تقاضاي برگشت جنرال دوستم به افغانستان، کاري که بايد ماه قبل مي شد!!

 

افغانستان سرزميني است که نظام هاي سياسي آن هر از گاهي  نا متعارف عمل مي کند، چنان‌که در آن عملکردها مي‌توان نشانه‌هاي استبدادي آشکار را ديد و يا هم گوش ندادن نظام به فرياد ها و دادخواهي هاي مردم.

اين نمودار را در قضيه جنرال چهار ستاره افغانستان عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوري مي توان ديد، زيرا او که به عنوان بانک راي رئيس جمهوري کشور در زمان انتخابات عمل کرد و سبب شد تا اشرف غني به کرسي رياست جمهوري تکيه بزند، در فرجام مورد بي مهري و ناجوانمردي هاي او قرار گرفت تا آنجا که برنامه ترور نافرجامش طرح و عملي شد و در يک اقدام غير منتظره ديگر، مورد ئوطيه و دسيسه قرار گرفته به ترکيه تبعيد گرديد.

او نزديک به يک سال است که در ترکيه در جلا وطن زنده گي مي‌کند و تلاش هايش براي بازگشت به کشورش نيز عقيم ساخته شد چنانچه طياره حامل او شب هنگام از فضاي افغانستان اجازه نشست به ميدان هوايي بين المللي مولانا جلال الدين محمد بلخي را در شهر مزار شريف نيافت و ناگذير شد تا دوباره روانه ترکيه گردد.

در چنين حال و احوالي، قوانين نافذه در کشور و از جمله قانون اساسي ما موردي براي تبعيد شهروندان کشور را قيد نکرده است و اين رهگذر، اين عمل يک حرکت غير قانوني بوده و رئيس جمهوري کشور با تعميل اين عمل بالاي معاون اول رياست جمهوري، قوانين کشور را زير پا کرده و خودش را کسي نشان داد که به تعهدات خويش پابندي ندارد.

موجوديت جنرال دوستم معاون اول رياست جمهوري در افغانستان مي توانست بسيار سودمند واقع گردد، زيرا او با نفوذ گسترده اي که در شمال کشور داشت، قادر بود تا اندازه زيادي جلو بد امني هاي موجود در آن مناطق را که در يک سال اخير اوضاع در آن جا ها رو به وخامت نهاده است، بگيرد.

معاون اول رياست جمهوري در اين راستا چند بار خود با سربازانش و قطعات ارتش و پوليس، روانه جبهات جنگ شد، اما در هر بار به اين فدار کاري هايش از سوي نظام ارج گذاشته نشد و حتي در ولسوالي غورماچ ولايت فارياب در معرض کمين دشمن قرار گرفت که در آن بيش از چهل تن از بهترين سربازانش جان هاي شان را از دست دادند.

اکنون رئيس جمهوري کشور در سفرش به ترکيه، با او در تماس شده است و از وي تقاضا کرده است تا به کشور باز گردد، کاري که در شرايط بسيار حساس کشور مدت ها قبل بايد صورت مي‌گرفت و از او در راستاي ثبت يابي و تأمين امنيت شمال استفاده مي شد.

ما ضمن اين که بازگشت دوباره جنرال عبدالرشيددوستم معاون اول رياست جمهوري را به کشور به فال نيک مي گيريم، باور داريم که زعامت کشور نبايد در آينده دست به اعمال مشابهي بزند و کارنامه نظام را در  زيرپاکردن قانونمداري و حرمت به قانون و حقوق اتباع و شهروندان کشور، زير پا کند. در شرايطي که وضعيت امنيتي کشور روز تا روز رو به وخامت گذاشته مي رود، موجوديت چهره تأثيرگزاري چون جنرال دوستم مي تواند براي شمال کشور يک موهبت باشد و بايد از آن در برقرار ثبت و امنيت در شمال بهره کافي برد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید