طالبان باید نابود و سرکوب شوند!

 

در حالی که آتش بس یک طرفه دولت در برابر طالبان دیروز پایان یافت، جنگ طالبان بر ضد نیروهای دولتی نیز ادامه دارد و آن گروه در مورد پایان دادن به جنگ هنوز هماهنگ نشده است.

در چنین اوضاع و احوالی، آماده گی های اولی برای راه اندازی انتخابات در برخی موارد ادامه دارد و از جمله کمیسیون مستقل انتخابات دیروز فهرست کاندیدا های کابل و چند ولایت دیگر را اعلان کرد.

اما روشن است که جنگ و بد امنی در کشور نمی تواند اجازه بدهد تا انتخابات شفاف و فراگیر در کشور برگزار گردد.

در روز های اخیر که آتش بس یک طرفه در کشور از سوی دولت ادامه داشت، نا امنی همچنان در کشور بیداد می کرد و این کار امید مردم را برای رسیدن به هر گونه صلحی به نومیدی مبدل کرده است.

باور ها بر  این است که وضعیت در کشور طوری مهیا شده است که ما شاهد انتخابات خوب در کشور نباشیم.

گفته می شود که طالبان در گوشه و کنار کشور تهدید جدی علیه انتخابات خواهند بود و طوری که دیده شده است آنان در روند ثبت نام رای دهنده گان ثابت کردند که برای انتخابات خطر آفرین هستند چنان که در شهر های مختلف از جمله کابل، یکی از مراکز ثبت نام را مورد حمله قرار دادند و در آن ده ها نفر کشته و زخمی شدند.

این کار است که مردم باور شان را به انتخابات آینده از دست بدهند؛ زیرا از همین اکنون مشخص است که این انتخابات مانند انتخابات چهار سال پیش ریاست جمهوری، پر از تقلب و جعل خواهد بود؛ زیرا توزیع شناسنامه ها و دست کاری هایی که در ثبت نام رای دهنده گان تا حال صورت گرفته و مردم شاهد آن بودند، احتمال این کار را افزایش داده است.

اتحادیه اروپا نیز بر اساس این باور ها و رویداد ها در حاشیه ثبت نام رای دهنده گان است که اعلام داشته است که در افغانستان انتخابات، انتخاباتی شفاف نخواهد بود.

گفته می شود که طالبان برای سبوتاژ انتخابات آتی از همین اکنون آماده گی می گیرند. عدم توافق آنان به برقراری آتش بس با دولت، خود نشان می دهد که ما روز های بدی را در پیش خواهیم داشت.

طالبان از اعلام آتش بس یک طرفه تشجیع شدند و حتا گفته می شود که برخی از جنگ‌جویان طالبان که با استفاده از آتش بس روز های عید به داخل شهر های کشور از جمله کابل آمده بودند، دوباره برنگشته اند و این خود گواهی می دهد که آنان خطرات جدیی را بر علیه امنیت شهروندان و روند انتخابات بوده می توانند.

بیم آن می رود که این جابه جایی طالبان نیز بخشی از برنامه ای نباشد که برای شکست روند انتخابات، کم رنگ کردن آن و حتا به تعویق افگندن آن باشد.

اما مردم ما امیدوارند که نیرو های دولتی با بیداری و هوشیاری روند سرکوب دشمن را در شهر ها و گوشه و کنار کشور از سر گیرد. طالبان کسانی نیستند که اختیار گفت‎وگو مذاکره را داشته باشند و از این رو فقط باید سرکوب شوند.

هرگونه کار شکنی در برابر انتخابات برای آینده کشور عواقب بدی را در قبال خواهد داشت و این را باید مسوولان امور درک کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید