نشست علمای جهان اسلام روزنه صلح در افغانستان

 

امروز نشست علمای جهان اسلام به میزبانی عربستان سعودی در آن‌کشور برگزار می‌شود، این نشست که در آن علمای بسیاری از کشورهای اسلامی، به‌شمول افغانستان در آن شرکت کرده اند، موضوع محوری این نشست صلح در افغانستان و ناروا خواندن جنگ جاری در این کشور خواهد بود.

این نخستین بار است که چنین نشستی با اشتراک عالمان دین ازکشورهای اسلامی در عربستان سعودی که مرکز جهان اسلام است برگزار می شود، در حالی که این کشور در گذشته نیز جنگ در افغانستان را روا می‌دانست.

مسأله تأمین صلح در افغانستان و جنگ جاری در این کشور نیز برای بار نخست است که در یک چنین نشستی در عربستان سعودی مطرح می‌گردد که این می‌تواند، آغاز خوب برای مردم و کشور ما باشد.

از یاد نبریم که عربستان سعودی دارای نفوذ گسترده‌ای بالای جنبش‌های اسلامی در جهان است و از جمله بالای طالبان نیز این اثرگذاری‌ها زبان‌زد خاص و عام می‌باشد.

جنگ دراز مدت در افغانستان عوامل و انگیزه‌های متعددی دارد و از همان آغاز کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، یکی از کشورهای تمویل کننده جنگ در افغانستان بود و حتا این کشور رژیم طالبان را به رسمیت شناخت، اما حالا وضعیت دگر گون شده است. تمویل سازمان‌های جنگی اسلامی، سبب شد که کشمکش‌های خونین را در شرق میانه و کشور ما به بار آورد و مردم ما از اثر این جنگ‌ها قربانی‌های فراوانی دادند و افغانستان از اثر این جنگ‌ها به ویرانه  مبدل شد.

شکل گیری سازمان‌های تروریستی که انگیزه‌های جهادی داشتند، عامل اصلی بدنامی کشورهای اسلامی  در سطح جهان گردید و ارعاب و هراسی را در میان کشورهای دنیا از اسلام به وجود آورد، بنا بر این عربستان سعودی با درک این موضوع، متوجه ایجاد تغییر در پالیسی‌های خویش گردیده است که جنگ کشورهای عراق، سوریه و یمن را در برگرفت که در آن‌ها سازمان‌های افراطی اسلام گرا نقش اساسی داشتند.

ما امیدواریم که علمای جهان اسلام در این نشست دو روزه در سعودی، روی این مسایل عمده به توافقی دست یابند که در آینده برای کشورهای اسلامی همانند راه‌کاری در امر مبارزه باترور و دهشت افگنی و افراطیت باشد.

افغانستان بیش از کشورهای دیگر جهان از ناحیه افراطیت آسیب دیده است، جنگ در افغانستان هنوز از افراطیت مذهبی الهام می گیرد و امیدواریم که مصوبات و فتاوای این نشست بتواند در ختم جنگ در افغانستان سودمند واقع گردد.

مسأله بررسی تأمین صلح در افغانستان، یکی از مسایل عمده و مهم جهانی است؛ زیرا ادامه این جنگ، هم‌چنان انگیزه بخش سازمان‌های افراطی دینی خواهد بود. عربستان سعودی می‌تواند در راستای تأمین صلح در افغانستان تأثیرگذار باشد. مردم افغانستان همان‌گونه که در راستای برچیدن بساط کمونیزم در جهان نقش اصلی و سازنده داشتند، این حق را کشورهای اسلامی ازجمله عربستان سعودی دارند، تا بکوشند، به جنگ چهل ساله در افغانستان پایان دهند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید