راه‌پيمايان خشم‌گين در باميان، تصوير بانوي نخست افغانستان را آتش زدند!

 

صد ها نفر از سادات ولايت باميان طي يک راه‌پي‌مايي مسالمت آميز در مرکز اين ولايت از رولاغني بانوي نخست کشور خواستند که به صورت رسمي از قوم سادات معذرت خواهي کند.

رولا غني در جريان هفتة گذشته در يک گفت‌وگوي ويژه با تلويزيون خصوصي طلوع نيوز، گفته بود که، «سادات را به عنوان يک قوم نمي‌شناسد» که اين اظهارات، در شبکه‌هاي اجتماعي واکنش‌هاي جدي را در پي داشت و کاربران صفحان اجتماعي بانوي نخست را به توهين کردن قوم سادات متهم کردند.

راه‌پي‌مانان شعارهايي، “حکومت حکومت، هويت هويت” و صداي قوم سادات “عدالت عدالت”  را سر مي‌دادند.

راه‌پي‌مايان با صدور قطع‌نامه‌اي از حکومت خواستار درج نام قوم سادات به عنوان يک قوم مستقل در شناسنامه‌هاي اکترونيک شدند.

سيد جواد حسيني رئيس حزب عدالت و توسعه در اين راه‌پيمايي گفت: ” امروز سادات هويت طلب باميان براي پيگيري هويت طلبي خود به ميدان آمده‌اند تا گفته‌هاي توهين آميز رولا‌غني زن مجهول الهويه رئيس جمهور در خصوص قوم سادات و انکار اين قوم در مصاحبه تلويزيوني محکوم مي‌کنيم و از ايشان خواستار پاسخ‌گويي هستيم.”

برخي از اشتراک کننده‌گان اين راه پي‌مايي در جريان سخن‌راني‌ خود از رهبران ساير اقوام خواستند، تا از تخريب هويت طلبي آنان دست بردارند.

سيد هادي طغيان يکي از باشنده‌هاي ولايت باميان در اين راه‌پيمايي، گفت: “هدف ما از بر گزاري اين راه‌پي‌مايي هويت خواهي سادات است. همين‌طور رولا غني در يک مصاحبه عنوان کرد که سادات قوم نيست و به همين دليل سادات باميان اين‌جا جمع شدند تا صداي خود را به گوش مسوولان حکومت وحدت ملي و به خصوص رييس جمهوري برسانيم که سادات يک هويت و يک قوم است همان طوري که ساليان پيش در زمان حکومت امان الله خان مشخص شده بود و در هنگام اخذ شناسنامه قوم سادات ذکر مي‌شد.”

اظهارات رولا غني همسر رئيس جمهوري کشور، خشم بسياري از قوم سادات در سطح کشور را بر انگيخته است، اما قوم سادان در باميان پيش قدم شده و اظهارات او را محکوم و توهين به قوم سادات خواندند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید