مشکلات خبرنگاران قندهار با مقامات آن ولايت شريک ساخته شد

 

در سفري که رييس اتحادية ملي ژورناليستان افغانستان، اواخر هفتة گذشته به قندهار داشت، مشکلات خبرنگاران و رسانه هاي آن ولايت را با مقامات محلي، در ميان گذاشته و روي رفع اين مشکلات تبادل نظر صورت گرفت.

در هفته هاي گذشته، شماري از خبرنگاران در قندهار از تهديدات بلند امنيتي شکايت داشتند و اين شکايت‌ها را با نهاد هاي حامي و صنفي خبرنگاران در کابل، شريک ساخته بودند.

فهيم دشتي، رييس اتحادية ملي ژورناليستان افغانستان که هفته پيش به قندهار داشت، در کنار اين که از پيگيري شکايات خبرنگاران در قندهار با نهاد هاي امنيتي در کابل به آنان اطمينان داد، از نزديک توضيحات آن‌عده خبرنگاران قندهاري را که با تهديد رو به رو هستند، بررسي کرده و در زمينة چگونه گي پيگيري اين مشکلات با آنان مشورت کرد.

در نشستي که به همين مناسبت در دفتر ني در شهر قندهار برگزار شده بود، شماري از مسؤولان نهاد هاي حامي و صنفي خبرنگاران و تعدادي از مديران رسانه هاي فعال در قندهار شرکت داشتند.

در نشست ديگري که در دفتر تلويزيون هيواد برگزار شد، نيز شماري از خبرنگاران فعال و مسؤولان نهاد هاي حامي و صنفي خبرنگاران شرکت داشتند و مسايل و مشکلات خبرنگاران در قندهار را مطرح کردند.

در پي اين ديدار ها، آقاي دشتي با توريالي ويسا والي و محمد رازق فرمانده پوليس قندهار ديدار و گفت‌وگو کرده، مشکلات خبرنگاران قندهار را با آنان شريک ساخته و از آنان خواست تا توجه بيشتري به خبرنگاران و رسانه هاي آن ولايت داشته باشند.

والي قندهار وعده کرد که پس از اين نشست هاي منظم را با مديران رسانه ها و مسؤولان نهاد هاي حامي و صنفي خبرنگاران برگزار خواهد کرد تا روي مشکلات آنها بحث شده و در مشوره با آنان به جستجوي راه حل براي رفع اين مشکلات پرداخته شود.

فرمانده پوليس قندهار در حالي که پيشنهاد هاي خبرنگاران قندهار براي تأمين امنيت شان را مي پذيرفت، گفت که در واقع تهديد هايي که گفته مي شود متوجه خبرنگاران قندهاري است، حقيقت ندارد.

به گفتة جنرال رازق:« پس از شهادت عبدالمنان ارغند، آوازه هايي افتاد که گويا شمار ديگري از خبرنگاران در قندهار با تهديد مواجه هستند؛ اما بررسي هاي ما نشان مي دهد که تهديدي متوجه آن ها نيست.»

فرمانده پوليس قندهار پذيرفت که به زودي نشستي را با خبرنگاراني که گفته مي شود با تهديد مواجه هستند، برگزار خواهد کرد و از تأمين امنيت شان به آنان اطمينان خواهد داد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید