مرکزي براي بازاريابي فرآورده‌هاي زنان ايجاد مي‌شود

 

مسوولان رياست همکاري‌هاي اقتصادي وزارت امورخارجه کشور مي‌گويند که قرار است تا چند ماه آينده يک مرکز بازاريابي براي فرآورده‌هاي زنان افغان، در آسياي ميانه ايجاد شود.

آنان مي گويند، به منظور توانمند سازي اقتصادي زنان بازرگان کشور و رُشد بازرگاني آنان در منطقه، مرکزها حوزه‌هاي بازرگاني ديگر نيز براي آنان در منطقه و فراتر از آن فراهم خواهند شد.

حسن سروش، رييس همکاري‌هاي اقتصادي وزارت امورخارجه در اين باره گفت: «ما، در نخست تلاش داريم که اين برنامه‌ها را به سطح منطقه و کشورهاي آسياي ميانه راه اندازي کنيم و پس از آن در اروپا و امريکا».

در همين حال، منيژه وافق، رييس اتاق تجارت و صنايع زنان گفت: «اگر وزارت امورخارجه بتواند که اين مراکز را ايجاد کند، اين‌کار براي بهبود اقتصاد زنان کشور بسيار مهم است.»

مسؤولان اتاق تجارت و صنايع زنان مي‌گويند که بربنياد اين سند، کشورها سهولت‌هاي زيادي را براي زنان بازرگان فراهم خواهند ساخت.

به گفته مسوولان، براي حل مشکلات زنان بازرگان در بازارهاي منطقه، سفيران کشورهاي شامل نشست ريکا، روي يک سند راهبردي در اين بخش توافق کرده‌اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید