عيد تان مبارک !

 

در آستانه عيد سعيد فطر قرار داريم؛ عيدي که هزاران خانواده در سوگ عزيزان شان قرار دارند و عيدي که براي اولين بار پس از سال‌هاي د رازي در افغانستان شاهد آتش بسي خواهيم بود و شايد در اين ايام با سعادت صفيرگلوله ها شنيده نشوند و سنگر ها در آرامش بمانند.

در چنين حال و هوايي، ضمن اين که ايام عيد را براي همه هم هم‌ميهنان عزيز شاد و با سعادت مي‌خواهيم، آرزو داريم که نواي با سعادت عيد در سراسر کشور، سر آغاز روزگار شاد و پر ميمنتي باشد که همه در سوداي شادمانه گي و خوشي بمانند و اين تجربه خاموشي گلوله ها و آواي مخوف انفجار ها، جايش را به يگ رنگي و محبت بدهد و آغازي باشد براي پايان جنگ هاي دراز مدت در افغانستان عزيز مان. در آستانه عيد بود که دوشنبه هراس افگنان يک بار ديگر شهر کابل رابه خاک و خون کشيدند و خانواده‌هايي را در ماتم عزيزان شان نشاندند.

معلوم نيست کشتار مردم بيگناه و آناني که براي تمويل خانواده‌هاي شان و براي اعاشه فرزند و پدر و برادر وووو مصروف بودند، در کجاي کتاب مقدس قرانکريم، و در کدام حديث پيامبر(ص) جهاد بوده است که جنايت کاران دست به کشتار مردم مي‌زنند؟ ما آرزو داريم آتش بس موقتي که از ديروز از طرف دولت آغاز گرديده است، آغاز تلاشي باشد که در آن خير و سعادت مردم ما در سراسر کشور نهفته باشد. مردم ما پس از سال‌هاي درازي از اين چراغ کورسويي که در آسمان کشور تابيده است، تمناي تلالوي درخشاني را دارند که بتواند آرام آرام انوار فيض بخشش سراسر افغانستان عزيز را فرا گيرد و ديگر جنگ ها پايان يابند و مردم در سايه صلح به زنده‌گي عادي خويش ادامه بدهند و سرزمين خويش را آباد کنند.

اين فر صت نيک که در روزهاي عيد ممزوج گرديده است، ما اميدواريم که هردو طرف با صبر و حوصله مندي تمام راه هايي را جستجو کنند که در آن خير و فلاح مردم رنجديده ما نهفته باشد و اين اقدام سه روزه، راه را برقراري دايمي صلح هموار کند. ما اميدواريم حالا که هردو طرف به يک آتش بس توافق کرده اند، خردمندي بيشتري به خرج بدهند و پس از عيد نيز اين موهبت را تداوم بخشند. شايد تداوم آتش بس بتواند ما را به صلح سراسري برساند. عيد، روز هاي آشـتي و دوستي است.

مردم ما بر بنياد انديشه‌ها و دساتير ديني شان به خانه‌هاي هم‌ديگر مي‌روند و دروازه قلب‌هاي خويش را مي‌کشايند و با در آغوش گرفتن هم‌ديگر، غم و غصه و کدورت را از سينه بيرون مي‌کنند. ما اميدواريم که هم‌وطنان عزيز ما در ايام عيد، به دست گيري فقرا وبينوايان ادامه بدهند و به زدودن غم و اندوه آن عده خانواده هايي بپردازند که عزيزان شان را د ر جنگ هاي جاري از دست داده اند که اين کار نيز جزو تعاليم والاي ديني ما نيز مي باشد. هموطنان، عيد تان مبارک، شما لياقت هر نوع مهرباني و صلحي را داريد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید