طالبان برای تأمین منافع پاکستان در افغانستان می جنگند!

سید مکارم

 

در حالی که پس از پایان آتش بس دراماتیک میان حکومت و طالبان که در سه روز عید مراعات گردید، با وجود اصرار تمدید آتش بس از سوی مقام های افغانستانی و برخی از سازمان های بین المللی و کشورها، رهبران طالبان اعلام کردند که پس از این آتش بس میان آنها و حکومت وجود نخواهد داشت و به قول سخنگویان طالبان به جهاد شان بر علیه اشغالگران و مزدوران شان ادامه می دهند.

به همین منظور طالبان از شام یکشنبه و روز دوشنبه به قرارگاه های نظامی سربازان حکومت در چند ولایت حمله کردند و تعدادی را شهید ساختند.

برخی آگاهان باور دارند که اساساً آتش بس میان حکومت پاکستان که طالبان سربازان آن حکومت است و امریکایی ها بود و در نتیجه مذاکراتی که میان نظامیان پاکستانی و امریکایی ها انجام شد آتش بس سه روزه در روزهای عید میان حکومت افغانستان و طالبان اعلام گردید.

اکنون طالبان که به دستور مستقیم نظامیان پاکستانی تن به آتش بس دادند، به فکر جور ساختن بینی خمیری برای شان افتاده اند و چنین وانمود می سازند که تصمیم آتش بس را خود شان گرفته اند و پاکستان در این آتش بس هیچ نقش و رُلی نداشت.

یکی از مقام های بلند رتبه طالبان دیروز ادعا کرد که پاکستان خواهان آتش بس طالبان با نیروهای خارجی در افغانستان نیز گردیده بود، ولی رهبر طالبان به این تقاضا مخالفت کرد.

بسیاری آگاهان به این باور اند که مدیریت جنگ در افغانستان و جلو و افسار طالبان در دست پاکستان است.

نظامیان پاکستانی بر ملیشه های خود یعنی طالبان چنان نفوذ دارد که حتا می تواند در چند روز محدود آنها را  وادار به صلح و مذاکره کند، چنان که رهبری جنگ طالبان، حملات انتحاری و موضع گیری های آنها نیز در دست نظامیان پاکستانی است. گفته می شود در مذاکراتی که میان هیأت امریکایی و پاکستانی ها اخیراً انجام شد، پاکستانی ها خواهان به قتل رسیدن ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی که در خاک افغانستان پنهان بود، شدند و هیأت امریکایی به این تقاضا لبیک گفت و فوراً جنگنده های ناتو رهبر طالبان پاکستانی را به قتل رساند و درازای آن، آتش بس سه روزه میان حکومت افغانستان و طالبان برقرار گردید.

ما باور داریم که طالبان تا زمانی به دستور نظامیان پاکستانی در افغانستان خواهند جنگید تا منافع پاکستانی ها در افغانستان تأمین شود و امتیاز لازم را در مذاکرات شان با امریکایی ها به دست آورند.

با توجه به این گفته ها، یک بار دگر اعلام می داریم که طالبان مزدور و ملیشه پاکستان است و هیچگونه صلاحیت مذاکره و تمدید آتش بس را ندارند و حال هر تلاشی که برای پوشانیدن این مزدوری شان انجام دهند، نتیجه ای نخواهد داشت و مردم افغانستان به نیات و چهره واقعی طالبان آشنا شده اند و زیر تأثیر این تبلیغات طالبان که گویا آنها مستقل استند و با پاکستانی ها رابطه ندارند، نمی روند.

به هر رنگی که خواهی جامه می پوش

من از طرز خرامت می شناسم

اشتراک گذاری:

نظر بدهید