پاکستان براي حل مشکلات تجارتي با افغانستان توافق کرد

 

وزارت تجارت و صنايع افغانستان به تازه‌گي اعلام کرد، دو توافقنامه ميان افغانستان و پاکستان براي حل مشکلات انتقال کالاي هاي تجارتي ميان دو کشور و آغاز صادرات پنبه افغانستان امضاء شده اند.

مسافر قوقندي سخنگوي اين وزارت گفته است، در پايان نشست دوجانبه، مقام‌هاي بازرگاني و صنعت دوکشور در اسلام‌آباد، جانب پاکستاني پذيرفته ‌است که با کاهش تعرفة گمرکي بر ميوه‌ها و سبزي‌هاي افغانستان، روند صادرات پنبه افغانستان را به اين کشور اجازه خواهد داد.

به گفتة قوقندي، اين نشست مقام‌هاي دوکشور روي ترانزيت و بازرگاني در افغانستان و پاکستان پُردست‌آورد بوده ‌است چون در اين نشست توافق شده ‌است که پاکستان تعرفة گمرکي را که سال گذشته بر ميوه‌ها و سبزي‌هاي کشور افزايش داده بود، کاهش مي‌دهد.

در همين حال، اتاق‌هاي مشترک تجارت و صنايع افغانستان و پاکستان با انتشار بيانيه اي اعلام کرد، مقام‌هاي پاکستاني وعده کرده‌ اند که در يک هفتة آينده بخش بزرگي از مشکلات فراراه ترانزيت و بازرگاني دو کشور را، حل خواهند ساخت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید