حکومت برخورد دوگانه دارد!

 

چنين معلوم مي‌شود که جريانات در رابطه به انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي‌ها در سمت و سوي درستي در حرکت نيست. صرف نظر از کارزار جعل و تقلب که در گوشه و کنار کشور صورت مي‌گيرد، نبود امنيت در بسياري از ولايت‌هاي کليدي و مهم افغانستان سبب شده است، تا مراکز ثبت نام دهنده‌گان در بسياري از ولسوالي‌هاي اين ولايت‌ها مسدود باشد که اين کار مي‌تواند صدمه جدي به سلامت و شفافيت انتخابات وارد کند.

آنچه در راستاي روند انتخابات پارلماني در جريان است، افزون بر اين که سبب نگراني نهادهاي ناظر بر انتخابات در افغانستان شده است، نگراني نهادهاي ناظر بين‌المللي بر انتخابات افغانستان را نيز برانگيخته است. آن‌گونه در جريان هفتة گذشته، اتحاديه اروپا نسبت به روند کار کميسيون انتخابات ابراز نگراني کرد و گفت که اگر اين پروسه به همين منوال ادامه يابد، نتيجة آن براي هيچ کس قابل قبول نخواهند بود.

اين درحاليست که در شرايط کنوني اوضاع امنيتي کشور تا سطح بحران مهار ناپذير رسيده است و برخي از ولسوالي‌ها اين روزها ميان طرفين متخاصم دست به دست مي‌شوند، بدتر بودن روندکار انتخابات آتي، مزيد بر علت شده و زمينه را براي هر گونه تقلب سازمان يافته مساعد ساخته و ازهمين حالا مي‌توان  پيش بين بود که چه فاجعه‌اي در راه است و افغانستان يک گام ديگر به سوي بحراني‌تر شدن اوضاع  در حرکت است.

وضعيت امنيتي در ولايت‌هاي کندز، غزني و فراه و شماري ديگر از ولايت‌هاي کشور سبب شده است که صدها مرکز ثبت نام رأي دهنده‌گان بسته بماند. بسته ماندن اين مراکز عامل اصلي آن است که تا اقوامي خاص در اين مناطق نتوانند براي انتخابات مراکزي داشته باشند و تنها ممکن است در مرکز اين ولايت‌ها روند ثبت نام جريان داشته باشد. اين قراين نيز نمايان‌گر مديريت روند به منظور نيامدن نماينده گان غير پشتون از جمله ازبيک‌ها، تاجيک‌ها و ترکمن‌ها به پارلمان و شورا‌هاي ولسوالي‌ها و از آن طريق به مجلس سنا مي‌باشد.

روشن است که اين کار غير دموکراتيک بودن انتخابات و غيرعادلانه بودن آن را رقم مي‌زند و معلوم است که پارلمان کشور نيز پر از نماينده‌گان يک قوم خاص خواهد بود، ما اميدواريم که کميسيون مستقل انتخابات براي زدودن موانع از سر راه روند ثبت نام رأي دهنده‌گان در بسياري از مراکزي که بسته است دست به اقدامات لازم بزند. معلوم است که براي اين کار ضرورت مي‌افتد تا نيروهاي امنيتي و دفاعي کشور دست به کار شوند و امنيت را در مناطقي که در ماه‌هاي اخير بد امن شده اند، تأمين کنند، تا مردم بتوانند در فرصتي که موجود است و تا ختم دوره معينه ثبت نام رأي دهنده گان، ثبت نام کنند و براي شرکت در انتخابات آماده گردند. بي اين کار انتخابات مايه ميزان در کشور مي‌تواند با نواقص و کاستي‌هاي زيادي برگزار گردد که در آن مشارکت گسترده همه اقوام ساکن در کشور ميسر نخواهد بود و ما انتخابات ناقص در پيش خواهيم داشت. پس لازم است نهادهاي مسوول راه‌کار هاي خود را در اين راستا متعادل سازند، تا هم لعل به دست آيد و هم يار نرنجد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید