رهبري مکاتب افغان – ترک براي نيازمندان و فقرا مساعدت کرد

 

آقاي احمد فواد  حيدري مدير عمومي مکاتب افغان ترک مي گويد: مکاتب افغان ترک از آغاز تأسيس آن تا کنون در کنار ارايه خدمات با کيفيت تعليمي، درماه هاي رمضان و عيد قربان، کمپاين مساعدت مواد غذايي را براي افراد نيازمند راه اندازي مي کند به همين دليل امرو نيز ما در 6 ولايت افغانستان بسته هاي مواد غذايي را که شامل برنج، روغن و مکروني ميباشد براي 5000 فاميل نيازمند کمک مي کنيم که اين توزيع مواد براي يک روز مي باشد .

به گفته آقاي حيدري، ولايت هاي که از اين مواد مستفيد شدند شامل بلخ، ننگرهار، هرات، کندهار، جوزجان و کابل ميباشد، که اين مواد به مبلغ بيشتر از 6 ميليون افغاني بوده و از سهم جمع آوري شاگردان و اولياي شاگردان ليسه هاي افغان ترک و تجاران ملي مي باشد.

در همين حال، محمد ساحل يک تن از باشنده گان منطقه ميدان هوايي کابل است که از اين کمک ها مستفيد گرديده است و در مورد همچو کمک ها مي گويد: وقتي خبر شدم که ليسه افغان ترک مواد خوراکي کمک مي کند من آمدم و براي من هم يک بسته مواد کمکي رسيد که در اين قسمت از مسوولان مکتب افغان ترک سپاسگزاري مي کنم، همچنان آقاي ساحل نيز از تجاران ملي و اشخاصي که توانايي مالي دارند مي خواهد که حد اقل در ماه مبارک رمضان بايد به مردم غريب و نادار کمک و همکاري کنند؛ زيرا اگر سرمايه داران يا تجاران کشور همان ذکات خود را به فقرا بدهند من باور دارم که در افغانستان هيچ فقيري وجود نمي داشته باشند .

اشتراک گذاری:

نظر بدهید