آتش بس و نقش پاکستان در مديريت جنگ افغانستان

 

آتس بس سه روزه  طالبان با دولت افغانستان به مناسبت عيد سعيد فطر و حضورگسترده‌اي آن‌ها در اکثر شهرها به‌شمول پايتخت نشان دهنده اين حقيقت بود که حکومت وحدت ملي به ويژه آقاي اتمر معامله‌اي مهمي را با جانب پاکستان انجام داده است. سفر رييس ستاد ارتش پاکستان  به کابل و ديدار او با رهبران افغانستان هم روند اعتماد سازي ميان دوکشور را تقويت کرد که منجر به آتش بس سه روزه طالبان و سرازيرشدن صدها جنگ‌جوي اين گروه با قيافه‌هاي عجيب وغريب دربرخي از شهرهاي کشور گرديد.

اکنون که ميعاد آتش بس سه روزه طالبان سپري شده است به اساس اعلاميه گروه طالبان، بايد سربازان آن‌ها دوباره به سنگرهاي شان بشتابند چه عواقب واثراتي اين تغيير دراماتيک خواهد داشت؟

اول : مشخص شد که مديريت ورهبري جنگ به دست ارتش پاکستان است واگر رييس ستاد ارتش آن کشور امر کند يک مرمي هم در جبهات طالبان بروي سربازان ارتش و پوليس افغانستان، شليک نخواهد شد.

دوم: اين که  برخي از افراد قوم‌گرا و فاشيست طبل اتحاد قومي را ميان دولت و طالب نواختند وحتا آن‌هاي را که تا همين  يک روز پيش از عيد پوليس، سرباز، معلم و کودکان را بي رحمانه مي‌کشتند آن‌ها را بار‌ديگر فرشته صلح خواندند و فاصله ميان اقوام را عمق بيشتر دادند.

سوم: اکنون آتش بس پايان يافته است اگر حملات انتحاري و انفجارات و جنگ تشديد شود مسوول عواقب آن حکومت محسوب شده و مردم بر برنامه‌هاي دولت بي‌باور تر خواهند شد. واين اتفاقات سبب خواهد شد  تا حلقات سياسي واپوزيسيون ناگزيردست به اقدمات جدي خواهند زد که کنترل آن دشوار خواهد بود.

چهارم‌: اگر خوش‌بينانه قضاوت نشود با وجود که صلح خواست قاطبه مردم کشور بوده و صلح ضامن توسعه ورفاه وحفظ حيات شهروندان کشور است صلح مبهم وآتش بس دراماتيک در کشور سبب نگراني‌هاي جدي ميان اکثر مردم کشور شده است. چون نمي‌دانند که بعد ازاين چه خواهد شد؟

پنجم‌: اگر آتش بس ادامه پيدا کند و جنگ خاموش شود شکي نيست که مردم از آن حمايت نموده و برگ برنده اشرف غني در انتخابات آينده رياست جمهوري خواهد بود، اما اگر به قيمت تقويت نفاق قومي وبرتري جو تباري تمام شود، نه تنها جنگ خاموش نه خواهد شد، بل جنگ با طرح نو و روايت جديد مشتعل شده که به خودي خود براي سقوط اداره افغانستان کافي خواهد بود.

ششم‌: براي رهبران طالب هم دشوار خواهد بود تا روايت مذهبي از جنگ خويش را پس ازاين سه روز ادامه دهند، چون اگر دستور جنگ صادر کنند طالب سرباز وبي‌سواد دراين نگراني پيدا خواهند کرد که  آيا جهاد درايام عيد ممنوع وغيرمشروع است در حالي  که روز چهارم عيد بارديگر جهاد فرض مي‌گردد،  اين نگراني سنگر فکري آن‌ها راتضعيف نموده و فرماندهان شاهد فرار سربازان شان از سنگر خواهند بود الا اين که حقوق ماهوار بيشتري به آن‌ها قايل شوند.

هفتم: کشته شدن ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستاني در خاک افغانستان نبايد فقط بهاي سه روزه آتش بس باشد واگر قيمت بيشتر دارد، بايد مقام‌هاي افغانستان آن را به مردم توضيح دهند.

 هشتم‌: هرنوع معامله صلح با پاکستان وطالب بدون مشورت با اکثريت مردم افغانستان به واضح روشن و نشر آن از طريق رسانه‌هاي کشور محکوم به شکست بوده و طبعي است که منابع مالي وانساني بيشتر صرف يک برنامه ناکام خواهد شد.

نهم‌: اگر رييس جمهور غني و امريکايي‌ها مي‌خواهند برنامه صلح شان موفق شود خوب است که مجلس بزرگ از رهبران‌، نخبه گان سياسي، روشنفکران وجامعه مدني را دعوت نموده براي رسيدن به صلح سرتاسري چار چوب اساسي آن مشخص شود، درآن صورت مردم ازاين برنامه حمايت خواهندکرد.

دهم‌: هر اقدام نيک تصميم نيکوهم با حمايت قاطبه مردم کشور را با خود داشته باشد ورنه هم‌چون برنامه‌هاي ترقياتي و توسعوي رييس جمهور داوود ناکام وپرهزينه خواهد بود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید