دهليز هوايي افغانستان- عربستان هفته آينده افتتاح مي‌شود

 

قرار است که هفته آينده با افتتاح دهليز هوايي افغانستان- عربستان نخستين محموله مواد تجارتي افغانستان از طريق هوا به عربستان فرستاده شود.

نخستين محموله تجارتي افغانستان که از طريق دهليز هوايي به عربستان فرستاده خواهد شد، 500 کيلوگرام زعفران خواهد بود که از کابل به جده انتقال داده مي‌شود.

سمر رسا، مسوول روابط عامه مشاوريت رياست جمهوري در امور مالي و بانکداري روز سه‌شنبه(29 جوزا) در يک نشست خبري در کابل گفت که دولت افغانستان تلاش مي‌کند تا ميزان صادرات کشور را افزايش دهد.

بربنياد گزارش‌ها در حال حاضر ميزان صادرات افغانستان 12 برابر کم‌تر از ميزان واردات است. آقاي رسا گفت که اين اداره به دنبال تلاش‌هاي قبلي خود 9 روز پيش تفاهم‌نامه ايجاد دهليز هوايي افغانستان – عربستان را امضا کرده است.

او، تاکيد کرد که قرار است نخستين محموله اموال تجارتي افغانستان به عربستان از طريق دهليز هوايي منتقل شود. آقاي رسا گفت که در نخستين محموله قرار است 500 کيلوگرام زعفران از کابل به جده منتقل شود.

آقاي رسا با اشاره به فعاليت دهليز‌هاي هوايي افغانستان با هند، قزاقستان و ترکيه گفت که تا کنون در 100 پرواز اموال تجارتي افغانستان که شامل ميوه تازه، ميوه خشک، گياهان طبي، قالين و پوست مي‌شود، به اين کشورها فرستاده شده است.

به گفته آقاي رسا، ارزش مجموعي اموال تجارتي افغانستان که از طريق دهليز هوايي فرستاده است بيش از 51 ميليون دالر بوده است.

آقاي رسا علاوه کرد که به دنبال درخواست بازرگانان و سرمايه گذاران افغانستان از بهر توزيع زمين در شهرک‌هاي صنعتي، اکنون 2415 نمره زمين در 13 پارک صنعتي کشور آماده توزيع است.

آقاي رسا گفت که شواري عالي اقتصادي افغانستان قيمت هر متر مربع زمين پارک‌هاي صنعتي را 50 افغاني تعيين کرده که براساس آن قيمت هر جريب آن به 100 هزار افغاني مي‌رسد.

آقاي رسا گفت که دولت سهولت‌هاي برق، جاده و ديگر نيازهاي زيربنايي در اين پارک‌ها را براي سرمايه گذاران در نظر گرفته است.

در حال حاضر 39 شرکت براي دريافت زمين به پارک‌هاي صنعتي درخواستي داده‌اند که بررسي اسناد 20 شرکت آن در حال بررسي قرار داشته که پس از بررسي‌هاي شوراي عالي اقتصادي روند توزيع زمين را آغاز خواهد کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید