دهليز هوايي ميان افغانستان و ترکيه ايجاد مي شود

 

مسؤولان روابط عامه دفتر مشاوريت مقام عالي رياست جمهوري در امور مالي وبانکداري مي گويند که تفاهمنامه ايجاد دهليز هوايي ميان افغانستان و ترکيه، تا دو روز ديگر امضاء خواهد شد.

سمير رسا، مسؤول روابط عامه دفتر مشاوريت مقام عالي رياست جمهوري در امور مالي وبانکداري در يک کنفرانس خبري در مرکز اطلاعات و رسانه هاي حکومت گفت، تاپايان هفته روان نخستين محموله 15 تني اموال تجارتي از طريق اين دهليز به ترکيه انتقال مي يابد.

وي افزود، قرار است امسال ميزان گشايش دهليز هاي هوايي براي انتقال اموال تجارتي افزايش يابد و از اين طريق تا پايان سال به ارزش يک ميليارد دالر اموال تجارتي از افغانستان به کشور هاي مختلف انتقال خواهد يافت.

ميوه خشک، ميوه تازه، قالين، نباتات طبي، سنگ هاي قيمتي ونيمه قيمتي وپوست، شامل اقلام تجارتي است که پس از اين از طريق دهليز هوايي، از افغانستان به ترکيه نيز منتقل مي شوند.

افغانستان پيش از اين تفاهمنامه هاي ايجاد دهليز هوايي با کشورهاي هند و قزاقستان را امضا کرده است وتا اکنون در 86 پرواز به شهرهاي ممبي، دهلي وآلماتي در حدود 2500 تن اموال تجارتي به اين کشور ها انتقال يافته است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید