داکتر عبدالله؛ شوراهاي ولسوالي نهاد سمبوليک نيست

 

داکتر عبدالله عبدالله رييس اجرايي حکومت مي‌گويد که شوراهاي ولسوالي، نهادي مهم و نماينده‌گي نظارتي بوده و سيستم انتصاب را در حکومت‌داري کم‌رنگ خواهد کرد.

آقاي عبدالله روز شنبه (16سرطان) در يک همايش موسوم «مشارکت زنان درانتخابات» که به ابتکار وزارت امور زنان درکابل برگزار شده بود، صحبت مي‌کرد، شوراهاي ولسوالي را نهادي مهم نظارتي در آينده کشور خواند.

آقاي عبدالله گفت که برخلاف آن‌چه که برخي ادعا کرده اند، شوراهاي ولسوالي‌ها نهادي مهم و نماينده‌گي نظارتي در کشور خواهد بود و با آغاز کار خود سيستم انتصاب در حکومت‌داري را کم‌رنگ و بي اهميت خواهد کرد.

گفته‌هاي پيش از اين از آدرس برخي نهادها گفته شده بود که گويا، شوراهاي ولسوالي پس از برگزاري انتخابات نهادي سمبوليک و غير مهم خواهد بود، که هيچ کارکردي براي آن مشخص نشده و حتا مکاني مشخص نيز براي آن در نظر گرفته نشده است.

اما رييس اجرايي خاطر نشان ساخت که اظهارات ازاين دست که بعدا اصلاح نيز شده است، نادرست است و شوراهاي ولسوالي نهادي مهم است که ساختار نماينده‌گي را درکنار شوراي ملي و شوراهاي ولايتي دريک نظام دموکرتيک تکميل کرده و زمينه کمرنگ شدن سيستم انتصابي در پست‌هاي اجرايي را مساعد خواهند کرد.

او، در بخشي از سخنان‌اش به حضور کمرنگ نامزدان زن در انتخابات شوراهاي ولسوالي اشاره کرده گفت که اين مساله يک نقيصه محسوب مي‌شود و کميسيون انتخابات، بايد براي رفع اين نقيصه راه حل جستجو کند.

در همين حال دلبر نظري وزير امور زنان در اين همايش، حضور زنان به عنوان نامزد در انتخابات پيش‌رو به ويژه شوراهاي ولسوالي را به شدت کمرنگ خوانده، خواهان اتخاذ تدابير ويژه کميسيون براي افزايش مشارکت زنان در انتخابات شد.

از سويي‌هم عبدال‌بديع صياد رييس کميسيون انتخابات که در اين همايش صحبت مي کرد، حضور کمرنگ نامزدان زن در انتخابات شوراهاي ولسوالي را نقيصه‌اي خواند که کميسيون براي رفع آن راه حل جستجو مي‌کند.

او، شرط قرار داده شدن فراغت از صنف دوزادهم براي نامزدان شوراي‌هاي ولسوالي در قانون انتخابات را چالش قانوني خواند که زنان به دليل نداشتن اين معيار خود را درشوراهاي ولسوالي‌ها نامزد نکرده اند.

آقاي صياد با ابراز اميد واري از حل اين مشکل قانوني در انتخابات‌هاي آينده، خاطر نشان کرد که زمان ثبت نام نامزدان زن در شوراي‌هاي ولسوالي به رغم ختم دوره تقويمي، تمديد مي‌شود.

رييس کميسيون انتخابات وعده سپرد که کميسيون با زناني که پس از اين، مايل به نامزدن شدن در انتخابات شوراهاي ولسوالي باشند، با شرايط سهل هم‌کاري خواهد کرد.

مسوولان کميسيون انتخابات درحالي از احتمال تمديد مدت ثبت نام نامزدان انتخابات شوراهاي ولسوالي سخن مي‌گويند که روند ثبت نام اين نامزدان به تاريخ 24 ماه ثور رسمآ به پايان رسيده و فهرست ابتدايي نامزدان انتخابات پارلماني نيز به نشر رسيده است.

//////////

اشتراک گذاری:

نظر بدهید