طالبان به ادامه جنگ تاکيد کردند ؛ سياست حکومت بايد روشن شود

 

يک روز پس از پايان نشست شوراي علما گروه طالبان با نشر اعلاميه‌اي اين نشست را پروژه امريکايي‌ها خوانده و به ادامه جنگ در افغانستان تاکيد کرده اند.

گروه طالبان در اعلاميه خود تاکيد کرده اند که جهاد آنان با فتواي علما صورت مي‌گيرد و تا زمان آزادي افغانستان به جنگ خود ادامه خواهند داد. اين در حاليست که گروه طالبان چه در زمان حکومت شان و چه در شانزده سال گذشته در حملات انتحاري شان بيشتر شهروندان غير نظامي در افغانستان را به قتل رسانده اند.

گروه طالبان آن گونه که از عمل‌کردهاي ضد انساني، ضد اسلامي و ضد بشري شان پيداست، يک گروه ددمنش هستند و جز کشتار انسان‌هاي بي‌گناه و ويراني افغانستان که به دستور استخبارات پاکستان انجام مي‌دهند هدف و برنامه‌ ديگر ندارند.

اعلاميه اين گروه در پيوند به فتواي هزاران عالم دين ثابت ساخت؛ طالبان نه از اسلاميت چيزي مي‌دانند و نه به انسانيت پاي بند هستند، بناءً يگانه راه نجات شهروندان افغانستان و اين کشور از شر آنان قيام مردمي و سرکوب و نابودي آنان است.

هرچند شوراي عالي صلح افغانستان گفته است که فتواي شوراي علما گروه طالبان را به صلح وادار خواهد ساخت، اما باورها بيشتر بر اين است که طالبان پديده صلح طلب نيستند و اين گروه ابزار دست استخبارات پاکستان که جز ويراني و متداوم بحران در افغانستان را خواهان است بوده و هر آنچه که پاکستان بخواهد آن را انجام مي‌دهند، بناءً فتوا صادر کردن بر عليه اعمال ضد انساني اين گروه تغييراتي در اوضاع امنيتي افغانستان نخواهد آورد.

اما با وجود اين همه محمد اشرف‌غني در صحبت‌هاي خود که شام روز دوشنبه با اعضاي کابينه‌اش داشت، بار ديگر گروه طالبان را به صلح دعوت کرده و از آنان به عنوان «طالبان افغان» نام برده است.

سياست‌هاي دو پهلوي حکومت افغانستان در چند سال گذشته بخشي از عامل تداوم بحران و قوت گرفتن تروريستان طالب به حساب مي‌آيد.

در سال نخست حکومت حامد کرزي که گروه طالبان دوباره به صحنه جنگ از پاکستان برگشته بودند، عمليات‌هاي شبانه نيروهاي بين‌المللي در ولايت‌هاي افغانستان اين افراد اين گروه را سرکوب مي‌کرد، اما آقاي کرزي با جديت اين عمليات‌ها را متوقف ساخت و گزارش‌هاي زيادي در خصوص حمايت پنهاني کرزي از اين گروه وجود دارد که سبب قوت گرفتن دوباره طالبان گرديد.

به نظر مي‌رسد به دليل اشتراکات تباري و قومي که ميان رهبري حکومت افغانستان و گروه طالبان وجود دارد، مسأله کلان ملي و کشوري را متأثر ساخته است که در اين ميان شهروندان افغانستان قرباني شده و بهاي سنگين اين روابط را مردم همواره پرداخته اند.

حالا که پس از فتواي ديني هزاران عالم دين گروه طالبان به ادامه جنگ و کشتار غير نظاميان در افغانستان تاکيد کرده اند طرح حکومت افغانستان براي بيرون رفت از بحران ادامه قرباني شدن غير نظاميان در اين کشور چيست؟

به نظر مي‌رسد کاسه صبر شهروندان افغانستان هم لبريز شده و با سياست‌هاي يک بام و دو هواي آقاي غني مردم  بيشتر از اين نخواهند گذاشت خون‌هاي جوانان شان در سنگرهاي نبرد ريخته شود، اما آقاي غني بازهم با دشمنان مردم افغانستان مدارا ‌کند.

حکومت و جامعه جهاني بايد سياست خود در قبال ادامه کشتار غير نظاميان توسط طالبان به هم‌کاري پاکستان را مشخص کند. در غير آن، آن‌گونه که برخي از چهره‌هاي بانفوذ افغانستان در صحبت‌هاي خود هشدار دادند، مردم خود به صحنه خواهند آمد و سرنوشت خود و کشورشان را در دست خواهند گرفت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید