خودداري از اداي نماز جنازه‌ پاس‌داران، ناسپاسي در حق خون قهرمانان است

 

جنگ  پديده مخرب است در گذر زمان آرام آرام اخلاق انسان‌ها را آسيب مي‌زند. کشورهاي زيادي بودند که توانستند ويراني‌هاي ناشي از جنگ را در کوتاه مدت دوباره ترميم کنند، اما آسيب‌هاي معنوي و رواني ناشي از جنگ باقي مانده بود، سال‌ها وقت گرفت، تا دوباره احيا گردند. اخلاق بخشي از مؤلفه‌هاي هر جامعه است و ارزش‌هاي ديگري که با ديانت و سنت‌هاي پسنديده جامعه همراه است، بخش ديگري از اين جوهره معنوي به حساب مي‌آيند. در افغانستان نيز چنين شده است. جنگ بيشتر از هر جاي ديگر جهان، آسيب‌هاي فراواني بر اين کشور و شهروندان‌اش وارد کرده است، چندان که باورهاي ديني بسياري را نيز لطمه زده است، تا آن جا که بسياري‌ها سازنده‌گان جامعه و حافظان جان و مال و زنده‌گي و امنيت و آرامش ما را قدر نمي‌دارند و به برخي از تعاليمي که ريشه در باورهاي ديني و سنتي جامعه و مردم دارند، پشت پا مي‌زنند و از کنار آن‌ها رد مي‌شوند. شانزده سال مي‌شود که نيروهاي دفاعي و امنيتي افغانستان، در راه حراست و دفاع از سرزمين شان، و در راه تأمين امنيت و آرامش مردم خود شب و روز زحمت مي‌کشند و در اين راه همه روزه قرباني مي‌دهند.

ارج گزاري به اين جان‌بازان و فدا کاران از خود گذر، يکي از مسووليت‌هاي فردي و اجتماعي ماست. منسوبان نيروهاي دلير امنيتي و دفاعي کشور، با تحمل سختي‌ها و دشواري‌هاي فراوان، خواب راحت را بر خويش حرام مي‌کنند، تا ما در آسايش و امنيت باشيم و به عنوان افراد اين جامعه بايد قدر و جايگاه اين جوان‌مردان فداکار را بدانيم، اما از چند سال به اين‌سو در برخي از مناطق کشور، برخي از علماي دين، که تحت تأثير دشمنان صلح و آرامش مردم قرار گرفته اند و يا به دلايل ديگر، در پي تبليغات عليه نيروهاي امنيتي و دفاعي برآمده اند، اين تعداد با تهمت بستن و اتهام وارد کردن بر اين نيروها، آنان را بي‌دين خوانده و حتا گاهي که اجساد شهداي نيروهاي پوليس و ارتش ملي افغانستان که به روستاها و ولسوالي‌ها فرستاده مي‌شوند، جنازه‌شان را نمي‌خوانند. اين کار ناسپاسي و قدر ناشناسي تمام در برابر کساني است که زنده‌گي و حيات خود را وقف وطن و مردم خود کرده و در اين راه شهيد مي‌شوند.

معلوم است هر کسي که در راه انجام وطيفة مقدس، در راه حفظ وطن و سرزمين و در دفاع از امنيت و زنده‌گي مردم جان خود را از دست مي‌دهد شهيد است و در تعاليم والاي دين مبين اسلام، جايگاه شهدا بسيار والا و بلند مي‌باشد. برعکس آناني که در حملات تروريستي و دهشت افگنانه، هنگام حمله بر محافظان و نگه‌بانان وطن، کشته مي‌شوند، شهيد نيستند.

ما اميدواريم که مردم در هر گوشه و کنار کشور و هم‌چنان علماي کرام که روشن‌فکران جامعه متوجه اين اصل باشند و پاس‌دار ارزش‌هاي ديني و سنت‌هاي پسنديدة کشور و مردم ما نيز شوند. جامعه روشن و با فرهنگ، ارزش پاس‌داران خويش را مي‌داند و ما بايد از اين قماش باشيم.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید