در مذاکره با تروريستان مردم افغانستان قرباني نشوند!

 

سیدمکارم

بنابر گزارش رسانه‌ها، معاون وزارت خارجه امريکا گفته است، براي کمک به روند صلح با گروه طالبان، يک گروه گفت‌وگو کننده ايجاد شده تا براي سرعت بخشيدن و تسهيل روند مذاکرات صلح، در واشنگتن و سفارت امريکا در کابل کار کنند.

پس از اعلام اين خبر، شوراي صلح افغانستان ضمن استقبال از ايجاد اين گروه، اظهار تاکيد کرده است که با اين گروه مشترک کار خواهد کرد.

اين در حالي است که يک روز پيش از اين، يک مقام وزارت امورخارجه پاکستان در صحبت با روزنامه اکسپرس تريبون خاطر نشان ساخت که گفت‌وگوهاي صلح حکومت افغانستان و گروه طالبان در يک مکان نامعلوم آغاز مي‌گردد.

از تلاش و اظهارات آن عده از مقام‌هاي کشورهاي خارجي که در جنگ افغانستان ذيدخل اند، معلوم مي‌شود که اراده‌يي براي کشانيدن پاي گروه طالبان به ميز مذاکره وجود دارد.

پاکستان و عربستان سعودي دوکشوري هستند که همواره از گروه تروريستي طالبان حمايت کرده اند.

شيخ‌هاي عرب ميليون‌ها دالر را در اختيار گروه طالبان قرار مي‌دادند تا آن‌ها به جنگ و کشتار شان ادامه دهند.

پاکستان کشوري است که طالبان به عنوان عساکر و مليشه‌هاي آن تلقي مي‌شوند و نظاميان اين کشور براي راهبرد منطقه يي شان از هراس افگنان به ويژه طالبان استفاده ابزاري مي کنند.

اکنون مقام هاي امريکايي درک کرده اند که ادامه جنگ طالبان به نفع شان نيست و به فکر مهار آدم کشي هاي آن‌ها برآمده اند.

يعني گفت‌وگو با گروه طالبان و دست کشيدن آن‌ها از جنگ، پروژه امريکايي‌ها است که حکومت افغانستان بايد آن را عملي سازد و امتياز و مزدوري خودش را بگيرد.

به همين منظور امريکا به پاکستان فشار وارد کرد تا به مليشه‌هاي خود يعني گروه طالبان دستور بدهد که از جنگ دست بکشند و حاضر به گفت‌وگو با حکومت افغانستان شوند.

گرچه پاکستان ظاهراً بر فشارهاي امريکا تسليم شده و اطمينان داده است که طالبان را حاضر به مذاکره مي‌کند، اما تا اکنون دست از منافقت و شيطنت برنداشته است.

پاکستان مي‌خواهد از اين مذاکرات امتياز بيشتر به دست آورد به همين منظور از مذاکرات ظاهراً حمايت مي‌کند و هم به طالبان مي‌گويد که به جنگ شان ادامه دهند.

ايران با توجه به مشکل آب که در برخي از مناطق آن به وجود آمده است و هم کشمکش‌هاي سياسي که با امريکا دارد، حاضر نيست که طالبان سلاح به زمين بگذارند و آماده گفت‌وگو با حکومت شوند.

از همين رو قرار اطلاعات و گفته‌هاي برخي از مقام‌هاي افغانستان، ايران اسلحه بيشتر و مدرن تر در اختيار طالبان قرار مي‌دهد و جنگ ولايت‌هاي غرب را مديريت مي‌کند تا اگر بتواند منابع آبي را تخريب کند.

با توجه به اين ملاحظات عملي شدن پروژه مذاکره با گروه طالبان با حکومت افغانستان کار آساني نيست و دشواري‌هاي خودش را دارد.

اما موضوع قابل انديشه اين است که نبايد امريکا و ديگر کشورها مردم افغانستان را قرباني مذاکره با هراس افگنان کنند؛ زيرا بيشتر مردم که تجربه امارت اسلامي طالبان را دارند، از آمدن هراس افگنان به داخل شهرها نگران اند و پرچم هاي طالبان را که در سه روز آتش بس بلند شد، به عنوان پرچم‌هاي وحشت و ترور و خون ريزي مي‌خوانند و نمي‌خواهند که هراس افگنان آزادي‌هاي مدني و قانوني آن‌ها را تهديد کند.

اگر سرنوشت مردم افغانستان به طالباني که جز جنگ و خون ريزي و وحشي گري به چيز ديگري بلد نيستند، سپرده شود در آن صورت جنگ در افغانستان پايان نخواهد يافت و فصل تازه از مقاومت دوباره برضد طالبان در اين کشور شکل خواهد گرفت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید