چراغ سبز طالبان روشن شد آنها در روزهاي عيد آتش بس را مراعات مي کنند

 

پس از اعلام آتش بس از سوي حکومت با طالبان که فراخوان شماري از عالمان دين بود، ديروز طالبان در يک خبرنامه اي اعلام کردند که آنها هم آتش بس را در سه روز عيد رمضان مراعات مي دارند.

به گزارش خبرنگار آرمان ملي، در اين اعلاميه طالبان آمده است که رهبري آنها به نيروهاي تحت امر شان هدايت داده است که در ايام عيد به نيروهاي حکومتي حمله نکنند و در صورتي که از سوي نيروهاي حکومتي برآنها حمله صورت نگيرد، آنها آتش بس را در کشور نيز مراعات مي کنند.

اين در حالي است که حکومت افغانستان به حمايت از فتواي عالمان دين، سه روز پيش در يک اقدام بي سابقه از 27 رمضان تا پنجم عيد آتش بس يک جانبه را با طالبان اعلام کرد.

شوراي صلح افغانستان اعلام آتش بس از سوي طالبان را روزنه ي اميد براي کشور خواند و اين حرکت طالبان را نوع چراغ سبز براي صلح تلقي کرد.

اما طالبان گفته اند که آتش بس آنها با نيروهاي حکومتي است و به جنگ شان با نيروهاي خارجي  ادامه مي دهند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید