چرا منطقه امن براي طالبان؟

 

پس از برقراري آتش بس در عيد رمضان ميان نيرو هاي دولتي و طالبان، خوش بيني هاي زيادي براي آغاز گفت وگو هاي صلح در کشور در ميان مردم ايجاد شده است.

مردم افغانستان اين حق را دارند که پس از چهل سال جنگ ويرانگر و خانمان سوز، به امنيت و صلح دست يابند ولي بايد اين صلح به طريقي بدست آيد که مفاد قانون اساسي کشور زير پا نشود، دست آورد هاي نظام کنوني که به بهاي خون هزاران شهيد بدست آمده است ناديده گرفته نشده و حقوق همه شهروندان کشور مصون بماند.

دموکراسي نظام انساني اي است که در افغانستان به بهاي قربانيان بي شماري بدست آمده است و اين غنيمت بايد در هيچ گونه صلحي ضايع نگردد؛ زيرا در آن صورت شب هاي تاريکي در کشور دوباره استيلا خواهد يافت.

اراضي تحت حاکميت دولت، نيز بسيار به بهاي گراني تا کنون حفظ گرديده است؛ چنانچه ديده شده است طي هفته گذشته بيش از دو صد تن از نيرو هاي دلير امنيتي و دفاعي کشور در جنگ ها در برابر دشمن جان هاي عزيز شان را در حالي از دست داده اند که دولت آتش بس يک طرفه را اعلام کرده است.

گزارش ها مي رساند که دولت و طالبان تا اندازه اي براي انجام گفت وگو هاي صلح به هم‌ديگر نزديک شده اند و آن گونه که مشهود است، وزارت خارجه ايالات متحده امريکا نيز گروهي را براي تماس و گفت وگو با طالبان مد نظر گرفته است که اين خود يک تحول بزرگ مي باشد. در چنين وضعيتي از دست رفتن اراضي از زير سلطه و حاکميت دولت و واگذاري آن به دشمن کاري در مغايرت با قانون اساسي کشور است.

به باور ما دولت اگر از يک موضع مسلط و برتر وارد گفت وگو هاي صلح گردد، بهتر خواهد؛ بود زيرا آنگاه است که مي تواند خواسته هاي بيشتري را بر دشمن بقبولاند.

حالا گزارش شده است که دولت ولسوالي جاني خيل ولايت پکتيا را براي طالبان منطقه امن اعلام کرده است. اگر اين اعلام به گونه اي باشد که اين ولسوالي به طالبان واگذار گردد، تخطي آشکار از قوانين نافذه در افغانستان مي باشد.

دولت و طالبان و امريکايي ها اگر مايل اند روند گفت وگو هاي صلح را آغاز کنند، جايي بهتر از کابل پايتخت کشور براي گفت‌وگو هاي صلح نيست. اين مذاکرات در سايه قانون با دادن مصونيت جاني و مالي به مذاکره کننده گان طالبان در کابل برگزار گردد.

جاي هاي مناسب ديگري نيز براي انجام اين گفت وگو ها وجود دارد از جمله تاشکند پايتخت اوزبيکستان. مقامات آن کشور از قبل آماده گي هاي خويش را براي ميزباني اين گفت وگو ها نيز  اعلام کرده است.

به نظر ما کابل بهترين جا براي گفت وگوهاي صلح مي باشد. اين کار با دادن تضمين به طرف هاي درگير بايد پيش برود بي آن که اراضي کشور به دشمن واگذار گردد.

خون شهداي گلگون کفن کشور در راه حراست از تماميت ارضي و آزادي را ناديده نگيرد تا تاريخ بر شما نفرين نکند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید