بدون براورده شدن خواست‌هاي پاکستان؛ سياست اسلام‌آباد ادامه حمايت تروريستان خواهد بود!

 

در حالي که آگاهان امور تاکيد مي‌کنند که پاکستان تا زماني که خواست‌هايش براورده نشود، دست از تمويل و حمايت تروريستان بر نخواهد داشت و اين کشور بار ديگر در صدد فريب دادن حکومت افغانستان به بهانه حاضر کردن گروه طالبان به ميز مذاکره با حکومت است، اما شوراي صلح بار ديگر به هم‌کاري اسلام‌آباد در روند گفت‌وگوهاي صلح با طالبان تاکيد مي‌کند.

سيد احسان طاهري سخنگوي شوراي صلح، گفته است که پاکستان بايد مطابق وعده هايش در روند صلح حکومت با طالبان، کابل را هم‌کاري کند.

اين درحاليست که بي‌باوري‌هاي نسبت به صداقت پاکستان در افغانستان به اوج خود رسيده و با آن که اسلام‌آباد نسبت به هر زماني ديگر زير فشارهاي جدي امريکا قرار دارد، اما با آن‌هم نسبت به صداقت پاکستان ترديد‌هاي جدي وجود دارد و آگاهان تاکيد مي‌کنند که پاکستان تا زماني که خواست‌هايش از سوي کابل برآورده نشود، هيچ اقدام عملي در خصوص وادار ساختن گروه طالبان به مذاکره با حکومت افغانستان انجام نخواهد داد.

آقاي طاهري به «راديو آزادي» گفته است: «صلح  درافغانستان به نفع پاکستان هم است، بنأ اسلام‌آباد، بايد گام‌هاي عملي، صادقانه و با حسن نيت در پروسه صلح اين کشور بردارد، و موافقت نامه‌هاي که با پاکستان امضا شده  و تعهدات را که سپرده‌است به آن عمل کند.»

اين در حاليست که وزارت خارجه امريکا بار ديگر پاکستان را به حمايت گروه‌هاي تروريستي متهم کرده و به تازه‌گي گفته است که اسلام‌آباد،عليه گروه‌هاي تروريستي اقدامات عملي نکرده‌است.

آليس ويلز معاون وزارت خارجه امريکا در امور آسياي ميانه و آسياي جنوبي باري ديگر پاکستان را به عدم عملي کردن تعهدات‌ش در امر مبارزه با تروريزم متهم کرده‌است.

از سويي‌هم وزارت خارجه پاکستان، تاکيد کرده است که تنها اسلام‌آباد مسووليت حاضر ساختن گروه طالبان به مذاکره با حکومت افغانستان را ندارد.

اين اظهارات در حالي مطرح مي‌شود که قرار است، روزهاي “سه شنبه و چهارشنبه” هفته جاري، نشست عالمان دين کشورهاي اسلامي در رابطه به صلح افغانستان در عربستان سعودي برگزار شود.

شوراي صلح افغانستان گفته است که اين نشست به خواست افغانستان و به ميزباني سازمان هم‌کاري کشورهاي اسلامي”او، آي، سي” برگزار مي‌شود.

پاکستان در ماه پسين به دليل حمايت از گروه‌هاي تروريستي، افزون بر اين که زير فشار جامعه جهاني به ويژه امريکا قرار دارد، در داخل نيز با فشارهاي جدي رو به روست و در صورتي که دست از تروريست پروري برندارد، ممکن است اين کشور با بحران داخلي روبرو شود.

پاکستان در گذشته بارها از به هم‌کاري با پروسه صلح حکومت افغانستان تعهد کرده ‌است، اما مقام‌ها افغانستان مي‌گويند، اسلام‌آباد تا هنوز هيچ اقدام‌ صادقانه و عملي در اين راستا با افغانستان نکرده است.

از سويي‌هم آگاهان امور به اين موضوع تاکيد دارند که حکومت افغانستان بايد به صورت واضح و مشخص مشکل اساسي و اصلي خود را با پاکستان حل و فصل نمايد و پس از اسلام‌آباد خواهان هم‌کاري در پروسه صلح با طالبان شود.

به تعبير ديگر حکومت افغانستان با پاکستان تصفيه حساب کند، در غير آن صورت خواست و پيشنهاد حکومت و شوراي صلح هيچ تاثيري در رفتار و سياست‌هاي پاکستان در قبال افغانستان تغيير نخواهد آورد.

////////////

اشتراک گذاری:

نظر بدهید