ايتلاف سائرون به رهبري مقتدي صدر در انتخابات عراق پيروز گرديد

 

ايتلاف سائرون به رهبري مقتدي صدر در انتخابات عراق به پيروزي رسيد.

کميتة انتخابات سراسري اعلام کرد که ايتلاف مقتدي صدر بيشترين کرسي‌هاي پارلمان را از آن خود کردند.

کميسيون انتخابات عراق اعلام کرد که ايتلاف سائرون به رهبري مقتدي صدر با احراز 54 کرسي از 320 کرسي پارلمان عراق به عنوان بزرگ ترين نيروي سياسي از انتخابات بيرون آمده است.

مقتدي صدر خود نمي‌تواند در رأس دولت قرار گيرد، زيرا در انتخابات شرکت نداشته، اما از نيروي کافي برخوردار است تا درباره دولت آينده با ساير نيروها چانه‌زني کند.

طبق قانون دولت آينده بايد تا 90 روز ديگر تشکيل شود.

از آنجا که فهرست سائرون وابسته به آقاي صدر تنها اکثريت نسبي را کسب کرده نمي‌تواند به تنهايي دولتي تشکيل دهد و ناچار است با ساير نيروهاي سياسي ايتلاف کند.

ايتلاف الفتح به رهبري هادي عامري، با کسب 47 کرسي در مقام دوم قرار گرفته است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید