به بهانة روز جهاني مبارزه با مواد مخدر: مواد مخدر؛ سونامي خموش در افغانستان!

 ميرنجيب الله شمس

امروز سه شنبه 5 ماه سرطان سال‌روان مصادف است با 26 جون سال 2018 ميلادي روز جهاني مبارزه عليه مصيبت عظيم واگير، آفت مرگبار جهان سوز و طاعون خموش مواد مخدر.

از اين روز در اکثر کشورهاي جهان که مردم شان از پيامدهاي ناگوار، اضرار بي شمار و مصايب مرگبار جنبه‌هاي مختلفه مواد مخدر متضرر شده اند تجليل به عمل مي آيد.

از اين حقيقت تلخ هيچ کس انکار نمي کند که پس از پايان جنگ دوم جهاني در سال 1945ميلادي مردمان گيتي با چالش هاي بي شمار، تنش هاي دشوار و مصيبت هاي مرگبار چون (جنگ سرد طولاني، مسابقات دوامدار تسليحاتي، توليد و آزمايشات سلاح هاي مخوف و مخرب اتومي، ظهور سونامي و تروريزم بين المللي، قطب بندي هاي نظامي، بحران عميق اقتصادي، ميزان بلند فقر و گرسنه گي، مهاجرت هاي کتلوي ميليون ها نفري و از همه مهم تر با افزايش توليد، قاچاق، ترافيک، سوء مصرف و گسترش غير مهار شونده اعتياد به مواد مخدر طبيعي و سايکوتروپيکي) در بالاترين ميزان آن دست و گريبان و فوق العاده نگران مي باشند.

چنانچه امروز هيچ ملتي، هيچ مملکتي و هيچ دولتي در سراسر پنج قاره جهان وجود ندارد که به نحوي از انحا از عواقب ناگوار و از اضرار مادي و معنوي پرابلم هاي منحوسه مواد مخدر در امن و امان باشد.

به تعبير برهنه تر و به تفسير عريان تر هيچ کشوري در جهان سراغ شده نمي تواند که به تنهايي عليه مشکلات عديده پيچيده و بر ضد ابعاد گسترده جنبه هاي مختلفه مواد مخدر طبيعي وسايکواکتيفي مبارزه قاطعانه و مقابله جديانه کرده بتواند؟

نويسنده مقاله در روشنايي نور ايمان و در بيداري وجدان اين حقيقت دردناک و اين واقعيت المناک را از ملت گرسنه و به خون خفته افغانستان پنهان نمي کند و آن اين که: نسبت ضعف شديد مديريتي، عدم دانش عالي مسلکي، گسترده گي فساد عميق مالي و اداري، کاربرد نپوتيزم سياسي، گزينش کادرهاي غير مسلکي و عدم توجه جدي سردمداران حکومت قبلي حامد کرزي و حکومت فعلي محمد اشرف غني و عبدالله عبدالله در يک و نيم دهه گذشته علي رغم هزينه بيهوده (12) ميليارد دالري کمک هاي مالي و تخنيکي کشورهاي (امريکا، بريتانيا، جاپان، کانادا و…) مبني بر کاهش و ريشه کن ساختن کشت خشخاش در افغانستان، با تأسف فراوان که افغانستان نه تنها به يکي از بزرگ ترين کشورهاي توليد کننده ترياک و ترافيک کننده هيرويين در سطح جهان مقام اول را به خود اختصاص داد، بلکه به تناسب نفوس اش به يکي از بزرگ ترين کشورهاي مصرف کننده و مستهلک مواد مخدر در مقياس جهاني تثبيت گرديد و شناسايي شد.

چنانچه طبق احصائيه و آمارهاي منتشره در رسانه هاي گروهي ملي و بين‌المللي تعداد معتادان کشور افغانستان را اعم از (مرد، زن و کودک) اضافه تر از 3 ميليون نفر رقم زده اند. اگر بي پرده و پوست کنده در زمينه روشني انداخته شود، گراف و ارقام مصرف کننده گان (معتادان) به مواد مخدر مختلف النوع در کشورمان افغانستان در 2 دهه 58 درصد تا 148 درصد رشد بدون وقفه را نشان مي دهد. اين امر مصدق اين واقعيت غم انگيز و مؤيد اين حقيقت افتضاح آميز است که 10 درصد کل نفوس درمانده و ملت فقير و گرسنه افغانستان معتاد به مواد مخدر مي باشند که به مثابه يک معضله دشوار وزارت صحت عامه افغانستان را سخت به چالش کشانيده است.

واقعيت انکار ناپذير اين است که با افزايش بي سابقه توليد ترياک، ترافيک هيرويين و گسترش روز افزون لشکر ميليوني معتادان به مواد مخدر به مثابه طاعون خموش پنهاني ملت و دولت افغانستان با تعجيل فزاينده به طرف بدبختي اجتماعي، فاجعه عظيم بشري و مرز نابودي پيش مي روند.

عبدالله عبدالله رييس اجرايي حکومت  جنجالي و تشريفاتي وحدت ملي به تاريخ 8 ماه جوزاي سال‌جاري طي يک نشست خبري که متن سخن‌راني وي به تاريخ 9 جوزاي سال‌روان در روزنامه وزين آرمان ملي به نشر رسيده است چنين گفته است که: «کشت خشخاش و توليد مواد مخدر 90 درصد در کشور افغانستان افزايش يافته است».

به همين منوال جاويد احمد قايم معين وزارت مبارزه با مواد مخدر در نشست خبري مورخ 31 ماه ثور سال روان در يک نشست خبري که متن سخن‌راني وي به تاريخ اول جوزاي سال‌جاري در روزنامه با اعتبار آرمان ملي به نشر رسيده است يافته‌هاي وزارت پاسيف مبارزه با مواد مخدر افغانستان را چنين برجسته ساخته است که سالانه 9000 تن مواد مخدر در ا ين کشور توليد مي شود که ارزش مواد مخدر در  افغانستان از 4 تا 6 بليون دالر مي‌رسد؟

در رابطه به اظهارات عبدالله عبدالله رييس اجراييه و جاويد احمد قايم معين وزارت مبارزه عليه مواد مخدر نگارنده مقاله چنين ابراز نظر مسلکي و استدلال علمي و منطقي مي نمايد.

1-  افزايش 90 درصد در توليد سالانه مواد مخدر در کشورمان افغانستان به هر کيفي وکاني که باشد يک مستحيل عقلي پنداشته مي شود لاغير. شايد در توليد ترياک سال‌جاري افغانستان نظر به سال گذشته که 9 هزار تن بود يک افزايش چند فيصد محدود صورت گرفته باشد نه  افزايش 90 درصدي؟

2-  به صراحت بايد اذعان کرد که از (4) دهه به اين طرف در مارکيت هاي امريکا (يک) کيلوگرام هيرويين توليد شده افغانستان مبلغ 400 هزار دالر امريکايي به فروش مي رسيد.

3-  در همين رابطه بايد توضيح داد که اينجانب در ماه نوامبر سال 1993 عيسوي در اجلاس اختصاصي پيرامون مبارزه عليه مواد مخدر در اسامبله عمومي ملل متحد در نيويارک به صفت نماينده بلند پايه دولت افغانستان اشتراک ورزيده بودم. چشم ديد نويسنده مقاله اين بود که در نيويارک يک منطقه به نام منهتن ياد مي شود و يک محله آن به نام منطقه ممنوعه نام گذاري شده بود؛ زيرا در اين منطقه ممنوعه تنها سياه پوستان امريکايي مشغول خريد و فروش و تجارت آزادانه داشتند. نگارنده مقاله به اجازه آقاي داکتر روان فرهادي سفير افغانستان در ملل متحد، در همين منطقه ممنوعه رفته بودم در نتيجه پرس و پال معلوم نمودم که قيمت (يک) کيلو گرام هيرويين واقعن 400 هزار دالر امريکايي بود.

4-         تجارت، ترانزيت و ترافيک غير قانوني مواد مخدر مختلفه توليد شده در افغانستان در مارکيت هاي بين المللي بين 200 تا 250 تن تخمين مي شود.

5-         ارزش مجموعي مواد مخدر چرس، ترياک و هيرويين توليد شده سالانه افغانستان در مارکيت هاي پنج قاره دنيا بين 70 تا 80 ميليارد دالر رقم زده مي شود.

6-         حجم و ليميت تجارت نامشروع مواد مخدر طبيعي و مصنوعي ATS توليد شده سالانه کشورهاي دنيا از 400 تا 500 ميليارد دالر امريکايي تخمين زده مي شود.

7-         از جمله مبلغ متذکره معتادان مواد مخدر امريکا سالانه مبلغ 142 ميليارد دالر را صرف خريد مواد مخدر طبيعي هيرويين و کوکائين و مواد مخدر مصنوعي (ATS) مي نمايند.

8-         طبق اظهارات پوتين، مدودوف و ويکتور ايوانوف (رييس جمهور، نخست وزير و رييس مبارزه با مواد مخدر) فدراتيف روسيه معتادين مواد مخدر آن کشور سالانه مبلغ (37) ميليارد دالر امريکايي به دولت و جامعه فدراتيف روسيه ضرر اقتصادي وارد مي نمايند.

9-         افغانستان در ارتباط به توليد ترياک، ترافيک و ترانزيت غير قانوني سالانه مواد مخدر به يکي از بزرگ ترين کشور توليد کننده ترياک و هيرويين در مقياس جهاني مقام اول را به خود اختصاص داده و به تنهايي 95 درصد کل ترياک جهان را توليد و تهيه مي‌نمايد.

به تعبير واضح تر افغانستان از نقطه نظر توليد ترياک و ترافيک هيرويين که با فساد عميق مالي و اداري پيوند خورده و با تروريزم بين المللي عجين شده، ثبات و امنيت کشورهاي منطقه را بالقوه به خطر مواجه ساخته است.

به تفسير عيان تر افزايش توليد ترياک، ترانزيت و ترافيک مواد مخدر افيوني، درگيري‌هاي استمراري و فعاليت هاي مرگبار تروريستي افغانستان را به يکي از بدنام ترين، خطرناک ترين، فاجعه آفرين ترين، بي ثبات ترين، قانون شکن ترين، فقيرترين، فاسد ترين، اعانه بگير ترين و خبرساز ترين کشورهاي روي زمين مبدل ساخته است.

در فرجام از روز 26 جون سال‌روان در کشور سياست زده و ملت به گروگان گرفته شده افغانستان در شرايطي تجليل تشريفاتي، فورماليستي، تبليغاتي و نمايشي به عمل مي آيد که سردمداران، دولت مردان و اربابان حکومت بيکاره، درمانده و دوسره وحدت ملي با مد و جذرهاي شديد سياسي، با سونامي هاي مخرب جنگ هاي تحميلي و نيابتي، با بحران هاي عظيم اقتصادي و اجتماعي، فساد مالي و اداري، با چالش هاي فزاينده بيکاري، گرسنه گي و تضادهاي ميان دولتي، مخالفت هاي انتاگونيستي و سليقوي به سختي و به شدت مواجه بوده و درگير مي باشند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید