رهبران طالبان: طالباني‌که با مقام‌ها و سربازان حکومت عکس گرفتند مجازات شوند

 

پس از پايان آتش‌بس، برخي از رهبران و فرماندهان طالبان در يک نشست اضطراري فيصله کردند تا آن‌عده از طالباني‌که با سربازان و مقام‌هاي حکومت عکس گرفتند، مجازات شوند.

يک منبع معتبر طالبان ديروز دوشنبه 28 جوزا اعلام کرد که رهبران طالبان از عکس گرفتن آن‌عده از طالباني که در روز آتش‌بس به داخل شهرها آمدند و با سربازان و مقام‌هاي حکومت عکس گرفتند ابراز نارضايتي کردند و فيصله نمودند که بايد آن‌ها مجازات شوند.

همچنان اين مقام بلند رتبه طالبان مدعي است که حکومت پاکستان از گروه طالبان خواسته بود که نيروهاي خارجي را هم شامل آتش‌بس کنند، اما رهبر گروه طالبان اين خواست پاکستان را نپذيرفت و آن را رد کرد.

در سه روز عيد که آتش‌بس ميان حکومت و طالبان بر قرار شده بود، برخي از فرماندهان و سربازان طالبان به داخل شهرها آمدند و ضمن خوشي وعيد مبارکي با مردم با تعدادي از مقام‌هاي حکومت و سربازان عکس گرفتند.

برخي از آگاهان به اين باور اند که اين تعداد طالبان که به داخل شهرها آمدند، در خانه‌هاي مردمي که از طالبان حمايت مي‌کنند، پنهان بودند و از فرصت آتش‌بس استفاده کردند و به بيرون بر آمدند و گفته مي‌شود که پس از پايان آتش‌بس هم اين طالبان به جبهه‌هاي نبرد و قلمرو طالبان بر نگشتند.

به همين گونه برخي نظر دادند، کساني که به استقبال طالبان بر آمدند، حاميان طالبان در درون نظام اند که گاهي از آنها به نام ستون پنجم ياد مي‌شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید