اسناد و فلم هاي آرشيف افغان فلم به ارگ رياست جمهوري انتقال مي يابد

 

به گزارش خبرنگار آرمان ملي و بنابر معلومات برخي از کارمندان افغان فلم که نخواستند نام شان گرفته شود، اسناد و فلم هاي آرشيف افغان فلم به زودي به ارگ رياست جمهوري انتقال مي يابد.

در گزارش آمده است که در آرشيف افغان فلم اسناد و فلم هاي مهم هشت ملي متر و سي و پنج ملي متر وجود دارد که در دوره هاي گوناگون از گزند حوادث در امان بودند و حتا طالبان در زمان هاي حاکميت شان که مي خواستند مواد آرشيف راديو تلويزيون و افغان فلم را نابود کنند، اما کارمندان آرشيف اين اسناد مهم را با مهارت حفظ کردند.

يکي از کارمندان افغان فلم به آرمان ملي گفت که وي شخصاً نامه اي از ارگ رياست جمهوري را ديده است که در آن از انتقال فلم هاي افغان فلم به ارگ رياست جمهوري هدايت داده شده است.

در پيوند به اين مسأله ارگ رياست جمهوري رسماً چيزي نگفته است، اما گفته مي شود ممکن مريم غني دختر محمداشرف غني که فلم ساز است از اين فلم ها براي ساختن کدام فلم مستند استفاده کند و سود ببرد.

قابل ذکر است اين فلم ها تا حال دست ناخورده باقي مانده است و رييس جمهور صلاحيت انتقال چنين اسناد مهم را ندارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید