اعضاي مجلس نماينده‌گان: نصب برچسپ در کاپي شناسنامه‌ها زمينه‌ تقلب در انتخابات پيش‌رو را فراهم مي‌کند

 

‌شماري از اعضاي مجلس نماينده‌گان‌ با اظهار نگراني از اقدام اخير کميسيون ‌مستقل انتخابات مبني بر نصب برچسپ انتخاباتي بر کاپي شناسنامه‌هاي کاغذي مي‌گويند که اين اقدام زمينه را براي تقلب گسترده در انتخابات پيش‌رو فراهم مي‌کند.

به گفته‌ اين نماينده‌گان، با نصب برچسپ بر کاپي شناسنامه‌ها هر فرد مي‌تواند متکرراً ثبت‌نام کند.

فکوري بهشتي عضو مجلس در نشست عمومي ديروز شنبه مجلس خاطرنشان کرد که نصب برچسب‌هاي انتخاباتي بر کاپي شناسنامه‌ها غيرقانوني بوده و زمينه‌ تقلب و مهندسي انتخابات پيش‌رو را فراهم مي‌کند.

به گفتة‌ وي، زماني اين اقدام مؤثر مي‌بود که کميسيون بانک اطلاعاتي مجهز مي‌داشت تا تمام مشخصات ثبت‌نام کننده‌گان در آن درج و از ثبت‌نام‌هاي مکرر جلوگيري مي‌شد.

او يادآور شد که بدون موجوديت بانک اطلاعاتي، هر فرد مي‌تواند چندين برچسپ بر چندين کاپي شناسنامه‌ خود نصب کند.

غلام فاروق مجروح، عضو ديگر مجلس نيز نصب برچسپ بر کاپي شناسنامه‌ها را نگران‌کننده خواند و افزود که اين اقدام شفافيت انتخابات آينده را زير سوال مي‌برد و انتخابات را با بحران مواجه مي‌کند.

در همين حال، سخي مشواني، عضو ديگر مجلس تأکيد کرد که کميسيون‌ مستقل انتخابات بايد نصب برچسپ بر کاپي شناسنامه‌ها را لغو اعلام کرده و همانند سابق تنها اصل شناسنامه‌ را مدار اعتبار قرار دهد.

عبدالقادر زازي نيز خاطر نشان کرد که نصب برچسپ بر کاپي شناسنامه‌ها تقلب‌زا بوده و قابل قبول مردم نيست.

به گفته‌ آقاي زازي؛ با نصب برچسپ بر کاپي شناسنامه‌ها خيلي‌ها با فساد و تقلب به مجلس راه پيدا خواهند کرد.

او همچنين از فروش اصل و کاپي شناسنامه‌هاي تأييد شده اظهار نگراني کرد و افزود: اکثر نامزداني که از غرب آمده‌اند، با استفاده از فقر شهروندان کشور شناسنامه‌ها و يا کاپي آن را با پول ناچيز خريداري مي‌کنند.

او از کميسيون خواست تا با اين نامزدان برخورد قانوني کرده و از تقلب جلوگيري کنند.

نماينده گان درحالي اين اظهارات را مطرح مي‌کنند که روز گذشته کميسيون ‌مستقل ‌انتخابات کشور اعلام کرد که با درنظرداشت وضعيت امنيتي کشور، از اين پس واجدين شرايط رأي‌دهي مي‌توانند با کاپي شناسنامه‌هاي‌شان به‌مراکز ثبت نام مراجعه کنند.

گفتني است قبل از اين کميسيون‌ مستقل ‌انتخابات بر اصل شناسنامه‌هاي کاغذي برچسپ‌هاي انتخاباتي نصب مي‌کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید