آيا رييس شوراي صلح تخار درسقوط ولسوالي دشت قلعه، طالبان را هم‌کاري کرده است؟

 

خبر گزاري هشدار به نقل از يک منبع معتبر در ولايت در شمال افغانستان، در گزارشي نوشته است که مامور حسن رييس شوراي عالي صلح تخار و عضو ارشد، حزب  اسلامي گلبدين حکمت‌يار، در حمله تهاجمي گروه طالبان بر ولسوالي دشت قلعه اين ولايت، به افراد اين گروه‌ هم‌کاري کرده و آنان به کمک آقاي مامور حسن موفق به تصرف مرکز ولسوالي دشت قلعه شده اند.

گروه طالبان به تاريخ 9 جوزا  از چند استقامت بر ولسوالي‌ دشت قلعه حمله کرده و پس از چند ساعت درگيري با نيروهاي امنيتي مستقر در اين ولسوالي، کمبربندهاي امنيتي را شکستند و سپس ساختمان فرماندهي پوليس، ساختمان ولسوالي و بازار دشت قلعه را تصرف کردند.

گروه طالبان که حدود سه ساعت مرکز ولسوالي دشت قلعه را در کنترل خود داشتند، ساختمان‌هاي دولتي را به آتش کشيدند و اموال و اجناس آن را باخود بردند.

هراس افگنان طالب، در سال جاري هراز گاهي با استفاده از تکنيک‌هاي تازه حملات شان، که بيشتر در هم‌دستي را با برخي چهره‌هاي تأثير گذار صورت مي‌گيرد، به مراکز ولسوالي‌ها و ولايت‌ها حمله کرده و موفق مي‌شوند دست آوردهاي قابل ملاحظه‌اي نيز داشته باشند.

اين گروه حدود بيست روز پيش به مرکز ولايت فراه نيز حمله کرده و براي يک شبانه روز قسمت‌هاي زيادي از شهر فراه را به در اختيار خود گرفتند. حملات گروه طالبان بر مراکز ولسوالي‌ها و ولايت‌ها، توأم با تلفات و خسارات جدي به نيروهاي امنيتي بوده است.

تخار در شمال افغانستان از ولايت‌هاي است که گروه طالبان چندين ولسوالي آن را به شدت ناامن ساخته و بارها برخي از ولسوالي‌هاي اين ولايت از جمله، دشت قلعه را سقوط داده اند.

منابع ارشد محلي در ولايت تخار مدعي اند که ولسوالي دشت قلعه قرباني يک توطئه شد و طالبان به هم‌دستي يک فرمانده حزب اسلامي، هفته پيش موفق شدند مرکز اين ولسوالي را تصرف و ساختمان‌ها و اسناد دولتي را به آتش بکشند و تجهيزات نيروهاي امنيتي را با خود ببرند.

يک منبع معتبر به هشدار مي‌گويد، گروه طالبان به هم‌کاري يک فرمانده حزب اسلامي و نيروهاي مسلح وابسته به اين فرمانده، موفق شدند به مرکز ولسوالي دشت قلعه حمله کنند که نتيجه آن به آتش کشيده شدن ساختمان‌هاي فرماندهي پوليس، ولسوالي و تمامي اسناد دولتي پس از سقوط بازار ولسوالي به دست اين گروه شد.

اين منبع که نمي‌خواهد به دلايل امنيتي نام‌اش در اين گزارش ذکر شود، مي‌گويد، افراد گروه طالبان آزادانه از منطقه زير کنترل و نظارت افراد وابسته به مامور حسن مسوول ولايتي حزب اسلامي که اکنون رييس شوراي عالي صلح ولايت تخار نيز است، به حمله آغاز کرده و با شکستن کمربند امنيتي دشت قلعه، وارد بازار اين ولسوالي شدند.

به گفتة منبع، هدف اصلي اين حمله وارد کردن صدمه به وکيل خان آغا فرمانده پوليس محلي بود که حدود 100 سرباز پوليس محلي را در ولايت تخار از چند سال به اين‌سو هدايت مي‌کند. وکيل خان آغا از فرمانده‌هان وابسته به جمعيت اسلامي در تخار است.

اين مقام ارشد محلي مي‌گويد، مامور حسن به کمک طالبان در اين حمله توانست در واقع ضربه جدي به وکيل خان آغا رقيب ديرينه‌اش وارد سازد.

مأمور حسن که از فرماند‌هان مورد اعتماد حزب اسلامي حکمتيار است، از سال‌ها پيش در ولسوالي دشت قلعه زير سايه اين حزب فعاليت داشته و اکنون نيز به گفتة منابع محلي ده‌ها فرد مسلح غير مسوول را اداره مي‌کند.

طالبان پس از سقوط دشت قلعه چه کردند ؟

ولسوال دشت-قلعه مي‌گويد، طالبان مسلح پس از آن‌که از دو جهت بر دشت قعله هجوم آوردند، کنترل مرکز ولسوالي را به دست گرفتند و ساختمان‌هاي دولتي را تصرف کردند. به گفتة آقاي قانع، اين گروه نخست ساختمان ولسوالي را و شهرداري دشت قلعه را تصرف کردند و تمامي اموال، اسناد و امکانات دولتي را با استفاده از موترهاي شهرداري به مناطق زير کنترل خود شان انتقال دادند.

ولسوالي دشت قلعه مي‌افزايد، افراد گروه طالبان ساختمان‌ها و اسناد دولتي را که انتقال داده نتوانستند، به آتش کشيده و همه را نابود کردند.

پس از تصرف ساختمان ولسوالي و شهرداري، به ساختمان فرماندهي پوليس حمله کرده و ساختمان مديريت ثبت احوال نفوس، مديريت تروريزم، دادستاني و مديريت جنايي را نيز افراد اين گروه به آتش کشيدند.

به گفته ولسوال دشت قلعه در داخل ساختمان فرماندهي پوليس، دو رنجر، يک¬تانک زرهي و صندوق‌هاي انتخاباتي که شامل بسته‌ها و اوراق ثبت نام رأي دهنده‌گان بود همه از سوي افراد گروه طالبان به آتش کشيده شدند.

در اين درگيري سراي چوب فروشي ولسوالي دشت قلعه با 20 دکان به سرمايه نزديک به 200 ميليون افغاني در آتش سوخت.

هر چند با آمدن نيروهاي کمکي پس از سه ساعت درگيري شديد، طالبان دوباره مرکز ولسوالي را ترک کردند، اما وضعيت امنيتي اين ولسوالي هم‌چنان به شدت شکننده است و هر آن احتمال يک حمله قدرت مند ديگر طالبان وجود دارد. به گفتة آقاي قانع اکنون 90 درصد بازار تعطيل است و مردم از ترس حمله دوباره طالبان به فروش‌گاه هاي شان نمي‌آيند.

چرا حمله به ولسوالي دشت قلعه ؟

ولسوالي دشت قلعه از نگاه موقعيت جغرافيايي در ولايت تخار بسيار با اهميت است و حيثيت يک گذرگاه مهم را دارد که شش ولسوالي اين ولايت و بندر تجارتي آي‌خانم را به مرکز تخار وصل مي‌کند. در کنار اين ولسوالي دشت قلعه، مسير امن براي رفت آمد افراد طالبان به ولايت بدخشان است که اين گروه چندين ولسوالي را در بدخشان همين اکنون در کنترل خود دارند.

عبدال‌قيوم قانع ولسوال دشت قلعه به هشدار مي‌گويد، طالبان مسلح هم اکنون در 2 تا 3 کيلومتري شهر اين ولسوالي حضور دارند سرگرم تدارک ديگر بر مرکز اين ولسوالي اند.

اقاي قانع مدعي است که افراد اين گروه، برنامه دارند، تا پل مهم کوکچه را منفجر سازند و با اين کار، مسيرهاي چندين ولسوالي ديگر را نيز قطع کنند.

ولسوالي دشت قلعه تصريح کرد که طالبان با تخريب پل کوکچه که بين ولسوالي دشت قلعه و خواجه غار تخار موقعيت دارد، مي‌توانند راه اکمالاتي ولسوالي‌هاي درقد، ينگي‌قلعه، خواجه بهاوالدين، دشت قلعه، چاه آب و رستاق را که درماوراي کوکچه و در مرز با تاجيکستان موقعيت دارند را ببندند.

او تاکيد کرد که اگر طالبان موفق به اين کار شوند، جنگ در ولايت تخار به شدت دشوار مي‌گردد و گروه طالبان اين فرصت را به دست مي‌آورند که بر چندين ولسوالي اين ولايت حاکم شوند.

از سويي هم، منابع محلي مي‌گويند، دولت افغانستان در تفاهم با کشور تاجيکستان تصميم دارد تا در سال 2021 يک پل بزرگ را بر درياي آمو به هدف وصل ساختن دو کشور (تاجيکستان و افغانستان) اعمار نمايند و از اين طريق بازار مشترکي را براي بيشتر ساختن تجارت ميان دو کشور همسايه ايجاد نمايند که به لحاظ اقتصادي براي افغانستان و به ويژه ولايت تخار بسيار بااهميت است.

در کنار اين، بندر آي‌خانم نيز که در ولسوالي دشت قلعه موقعيت دارد، هم اکنون رونق خوبي به تجارت ميان تاجيکستان و افغانستان داده و يکي از دلايلي که طالبان بر ولسوالي دشت قلعه تمرکز کرده اند، تلاش شان بيشتر براي حاکم شدن بر اين بندر باشد.

ولسوال دشت قلعه مي‌گويد: «همين حالا امکانات بسيار زياد صدها هزار دالري در بندر آي‌خانم وجود دارد که براي طالبان مهم است، اين گروه تلاش مي‌کنند به اين امکانات دست رسي پيدا کنند و اگر اين اتفاق بي‌افتد، يک فاجعه بزرگ نه تنها در ولايت تخار که در تمام مناطق شمال‌شرق افغانستان به وقوع خواهد پيوست.»

يک منبع مهم امنيتي نيز دست داشتن مامور حسن در سقوط ولسوالي دشت قلعه و هم‌چنان هم‌کاري مامور حسن  با گروه طالبان را رد نمي‌کند.

اين منبع که از گرفتن نام‌اش در گزارش خود‌داري کرد، به هشدار مي‌گويد، مامور حسن به گونة با افراد گروه طالبان در ارتباط است که دشت قلعه به حمايت اين عضو ارشد حزب اسلامي به دست گروه طالبان سقوط داده شد.

واکنش مامور حسن

اما مأمور حسن اين ادعاها را توطئه مي‌داند که به گفتة او از سوي افراد جمعيت اسلامي و رييس امنيت ملي بر عليه او جريان دارد.

مامور حسن تاکيد مي‌کند، پنج سال مسلح بوده است و در برابر طالبان جنگيده است، اما والي و رييس امنيت ملي تخار به درخواست او براي بيشتر ساختن افراد مسلح تحت امرش توافق نکرده است.

مامور حسن به هشدار گفته است: «دو سه ماه پيشتر طالبان را به تنهايي بدون کمک دولت عقب زديم و نگذاشتيم در منطقه داخل شود. دولت و امنيت ملي اعاشه پنجاه نفر اعاشه مي‌داد به من، براي دولت پيشنهاد کرديم که اعاشه ما ره صد نفر سازه، مهمات بشتر به ما بدهد، اما اي خواست ما ره قبول نکردند و پس از آن که حکومت محلي درخواست هايم را رد کرد، من هم دست از جنگ با طالبان کشيدم و افراد تحت امرم به ايران و ترکيه رفته اند.»

اين فرمانده حزب اسلامي در حالي متهم به هم‌کاري با گروه طالبان است که پيش از اين نيز بشير قانت فرمانده ديگر حزب اسلامي بارها متهم به هم‌کاري به گروه طالبان شده است.

مقام‌هاي محلي تخار پيش از اين موجوديت رابطه ميان بشير قانت و گروه طالبان حرف زده بود و تأييد کرده بود که اين فرمانده حزب اسلامي افراد مسلح غير مسوول دارد و بارها برعليه نيروهاي امنيتي جنگيده است.

با اين حال، مامور حسن مي‌پذيرد که افراد مسلح دارد، اما تأکيد مي‌کند که مفت و مجاني ديگر با طالبان نمي‌جنگد، زيرا به گفتة او، تمامي امتيازات را اکنون افراد وکيل خان آغا فرمانده پوليس محلي مي‌گيرد.

واکنش مقام هاي محلي تخار:

هر چند اکنون مرکز ولسوالي دشت قلعه در کنترل نيروهاي امنيتي افغانستان است و از اين قصه چهار روز مي‌گذرد، اما دفتر والي تخار هنوز دلايل سقوط اين ولسوالي به دست طالبان را ارائه نمي‌کند.

سنت الله تيمور سخن‌گوي والي تخار به هشدار مي‌گويد، ارگان‌هاي کشفي در تلاش پيدا  کردن عوامل سقوط اين ولسوالي به دست گروه طالبان هستند و حکومت محلي در تلاش بيرون راندن طالبان از اين ولسوالي اند.

تخار در شمال شرق افغانستان از ولايت‌هاي است که در يکي دو سال اخير به شدت در تهديد بلند قرار دارد.

گروه طالبان موفق شده اند در دو سال گذشته، امنيت چندين ولسوالي مهم و مرزي ولايت تخار را برهم بزنند و پايگاه‌هاي مهمي براي خود در آن‌جا ايجاد کنند. اين ولايت به دليل داشتن راه‌هاي مطمين به مناطق ناامن ولايت‌هاي بغلان، کندز و بدخشان، بيشتر در معرض تهديد قرار دارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید