مواد انتخاباتي در اکثر ولايت‌ها سليقه‌يي فرستاده مي‌شود

 

مسوولان کميسيون انتخابات مي‌گويند که هرچند اين کميسيون امتحان خوبي در گذشته نداده است، اما رهبري کنوني کميسيون توانسته اند، اعتبار از دست رفتة اين نهاد را دوباره احيا کند، تا مردم براي اشتراک در انتخابات پيش‌رو تشويق شوند.

براساس آمار تازه کميسيون انتخابات نزديک به 9 ميليون نفر در سراسر افغانستان براي شرکت در انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي‌ها، ثبت نام کرده اند، اما مسوولان اين کميسيون تأکيد دارند که به دليل نرسيدن مواد ثبت نام در شماري از ولسوالي‌هاي دور دست، مکان دارد، اين روند براي پنج روز ديگر تمديد شود.

هرچند اعضاي کميسيون انتخابات بارها  گفته اند که تااکنون کارهاي پروسة انتخابات به خوبي پيش‌رفته است، اما شماري از اعضاي مجلس نماينده‌گان مدعي اند اين کميسيون ظرفيت و توانايي لازم براي برگزاري انتخابات را ندارد.

به گفته‌ي برخي از نماينده‌گان مجلس، حکومت به صورت واضح و آشکار در کار کميسيون انتخابات مداخله مي‌کند، از همين رو اين کميسيون بيشتر برنامه‌هاي انتخاباتي را به دستور حکومت انجام مي‌دهد.

از اعضاي مجلس نماينده‌گان در نشست عمومي روز دو شنبه(18سرطان) با ابراز نگراني از نرسيدن مواد ثبت نام در برخي از ولسوالي‌هاي دور افتاده، گفتند که مردم در شمار زيادي از ولسوالي‌هاي افغانستان نتوانسته اند، براي شرکت درانتخابات پيش‌رو ثبت نام کنند.

آنان تاکيد مي‌کنند که علت نرسيدن مواد ثبت نام راي دهي در اکثر ولسوالي‌ها، تنها مشکل نبود امنيت نيست، بلکه حکومت و خود کميسيون انتخابات نخواسته اند که مواد ثبت نام را به اين ولسوالي‌ها بفرستند.

عثماني فراهي، عضو مجلس نماينده‌گان در اين نشست، با اشاره به ولسوالي لاش جوين ولايت فراه که هنوز مواد انتخاباتي به آن فرستاده نشده، گفت که کميسيون انتخابات هنوز به اين ولسوالي برچسب نفرستاده و مردم روزانه صف‌هاي طولاني را در هواي گرم انتظار مي‌کشند بدون اين که کسي به خواست‌ آن‌ها گوش بدهد.

آقاي فراهي گفت: اين‌که کميسيون انتخابات به اين ولسوالي‌ها مواد ثبت نام روان نکرده است، بيشتر جنبة سياسي دارد تا اين‌که مسايل امنيتي مطرح باشد. کميسيون انتخابات به ولسوالي‌هاي که زير حاکميت طالبان است، برچسب مي‌فرستد، اما در اين ولسوالي‌ها که امنيت کامل در او برقرار است، حکومت و کميسيون انتخابات با بهانه قرار دادن امنيت به اين مناطق مواد ثبت نام روان نمي‌کند.

ازسوي ديگر، برخي ديگر از نماينده‌گان مجلس از وجود برچسب‌هاي اضافي نيز ابراز نگراني کرده و تاکيد مي‌کنند که از اين برچسب‌ها در روز برگزاري انتخابات استفاده‌هاي سوء خواهند شد.

عبدال‌لطيف پدرام، يکي ديگر از اعضاي مجلس نماينده‌گان، در اين نشست، گفت: برخي از نهادهاي امنيتي در ولايت بدخشان خبرداده اند که نزديک به 6 هزار برچسب بدون اين‌که معلوم باشد، از آن درکجا استفاده مي‌شود به ولسوالي‌هاي اين ولايت انتقال داده شده است.

موضوع ثبت نشدن افراد ثبت نام شده در ديتابيس کميسيون انتخابات، نگراني ديگر نماينده‌گان مجلس است. به گفته‌ي اعضاي مجلس اگر کميسيون انتخابات هرچه سريع ثبت نام کننده‌گان را درج ديتابيس نکند، جلو تقلب کاران در روز انتخابات گرفته نخواهند شد.

نگراني‌ها از مديريت انتخابات بر محور تقلب از همين حالا درحالي مطرح مي‌شود که چندي پيش اسنادي به رسانه‌ها درز کرد که نشان مي‌داد، گلاجان عبدال‌بديع صياد، رييس کميسيون انتخابات بدون موافقت ديگر اعضاي اين کميسيون يک موتر برچسب را مخفيانه و شب هنگام به ولايت ننگرهار در شرق افغانستان فرستاده است تا از آن در انتخابات پيش‌رو استفاده شود.

درکنار اين نگراني‌ها مشکل انتخابات در غزني هنوز پا برجا است. پس از آن که کميسيون انتخابات اعلام کرد، انتخابات به گونه‌ي استثنايي دراين ولايت حوزوي برگزار مي‌شود، مشکل بيشتر از پيش پيچيده شد و پس  از اين تصميم شماري بزرگي از مردم در مقابل اين تصميم کميسيون دست به تحصن زده اند و دروازه دفتر ولايتي کميسيون انتخابات را در اين ولايت بسته اند.

معترضان تأکيد دارند که اگر کميسيون انتخابات در تصميم اخير خود در مورد انتخابات در اين ولايت تجديد نظر نکند، آن‌ها به اعتراض شان ادامه مي‌دهند، زيرا به باور باشنده‌گان غرني، کميسيون با اين کارش به اختلافات قومي در اين ولايت دامن مي‌زند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید