نمايش‌گاه محصولات بديل کشت خشخاش در کابل گشايش يافت

 

وزارت زراعت، آب‌ياري و مال‌داري، نخستين و بزرگ‌ترين نمايش‌گاه محصولات بديل کشت خشخاش را به هدف مبارزه با مواد مخدر، در کابل برگزار کرد.

اين نمايش‌گاه، ديروز سه‌شنبه در مقر وزارت زراعت افتتاح شد.

نصيراحمد دراني وزير زراعت در مراسم گشايش اين نمايش‌گاه گفت: «تنها راهي که بتوانيم کشت خشخاش را در اين کشور از بين ببريم جاي‌گزين کردن معيشتي مناسب در مقابل آن مي‌باشد.»

آقاي دراني هم‌چنان گفت:« بايد توليدي را به کشاورزان معرفي کنيم که عوايد بهتري را نسبت به کشت خشخاش داشته باشد و بتواند به صورت پاي‌دار زمينه کار را براي آنان فراهم کند.”

به گفته آقاي دراني به همين منظور دو پروژه “رشد زراعت و توسعه روستا” و “سازگاري با تغيير اقليم”، تحت برنامه معيشت بديل از يک سال به‌اين‌سو در هشت ولايت کشور آغاز شده است.

وزير زراعت افزود که اين پروژه‌ها تاکنون نتايج خوب عايداتي را براي کشاورزان داشته و توانسته ميزان کشت کوکنار را در اين ولايت‌ها تا حد چشمگيري کاهش دهد.

در همين حال اکبر رستمي سخن‌گوي وزارت زراعت نيز در اين مراسم گفت که اين برنامه معيشت بديل ابتدا در ولايت‌هايي تطبيق مي‌شود که با کشت بيشتر کوکنار رو ‌برو بوده که شامل ساخت سبزخانه‌ها، باغچه‌هاي خانگي، پروژه‌هاي توانمند سازي زنان در بخش زراعت و ديگر پروژه‌هاي موثر زراعتي مي‌باشد.

اآقاي رستمي گفت که اين پرژه‌ها از يک سال به اين‌سو در ولايت‌هاي بادغيس، فراه، بلخ، هرات، باميان، پنجشير، ارزگان و ننگرهار آغاز شده است و توانسته براي 65 هزار خانواده زمينه‌هاي مناسب کاري و اقتصادي را به وجود آورد.

به گفته او، در اين برنامه معيشت بديل تاکنون 315 پروژه با ارزش مجموعي 450 ميليون افغاني تطبيق شده و بيش از 100 پروژه ديگر نيز تحت کار مي‌باشد.

سخن‌گوي وزارت زراعت و آب‌ياري، تصريح کرد که اين وزارت در نظر دارد تا برنامه معيشت بديل را به صورت مداوم در سرتاسر کشور آغاز و عملي نمايد.

آقاي رستمي تصريح کرد که اکثر پروژه‌هاي باغداري و مالداري که با بودجه سالانه بيش از 30 ميليون دالر در تمام ولايت‌هاي کشور عملي مي‌شود نيز به نوعي شامل برنامه معيشت بديل مي‌باشد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید