باشنده‌گان کابل در امن نيستند!

 

کابل شهر پر جمعيتي است که در آن شهروندان از همة قوميت‌هاي کشور زنده‌گي دارند. اين شهر قلب تپندة افغانستان است و از آن رو آرامش آن، آرامش افغانستان پنداشته مي‌شود. تجربه نشان داده است که حاکميت قانون و گسترش آن در يک جامعة انساني، براي انسان‌ها رفاه، امنيت و آسايش به بار مي‌آورد و سبب مي‌شود که آموزش وپرورش در آن رشد کند و در نتيجه انسان‌ها به معرفت و دانش دست يابند. هر چند رسيدن به اين مأمول يک ماموريت نا تمام است، اما ناممکن نمي‌باشد و کشورهاي زيادي هستند که شهرهاي شان در راه امنيت، زبان زد خاص و عام شده است.

جنگ بدبختي و مصيبت بار مي‌آورد و بي‌جهت نيست که کابل نيز از اين مصايب و بدبختي‌ها در امان نمانده است.

گزارش‌ها حاکي از آن است که در ماه‌هاي اخير گراف جرايم در پايتخت سير صعودي داشته است و مردم در اين شهر در امن نيستند و هر ساعت در هر گوشه‌اي از شهر رويدادي به ثبت مي‌رسد و آسايش رواني مردم را بر هم مي‌زند و سلامت جامعه را نيز به خطر مي‌اندازد. هر چند روشن است که دليل همه جرايم در کشور ادامه دراز مدت جنگ است و اين که شيرازه اخلاق و دين‌داري در ميان جامعه بر هم خورده است، اما مي‌توان ادعا کرد که بي توجهي مسوولان نظام و مسوولان نهادهاي مربوطه در اين راستا بسيار تعيين کننده مي‌باشد.

تأمين امنيت و نظم عامه عمدتاً به دوش وزارت امور داخله مي‌باشد. هر گونه پيش آمد ناگوار جنايي و وقوع هرگونه جرم و جنايت در شهر مي‌رساند که مهره‌اي و يا مهره‌هايي از مسوولان امور کم کاري مي‌کنند و يا هم به وظايف شان به درستي عمل نمي‌کنند.

يکي از دلايل عمده افزايش جرم و جنايت در شهرها و روستاهاي کشور در کنار ادامه جنگ، نبود کار و افزايش روز افزون بي‌کاري مي‌باشد. بي‌کاري حتا در افزايش بدامني نيز نقش مهمي دارد، زيرا وقتي جوانان بي‌کار مي‌شوند، براي پيدا کردن لقمه ناني براي خانواده‌هاي شان، ناگزير مي‌گردند تا به صف دشمنان بپيوندند و اين کار بر شرار سوزنده و ويران‌گر جنگ در کشور قوت مي‌بخشد.

رشد عصبيت‌هاي موجود در کشور، کم توجهي به تعاليم ديني، بي توجهي اولياي امور در خانواده‌ها به مسايل ديني و تربيتي اعضاي خانواده هريک در راستاي افزايش جرم و جنايت نقش دارند، اما در اين راستا، حکومت نيز مسوول مي‌باشد که نتوانسته است دم ودستگاه نهادهاي امنيتي را فعال و پاک نگهدارد. لازم است مسوولان امور در هر رده‌اي که قرار دارند يک بار ديگر برنامه‌هاي کاري شان را در راستاي تأمين امنيت و مبارزه با جرايم بازنگري کنند و خلاهاي موجود در اين زمينه را بازيابي و در رفع آن همت به خرج دهند.

در اين راستا هم‌چنان که نقش وزارت‌ها و نهادهاي دولتي سازنده و مهم است، توجه پدران و مادران و اساتيد و اولياي امور ديني نيز سازنده است و پس اين نوشتار کوتاه همه را فرا مي‌خواند تا براي برچيدن بساط جرم و جنايت بايد دست به دست هم بدهيم تا براي مردم اين شهر و شهرهاي ديگر رفاه و آسايش جسمي و فکري فراهم گردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید