استقبال ناتو از جنگ و هم از آتش بس با طالبان!

 

روزجمعه نشست وزيران دفاع 29 کشور عضو پيمان نظامي ناتو وهمتايان‌شان ازده کشور ديگر در بروکسل پايتخت بلجيم برگزار شد. دراين نشست همه اعضاي شرکت کننده بر حمايت‌هاي شان در چارچوب ماموريت حمايت قاطع از افغانستان تاکيد ورزيدند.

دراين نشست که طارق شاه بهرامي وزير دفاع افغانستان نيز حضور داشت، پيرامون چگونگي حمايت از افغانستان در عمليات نظامي عليه گروه‌‌هاي تروريستي بحث وتبادل نظر صورت گرفت.  استولتنبرگ منشي عمومي پيمان ناتو، گفت، کشورهاي عضو ناتو مصمم اند تا از افغانستان در برابر تروريزم بين المللي  حمايت نمايند.

اين در حاليست که منشي عمومي پيمان ناتو از اعلام آتش بس يک جانبه دولت افغانستان با طالبان استقبال نموده وآن را نشانه‌اي از جديت رييس جمهور غني در تلاش براي تأمين صلح خوانده است .

موقف دوگانه ناتو اين نگراني را به وجود آورده است که از يک سو جامعه جهاني در کنار افغانستان قرار دارد واز جانب ديگر اقدامات غير معقول ونا بخردانه رييس جمهور غني را مورد حمايت قرار مي‌دهند.

منشي عمومي ناتو اذعان داشته است که حمايت از افغانستان تازماني ادامه خواهد يافت که افغانستاني‌ها بتوانند کشورشان را با ثبات سازند وشرايط براي يک راه حل مسالمت آميز مهيا گردد، اما آيا مي‌شود باگروه‌هاي تروريستي به مصالحه دست يافت‌؟ تروريزم فقط در صورت به جنگ پايان مي‌دهد که به قدرت سياسي ونظامي دست يابند درغير آن جنگ ادامه خواهد يافت.

در خبر ديروز اين نکته روشن بود که تروريزم بين المللي از نظر ناتو جدا از تروريستان افغانستاني است وياهم فکر مي‌کنند که تروريزم بين‌المللي غير قابل مسامحه در حالي که تروريستان افغانستاني (طالبان) قابليت کنار آمدن بادولت را دارند، اما تجربه نشان داده است که طالبان افغانستاني همانند رفقاي جهاني شان افراد لجوج، آدم کش ودهشت افگن بوده که مذاکره سياسي و کنار آمدن با ديگر انديشان را بر نمي‌تابند.

چند روز پيش فرمانده عمومي نيروهاي ناتو در افغانستان، گفته بود، برخي از سران گروه طالبان با دولت افغانستان در حال مذاکره اند، اگر چنين مذاکراتي هم وجود داشته باشد بيشتر وقت را ضايع مي‌سازند تا رسيدن به يک راه حل سياسي، زيرا آن‌ها تاهنوز معتقد به شکست خويش در جبهات جنگ نشده هر روز به پيروزي خويش مطمين تر مي‌گردند لذا چه نيازي وجود دارد که طالبان راه حل سياسي را برگزينند و سعي نمايند که جنگ خاموش شود.

اما حمايت جامعه جهاني به ويژه ناتو از افغانستان طالبان را متوجه مي‌سازد که اصرار آن‌ها برادامه  جنگ جز به عمر جنگ بيافزايند، دست آورد ديگري به آن‌ها نه خواهد داشت.

در جنگ و صلح آنچه مهم است سياست گذاري‌هاي دقيق و مبتني بر حقايق است که مي‌تواند به پيروزي سياست گذاران کمک کند. ناتو در کنار اين که از افغانستان حمايت مي‌کند بايد سياست نظامي افغانستان را هم مورد بررسي جدي قرار دهد نه اين که از هر تصميم رييس جمهور غني استقبال گردد.

حضور شانزده هزار سرباز ناتو درافغانستان سبب شده است که امنيت نسبي تأمين شود، اما به هيچ وجه براي حل مشکل تروريزم کافي نيست، اين سربازان فقط وظيفه مشاوره، آموزش وکمک به نيروهاي نظامي افغانستان در چار چوب ماموريت قاطع را دارند وکمک آن‌ها سبب شده است برخي از تهاجمات طالبان به شکست مواجه شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید