حوزه‌‌يي ساختن انتخابات درغزني خلاف قانون، سياسي و تبعيض آميز است

 

پس از آن کميسيون انتخابات افغانستان اعلام کرد که انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي‌ها در ولايت غزني قرار است به شکل حوزه‌اي برگزار شود، اعتراض‌ها و انتقادهاي جدي مبني بر اين تصميم کميسيون انتخابات از سوي نهادهاي ناظر بر انتخابات و نماينده‌گان مردم غزني در مجلس نماينده‌گان را در پي داشت.

در تازه ترين مورد، نماينده‌گان غزني در مجلس،  در يک نشست خبري روز سه‌نشبه(5سرطان) در کابل، اين اقدام کميسيون انتخابات را غير قانوني، مغرضانه، تبعيض آميز و سياسي عنوان کردند.

نماينده‌گان غزني، تاکيد کردند که تصميم کميسيون انتخابات مبني برحوزه بندي انتخابات پارلماني در ولايت غزني به صورت مطلق غير قانون و سياسي است.

با گذشت نزديک به دوماه از پيشنهاد شماري از باشنده‌گان ولايت غزني مبني بر حوزه بندي شدن انتخابات پارلماني در اين ولايت، کميسيون انتخابات اين پيشنهاد را پذيرفته و گفته که انتخابات در ولايت غزني در سه حوزه انتخاباتي برگزار خواهد شد.

در پي اعتراض شماري از باشنده‌گان ولايت غزني مبني بر حوزه‌اي شدن انتخابات در اين ولايت، دروازه دفتر ولايتي کميسيون انتخابات تااکنون بسته بود. اما حالا کميسيون انتخابات گفته است، به دليل ناامني در ولايت غزني، انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي‌ها در اين ولايت قرار است در سه حوزه انتخاباتي با تفکيک اقوام هزاره، تاجيک و پشتون برگزار شود.

نماينده‌گان مردم غزني در مجلس نماينده‌گان، در اين نشست، اين تصميم کميسيون انتخابات را، اما خلاف قانون اساسي و قانون انتخابات افغانستان خوانده و خواهان عدم برخورد تبعيض آميز کميسيون با باشنده‌گان اين ولايت شدند.

عبدال‌قيوم سجادي نماينده مردم غزني در مجلس، در نشست خبري گفت که تصميم حوزه بندي انتخابات در ولايت غزني که پس از درخواست تعدادي از باشنده‌گان اين ولايت از سوي کميسيون اتخاذ شده، براساس مواد قانون انتخابات غير قانوني و براساس مواد قانون اساسي تبعيض‌آميز است.

آقاي سجادي هم‌چنان گفت که اين اقدام که برخورد استثنايي و تبعيض آميز با مردم اين ولايت را نشان مي‌دهد، به هيچ وجه عملي نبوده و زمينه‌ساز بروز تنش‌هاي قومي در غزني خواهد شد.

محمد عارف رحماني يکي ديگر از نماينده‌گان غزني در مجلس نيز از کميسيون انتخابات خواست که تسليم خواسته‌هاي تبعيض‌آميز نشده و با حفظ استقلاليت خود مطابق به مواد قانون اساسي و قانون انتخابات، انتخابات پارلماني در غزني را به گونه غير تبعيض آميز، مثل ساير ولايات برگزار نموده و زمينه حضور باشنده‌گان تمام ولسوالي‌هاي غزني در انتخابات را مساعد کند.

در همين حال، بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان “فيفا” گفته است، تصميم کميسيون انتخابات در رابطه برگزاري شدن انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي‌ها به صورت حوزه‌اي در ولايت غزني، يک تصميم ناوقت و غيرعملي است که ممکن است سبب بروز چالش‌هاي جدي در روند انتخابات در اين ولايت شود.

يوسف رشيد رييس اجرايي فيفا، به رسانه‌ها گفته است، کميسيون انتخابات بااين اقدام  ديرهنگام خود که از لحاظ تخنيکي و عملياتي هيچ آماده‌گي ندارد، سبب به وجود آوردن يک‌سر مشکلات در انتخابات غزني خواهد شد.

او، هم‌چنان گفته است، در حالي که قرار است تا دو روز ديگر کميسيون فهرست ابتدايي نامزدان انتخاباتي را اعلام کند که در اين صورت تمام کارشيوه هاي که براي غزني ترتيب مي‌شود مجزا از ديگر ولايت‌هاي خواهد بود.

کميسيون گفته است، اين تصميم پس از آن اتخاذ گرديد که به اساس گزارش‌ها شماري از باشنده‌گان ولايت غزني به‌خاطر راه يافتن نماينده‌گان يک قوم از اين ولايت در انتخابات گذشته به مجلس نماينده‌گان

در برابر نماينده‌گي کميسيون اعتراض کرده و دروازه دفتر ولايتي کميسيون انتخابات را به مدت دوماه بستند و معتراضان تاکيد داشتند که تازماني که انتخابات پارلماني در اين ولايت به صورت حوزه‌يي برگزار نشود، اجازه کار به کميسيون انتخابات در اين ولايت را نخواهند داد.

کميسيون مستقل انتخابات پس از اعلام تصميم اخيرش گفته است، قرار است تا دو روز ديگر تقويم استثناي را براي ثبت نام راي دهنده‌گان و نامزدان انتخابات پارلماني در غزني اعلام شود.

مسوولان محلي در غزني نيز پس از اين تصميم کميسيون انتخابات گفته اند، به‌خاطر برگزاري انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي‌ها در اين ولايت  آماده‌گي‌هاي لازم را در بخش تامين امنيت و رفع ديگر چالش‌ها روي دست دارند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید