سازمان بين‌المللي مهاجرت؛ برگشت‌ کننده‌گان در وضعيت دشوار زنده‌گي قرار دارند

 

يافته‌هاي تازه سازمان بين‌المللي مهاجرت در مورد شمار برگشت کننده‌گان افغانستان، حاکي از آن است که از آغاز سال جاري ميلادي تا اکنون، 305 هزار شهروند افغانستان که در کشورهاي ايران و پاکستان مهاجر بودند به کشورشان برگشته اند.

در گزارش اين سازمان که روزجمعه(11جوزا) نشر شد آمده است، مهاجران افغانستاني در حالي به افغانستان برگشتانده مي‌شوند، اوضاع امنيتي در اين کشور رو به وخامت است و غيرنظاميان با گذشت هر روز با تهديدهاي بيشتر روبرو هستند.

يافته‌هاي اين سازمان نشان مي‌دهد که در پنج ماه گذشته سال‌جاري ميلادي، 285 هزار مهاجر از کشور ايران به افغانستان برگشته اند که شمار از اين مهاجران به گونة اجباري برگشت داده شده اند.

در اين گزارش آمده است که از آغاز سال 2018 ميلادي تاکنون، 12 هزار شهروند افغانستان که بدون اسناد قانوني در پاکستان مهاجر بودند، به‌طور داوطلبانه و اجباري به کشورشان برگشتانده شده‌اند و ترکيه نيز هشت هزار مهاجر افغانستاني را در ماه‌هاي مي و اپريل به اين کشور برگشتانده است.

تهيه کننده‌گان اين گزارش، تاکيد کرده اند که فشار به برگشت مهاجران افغانستاني در حالي افزايش مي‌يابد که جنگ با گذشت هر روز در افغانستان    گسترش مي يابد و فقر و بيکاري نيز اين کشور را بيشتر تهديد مي کند و بيشتر از30 در صد برگشت کننده گان به کمک هاي فوري نياز دارند، اما از اين ميان حکومت و نهادهاي مدد رسان تنها به 30 درصدشان امکانات کمک رساني را تاحال فراهم کرده و 70 درصدشان حتا به خدمات ابتدايي و نان و دارو هم دسترسي ندارند.

در بخشي سازمان بين‌المللي مهاجرت آمده است که سال گذشته 600 هزار مهاجر، از ايران و پاکستان به طور داوطلبانه و يا جبري به کشور برگشتند، اما به دليل افزايش جنگ در مناطق مختلف اين کشور سال گذشته 360 نفر از مناطق مختلف اين به مناطق نسبتاً امن آواره شده اند.

اين در حاليست که در جريان هفتة گذشته وزارت مهاجران و عودت کننده گان افغانستان اعلام کرد که در حال حاضر، يک ميليون و چهارصد هزار بيجا شده گان داخلي وجود دارد که بيشتر اين افراد به دليل شدت گرفتن جنگها و افزايش خشک سالي، در جريان سال جاري خورشيدي از خانه و منطقة شان به مناطق امن و مراکز ولايت ها آواره شده اند.

در بخشي اين گزارش آمده است که بانک جهاني و کشور ايتاليا يک ميليون يورو به سازمان بين المللي مهاجرت کمک تا از آن پول به مهاجران از ايران برگشت داده شده اند و در ولايت هاي هرات و نيمروز زنده گي دارند از اين پول کمک صورت گيرد.

اين درحاليست که چند روز پيش بانک جهاني با نشر گزارشي تصرح کرد که برگشت افغانستاني هاي مهاجر از ايران و پاکستان بر روند کمک هاي بشري در اين کشور تأثير ناگوار کرده است.

در بخشي گزارش سازمان بين‌المللي مهاجرت به نقل از اتحاديه اروپا آمده است، با وجودي که کشورهاي اروپايي در سال 2017 ميلادي 358 مهاجر افغانستاني را دوباره به کشورشان برگست داده است، اما در سه ماه اول سال 2018 ميلادي افغانستان، پس از سوريه و عراق، سومين کشور با بيشترين مهاجر را در سطح جهان دارد.

اين در حاليست که هم اکنون جنگ در 22 ولايت افغانستان به شدت ادامه دارد و مسوولان محلي در ولايت‌هاي اين کشور مي‌گويند به دليل افزايش جنگ‌ها شمار بيجا شده‌گان داخلي با گذشت هر روز بيشتر مي‌شود.

هرات، غور بادغيس فراه و نيمروز در جنوب و غرب افغانستان از ولايت‌هاي هستند، هزاران خانواده به دليل افزايش جنگ‌ها و خشکسالي از ولسوالي به مراکز اين ولايتها بيجا شده اند.

بدخشان، تخار، کندز، جوزجان، فارياب، در شمال و وشمالشرق افغانستان از ولايت‌هاي هستند که به گفتة مسوولان محلي هزاران خانواده از مناطق که جنگ در آنها جريان دارد و يا تحت تسلط گروه طالبان هستند به مراکز اين ولايت‌ها و مناطق امن آواره شده اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید