ده‌ها خانواده نيازمند از کمک‌هاي کشور امارات مستفيد شدند

 

بنا به دستور خليفه بن زايد آل نهيان رييس کشور امارات  متحده عربي و شيخ محمد بن زايد آل نهيان وليعهد ابوظبي، سرقومندان اعلاي نيروهاي مسلح، وبا پيگيري والاحضرت شيخ منصور بن زايد آل نهيان معاون نخست وزير امور رياست ورييس موسسه بشردوستانه خليفه بن زايد آل نهيان، پروژه کمک‌هاي رمضاني براي سال 2018 در ولايت کابل به روز 30 مي‌2018 آغاز گرديد که اين پروژه از طرف مؤسسه بشردوستانه خليفه بن زايد آل نهيان تمويل مي‌گردد، صدها خانواده بي‌جا شده و نياز مند در ولايت کابل توزيع گرديد.

سيف الشامسي شارژدافير سفارت کشور امارات متحده عربي در کابل اظهار داشت که اين کمک‌ها تحفه‌اي  ازطرف شهروندان امارات به شهروندان نياز مند افغانستان مي‌باشد.

آقاي الشامسي همچنان افزود که نهاد مدد رسان کشورش، کمک‌هاي خويش را به ديگر ولايت‌هاي افغانستان توسعه مي‌دهد.

او افزود: کمک‌هاي کشور امارات متحده عربي، منحصر به کمک‌هاي رمضاني نمي‌باشد، بلکه کشور امارات متحده عربي شهروندان افغانستان را در بخش‌هاي مختلف ياري مي‌رساند.

قابل ياد آوري است که مستفيدين از اين کمک‌ها قدرداني خود را از مؤسسه بشردوستانه خليفه بن زايد آل نهيان ابراز نمودند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید