بيش‌تر از 500 مورد شکايت انتخاباتي دريافت کرديم

 

مسوولان در کميسيون شکايات انتخاباتي گفته اند که تا حال بيش از 500 مورد شکايت را در اين کميسيون ثبت کرده اند.

علي‌رضا روحاني، سخن‌گوي کميسيون رسيده‌گي به شکايات انتخاباتي گفته است که پس از نشر فهرست ابتدايي نامزدان پارلماني، اين کميسيون تا حال بيش از 500 مورد شکايات انتخاباتي را که شامل شکايات نامزدان راه يافته به فهرست ابتدايي و نامزدان که به فهرست ابتدائي راه نيافته است، دريافت کرده است.

سخن‌گوي شکايات انتخاباتي تصريح کرده است که شکايات نامزدان انتخابات پارلماني را به دو دسته تقسيم شده و يک بخش آن مربوط به کساني است که نام شان در فهرست ابتدايي هست و بخش ديگر مربوط به افرادي مي‌شود که از سوي کميسيون انتخابات، به فهرست ابتدايي راه نيافته اند و خواهان بررسي اسناد و مدارک شان هستند.

به گفته‌ي آقاي روحاني افرادي که به فهرست ابتدايي انتخابات پارلماني راه نيافته اند، دو هفته‌ي ديگر نيز مهلت دارند تا شکايات خود را در کميسيون شکايات انتخاباتي ثبت کنند.

او، درعين حال که از آمار شکايات نامزدان پارلماني سخن گفته و نگراني اين کميسيون را نيز نسبت به تکميل نشدن کميشنران کميسيون شکايات انتخاباتي ابراز کرده است.

سخن‌گوي کميسيون شکايات انتخاباتي گفته است که رييس جمهور فهرست شماري از کميشنران را منظور کرده است که اين کميسيون تنها در چند ولايت گماشته شده اند و متباقي ولايت‌ها تا هنوز کميشنر ندارند، تا به شکايات نامزدان رسيده‌گي شود.

کميسيون شکايات انتخاباتي درحالي از ثبت بيش از 500 شکايت در اين کميسيون خبرداده است که بربنياد آمار ارائه  شده از جانب کميسيون انتخابات 2 هزار و 741  تن  در انتخابات مجلس نماينده‌گان اشتراک کرده است، که از ميان اين افراد اسم 139 تن آنان در فهرست ابتدايي نامزدان انتخابات نيست.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید