به سلامت انتخابات توجه شود!

 

سرانجام روند ثبت نام نامزدان انتخابات نماینده‌گان پارلمان و شورا های ولسوالی‌ها  در کمیسیون مستقل انتخابات در کابل در حالی آغاز گردید که ثبت‌نام رأی‌دهنده گان در این انتخابات نیز از قبل آغاز شده بود و تا نزدیک به یک ماه دیگر ادامه دارد.

این انتخابات زمانی آغاز می‌شود که پارلمان افغانستان از سال‌ها به این سو نامکمل بوده؛ زیرا نماینده‌گانی که از طریق شوراهای ولسوالی‌ها در ولایت‌ها به این نهاد قانون‌گذار معرفی شده باشند وجود نداشت.

ما در تمام دوره پارلمانی این نماینده‌گان را کم‌داشتیم و از این رو پارلمان به دلیل ناقص بودن نمی‌توانست ظرفیت لازم برای راه‌اندازی لویه‌جرگه‌ها را که بتواند تصامیم ملی را بگیرد، نداشت.

از این است که انتخابات کنونی برای مردم و کشور ما حایز اهمیت فراوان می‌باشد و شرایط قانونی را برای شرکت قانونی در هر گونه تصمیم‌گیری ملی و از جمله لوی‌جرگه‌ها دارا می‌باشد.

در حالی‌که اوضاع امنیتی در کشور رو به وخامت گرائیده است، برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها و پارلمانی می‌تواند نظام را به چالش بطلبد. این چالش از همین اکنون با حمله‌های طالبان و تروریست‌ها همراه شان و گروه داعش، زمینه حضور یافته است و به احتمال قوی افزایش خواهد یافت.

با این همه آغاز ثبت نام نامزدهای احتمالی به این انتخابات، نمایانگر این نکته است که کمیسیون مستقل انتخابات عزم را جزم ساخته است تا انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را در وقت و زمان تعیین شده انجام بدهد و برای موفقیت آن از همین اکنون زمینه سازی دارد.

ما امیدواریم که این روند با کامیابی جامه عمل بپوشد و سرانجام نماینده‌گان از هر دو نهاد پس از طی مراحل قانونی به پارلمان کشور راه‌ یابند. اما در این جا باید به مواردی عطف توجه کرد که برای سلامت انتخابات و گزینش نماینده‌گان مردم، حایز اهمیت فراوان می‌باشد.

پارلمان  هر کشوری جای افراد بی دانش و بیسواد نیست، زیرا در این نهاد، مسایل بسیار مهم  واز جمله قانون سازی و تصویب آن صورت می‌گیرد و از این رو نماینده‌گانی باید به این نهاد راه یابند که واجد شرایط باشند.

از جمله اوصافی که باید کمیسیون مستقل انتخابات آن را مد نظر داشته باشد شفافیت گزینش این روند است و از همین حالا مدنظر چنان باشد تا نامزدها دارای تحصیلات لازم باشند  تا بتواند خوب و بد امور را درک کنند و به درستی از مردم شان نماینده‌گی کنند.

در کنار این مؤلفه، نامزدان انتخابات آینده باید افراد و اشخاص نام نیک و با شخصیت باشند ودر میان مردم خویش از اتوریته و جایگاه خاصی نیز برخوردار باشند.

کمیسیون باید سعی کند تا از راه یابی زورمندان و ناقضین حقوق بشر، تفنگداران غیر مسؤول و کاروباریان  مواد مخدر و نام بد، در روند  انتخابات جلوگیری کند تا باشد کسانی به پارلمان کشور راه یابند که دارای اهلیت و شخصیت بوده و دارای فهم و دانش لازم بخاطر نماینده‌گی کردن از مردم خویش را داشته باشند.

در غیر آن مردم ما و حکومت، از زیر چکک به زیر ناودان خواهند خزید و در آینده نیز پارلمان ناقص خواهیم داشت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید