سفرهای بی مورد محمد اشرف غنی

 

قشلاقی

اینگونه که می بینیم، قرار نیست اوضاع مملکت سر و سامان بگیرد و امنیت تأمین گردد تا مردم در آرامش زنده گی کنند و افغانستان به سوی ترقی و پیشرفت در حرکت شود.

در حالی که بدامنی رو به گسترش است و جنگ با دهان گشوده همه جا را می بلعد و در این حالت، رییس جمهور به ولایت هایی سفر می کند که خود با تصمیم هایش برهم زننده آرامش و ثبات آن جا ها بوده است.

وقتی دو هفته پیش شهر فراه به دست طالبان افتاد، رییس جمهوری به ولایت لوگر رفت و در این راه چرخ‌بال‌هایی را به خدمت گرفت که می شد از آن در تأمین منابع جنگ فراه بهره گرفت.

این بار آقای اشرف غنی قرار است به ولایت بلخ سفر کند؛ ولایتی که از اثر مدیریت نا سالم حکومت کنونی در گیر و دار هرج و مرج قرار گرفته است و هر روز  خبر های ناخوشی از آن شنیده می شود خبرها حاکیست که بد امنی، قتل و کشتار و رخداد های دیگر در آن رو به گسترش است.

این ولایت در گذشته یکی از بهترین ولایت های کشور بود که در آن عمران و بازسای و نو سازی همانند هرات قابل توجه بود و امنیت آن برای دیگر ولایت‌ها الگوی بی‌مانند بود.

این سفر در حالی صورت می گیرد که چند روز پیش حکومت دستور داده بود تا از سفر وزیر انرژی و آب به ولایت بلخ جلوگیری شود در حالی که قرار بود ایشان چند پروژه عام المنفعه را در مربوطات بلخ افتتاح کند.

این مضحکه را نمی‌توان به هیچ گونه ای توجیه کرد جز این که رییس جمهوری کشور گرفتار خودکامه گی زایدالوصفی گردیده است که او را نمی گذارد تا شاهد تبارز حتا وزیران او باشد.

مردم انتظار داشتند که رییس جمهوری کشور با مسوولان سکتور امنیتی خود را به آب و آتش بزند و به جای بلخ، به فاریاب سفر کند که مرکز آن ولایت همین اکنون در محاصره دشمن قرار گرفته  و شاید اگر وضعیت و بی توجهی دولت در قبال آن همینگونه ادامه یابد، آن شهر به دست دشمنان مردم ما بیفتد.

عجیب است که رییس جمهوری کشور چتر عافیت طلبی اش را جایی باز کرده است که هوا روشن است ولی باران رخداد ها همچنان در فاریاب می بارد که به توجه زعامت کشور و مسوولان امور نهاد های امنیتی ضرورت دارد.

به راستی رییس جمهوری کشور می‌خواهد در بلخ چه کند، وزیران کابینه او چه کاری دارند که او جای ایشان شهرگشتی برآمده است؟

اشرف غنی نشانی لازم را اشتباه گرفته است و ما به او نشان می‌دهیم که به مرکز ولایت فاریاب برود و لو در زیر آتش جنگ و نا امنی هم که شده است، با حضور خویش در آن ولایت، منسوبین نیرو های امنیتی ودفاعی کشور و رهبری و مردم آن شهر را  روحیه بدهد تا در برابر دشمن با سرسختی مبارزه کنند.

مردم این انتظار را دارند و امیدواریم که رییس جمهوری لگام ستورش را برکشد و جای بلخ آهنگ میمنه کند که به عملکردهای خردمندانه اش نیاز دارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید