جزء سرشت طالبان است!

 

سید مکارم

در حالي‌که امروز بيست‌وهفتم رمضان آتش‌بس يک جانبه حکومت با طالبان آغاز مي‌شود، اما ديروز کابل و برخي از ولايت‌هاي کشور شاهد حملات انتحاري ونظامي هراس‌افگنان بود.

ديروز يک حمله انتحاري در نزديک دروازه ورودي وزارت انکشاف دهات رخ داد که به اثر آن تعدادي از کارمندان آن وزارت و مراجعين شهيد و زخمي شدند.

پس از چاشت ديروز حمله ديگر انتحاري در مربوطات حوزه يازدهم (خيرخانه) رخ داد که در اين حمله نيز تعدادي از غير نظاميان شهيد شدند.

به همين گونه  هراس‌افگنان در ولايت‌هاي غزني-ننگرهار و کندز حمله‌هاي را انجام داده اند که گمان مي‌رود اين همه رخ‌دادها در واکنش به اعلام آتش‌بس از سوي حکومت در برابر طالبان است.

گرچه طالبان نيز اعلام کردند که در سه‌روز عيد رمضان  آتش‌بس را مراعات مي‌کنند، اما عملکردهاي آنان در اين چند روز نشان مي‌دهد که آنها با آتش‌بس چندان پابند نيستند و به خشونت و کشتار غير نظاميان ادامه مي‌دهند؛ زيرا طالبان وداعشيان که وسيله‌يي در دست شبکه‌هاي جاسوسي به ويژه دستگاه اطلاعات پاکستان اند، به جز از خشونت و کشتن چيزي ديگر به آنها فهمانده نشده است و واژه صلح براي هراس افگنان، واژه غريب ونامانوس است.

موضوع قابل بسيار انديشه اين است که اگر نظاميان پاکستاني نتوانند از نام طالبان مردم را به قتل برسانند و ظاهراً آتش‌بس مانع جنايات آنها شود، نام ديگر طالبان، داعش است که با اين نام، دستگاه استخبارات پاکستان مي‌تواند به صدها انسان بي‌گناه را روزانه به قتل برساند و فقط بگويند مسووليت اين حادثه خونين را داعش بر عهده گرفته است و به اين گونه طالبان بري‌الذمه خوانده شوند.

با توجه به اين گفته‌ها، حکومت غني بايد به تبليغات آتش‌بس که بيشتر مي‌خواهد از آن استفاده‌هاي انتخاباتي و سياسي کند، پايان دهد و با آتش‌بس طالبان محتاطانه برخورد کند.

برخي از آگاهان باور دارند که موضوع  آتش‌بس با طالبان پروژه امريکايي‌ها است و حکومت افغانستان تنها در  عملي شدن اين پروژه نقش فرعي دارد و مزد و امتياز خود را به دست مي‌آورد، اما با آن‌هم نيروهاي امنيتي کشور در برابر بي‌رحمي‌هاي هراس‌افگنان بايد بي تفاوت نباشد و حملات تهاجمي شان را بيشتر از پيش برضد اين خون‌آشام‌ها ادامه دهند.

همچنان آن‌عده از افراد و گروه‌هايي‌که با سازماندهي تيم حاکم، تصاوير غني و ملاهبت‌الله را در جاده‌ها حمل کردند و به نفع تروريستان شعار دادند بايد از اين عملکرد ديروز هراس‌افگنان خجالت بکشند و بدانند که به اين زودي‌ها وحشي‌گري‌هاي طالبان پايان نخواهد يافت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید