نخست وزير عراق با مقتدي الصدر ائتلاف تشکيل داد

 

اگرچه ائتلاف بين العبادي و الصدر گام هاي اولي به شمار مي رود، اما ناظران به اين باورند که تشکيل حکومت در عراق دشوار است. يکي از مهم‌ترين سوالات بي پاسخ مانده است: چه کسي کشور را رهبري خواهد کرد؟

از انتخابات پارلماني در عراق بيش از يک ماه مي گذرد و حيدر العبادي نخست وزير عراق و مقتدي الصدر، واعظ شيعه مذهب، يک ائتلاف را  تشکيل دادند. الصدر توضيح داده و گفته است که هدف اين است که يک حکومت تشکيل شود که ادعاي تعصبات مذهبي در کشور را برطرف کند. کابينه بايد از تکنوکرات ها تشکيل شود و با فساد مبارزه کند.

حزب الصدر به طور شگفت انگيزي در انتخابات پارلماني 12 مي، بيشترين کرسي هاي پارلمان را بدست آورد. همچنين العبادي با فهرستش در جاي سوم قرار گرفت. با اين حال، اين احزاب ائتلافي به شرکاي بيشتري براي تشکيل يک حکومت نياز دارند.

اخيراً الصدر و هادي الاميري رهبر شبه نظامي شيعه، اعلام همکاري کرده اند. العبادي گفته است که اين اتحاد به خاطر ائتلاف جديد صدمه نمي بيند. الاميري در انتخابات در مقام دوم قرار گرفت. الصدر گفت که اين ائتلاف جديد به روي ديگر برنده‌گان انتخابات باز است. اين سه حزب شيعه مذهب، هنوز 165 کرسي که براي تشکيل حکومت نياز است، در اختيار ندارند.

ناظران انتظار دارند که تشکيل حکومت در عراق دشوار خواهد بود. الصدر نمي تواند حکومت جديد را تشکيل دهد، زيرا او شخصاً در انتخابات خود را نامزد نکرده بود. با اين حال، او مي تواند به طور قابل توجهي در اشغال پست هاي بالاي حکومت تأثيرگذار باشد. العبادي نامزد مورد نظر غرب براي پست نخست وزيري عراق است.

نخست وزير جديد بايد تلاش کند تا گروه هاي قومي سني، شيعه و کردها را در قدرت سهيم گرداند تا وحدت اين کشور حفظ شود. اکثريت عراقي ها مسلمانان شيعه مذهب اند.

تشکيل حکومت جديد زير سايه اتهاماتي شکل مي گيرد. گفته مي شود که در انتخابات بي نظمي و تقلب وجود داشته است. العبادي از «تخلفات خطرناک» در انتخابات سخن گفته است. ديوان عالي عراق هفته گذشته فيصله پارلمان فعلي را تأييد کرد تا همه آرا دوباره شمارش گردند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید