يک شهروند کابل: اپارتمان هاي وزارت شهر سازي معياري نيست

 

توزيع اپارتمان هاي رهايشي که به کمک کشور امارات عربي وتوسط وزارت شهر سازي و مسکن در ساحه قصبه کارگري اعمار گرديده است، موجي از انتقاد ها را در پي داشته است.

همزمان با توزيع اين اپارتمان ها، بسياري از کساني که کليد هاي آن را به دست آورده اند از چگونگي ساختمان آن، شاکي بوده وحتا از گرفتن اين اپارتمان ها، اظهار ندامت وپشيماني مي نمايند؛ زيرا به گفته آنان، هر اپارتمان، وجوه 36 هزار دالر وبالاتر از آن، هزينه بر مي دارد .

ليلما عمر، يک تن از کارکنان وزارت تجارت که بيش از 35 سال عمر خويش را در خدمت مردم وآباداني کشور به سربرده است واخيراً کليد يک اپارتمان سه اتاقه را در اين پروژه به دست آورده است،به خبرنگار آرمان ملي گفت:
” من تمام عمر خويش را در خانه هاي کرايي بسر برده ام؛ اما هيچگاهي نتوانستم تا صاحب يک خانه ويا يک اپارتمان مستقل شوم”

به گفتة ليلما، پيش از آن که کليد اپارتمان در پروژه عرب‌ها را اخذ نمايم خيلي خوشحال بودم وخدارا شکر گفتم که بعد از سال هاي طولاني صاحب خانه شدم؛ اما زماني که به اتاق ها وساير ملحقات آن سر زدم، متأسفانه خوشحالي ام را از ياد بردم.

به گفتة وي، نه تنها اين که اتاق هاي آن خيلي کوچک وغير معياري است، تشناب ها ي آن فاقد دستشوي مي باشد وآشپزخانه هاي آن الماري ندارند.

وي از ديوار هاي نم زده اپارتمان ها نيز شاکي بوده وعلت آن را در عدم توجه وبي پروايي طراحان وتهداب گذاران اين بلاک ها مي داند.

وي علاوه نمود که سالون هاي اين اپارتمان ها فاقد دروازه  مي باشد .

به گفته وي، هرچند وزارت شهر سازي و مسکن در برابر توزيع وقيمت يک باب اپارتمان 20 فيصد  پيش پرداخت مي گيرد ومتباقي آن را در اقساط دراز مدت اخذ مي دارد، اما متأسفانه اين اپارتمان ها برخلاف خواست وتوقع درخواست کننده هايي که نيازمند اصلي مسکن وجاي رهايش مي باشند، اعمار گرديده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید