شهروندان ثبت نام کننده چسپانیده شود.

این کار امکانات گسترده ای را برای ارگ مهیا می سازد تا با استفاده از افراد و اشخاص به سود افراد موردنظر خویش تقلب کند و در نتیجه در پارلمان آینده کشور اکثریت را به دست آورد.

در حالی که مردم در لاک فقر و بینوایی گیر افتاده اند و به مشکل نان شبانه روز خانواده های شان را فراهم می کنند، خرید و فروش تذکره ها نیز بازار پر رونقی یافته است.

در این کار زورمندان و ثروتمندان با خرید شناسنامه ها زمینه به کرسی رسیدن را برای خویش فراهم می کنند و به این ترتیب پارلمان آینده دارای نماینده گانی خواهد بود که بد تر از اکنون باشد.

در چنین اوضاع و احوال به گونه حیران کننده ای بد امنی دامن شهر ها و ولسوالی ها را فرا گرفته است و این روند در حال افزایش چشم گیری شده است و روز تا روز گسترده تر می شود.

بد بختی در این است که مردم از جان بی خبر در خواب غفلت فرو رفته اند و گویی خود روا میدارند که حال وآیندۀ شان همچنین شامل نابسامانی های فراوان باشد و بهبودی نیابدو حکومت از این وضعیت موجود استفاده اعظمی می کند و امریکا که در افغانستان اختیار دار همه چیز است، مانند ناظری حتا به گسترده گی بد امنی نیز می بیند و خاموشانه از کنارش رد می شود تا بار دیگر حالات پیچیده تر از امروز گردد.

ما باور داریم که زمینه چینی های امروز برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است، زیرا معلوم است که چنین راهکاری را در سال آینده نیز تعقیب می کند و این برای کشور بحران عظیم بر پا خواهد کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید